Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
2. Sihanada Vagga

Sutta 12

Mahasihanada Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][ntbb][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Vesaliyam viharati bahinagare avarapure vanasande.|| ||

Tena kho pana samayena Sunakkhatto Licchaviputto acirapakkanto hoti imasma dhamma-vinaya.|| ||

So Vesaliyam parisatim etam vacam bhasati:|| ||

"N'atthi samanassa Gotamassa uttarim manussadhamma alamariyanana-dassanaviseso,||
takkapariyahatam Samano Gotamo dhammam deseti vimamsanucaritam sayam-patibhanam||
yassa ca khvassa atthaya dhammo desito,||
so niyyati takkarassa samma dukkhakkhayaya" ti.|| ||

2. Atha kho ayasma Sariputto pubbanha-samayam nivasetva pattacivaram adaya Vesalim pindaya pavisi.|| ||

Assosi kho ayasma Sariputto Sunakkhattassa Licchaviputtassa Vesaliyam parisatim evam vacam bhasamanassa:|| ||

"N'atthi samanassa Gotamassa uttarim manussadhamma alamariyanana-dassanaviseso,||
takkapariyahatam Samano Gotamo dhammam deseti vimamsanucaritam sayam-patibhanam||
yassa ca khvassa atthaya dhammo desito,||
so niyyati takkarassa samma dukkhakkhayaya" ti.|| ||

3. Atha kho ayasma Sariputto Vesaliyam pindaya caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Sariputto Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Sunakkhatto bhante Licchaviputto acirapakkanto imasma dhamma-vinaya,||
so Vesaliyam parisatim evam vacam bhasati:|| ||

'N'atthi samanassa Gotamassa uttarim manussadhamma alamariyanana-dassanaviseso,||
takkapariyahatam Samano Gotamo dhammam deseti vimamsanucaritam sayam-patibhanam||
yassa ca khvassa atthaya dhammo desito,||
so niyyati takkarassa samma dukkhakkhayaya' ti."|| ||

4. "Kodhano Sariputta Sunakkhatto moghapuriso.|| ||

Kodha ca pan'assa esa vaca bhasita.|| ||

'Avannam bhasissami' ti.|| ||

So Sariputta Sunakkhatto moghapuriso vannamyeva Tathagatassa [69] bhasati.|| ||

Vanno h'eso Sariputta Tathagatassa,||
yo evam vadeyya:|| ||

'Yassa ca khvassa atthaya dhammo desito,||
so niyyati takkarassa samma dukkhakkhayaya' ti.|| ||

5. Ayam pi hi nama Sariputta, Sunakkhattassa mogha-purisassa mayi dhammanvayo na bhavissati:|| ||

"Iti pi so Bhagava araham Samma-sambuddho vijja-carana-sampanno sugato loka-vidu anuttaro purisa-damma-sarathi sattha deva-manussanam buddho Bhagava" ti.|| ||

6. Ayam pi hi nama Sariputta Sunakkhattassa mogha-purisassa mayi dhammanvayo na bhavissati:|| ||

"Iti pi so Bhagava aneka-vihitam iddhividham paccanubhoti:|| ||

Eko pi hutva bahudha hoti.|| ||

Bahudha pi hutva eko hoti.|| ||

Avibhavam tirobhavam tirokuddam tiropakaram tiropabbatam asajjamano gacchati||
seyyatha pi akase.|| ||

Pathaviya pi ummujjanimujjam karoti||
seyyatha pi udake.|| ||

Udake pi abhijjamane gacchati||
seyyatha pi pathaviyam.|| ||

Akase pi pallankena kamati||
seyyatha pi pakkhisakuno.|| ||

Ime pi candimasuriye evam mahiddhike evam mahanubhave panina parimasati parimajjati.|| ||

Yava Brahmaloka pi kayena vasam vatteti " ti.|| ||

7. Ayam pi hi nama Sariputta, Sunakkhattassa mogha-purisassa mayi dhammanvayo na bhavissati:|| ||

"Iti pi so Bhagava dibbaya sotadhatuya visuddhaya atikkantamanusikaya ubho sadde sunati dibbe ca manuse ca ye dure santike ca" ti.|| ||

8. Ayam pi hi nama Sariputta, Sunakkhattassa mogha-purisassa mayi dhammanvayo na bhavissati:|| ||

"Iti pi so Bhagava parasattanam parapuggalanam cetasa ceto paricca pajanati:|| ||

Saragam va cittam saragam cittanti pajanati,||
vitaragam va cittam vitaragam cittanti pajanati,||
sadosam va cittam sadosam cittanti pajanati,||
vitadosam va cittam vitadosam cittanti pajanati,||
samoham va cittam samoham cittanti pajanati,||
vitamoham va cittam vitamoham cittanti pajanati,||
sankhittam va cittam sankhittam cittanti pajanati,||
vikkhittam va cittam vikkhittam cittanti pajanati,||
mahaggatam va cittam mahaggatam cittanti pajanati,||
amahaggatam va cittam amahaggatam cittanti pajanati,||
sauttaram va cittam sauttaram cittanti pajanati,||
anuttaram va cittam anuttaram cittanti pajanati,||
samahitam va cittam samahitam cittanti pajanati,||
asamahitam va cittam asamahitam cittanti pajanati,||
vimuttam va cittam vimuttam cittanti pajanati,||
avimuttam va cittam avimuttam cittanti pajanati."|| ||

9. Dasa kho pan'imani Sariputta Tathagatassa Tathagata-balani yehi balehi samannagato Tathagato||
asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

Katamani dasa?|| ||

Idha Sariputta, Tathagato||
thanan ca thanato||
atthanan ca atthanato||
yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi Sariputta, Tathagato||
thanan ca thanato||
atthanan ca atthanato||
yathabhutam pajanati,||
idam pi Sariputta, Tatha- [70] gatassa Tathagata-balam hoti||
yam balam agamma Tathagato||
asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

10. Puna ca param Sariputta Tathagato||
atitanagatapaccuppannanam kammasamadananam thanaso hetuso vipakam||
yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi Sariputta, Tathagato||
atitanagatapaccuppannanam kammasamadananam thanaso hetuso vipakam||
yathabhutam pajanati,||
idam pi Sariputta, Tathagatassa Tathagata-balam hoti||
yam balam agamma Tathagato||
asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

11. Puna ca param Sariputta, Tathagato||
sabbatthagaminim patipadam||
yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi Sariputta, Tathagato||
sabbatthagaminim patipadam||
yathabhutam pajanati,||
idam pi Sariputta, Tathagatassa Tathagata-balam hoti||
yam balam agamma Tathagato||
asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

12. Puna ca param Sariputta, Tathagato anekadhatu-nanadhatu-lokam||
yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi Sariputta, Tathagato||
anekadhatu-nanadhatu-lokam||
yathabhutam pajanati,||
idam pi Sariputta, Tathagatassa Tathagata-balam hoti||
yam balam agamma Tathagato||
asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

13. Puna ca param Sariputta, Tathagato||
sattanam nanadhimuttikatam||
yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi Sariputta Tathagato||
sattanam nanadhimuttikatam||
yathabhutam pajanati,||
idam pi Sariputta, Tathagatassa Tathagata-balam hoti||
yam balam agamma Tathagato||
asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

14. Puna ca param Sariputta, Tathagato||
parasattanam parapuggalanam indriyaparopariyattam||
yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi Sariputta Tathagato||
parasattanam parapuggalanam indriyaparopariyattam||
yathabhutam pajanati,||
idam pi Sariputta, Tathagatassa Tathagata-balam hoti||
yam balam agamma Tathagato||
asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

15. Puna ca param Sariputta, Tathagato||
jhana-vimokkha-samadhi-samapattinam||
sankilesam, vodanam, vutthanam,||
yathabhutam pajanati.|| ||

Yam pi Sariputta, Tathagato||
jhana-vimokkha-samadhi-samapattinam||
samkilesam, vodanam, vutthanam,||
yathabhutam pajanati,||
idam pi Sariputta, Tathagatassa Tathagata-balam hoti||
yam balam agamma Tathagato||
asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

16. Puna ca param Sariputta, Tathagato||
aneka-vihitam pubbenivasam anussarati.|| ||

Seyyathidam:|| ||

Ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visatim pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
cattarisam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jati-satam pi jati-sahassam pi jati-satasahassam pi,||
aneke pi samvattakappe||
aneke pi vivattakappe||
aneke pi samvatta-vivattakappe -|| ||

"Amutr'asim evam namo,||
evam gotto,||
evam vanno,||
evam-aharo,||
evam sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto,||
so tato cuto amutra upapadim.|| ||

Tatrap'asim evam namo,||
evam gotto,||
evam vanno,||
evam-aharo,||
evam sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno" ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati.|| ||

Yam pi Sariputta, Tathagato||
aneka-vihitam pubbenivasam anussarati.|| ||

Seyyathidam:|| ||

Ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visatim pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
cattarisam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jati-satam pi jati-sahassam pi jati-satasahassam pi,||
aneke pi samvattakappe||
aneke pi vivattakappe||
aneke pi samvatta-vivattakappe -|| ||

"Amutr'asim evam namo,||
evam gotto,||
evam vanno,||
evam-aharo,||
evam sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto,||
so tato cuto amutra upapadim.|| ||

Tatrap'asim evam namo,||
evam gotto,||
evam vanno,||
evam-aharo,||
evam sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno" ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati,||
idam pi Sariputta, Tathagatassa Tathagata-balam hoti||
yam balam agamma Tathagato||
asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

17. Puna ca param Sariputta, Tathagato||
dibbena cakkhuna||
visuddhena atikkantamanusakena||
satte passati:|| ||

Cavamane upapajjamane||
hine panite||
suvanne dubbanne||
sugate duggate.|| ||

Yathakammupage satte pajanati:|| ||

"Ime vata bhonto satta||
kaya-duccaritena samannagata||
vaci-duccaritena samannagata||
mano-duccaritena samannagata||
ariyanam upavadaka||
miccha-ditthika||
miccha-ditthi-kammasamadana,||
te kayassa [71] bheda param marana||
apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna|| ||

Ime va pana bhonto satta||
kaya-sucaritena samannagata||
vaci-sucaritena samannagata||
mano-sucaritena samannagata||
ariyanam anupavadaka||
samma-ditthika||
samma-ditthi-kammasamadana,||
te kayassa bheda param marana||
sugatim saggam lokam upapanna" ti.|| ||

Iti dibbena cakkhuna||
visuddhena atikkantamanusakena||
satte passati||
cavamane uppajjamane,||
hine panite||
suvanne dubbanne||
sugate duggate,||
yathakammupage satte pajanati.|| ||

Yam pi Sariputta, Tathagato||
dibbena cakkhuna||
visuddhena atikkantamanusakena||
satte passati:|| ||

Cavamane upapajjamane||
hine panite||
suvanne dubbanne||
sugate duggate.|| ||

Yathakammupage satte pajanati:|| ||

"Ime vata bhonto satta||
kaya-duccaritena samannagata||
vaci-duccaritena samannagata||
mano-duccaritena samannagata||
ariyanam upavadaka||
miccha-ditthika||
miccha-ditthi-kammasamadana,||
te kayassa bheda param marana||
apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna|| ||

Ime va pana bhonto satta||
kaya-sucaritena samannagata||
vaci-sucaritena samannagata||
mano-sucaritena samannagata||
ariyanam anupavadaka||
samma-ditthika||
samma-ditthi-kammasamadana,||
te kayassa bheda param marana||
sugatim saggam lokam upapanna" ti.|| ||

Iti dibbena cakkhuna||
visuddhena atikkantamanusakena||
satte passati||
cavamane uppajjamane,||
hine panite||
suvanne dubbanne||
sugate duggate,||
yathakammupage satte pajanatit||
idam pi Sariputta, Tathagatassa Tathagata-balam hoti||
yam balam agamma Tathagato||
asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

18. Puna ca param Sariputta Tathagato||
asavanam khaya||
anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim||
ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva||
upasampajja viharati.|| ||

Yam pi Sariputta Tathagato||
asavanam khaya||
anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim||
ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva||
upasampajja viharati,||
idam pi Sariputta, Tathagatassa Tathagata-balam hoti||
yam balam agamma Tathagato||
asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

19. Imani kho Sariputta dasa Tathagatassa Tathagatabalani,||
yehi balehi samannagato Tathagato||
asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti. || ||

20. Yo kho mam Sariputta||
evam janantam||
evam passantam||
evam vadeyya:|| ||

'N'atthi samanassa Gotamassa uttarim manussadhamma alamariyanana-dassanaviseso,||
takkapariyahatam Samano Gotamo dhammam deseti vimamsanucaritam sayam-patibhanam' ti,"||
tam Sariputta vacam appahaya||
tam cittam appahaya||
tam ditthim appatinissajjitva||
yathabhatam nikkhitto evam niraye.|| ||

Seyyatha pi Sariputta bhikkhu||
silasampanno||
samadhisampanno||
ditthe va dhamme annam aradheyya,||
evam sampadam idam Sariputta vadami:|| ||

Tam vacam appahaya||
tam cittam appahaya||
tam ditthim appatinissajjitva||
yathabhatam nikkhitto evam niraye.|| ||

21. Cattar'imani Sariputta Tathagatassa vesarajjani yehi vesarajjehi samannagato Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

Katamani cattari?|| ||

22. "Sammasambuddhassa te patijanato||
ime dhamma anabhisambuddha" ti.|| ||

Tatra vata mam samano va brahmano va||
devo va maro va||
Brahma va koci va lokasmim [72] saha dhammena paticodessatiti nimittame etam Sariputta na samanupassami.|| ||

Etam p'aham Sariputta nimittam asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesarajjappatto viharami.|| ||

23. "Khinasavassa te patijanato ime asava aparikkhina" ti.|| ||

Tatra vata mam samano va brahmano va||
devo va maro va||
Brahma va koci va lokasmim||
saha dhammena paticodessatiti nimittame etam Sariputta na samanupassami.|| ||

Etam p'aham Sariputta nimittam asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesarajjappatto viharami.|| ||

24. "Ye kho pana te antarayika dhamma vutta te patisevato nalam antarayaya" ti.|| ||

Tatra vata mam samano va brahmano va||
devo va maro va||
Brahma va koci va lokasmim||
saha dhammena paticodessatiti nimittame etam Sariputta na samanupassami.|| ||

Etam p'aham Sariputta nimittam asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesarajjappatto viharami.|| ||

25. "Yassa kho pana te atthaya dhammo desito so na niyyati takkarassa samma dukkhakkhayaya" ti.|| ||

Tatra vata mam samano va brahmano va||
devo va maro va||
Brahma va koci va lokasmim||
saha dhammena paticodessatiti nimittame etam Sariputta na samanupassami.|| ||

Etam p'aham Sariputta nimittam asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesarajjappatto viharami.|| ||

26. Imani kho Sariputta cattari Tathagatassa vesarajjani yehi vesarajjehi samannagato Tathagato asabham thanam patijanati,||
parisasu sihanadam nadati,||
brahmacakkam pavatteti.|| ||

27. Yo kho mam Sariputta||
evam janantam||
evam passantam||
evam vadeyya:|| ||

'N'atthi samanassa Gotamassa uttarim manussadhamma alamariyanana-dassanaviseso,||
takkapariyahatam Samano Gotamo dhammam deseti vimamsanucaritam sayam-patibhanam' ti,"||
tam Sariputta vacam appahaya||
tam cittam appahaya||
tam ditthim appatinissajjitva||
yathabhatam nikkhitto evam niraye.

Seyyatha pi Sariputta bhikkhu||
silasampanno||
samadhisampanno||
ditthe va dhamme annam aradheyya,||
evam sampadam idam Sariputta vadami:|| ||

Tam vacam appahaya||
tam cittam appahaya||
tam ditthim appatinissajjitva||
yathabhatam nikkhitto evam niraye.|| ||

 


 

28. Attha kho ima Sariputta parisa.|| ||

Katama attha?|| ||

Khattiyaparisa||
brahmanaparisa||
gahapatiparisa||
samanaparisa||
Catummaharajikaparisa||
Tavatimsaparisa||
Maraparisa||
Brahmaparisa.|| ||

Ima kho Sariputta attha parisa.|| ||

Imehi kho Sariputta catuhi vesarajjehi samannagato Tathagato ima attha parisa upasankamati ajjhogahati.|| ||

29. Abhijanami kho panaham Sariputta anekasatam khattiyaparisam upasankamita.|| ||

Tatra pi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubban ca sakacacha ca samapajjitapubba.|| ||

Tatra vata mam bhayam va sarajjam va okkamissatiti nimittame etam Sariputta na samanupassami.|| ||

Etam p'aham Sariputta nimittam asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesarajjappatto viharami.|| ||

30. Abhijanami kho panaham Sariputta anekasatam brahmanaparisam upasankamita.|| ||

Tatra pi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubban ca sakacacha ca samapajjitapubba.|| ||

Tatra vata mam bhayam va sarajjam va okkamissatiti nimittame tam Sariputta na samanupassami.|| ||

Etam p'aham Sariputta nimittam asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesarajjappatto viharami.|| ||

31. Abhijanami kho panaham Sariputta anekasatam gahapatiparisam upasankamita.|| ||

Tatra pi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubban ca sakacacha ca samapajjitapubba.|| ||

Tatra vata mam bhayam va sarajjam va okkamissatiti nimittame tam Sariputta na samanupassami.|| ||

Etam p'aham Sariputta nimittam asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesarajjappatto viharami.|| ||

Abhijanami kho panaham Sariputta anekasatam samanaparisam upasankamita.|| ||

Tatra pi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubban ca sakacacha ca samapajjitapubba.|| ||

Tatra vata mam bhayam va sarajjam va okkamissatiti nimittame tam Sariputta na samanupassami.|| ||

Etam p'aham Sariputta nimittam asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesarajjappatto viharami.|| ||

Abhijanami kho panaham Sariputta anekasatam Catummaharajikaparisam upasankamita.|| ||

Tatra pi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubban ca sakacacha ca samapajjitapubba.|| ||

Tatra vata mam bhayam va sarajjam va okkamissatiti nimittame tam Sariputta na samanupassami.|| ||

Etam p'aham Sariputta nimittam asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesarajjappatto viharami.|| ||

Abhijanami kho panaham Sariputta anekasatam Tavatimsaparisam upasankamita.|| ||

Tatra pi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubban ca sakacacha ca samapajjitapubba.|| ||

Tatra vata mam bhayam va sarajjam va okkamissatiti nimittame tam Sariputta na samanupassami.|| ||

Etam p'aham Sariputta nimittam asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesarajjappatto viharami.|| ||

Abhijanami kho panaham Sariputta anekasatam Maraparisam upasankamita.|| ||

Tatra pi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubban ca sakacacha ca samapajjitapubba.|| ||

Tatra vata mam bhayam va sarajjam va okkamissatiti nimittame tam Sariputta na samanupassami.|| ||

Etam p'aham Sariputta nimittam asamanupassanto khemappatto abhayappatto vesarajjappatto viharami.|| ||

Abhijanami kho panaham Sariputta anekasatam Brahmaparisam upasankamita.|| ||

Tatra pi maya sannisinnapubbanc'eva sallapitapubban ca sakacacha ca samapajjitapubba.|| ||

Tatra vata mam bhayam va sarajjam va okkamissatiti nimittame tam Sariputta na samanupassami.|| ||

Etam p'aham Sariputta nimittam asamanupassanto khemappatto abhayappatto [73] vesarajjappatto viharami.|| ||

31. Yo kho mam Sariputta||
evam janantam||
evam passantam||
evam vadeyya:|| ||

'N'atthi samanassa Gotamassa uttarim manussadhamma alamariyanana-dassanaviseso,||
takkapariyahatam Samano Gotamo dhammam deseti vimamsanucaritam sayam-patibhanam' ti,"||
tam Sariputta vacam appahaya||
tam cittam appahaya||
tam ditthim appatinissajjitva||
yathabhatam nikkhitto evam niraye.

Seyyatha pi Sariputta bhikkhu||
silasampanno||
samadhisampanno||
ditthe va dhamme annam aradheyya,||
evam sampadam idam Sariputta vadami:|| ||

Tam vacam appahaya||
tam cittam appahaya||
tam ditthim appatinissajjitva||
yathabhatam nikkhitto evam niraye.|| ||

 


 

32. Catasso kho ima Sariputta yoniyo.|| ||

Katama catasso?|| ||

Andaja yoni,||
jalabuja yoni,||
samsedaja yoni,||
opapatika yoni.|| ||

Katama ca Sariputta andaja yoni?|| ||

Ye kho te Sariputta satta andakosam abhinibbhijja jayanti,||
ayam vuccati Sariputta andaja yoni.|| ||

Katama ca Sariputta jalabuja yoni?|| ||

Ye kho te Sariputta satta vatthikosam abhinibbhijja jayanti,||
ayam vuccati Sariputta jalabuja yoni.|| ||

Katama ca Sariputta samsedaja yoni?|| ||

Ye kho te Sariputta satta putimacche va jayanti putikunape va putikummase va candanikaya va oligalle va jayanti,||
ayam vuccati Sariputta samsedaja yoni.|| ||

Katama ca Sariputta opapatika yoni?|| ||

Deva nerayika ekacce ca manussa ekacce ca vinipatika.|| ||

Ayam vuccati Sariputta opapatika yoni.|| ||

Ima kho Sariputta catasso yoniyo.|| ||

33. Yo kho mam Sariputta||
evam janantam||
evam passantam||
evam vadeyya:|| ||

'N'atthi samanassa Gotamassa uttarim manussadhamma alamariyanana-dassanaviseso,||
takkapariyahatam Samano Gotamo dhammam deseti vimamsanucaritam sayam-patibhanam' ti,"||
tam Sariputta vacam appahaya||
tam cittam appahaya||
tam ditthim appatinissajjitva||
yathabhatam nikkhitto evam niraye.

Seyyatha pi Sariputta bhikkhu||
silasampanno||
samadhisampanno||
ditthe va dhamme annam aradheyya,||
evam sampadam idam Sariputta vadami:|| ||

Tam vacam appahaya||
tam cittam appahaya||
tam ditthim appatinissajjitva||
yathabhatam nikkhitto evam niraye.|| ||

34. Panca kho ima Sariputta gatiyo.|| ||

Katama panca?|| ||

Nirayo||
tiracchanayoni||
pettivisayo||
manussa||
deva.|| ||

Nirayan c'aham Sariputta pajanami,||
nirayagamin ca maggam,||
nirayagaminin ca patipadam||
yatha patipanno ca kayassa bheda param marana||
apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati,||
tan ca pajanami.|| ||

Tiracchanayonin c'aham Sariputta pajanami,||
tiracchanayonigamin ca maggam,||
tiracchanayonigaminin ca patipadam,||
yatha patipanno ca kayassa bheda param marana||
tiracchanayonim upapajjati,||
tan ca pajanami.|| ||

Pettivisayan c'aham Sariputta pajanami,||
pettivisayagamin ca maggam,||
pettivisayagaminin ca patipadam,||
yathapatipanno ca kayassa bheda param marana||
pettivisayam upapajjati,||
tan ca pajanami.|| ||

Manusse c'aham Sariputta pajanami,||
manussalokagamin ca maggam,||
manussalokagamininca patipadam,||
yathapatipanno ca kayassa bheda param marana||
manussesu upapajjati,||
tan ca pajanami.|| ||

Deve c'aham Sariputta pajanami,||
devalokagamin ca maggam,||
devalokagaminin ca patipadam,||
yathapatipanno ca kayassa bheda param marana||
sugatim saggam lokam uppajjati,||
tan ca pajanami-|| ||

Nibbanan c'aham Sariputta pajanami,||
nibbanagamin ca maggam nibbanaga- [74] minin ca patipadam,||
yathapatipanno ca asavanam khaya||
anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim||
ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva||
upasampajja viharati,||
tan ca pajanami.|| ||

35. Idaham Sariputta ekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca pajanami:|| ||

Tatha'yam puggalo patipanno||
tatha ca iriyati tan ca maggam samarulho||
yatha kayassa bheda param marana||
apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjissati ti.|| ||

Tam enam passami aparena samayena dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena kayassa bheda param marana||
apayam duggatim vinipatam Nirayam upapannam||
ekantadukkha tippa katuka vedana vediyamanam.|| ||

Seyyatha pi Sariputta angarakasu sadhikaporisa pur'angaranam vitaccikanam vitadhumanam,||
atha puriso agaccheyya ghammabhitatto ghammapareto kilanto tasito pipasito ekayanena maggena tam eva angarakasum panidhaya,||
tam enam cakkhuma puriso disva evam vadeyya:|| ||

Tatha'yam bhavam puriso patipanno||
tatha ca iriyati||
tan ca maggam samarulho||
yatha imam yeva angarakasum agamissati ti.|| ||

Tam enam passeyya aparena samayena tassa angarakasuya patitam ekantadukkha tippa katuka vedana vediyamanam.|| ||

Evam eva kho aham Sariputta idh'ekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca pajanami:|| ||

Tatha'yam puggalo patipanno||
tatha ca iriyati||
tan ca maggam samarulho||
yatha kayassa bheda param marana||
apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjissati ti.|| ||

Tam enam passami aparena samayena dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena kayassa bheda param marana apayam||
duggatim vinipatam Nirayam upapannam ekantadukkha tippa katuka vedana vediyamanam.|| ||

36. Idha panaham Sariputta ekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca pajanami:|| ||

Tatha'yam puggalo patipanno||
tatha ca iriyati||
tan ca maggam samarulho||
yatha kayassa bheda param marana||
tiracchanayonim upapajjissati ti.|| ||

Tam enam passami aparena samayena dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena kayassa bheda param marana||
tiracchanayonim uppannam dukkha tippa katuka vedana vediyamanam.|| ||

Seyyatha pi Sariputta guthakupo sadhikaporiso puro guthassa,||
atha puriso agaccheyya ghammabhitatto [75] ghammapareto kilanto tasito pipasito ekayanena maggena tameva guthakupam panidhaya.|| ||

Tam enam cakkhuma puriso disva evam vadeyya:|| ||

Tatha'yam bhavam puriso patipanno||
tatha ca iriyati||
tan ca maggam samarulho||
yatha imam yeva guthakupam agamissati ti.|| ||

Tam enam passeyya aparena samayena tasmim guthakupe patitam dukkha tippa katuka vedana vediyamanam -|| ||

Evam eva kho aham Sariputta idh'ekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca pajanami:|| ||

Tatha'yam puggalo patipanno||
tatha ca iriyati,||
tan ca maggam samarulho,||
yatha kayassa bheda param marana||
tiracchanayonim upapajajissati ti.|| ||

Tam enam passami aparena samayena dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena kayassa bheda param marana||
tiracchanayonim upapannam dukkha tippa katuka vedana vediyamanam.|| ||

37. Idha panaham Sariputta ekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca pajanami:|| ||

'Tatha'yam puggalo patipanno||
tatha ca iriyati||
tan ca maggam samarulho||
yatha kayassa bheda param marana||
pettivisayam upapajjissati ti.|| ||

Tam enam passami aparena samayena dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena kayassa bheda param marana||
pettivisayam uppannam dukkhabahula vedana vediyamanam.|| ||

Seyyatha pi Sariputta rukkho visame bhumibhage jato tanupattapalaso kabaracchayo,||
atha puriso agaccheyya ghammabhitatto ghammapareto kilanto tasito pipasito ekayanena maggena tam eva rukkham panidhaya.|| ||

Tam enam cakkhuma puriso disva evam vadeyya:|| ||

Tathayam bhavam puriso patipanno||
tatha ca iriyati||
tan ca maggam samarulho||
yatha imam yeva rukkham agamissati ti.|| ||

Tam enam passeyya aparena samayena tassa rukkhassa chayaya nisinnam va nipannam va dukkhabahula vedana vediyamanam.|| ||

Evam eva kho aham Sariputta idh'ekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca pajanami:|| ||

Tathayam puggalo patipanno||
tatha ca iriyati,||
tan ca maggam samarulho,||
yatha kayassa bheda param marana||
pettivisayam upapajajissati ti.|| ||

Tam enam passami aparena samayena dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena kayassa bheda param marana||
pettivisayam upapannam dukkhabahula vedana vediyamanam.|| ||

38. Idha panaham Sariputta ekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca pajanami:|| ||

Tathayam puggalo patipanno||
tatha ca iriyati||
tan ca maggam samarulho||
yatha kayassa bheda param marana||
manussesu upapajjissati ti.|| ||

Tam enam passami aparena samayena dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena kayassa bheda param marana||
manussesu uppannam sukhabahula vedana vediyamanam.|| ||

Seyyatha pi Sariputta rukkho same bhumibhage jato bahalapattapalaso sandacchayo,||
atha puriso agaccheyya ghammabhitatto ghammapareto kilanto tasito pipasito ekayanena maggena tam eva rukkham panidhaya.|| ||

Tam enam cakkhuma puriso disva evam vadeyya:|| ||

Tathayam bhavam puriso patipanno||
tatha ca iriyati||
tan ca maggam samarulho||
yatha imam yeva rukkham agamissati ti.|| ||

Tam enam passeyya aparena samayena tassa rukkhassa chayaya nisinnam va nipannam va sukhabahula vedana vediyamanam.|| ||

Evam eva kho aham Sariputta idh'ekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca pajanami:|| ||

Tathayam puggalo patipanno tatha ca iriyati, tan ca maggam samarulho, yatha kayassa bheda param marana manussesu upapajajissati ti.|| ||

Tam enam passami aparena samayena dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena kayassa bheda param marana||
manussesu upapannam sukhabahula vedana vediyamanam.|| ||

[76] 39. Idhaham Sariputta ekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca pajanami:|| ||

Tathayam puggalo patipanno||
tatha ca iriyati||
tan ca maggam samarulho||
yatha kayassa bheda param marana||
sugatim saggam lokam upapajjissati ti.|| ||

Tam enam passami aparena samayena dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena kayassa bheda param marana||
sugatim saggam lokam uppannam ekantasukha vedana vediyamanam.|| ||

Seyyatha pi Sariputta pasado,||
tatr'assa kutagaram ullitavalittam nivatam phussitaggalam pihitavatapanam||
tatr'assa pallanko gonakatthato patikatthato patalikatthato kadalimigapavarapaccattharano sa-uttaracchado ubhatolohita kupadhano||
atha puriso agaccheyya ghammabhitatto ghammapareto kilanto tasito pipasito ekayanena maggena tam eva pasadam panidhaya.|| ||

Tam enam cakkhuma puriso disva evam vadeyya:|| ||

Tatha'yam bhavam puriso patipanno||
tatha ca iriyati||
tan ca maggam samarulho||
yatha imam yeva pasadam agamissati ti.|| ||

Tam enam passeyya aparena samayena tasmim pasade tasmim kutagare tasmim pallanke nisinnam va nipannam va ekantasukha vedana vediyamanam.|| ||

Evam eva kho aham Sariputta idh'ekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca pajanami:|| ||

Tathayam puggalo patipanno||
tatha ca iriyati,||
tan ca maggam samarulho,||
yatha kayassa bheda param marana||
sugatim saggam lokam upapajajissati ti.|| ||

Tam enam passami aparena samayena dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena kayassa bheda param marana||
sugatim saggam lokam upapannam ekantasukha vedana vediyamanam.|| ||

40. Idha panaham Sariputta ekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca pajanami:|| ||

Tathayam puggalo patipanno||
tatha ca iriyati||
tan ca maggam samarulho||
yatha asavanam khaya anasavam||
ceto-vimuttim panna-vimuttim||
ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva||
upasampajja viharissati ti.|| ||

Tam enam passami aparena samayena asavanam khaya||
anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim||
ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva||
upasampajja viharantam||
ekantasukha vedana vediyamanam.|| ||

Seyyatha pi Sariputta pokkharani acchodika satodika sitodika setaka supatittha ramaniya,||
avidure c'assa tibbo vanasando,||
atha puriso agaccheyya ghammabhitatto ghammapareto kilanto tasito pipasito ekayanena maggena tam eva pokkharanim panidhaya.|| ||

Tam enam cakkhuma puriso disva evam vadeyya:|| ||

Tatha'yam bhavam puriso patipanno||
tatha ca iriyati,||
tan ca maggam samarulho,||
yatha imamyeva pokkharanim agamissati ti.|| ||

Tam enam passeyya aparena samayena tam pokkharanim ogahetva nahayitva pitva ca sabbadarathakilamathaparilaham patippassamhetva paccuttaritva tasmim vanasande nisinnam va [77] nipannam va ekantasukha vedana vediyamanam.|| ||

Evam eva kho aham Sariputta idh'ekaccam puggalam evam cetasa ceto paricca pajanami:|| ||

Tatha'yam puggalo patipanno||
tatha ca iriyati,||
tan ca maggam samarulho,||
yatha asavanam khaya||
anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim||
ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva||
upasampajja viharissati ti.|| ||

Tam enam passami aparena samayena asavanam khaya||
anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim||
ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva||
upasampajja viharantam||
ekantasukha vedana vediyamanam.|| ||

Ima kho Sariputta panca gatiyo.|| ||

41. Yo kho mam Sariputta||
evam janantam||
evam passantam||
evam vadeyya:|| ||

'N'atthi samanassa Gotamassa uttarim manussadhamma alamariyanana-dassanaviseso,||
takkapariyahatam Samano Gotamo dhammam deseti vimamsanucaritam sayam-patibhanam' ti,"||
tam Sariputta vacam appahaya||
tam cittam appahaya||
tam ditthim appatinissajjitva||
yathabhatam nikkhitto evam niraye.

Seyyatha pi Sariputta bhikkhu||
silasampanno||
samadhisampanno||
ditthe va dhamme annam aradheyya,||
evam sampadam idam Sariputta vadami:|| ||

Tam vacam appahaya||
tam cittam appahaya||
tam ditthim appatinissajjitva||
yathabhatam nikkhitto evam niraye.|| ||

42. Abhijanami kho panaham Sariputta caturangasamannagatam brahmacariyam carita:|| ||

Tapassi sudam homi paramatapassi,||
lukhas sudam homi paramalukho,||
jegucchi sudam homi paramajegucchi||
pavivittas sudam homi paramapavivitto.|| ||

43. Tatra'ssu me idam Sariputta tapassitaya hoti:|| ||

Acelako homi muttacaro hatthapalekhano,||
na ehibhadantiko||
na titthabhadantiko,||
nabhihatam||
na uddissakatam||
na nimantanam sadiyami.|| ||

So na kumbhimukha patiganhami,||
na kalopimukha patiganhami,||
na elakamantaram||
na dandamantaram||
na musalamantaram,||
na dvinnam bhunjamananam,||
na gabbhiniya,||
na payamanaya,||
na purisantaragataya,||
na sankittisu,||
na yattha sa upatthito hoti,||
na yattha makkhika sandasandacarini,||
na maccham na mamsam,||
Na suram,||
na merayam,||
na thusodakam pivami.|| ||

So ekagariko va homi ekalopiko,||
dva- [78] gariko va homi dvalopiko,||
sattagariko va homi sattalopiko.|| ||

Ekissa pi dattiya yapemi,||
dvihi pi dattihi yapemi,||
sattahi pi dattihi yapemi|| ||

Ekahikam pi aharam aharemi,||
dvihikam pi aharam aharemi,||
sattahikam pi aharam aharemi.|| ||

Iti evarupam addhamasikam pi pariyaya-bhatta-bhojananuyogam-anuyutto viharami.|| ||

So saka-bhakkho va homi,||
samaka-bhakkho va homi,||
nivara-bhakkho va homi,||
daddula-bhakkho va homi,||
hata-bhakkho va homi,||
kana-bhakkho va homi,||
acama-bhakkho va homi,||
pinna-kabhakkho va homi,||
tina-bhakkho va homi,||
gomaya-bhakkho va homi.|| ||

Vanamulaphalaharo va yapemi pavattaphalabhoji.|| ||

So sanani pi dharemi,||
masanani pi dharemi,||
chavadussani pi dharemi,||
pamsukulani pi dharemi,||
tiritani pi dharemi,||
ajinam pi dharemi,||
ajinakkhipam pi dharemi,||
kusaciram pi dharemi,||
vakaciram pi dharemi||
Phalakaciram pi dharemi,||
kesakambalam pi dharemi,||
valakambalam pi dharemi,||
ulukapakkham pi dharemi.|| ||

Kesamassulocako pi homi,||
kesamassulocananuyogam-anuyutto,||
ubbhatthako pi homi asanapatikkhitto,||
ukkutiko pi homi ukkutikappadhanam-anuyutto,||
kantakapassayiko pi homi kantakapassaye seyyam kappemi,||
sayatatiyakam pi udakorohananuyogam-anuyutto viharami.|| ||

Iti evarupam aneka-vihitam kayassa atapanaparitapananuyogam-anuyutto viharami.|| ||

Idam su me Sariputta tapassitaya hoti.|| ||

44. Tatra'ssu me idam Sariputta lukhasmim hoti:|| ||

Nekavassaganikam rajojallam kaye sannicitam hoti papatikajatam.|| ||

Seyyatha pi Sariputta tindukakhanu nekavassaganiko sannicito hoti papatikajato,||
evam eva'ssu me Sariputta nekavassaganikam rajojallam kaye sannicitam hoti papatikajatam.|| ||

Tassa mayham Sariputta na evam hoti:|| ||

Aho vataham imam rajojallam panina parimajjeyyam,||
anne va pana me imam rajojallam panina parimajjeyyun ti.|| ||

Evam pi me Sariputta na hoti.|| ||

Idam su me Sariputta lukhasmim hoti.|| ||

45. Tatra'ssu me idam Sariputta jegucchismim hoti:|| ||

So kho aham Sariputta sato va abhikkamami sato patikkamami,||
yava udabindumhi pi me daya paccupatthita hoti:|| ||

Ma'ham khuddake pane visamagate sanghatam apadessan ti.|| ||

Idam su me Sariputta jegucchismim hoti.|| ||

46. Tatra'ssu me idam Sariputta pavivittasmim hoti:|| ||

So [79] kho aham Sariputta annataram arannayatanam ajjhogahetva viharami,||
yada passami gopalakam va,||
pasupalakam va,||
tinaharakam va,||
katthaharakam va,||
vanakammikam va,||
vanena vanam,||
gahanena gahanam,||
ninnena ninnam,||
thalena thalam papatami.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

'Ma mam te addasamsu,||
ahan ca va ne addasan' ti.|| ||

Seyyatha pi Sariputta arannako migo manusse disva,||
vanena vanam,||
gahanena gahanam,||
ninnena ninnam,||
thalena thalam papatati,||
evam eva kho aham Sariputta yada passami gopalakam va,||
pasupalakam va,||
tinaharakam va,||
katthaharakam va,||
vanakammikam va,||
vanena vanam,||
gahanena gahanam,||
ninnena ninnam,||
thalena thalam papatami.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Ma mam te addasamsu,||
ahan ca va ne addasanti.|| ||

Idam su me Sariputta pavivittasmim hoti.|| ||

47. (Tatra'ssu me idam Sariputta mahavikata bhojanasmim hoti:)|| ||

So kho aham Sariputta ye te gottha patthitagavo apagatagopala tattha catukundiko upasankamitva yani tani vacchakanam tarunakanam dhenupakanam gomayani,||
tani sudam aharemi.|| ||

Yava kivan ca me Sariputta sakam muttakarisam apariyadinnam hoti,||
sakam yeva sudam muttakarisam aharemi.|| ||

Idam su me Sariputta mahavikatabhojanasmim hoti.|| ||

48. So kho aham Sariputta annataram bhimsanakam vanasandam ajjhogahetva viharami.|| ||

Tatra sudam Sariputta bhimsanakassa vanasandassa bhimsanakatasmim hoti:|| ||

Yo koci avitarago tam vanasandam pavisati yebhuyyena lomani hamsanti.|| ||

So kho aham Sariputta ya ta rattiyo sita hemantika antaratthake himapatasamaye,||
tatharupasu rattisu rattim abbhokase viharami diva vanasande,||
gimhanam pacchime mase diva abbhokase viharami rattim vanasande.|| ||

Api'ssu mam Sariputta ayam anacchariya gatha patibhasi pubbe assutapubba:|| ||

So tatto so sino,||
eko bhimsanake vane,||
Naggo na c'aggim-asino,||
esana pasuto muniti.|| ||

48. So kho aham Sariputta, susane seyyam kappemi chavatthikani upadhaya.|| ||

Api'ssu mam Sariputta gomandala upasankamitva otthubhanti pi,||
omuttenti pi,||
pamsukena pi okiranti,||
kannasotesu pi salakam pavesenti.|| ||

Na kho panaham Sariputta abhijanami tesu papakam cittam uppadeta.|| ||

Idam su me Sariputta upekkhaviharasmim hoti. || ||

[80] 50. Santi kho pana Sariputta eke samana-brahmana evam vadino evam ditthino:|| ||

Aharena suddhiti.|| ||

Te evam ahamsu:|| ||

Kolehi yapemati.|| ||

Te kolam pi khadanti,||
kolacunnam pi khadanti,||
kolodakam pi pivanti,||
anekavihitam pi kolavikatim paribhunjanti.|| ||

Abhijanami kho panaham Sariputta ekam yeva kolam aharam aharita.|| ||

Siya kho pana te Sariputta evam assa:|| ||

Maha nuna tena samayena kolo ahositi.|| ||

Na kho pan'etam Sariputta evam datthabbam,||
tada pi etaparamo yeva kolo ahosi,||
seyyatha pi etarahi.|| ||

Tassa mayham Sariputta ekam yeva kolam aharam aharayato adhimattakasimanam patto kayo hoti:|| ||

Seyyatha pi nama asitikapabbani va kalapabbani va,||
evam eva'ssu me angapaccangani bhavanti tay'ev'appaharataya.|| ||

Seyyatha pi nama otthapadam,||
evam eva'ssu me anisadam hoti tay'ev'appaharataya.|| ||

Seyyatha pi nama vattanavali,||
evam eva'ssu me pitthikantako unnatavanato hoti tay'ev'appaharataya.|| ||

Seyyatha pi nama jarasalaya gopanasiyo oluggavilugga bhavanti,||
evam eva'ssu me phasuliyo oluggavilugga bhavanti tay'ev'appaharataya.|| ||

Seyyatha pi nama gambhire udapane udakataraka gambhiragata okkhayika dissanti,||
evam eva'ssu me akkhikupesu akkhitaraka gambhiragata okkhayika dissanti tay'ev'appaharataya.|| ||

Seyyatha pi nama tittakalabu amakacchinno vatatapena samphutito hoti sammilato,||
evam eva'ssu me sisacchavi samaphutita hoti sammilata tay'ev'appaharataya.|| ||

51. So kho aham Sariputta udaracchavim parimasissamiti pitthikantakam yeva pariganhami,||
pitthikantakam parimasissamiti udaracchavim yeva pariganhami,||
yava'ssu me Sariputta udaracchavi pitthikantakam allina hoti tay'ev'appaharataya.|| ||

So kho aham Sariputta:|| ||

Vaccam va muttam va karissamiti tatth'eva avakujjo papatami tay'ev'appaharataya.|| ||

So kho aham Sariputta tam'eva kayam assasento panina gattani anomajjami,||
tassa mayham Sariputta panina gattani anomajjato putimulani lomani kayasma papatanti tay'ev'appaharataya.|| ||

 

§

 

52. Santi kho pana Sariputta eke samana-brahmana evam vadino evam ditthino:|| ||

Aharena suddhi ti.|| ||

Te evam ahamsu:|| ||

Muggehi yapemati.|| ||

Te muggam pi khadanti,||
muggacunnam pi khadanti,||
muggodakam pi pivanti,||
anekavihitam pi||
muggavikatim paribhunjanti.|| ||

Abhijanami kho panaham Sariputta ekamyeva muggam aharam aharita.|| ||

Siya kho pana te Sariputta evam assa:|| ||

Maha nuna tena samayena muggo ahositi.|| ||

Na kho pan'etam Sariputta evam datthabbam.|| ||

Tadapi eta paramoyeva muggo ahosi,||
seyyatha pi etarahi.|| ||

Tassa mayham Sariputta ekam yeva kolam aharam aharayato adhimattakasimanam patto kayo hoti:|| ||

Seyyatha pi nama asitikapabbani va kalapabbani va,||
evam eva'ssu me angapaccangani bhavanti tay'ev'appaharataya.|| ||

Seyyatha pi nama otthapadam,||
evam eva'ssu me anisadam hoti tay'ev'appaharataya.|| ||

Seyyatha pi nama vattanavali,||
evam eva'ssu me pitthikantako unnatavanato hoti tay'ev'appaharataya.|| ||

Seyyatha pi nama jarasalaya gopanasiyo oluggavilugga bhavanti,||
evam eva'ssu me phasuliyo oluggavilugga bhavanti tay'ev'appaharataya.|| ||

Seyyatha pi nama gambhire udapane udakataraka gambhiragata okkhayika dissanti,||
evam eva'ssu me akkhikupesu akkhitaraka gambhiragata okkhayika dissanti tay'ev'appaharataya.|| ||

Seyyatha pi nama tittakalabu amakacchinno vatatapena samphutito hoti sammilato,||
evam eva'ssu me sisacchavi samaphutita hoti sammilata tay'ev'appaharataya.|| ||

So kho aham Sariputta udaracchavim parimasissamiti pitthikantakam yeva pariganhami,||
pitthikantakam parimasissamiti udaracchavim yeva pariganhami,||
yava'ssu me Sariputta udaracchavi pitthikantakam allina hoti tay'ev'appaharataya.|| ||

So kho aham Sariputta:|| ||

Vaccam va muttam va karissamiti tatth'eva avakujjo papatami tay'ev'appaharataya.|| ||

So kho aham Sariputta tam'eva kayam assasento panina gattani anomajjami,||
tassa mayham Sariputta panina gattani anomajjato putimulani lomani kayasma papatanti tay'ev'appaharataya.|| ||

 

§

 

Santi kho pana Sariputta eke samana-brahmana evamvadino evam ditthino:|| ||

Aharena suddhiti.|| ||

Te evam ahamsu:|| ||

Tilehi yapemati.|| ||

Te tilam pi khadanti,||
tilacunnam pi khadanti,||
tilokam pi pivanti,||
anekavihitam pi||
tilehivikatim paribhunjanti.|| ||

Abhijanami kho panaham Sariputta ekamyeva tilam aharam aharita.|| ||

Siya kho pana te Sariputta evam assa:|| ||

Maha nuna tena samayena tilo ahositi.|| ||

Na kho pan'etam Sariputta evam datthabbam.|| ||

Tadapi eta paramoyeva tilo ahosi,||
seyyatha pi etarahi|| ||

Tassa mayham Sariputta ekam yeva kolam aharam aharayato adhimattakasimanam patto kayo hoti:|| ||

Seyyatha pi nama asitikapabbani va kalapabbani va,||
evam eva'ssu me angapaccangani bhavanti tay'ev'appaharataya.|| ||

Seyyatha pi nama otthapadam,||
evam eva'ssu me anisadam hoti tay'ev'appaharataya.|| ||

Seyyatha pi nama vattanavali,||
evam eva'ssu me pitthikantako unnatavanato hoti tay'ev'appaharataya.|| ||

Seyyatha pi nama jarasalaya gopanasiyo oluggavilugga bhavanti,||
evam eva'ssu me phasuliyo oluggavilugga bhavanti tay'ev'appaharataya.|| ||

Seyyatha pi nama gambhire udapane udakataraka gambhiragata okkhayika dissanti,||
evam eva'ssu me akkhikupesu akkhitaraka gambhiragata okkhayika dissanti tay'ev'appaharataya.|| ||

Seyyatha pi nama tittakalabu amakacchinno vatatapena samphutito hoti sammilato,||
evam eva'ssu me sisacchavi samaphutita hoti sammilata tay'ev'appaharataya.|| ||

So kho aham Sariputta udaracchavim parimasissamiti pitthikantakam yeva pariganhami,||
pitthikantakam parimasissamiti udaracchavim yeva pariganhami,||
yava'ssu me Sariputta udaracchavi pitthikantakam allina hoti tay'ev'appaharataya.|| ||

So kho aham Sariputta:|| ||

Vaccam va muttam va karissamiti tatth'eva avakujjo papatami tay'ev'appaharataya.|| ||

So kho aham Sariputta tam'eva kayam assasento panina gattani anomajjami,||
tassa mayham Sariputta panina gattani anomajjato putimulani lomani kayasma papatanti tay'ev'appaharataya.|| ||

 

§

 

Santi kho pana Sariputta eke samana-brahmana evamvadino evam ditthino:|| ||

Aharena suddhiti.|| ||

Te evam ahamsu:|| ||

Tandulehi yapemati.|| ||

Te tandulam pi khadanti,||
tandulacunnam pi khadanti,||
[81] tandulodakam pi pivanti,||
anekavihitam pi||
tandulavikatim paribhunjanti.|| ||

Abhijanami kho panaham Sariputta ekamyeva tandulam aharam aharita.|| ||

Siya kho pana te Sariputta evam assa:|| ||

Maha nuna tena samayena tandulo ahositi.|| ||

Na kho pan'etam Sariputta evam datthabbam.|| ||

Tadapi eta paramoyeva tandulo ahosi,||
seyyatha pi etarahi.|| ||

Tassa mayham Sariputta ekam yeva kolam aharam aharayato adhimattakasimanam patto kayo hoti:|| ||

Seyyatha pi nama asitikapabbani va kalapabbani va,||
evam eva'ssu me angapaccangani bhavanti tay'ev'appaharataya.|| ||

Seyyatha pi nama otthapadam,||
evam eva'ssu me anisadam hoti tay'ev'appaharataya.|| ||

Seyyatha pi nama vattanavali,||
evam eva'ssu me pitthikantako unnatavanato hoti tay'ev'appaharataya.|| ||

Seyyatha pi nama jarasalaya gopanasiyo oluggavilugga bhavanti,||
evam eva'ssu me phasuliyo oluggavilugga bhavanti tay'ev'appaharataya.|| ||

Seyyatha pi nama gambhire udapane udakataraka gambhiragata okkhayika dissanti,||
evam eva'ssu me akkhikupesu akkhitaraka gambhiragata okkhayika dissanti tay'ev'appaharataya.|| ||

Seyyatha pi nama tittakalabu amakacchinno vatatapena samphutito hoti sammilato,||
evam eva'ssu me sisacchavi samaphutita hoti sammilata tay'ev'appaharataya.|| ||

So kho aham Sariputta udaracchavim parimasissamiti pitthikantakam yeva pariganhami,||
pitthikantakam parimasissamiti udaracchavim yeva pariganhami,||
yava'ssu me Sariputta udaracchavi pitthikantakam allina hoti tay'ev'appaharataya.|| ||

So kho aham Sariputta:|| ||

Vaccam va muttam va karissamiti tatth'eva avakujjo papatami tay'ev'appaharataya.|| ||

So kho aham Sariputta tam'eva kayam assasento panina gattani anomajjami,||
tassa mayham Sariputta panina gattani anomajjato putimulani lomani kayasma papatanti tay'ev'appaharataya.|| ||

54. Tayapi kho aham Sariputta iriyaya taya patipadaya taya dukkarakarikaya najjhagamam uttarim manussadhamma alamariyanana-dassanavisesam.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Imissa yeva ariyaya pannaya anadhigama ya'yam ariya panna adhigata ariya niyyanika niyyati takkarassa samma dukkhakkhayaya.|| ||

 

§

 

55. Santi kho pana Sariputta eke samana-brahmana evamvadino evam ditthino:|| ||

Samsarena suddhiti.|| ||

Na kho pana so Sariputta samsaro sulabharupo yo maya [82] asamsaritapubbo imina dighena addhuna,||
annatra Suddhavasehi devehi.|| ||

Suddhavase caham Sariputta deve samsareyyam,||
na-y-imam lokam punar-agaccheyyam.|| ||

56. Santi kho pana Sariputta eke samana-brahmana evamvadino evam ditthino:|| ||

'Upapattiya suddhi' ti.|| ||

Na kho pana sa Sariputta upapatti sulabharupa ya maya anupapannapubba imina dighena addhuna,||
annatra Suddhavasehi devehi.|| ||

Suddhavase caham Sariputta deve upapajjeyyam,||
na-y-imam lokam punar-agaccheyyam.|| ||

57. Santi kho pana Sariputta eke samana-brahmana evamvadino evam ditthino:|| ||

'Avasena suddhi' ti.|| ||

Na kho pana so Sariputta avaso sulabharupo yo maya anavutthapubbo imina dighena addhuna,||
annatra Suddhavasehi devehi.|| ||

Suddhavase caham Sariputta deve vaseyyam,||
na-y-imam lokam punar-agaccheyyam.|| ||

58. Santi kho pana Sariputta eke samana-brahmana evamvadino evam ditthino:|| ||

'Yannena suddhi' ti.|| ||

Na kho paneso Sariputta yanno sulabharupo yo maya ayitthapubbo imina dighena addhuna,||
tan ca kho rannava sata khattiyena muddhavasittena,||
brahmanena va mahasalena.|| ||

59. Santi kho pana Sariputta eke samana-brahmana evamvadino evam ditthino:|| ||

'Aggiparicariyaya suddhi' ti.|| ||

Na kho paneso Sariputta aggi sulabharupo yo maya aparicinnapubbo imina dighena addhuna,||
tan ca kho rannava sata khattiyena muddhavasittena,||
brahmanena va mahasalena.|| ||

60. Santi kho pana Sariputta eke samana-brahmana evamvadino evam ditthino:|| ||

'Yavad'evayam bhavam puriso daharo hoti yuva susu kalakeso bhadrena yobbanena samannagato pathamena vayasa,||
tavad'eva paramena pannaveyyattiyena samannagato hoti.|| ||

Yato ca kho ayam bhavam puriso jinno hoti vuddho mahallako addhagato vayo anuppatto.|| ||

Asitiko va navutiko va vassasatiko va jatiya,||
atha tamha pannaveyyattiya parihayati' ti.|| ||

Na kho pan'etam Sariputta evam datthabbam.|| ||

Aham kho pana Sariputta etarahi jinno vuddho mahallako addhagato vayo anuppatto,||
asitiko me vayo vattati.|| ||

61. Idha me assu Sariputta cattaro savaka vassasatayuka vassasatajivino paramaya satiya ca gatiya ca dhitiya ca samannagata paramena ca pannaveyyattiyena.|| ||

Seyyatha pi Sariputta dalhadhammo dhanuggaho sikkhito katahattho katupasano lahukena asanena appakasiren'eva tiriyam talacchayam atipateyya,||
evam adhimattasatimanto evam adhimattagatimanto [83] evam adhimattadhitimanto evam paramena pannaveyyattiyena samannagata.|| ||

Te mam catunnam satipatthananam upaday'upadaya panham puccheyyum.

Puttho puttho caham tesam vyakareyyam||
byakatan ca me byakato dhareyyum||
na ca mam dutiyakam uttarim patipuccheyyum,||
annatra asita-pita-khayita-sayita,||
annatra uccarapassavakamma,||
annatra niddakilamathapativinodana.|| ||

Apariyadinna yev'assa Sariputta Tathagatassa dhammadesana,||
apariyadinnam yev'assa Tathagatassa dhammapada-byanjanam,||
apariyadinnam yev'assa Tathagatassa panhapatibhanam,||
atha me te cattaro savaka vassasatayuka vassasatajivino vassasatassa accayena kalam kareyyum.|| ||

Mancakena ce pi mam Sariputta pariharissatha n'ev'atthi Tathagatassa pannaveyyattiyassa annathattam.|| ||

62. Yam kho tam Sariputta samma vadamano vadeyya:|| ||

Asammohadhammo satto loke upapanno bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampakaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan ti,||
mam-eva tam samma vadamano vadeyya:|| ||

Asammohadhammo satto loke upapanno bahujanahitaya bahujanasukhaya lokanukampakaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanan ti.|| ||

63. Tena kho pana samayena ayasma Nagasamalo Bhagavato pitthito thito hoti Bhagavantam vijayamano.|| ||

Atha kho ayasma Nagasamalo Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Acchariyam bhante, abbhutam bhante.|| ||

Api ca me bhante imam dhamma-pariya'yam sutva lomani hatthani.|| ||

Ko namo ayam bhante dhamma-pariyayo" ti?|| ||

Tasmat iha tvam Nagasamala imam dhamma-pariya'yam Lomahamsanapariyayo t'veva nam dharehiti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamano ayasma Nagasamalo Bhagavato bhasitam abhinanditi.

Mahasihanadasuttam dutiyam.


Contact:
E-mail
Copyright Statement