Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
2. Sihanada Vagga

Sutta 14

Culadukkhakkhandha Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][ntbb][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Sakkesu viharati Kapilavatthusmim Nigrodharame.|| ||

2. Atha kho Mahanamo Sakko yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Mahanamo Sakko Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Digharattaham bhante Bhagavata evam dhammam desitam ajanami:
lobho cittassa upakkileso,||
doso cittassa upakkileso,||
moho cittassa upakkileso' ti.|| ||

Evan c'aham bhante Bhagavata dhammam desitam ajanami:
lobho cittassa upakkileso,||
doso cittassa upakkileso,||
moho cittassa upakkileso" ti.|| ||

Atha ca pana me ekada||
lobha-dhamma pi cittam pariyadaya titthanti
dosa-dhamma pi cittam pariyadaya titthanti
moha-dhamma pi cittam pariyadaya titthanti.|| ||

Tassa mayham bhante evam hoti:|| ||

'Ko su nama me dhammo ajjhattam appahino yena me ekada
lobha-dhamma pi cittam pariyadaya titthanti,||
dosa-dhamma pi cittam pariyadaya titthanti,||
moha-dhamma pi cittam pariyadaya titthanti'" ti?|| ||

 


 

3. "So eva kho te Mahanama dhammo ajjhattam appahino yena te ekada
lobha-dhamma pi cittam pariyadaya titthanti,||
dosa-dhamma pi cittam pariyadaya titthanti,||
moha-dhamma pi cittam pariyadaya titthanti.|| ||

So ca hi te Mahanama dhammo ajjhattam pahino abhavissa,||
na tvam agaram ajjhavaseyyasi,||
na kame paribhunjeyyasi.|| ||

Yasma ca kho te Mahanama so eva dhammo ajjhattam appahino,||
tasma tvam agaram ajjhavasasi,||
kame paribhunjasi.|| ||

4. Appassada kama bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo ti iti ce pi Mahanama ariyasavakassa yathabhutam sammappannaya sudittham hoti,||
so ca annatr'eva kamehi||
annatra akusalehi dhammehi||
piti-sukham nadhigacchati||
annam va tato santataram,||
atha kho so n'eva tava anavatti kamesu hoti.|| ||

Yato ca kho Mahanama ariyasavakassa:||
'Appassada kama bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo' ti||
evam etam yathabhutam sammappannaya sudittham hoti,||
so ca annatr'eva kamehi||
annatra akusalehi dhammehi||
piti-sukham adhigacchati annam ca tato santataram,||
atha kho so anavatti kamesu hoti.|| ||

5. Mayham pi kho [92] Mahanama pubbe va sambodha anabhisambuddhassa bodhisattass'eva sato:||
'Appassada kama bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo' ti||
evam etam yathabhutam sammappannaya sudittham ahosi,||
so ca annatr'eva kamehi||
annatra akusalehi dhammehi||
piti-sukham najjhagamam annam va tato santataram,||
atha khvaham n'eva tava anavatti kamesu paccannasim.|| ||

Yato ca kho me Mahanama:||
'Appassada kama bahudukkha bahupayasa,||
adinavo ettha bhiyyo' ti||
evam etam yathabhutam sammappannaya sudittham ahosi,||
so ca annatr'eva kamehi||
annatra akusalehi dhammehi||
piti-sukham ajjhagamam annan ca tato santataram,||
athaham anavatti kamesu paccannasim.|| ||

6. Ko ca Mahanama kamanam assado?|| ||

Panc'ime Mahanama kamaguna.|| ||

Katame panca?|| ||

Cakkhu-vinneyya rupa||
ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya,||
sota-vinneyya sadda||
ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya,||
ghana-vinneyya gandha||
ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya,||
jivha-vinneyya rasa||
ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya,||
kaya-vinneyya photthabba||
ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya.|| ||

Ime kho Mahanama panca kamaguna.|| ||

Yam kho Mahanama ime panca kamagune paticca uppajjati sukham somanassam,||
ayam kamanam assado.|| ||

7. Ko ca Mahanama kamanam adinavo?|| ||

Idha, Mahanama, kulaputto yena sippatthanena jivikam kappeti:||
yadi muddaya,||
yadi gananaya,||
yadi sankhanena,||
yadi kasiya,||
yadi vanijjaya,||
yadi gorakkhena,||
yadi issatthena,||
yadi rajaporisena,||
yadi sippannatarena,||
sitassa purakkhato unhassa purakkhato,||
damsa-makasa-vatatapa-sirimsapa-samphassehi rissamano,||
khuppipasaya miyamano.|| ||

Ayam pi Mahanama kamanam adinavo sanditthiko dukkhakkhandho||
kama-hetu||
kama-nidanam||
kama-dhikaranam||
kamanam-eva hetu.|| ||

8. Tassa ce Mahanama kulaputtassa evam utthahato ghatato vayamato te bhoga nabhinipphajjanti,||
so socati kilamati paridevati urattalim kandati,||
sammoham apajjati:|| ||

'Mogham vata me utthanam,||
aphalo vata me vayamo' ti.|| ||

Ayam pi Mahanama kamanam adinavo sanditthiko dukkhakkhandho||
kama-hetu,||
kama-nidanam,||
kama-dhikaranam||
kamanam-eva hetu.|| ||

9. Tassa ce Mahanama kulaputtassa evam utthahato ghatato vayamato te bhoga abhinipphajjanti,||
so tesam bhoganam arakkhadhikaranam dukkham domanassam patisamvedeti:|| ||

'Kinti me bhoge n'eva rajano hareyyum||
na cora hareyyum||
na aggi daheyya||
na udakam vaheyya||
na appiya dayada hareyyun' ti.|| ||

Tassa evam arakkhato gopayato te bhoge||
rajano va haranti,||
cora va haranti,||
aggi va dahati,||
udaka va vahati,||
appiya va dayada haranti.|| ||

So socati kilamati paridevati.|| ||

Urattalim kandati,||
sammoham apajjati:|| ||

'Yam pi me ahosi||
tam pi no natthi' ti.|| ||

Ayam pi Mahanama kamanam adinavo sanditthiko dukkhakkhandho||
kama-hetu,||
kama-nidanam,||
kama-dhikaranam||
kamanam-eva hetu.|| ||

10. Puna ca param Mahanama||
kama-hetu,||
kama-nidanam,||
kama-dhikaranam||
kamanam-eva hetu||
rajano pi rajuhi vivadanti,||
khattiya pi khattiyehi vivadanti,||
brahmana pi brahmanehi vivadanti,||
gapahati pi gahapatihi vivadanti,||
mata pi puttena vivadati,||
putto pi matara vivadati,||
pita pi puttena vivadati,||
bhata pi bhatara vivadati,||
bhata pi bhaginiya vivadati,||
bhagini pi bhatara vivadati,||
sahayo pi sahayena vivadati.|| ||

Te tattha kalaha-viggaha-vivadam-apanna annamannam panihi pi upakkamanti,||
ledduhi pi upakkamanti,||
dandehi pi upakkamanti,||
satthehi pi upakkamanti,||
te tattha maranam pi nigacchanti maranamattam pi dukkham.|| ||

Ayam pi Mahanama kamanam adinavo sanditthiko dukkhakkhandho||
kama-hetu,||
kama-nidanam,||
kama-dhikaranam||
kamanam-eva hetu.|| ||

11. Puna ca param Mahanama||
kama-hetu,||
kama-nidanam,||
kama-dhikaranam||
kamanam-eva hetu asicammam gahetva dhanukalapam sannayhitva ubhato-viyulham sangamam pakkhandanti ususu pi khippamanesu||
sattisu pi khippamanasu,||
asisu pi vijjotalantesu,||
te tattha usuhi pi vijjhanti,||
sattiya pi vijjhanti,||
asina pi sisam chindanti,||
te tattha maranam pi nigacchanti maranamattam pi dukkham.|| ||

Ayam pi Mahanama kamanam adinavo sanditthiko dukkhakkhandho||
kama-hetu,||
kama-nidanam,||
kama-dhikaranam||
kamanam-eva hetu.|| ||

12. Puna ca param Mahanama||
kama-hetu,||
kama-nidanam,||
kama-dhikaranam||
kamanam-eva hetu asicammam gahetva dhanukalapam sannayhitva addavalepana upakariyo pakkhandanti ususu pi khippamanasu||
sattisu pi khippamanasu||
asisu pi vijjotalantesu;||
te tattha usuhi pi vijjhanti,||
sattiya pi vijjhanti,||
pakkatthiya pi osincanti,||
ahivaggena pi omaddanti,||
asina pi sisam chindanti;||
te tattha maranam pi nigacchanti,||
maranamattam pi dukkham.|| ||

Ayam pi Mahanama kamanam adinavo sanditthiko dukkhakkhandho||
kama-hetu,||
kama-nidanam,||
kama-dhikaranam||
kamanam-eva hetu.|| ||

13. Ekam idaham Mahanama samayam Rajagahe viharami Gijjhakute pabbate.|| ||

Tena kho pana samayena sambahula Nigantha Isigilipasse Kalasilayam ubbhatthaka honti asanapatikkhitta,||
opakkamika dukkha tippa katuka vedana vediyanti.|| ||

14. Atha khoham Mahanama sayanhasamayam patisallana vutthito yena Isigilipasse Kalasila yena te Nigantha ten'upasankamim.|| ||

Upasankamitva te Niganthe etad avocam:|| ||

'Kin nu tumhe avuso Nigantha,||
ubbhatthaka asanapatikkhitta opakkamika tippa katuka vedana vediyatha' ti?|| ||

15. Evam vutte Mahanama te Nigantha mam etad avocum:|| ||

'Nigantho avuso Nataputto sabbannu sabbadassavi aparisesam nana-dassanam patijanati:|| ||

"Carato ca me titthato ca suttassa ca [93] jagarassa ca satatam samitam nana-dassanam paccupatthitan" ti.|| ||

So evam aha:|| ||

"Atthi vo Nigantha,||
pubbe papam kammam katam.|| ||

Tam imaya katukaya dukkarakarikaya nijjaretha;||
yam pan'ettha etarahi kayena samvuta||
vacaya samvuta||
manasa samvuta||
tam ayatim papassa kammassa akaranam;||
iti purananam kammanam tapasa vyantibhava,||
navanam kammanam akarana ayatim anavassavo,||
ayatim anavassava kammakkhayo||
kammakkhaya dukkhakkhayo||
dukkhakkhaya vedanakkhayo||
vedanakkhaya sabbam dukkham nijjinnam bhavissati" ti.|| ||

Tan ca pan'amhakam ruccati c'eva khamati ca tena c'amha attamana' ti.|| ||

18. Evam vutte aham Mahanama te Niganthe etad avocum:|| ||

'Kim pana tumhe avuso Nigantha janatha:||
ahuvamh'eva mayam pubbe,||
na nahuvamha' ti?|| ||

'No h'idam avuso.'|| ||

'Kim pana tumhe avuso Nigantha janatha:||
akaramh'eva mayam pubbe papam kammam,||
na nakaramha' ti?|| ||

'No h'idam avuso.'|| ||

'Kim pana tumhe avuso Nigantha janatha:||
evarupam va papam kammam akaramha' ti?|| ||

'No h'idam avuso.'|| ||

'Kim pana tumhe avuso Nigantha janatha:||
ettakam va dukkham nijjinnam,||
ettakam va dukkham nijjaretabbam,||
ettakamhi va dukkhe nijjinne sabbam dukkham nijjinnam bhavissati' ti?|| ||

'No h'idam avuso.'|| ||

'Kim pana tumhe avuso Nigantha janatha:||
ditthe va dhamme akusalanam dhammanam pahanam,||
kusalanam dhammanam upasampadan' ti?|| ||

'No h'idam avuso.'|| ||

19. Iti kira tumhe avuso Nigantha na janatha:||
'Ahuvamh'eva mayam pubbe na nahuvamha' ti.|| ||

Na janatha:||
'Akaramh'eva mayam pubbe papam kammam na nakaramha' ti.|| ||

Na janatha:||
'Evarupam va evarupam va papam kammam akaramha' ti.|| ||

Na janatha:||
'Ettakam va dukkham nijjinnam,||
ettakam va dukkham nijjaretabbam,||
ettakamhi va dukkhe nijjinne sabbam dukkham nijjinnam bhavissati' ti.|| ||

Na janatha ditthe va dhamme akusalanam dhammanam pahanam kusalanam dhammanam upasampadam.|| ||

Evam sante avuso Nigantha ye loke ludda lohitapanino Kururakammanta manussesu paccajata,||
te Niganthesu pabbajanti" ti.|| ||

20. Na kho avuso Gotama||
sukhena sukham adhigantabbam,||
dukkhena kho sukham adhigantabbam.|| ||

Sukhena ca [94] avuso Gotama sukham adhigantabbam abhavissa,||
raja Magadho Seniyo Bimbisaro sukham adhigaccheyya,||
raja Magadho Seniyo Bimbisaro sukhaviharitaro ayasmata Gotamena' ti.|| ||

'Addhayasmantehi Niganthehi sahasa appatisankha vaca bhasita:||
na kho avuso Gotama,||
sukhena sukham adhigantabbam,||
dukkhena kho sukham adhigantabbam.|| ||

Sukhena ca avuso Gotama,||
sukham adhigantabbam abhavissa,||
raja Magadho Seniyo Bimbisaro sukham adhigaccheyya||
raja Magadho Seniyo Bimbisaro sukhaviharitaro ayasmata Gotamena' ti.|| ||

Api ca aham eva tattha patipucchitabbo:||
ko nu kho ayasmantanam sukhaviharitaro,||
raja va Magadho Seniyo Bimbisaro ayasma va Gotamo' ti?|| ||

Addh'avuso Gotama amhehi sahasa appatisankha vaca bhasita:||
'Na kho avuso Gotama sukhena sukham adhigantabbam,||
dukkhena kho sukham adhigantabbam sukhena ca avuso Gotama,||
sukham adhigantabbam abhavissa,||
raja Magadho Seniyo Bimbisaro sukham adhigaccheyya,||
raja Magadho Seniyo Bimbisaro sukhaviharitaro ayasmata Gotamena' ti.|| ||

Api ca titthat'etam,||
idani pi mayam ayasmantam Gotamam pucchama:|| ||

'Ko nu kho ayasmantanam sukhaviharitaro||
raja va Magadho Seniyo Bimbisaro ayasma va Gotamo' ti?|| ||

21. Tena h'avuso Nigantha tumhe va tattha patipucchissami||
yatha vo khameyya,||
tatha nam vyakareyyatha.|| ||

Tam kim mannath'avuso Nigantha?|| ||

Pahoti raja Magadho Seniyo Bimbisaro||
aninjamano kayena abhasamano vacam satta rattindivani ekanta-sukha-patisanvedi viharitun' ti?|| ||

'No h'idam avuso.'|| ||

'Tam kim mannath'avuso Nigantha?|| ||

Pahoti raja Magadho Seniyo Bimbisaro||
aninjamano kayena abhasamano vacam cha rattindivani ekanta-sukha-patisanvedi viharitun' ti?|| ||

'No h'idam avuso.'|| ||

'Tam kim mannath'avuso Nigantha?|| ||

Pahoti raja Magadho Seniyo Bimbisaro||
aninjamano kayena abhasamano vacam panca rattindivani ekanta-sukha-patisanvedi viharitun' ti?|| ||

'No h'idam avuso.'|| ||

'Tam kim mannath'avuso Nigantha?|| ||

Pahoti raja Magadho Seniyo Bimbisaro||
aninjamano kayena abhasamano vacam cattari rattindivani ekanta-sukha-patisanvedi viharitun' ti?|| ||

'No h'idam avuso.'|| ||

'Tam kim mannath'avuso Nigantha?|| ||

Pahoti raja Magadho Seniyo Bimbisaro||
aninjamano kayena abhasamano vacam tini rattindivani ekanta-sukha-patisanvedi viharitun' ti?|| ||

'No h'idam avuso.'|| ||

'Tam kim mannath'avuso Nigantha?|| ||

Pahoti raja Magadho Seniyo Bimbisaro||
aninjamano kayena abhasamano vacam dve rattindivani ekanta-sukha-patisanvedi viharitun' ti?|| ||

'No h'idam avuso.'|| ||

'Tam kim mannath'avuso Nigantha?|| ||

Pahoti raja Magadho Seniyo Bimbisaro||
aninjamano kayena abhasamano vacam ekam rattindivam ekanta-sukha-patisanvedi viharitunti?|| ||

'No h'idam avuso.'|| ||

22. 'Aham kho avuso Nigantha,||
pahomi aninjamano kayena abhasamano vacam ekam rattindivam ekanta-sukha-patisanvedi viharitum.|| ||

Aham kho avuso Nigantha,||
pahomi aninjamano kayena abhasamano vacam dve rattindivani ekanta-sukha-patisanvedi viharitum.|| ||

Aham kho avuso Nigantha,||
pahomi aninjamano kayena abhasamano vacam tini rattindivani ekanta-sukha-patisanvedi viharitum.|| ||

Aham kho avuso Nigantha,||
pahomi aninjamano kayena abhasamano vacam cattari rattindivani ekanta-sukha-patisanvedi viharitum.|| ||

Aham kho avuso Nigantha,||
pahomi aninjamano kayena abhasamano vacam panca rattindivani ekanta-sukha-patisanvedi viharitum.|| ||

Aham kho avuso Nigantha,||
pahomi aninjamano kayena abhasamano vacam cha rattindivani ekanta-sukha-patisanvedi viharitum.|| ||

Aham kho avuso Nigantha,||
pahomi aninjamano kayena abhasamano vacam satta rattindivani ekanta-sukha-patisanvedi viharitum.|| ||

Tam kim mannath'avuso Nigantha?|| ||

Evam sante ko sukha-viharitaro raja va Magadho Seniyo Bimbisaro aham va' ti?|| ||

'Evam sante ayasmava Gotamo sukha-viharitaro ranna Magadhena Seniyena Bimbisarena'" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamano Mahanamo Sakko Bhagavato bhasitam abhinanditi.|| ||

Culadukkhakkhandhasuttam catuttham.


Contact:
E-mail
Copyright Statement