Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
2. Sihanada Vagga

Sutta 18

Madhupindika Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Sakkesu viharati Kapilavatthusmim Nigrodharame.|| ||

Atha kho Bhagava pubbanha-samayam nivasetva pattacivaram adaya Kapilavatthum pindaya pavisi,||
Kapilavatthusmim pindaya caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto yena Mahavanam ten'upasankami divaviharaya.|| ||

Mahavanam ajjhogahetva beluvalatthikaya mule divaviharam nisidi.|| ||

Dandapani pi kho Sakko janghaviharam anucankamamano anuvicaramano yena Mahavanam ten'upasankami.|| ||

Mahavanam ajjhogahetva yena beluvalatthika yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva dandam-olubbha eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thito kho Dandapani Sakko Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Kim vadi samano,||
kim akkhayi" ti?|| ||

"Yathavadi kho avuso sadevake loke samarake sabrahmake,||
sassamana-brahmaniya pajaya sadeva-manussaya na kenaci loke viggayha titthati,||
yatha ca pana kamehi visamyuttam viharantam tam brahmanam akathankathim chinnakukkuccam bhavabhave vitatanham sanna nanusenti.|| ||

Evam vadi kho aham avuso evam akkhayi" ti.|| ||

Evam vutte Dandapani Sakko sisam okam- [109] petva jivham nillaletva tivisakham nalatikam nalate vutthapetva dandam-olubbha pakkami.|| ||

 


 

2. Atha kho Bhagava sayanhasamayam patisallana vutthito yena Nigrodharamo ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva pannatte asane nisidi.|| ||

Nisajja kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Idhaham bhikkhave pubbanha-samayam nivasetva pattacivaram adaya Kapilavatthum pindaya pavisim.|| ||

Kapilavatthusmim pindaya caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto yena Mahavanam ten'upasankamim divaviharaya.|| ||

Mahavanam ajjhogahetva beluvalatthikaya mule divaviharam nisidim.|| ||

Dandapani pi kho bhikkhave Sakko janghaviharam anucankamamano anuvicaramano yena Mahavanam ten'upasankami.|| ||

Mahavanam ajjhogahetva yena beluvalatthika yenaham ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva mama saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva dandam-olubbha eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thito kho bhikkhave Dandapani Sakko mam etad avoca:|| ||

"Kim vadi samano,||
kim akkhayi" ti?|| ||

3. Evam vutte aham bhikkhave Dandapanim Sakkam etad avocam:|| ||

"Yathavadi kho avuso sadevake loke samarake sabrahmake,||
sassamana-brahmaniya pajaya sadeva-manussaya na kenaci loke viggayha titthati,||
yatha ca pana kamehi visamyuttam viharantam tam brahmanam akathankathim chinnakukkuccam bhavabhave vitatanham sanna nanusenti.|| ||

Evam vadi kho aham avuso evamkkhayi" ti.|| ||

Evam vutte bhikkhave Dandapani Sakko sisam okampetva jivham nillaletva tivisakham nalatikam nalate vutthapetva dandam-olubbha pakkami" ti.|| ||

 


 

4. Evam vutte annataro bhikkhu Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Kim vadi pana bhante Bhagava sadevake loke samarake sabrahmake,||
sassamanabrahmaniya pajaya sadeva-manussaya na kenaci loke viggayha titthati?|| ||

Kathan ca pana bhante Bhagavantam kamehi visamyuttam viharantam tam brahmanam akathankathim chinnakukkuccam bhavabhave vitatanham sanna nanusenti" ti?|| ||

5. "Yato nidanam bhikkhu purisam papanca-sanna-sankha samudacaranti,||
ettha ce n'atthi abhinanditabbam abhivaditabbam ajjhosetabbam,||
es'ev'anto raganusayanam,||
es'ev'anto patighanusayanam,||
es'ev'anto [110] ditthanusayanam,||
es'ev'anto vicikicchanusayanam,||
es'ev'anto mananusayanam,||
es'ev'anto bhavaraganusayanam,||
es'ev'anto avijjanusayanam,||
es'ev'anto dandadana-satthadana-kalaha-viggaha-vivada-tuvantuva-pesunna-musavadanam,||
etth'ete papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava,||
idam vatva Sugato utthay'asana viharam pavisi.|| ||

 


 

6. Atha kho tesam bhikkhunam acirapakkantassa Bhagavato etad ahosi:|| ||

"Idam kho no avuso Bhagava sankhittena uddesam uddisitva vittharena attham avibhajitva utthay'asana viharam pavittho:|| ||

'Yato nidanam bhikkhu purisam papanca-sanna-sankha samudacaranti,||
ettha ce n'atthi abhinanditabbam abhivaditabbam ajjhosetabbam,||
es'ev'anto raganusayanam,||
es'ev'anto patighanusayanam,||
es'ev'anto ditthanusayanam,||
es'ev'anto vicikicchanusayanam,||
es'ev'anto mananusayanam,||
es'ev'anto bhavaraganusayanam,||
es'ev'anto avijjanusayanam,||
es'ev'anto dandadana-satthadana-kalaha-viggaha-vivada-tuvantuva-pesunna-musavadanam,||
etth'ete papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti' ti.|| ||

"Ko nu kho imassa Bhagavata sankhittena uddesassa udditthassa vittharena attham avibhattassa vittharena attham vibhajeyya" ti?|| ||

7. Atha kho tesam bhikkhunam etad ahosi:|| ||

"Ayam kho ayasma Maha Kaccano||
Satthu c'eva samvannito sambhavito ca vinnunam sabrahmacarinam.|| ||

Pahoti c'ayasma Maha Kaccano imassa Bhagavata sankhittena uddesassa udditthassa vittharena attham avibhattassa vittharena attham vibhajitum.|| ||

Yan nuna mayam yen'ayasma Maha Kaccano ten'upasankameyyama,||
upasankamitva ayasmantam Maha Kaccanam etam attham patipuccheyyama" ti.|| ||

8. Atha kho te bhikkhu yen'ayasma Maha Kaccano ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva ayasmata Maha Kaccanena saddhim sammodimsu.|| ||

Samamodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinna kho te bhikkhu ayasmantam Maha Kaccanam etad avocum:|| ||

"Idam kho no avuso Kaccana Bhagava sankhittena uddesam uddisitva vittharena attham avibhajitva utthay'asana viharam pavittho.|| ||

'Yato nidanam bhikkhu purisam papanca-sanna-sankha samudacaranti,||
ettha ce n'atthi abhinanditabbam abhivaditabbam ajjhosetabbam,||
es'ev'anto raganusayanam,||
es'ev'anto patighanusayanam,||
es'ev'anto ditthanusayanam,||
es'ev'anto vicikicchanusayanam,||
es'ev'anto mananusayanam,||
es'ev'anto bhavaraganusayanam,||
es'ev'anto avijjanusayanam,||
es'ev'anto dandadana-satthadana-kalaha-viggaha-vivada-tuvantuva-pesunna-musavadanam,||
etth'ete papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti' ti.|| ||

Tesam no avuso Kaccana amhakam acirapakkantassa Bhagavato etad ahosi:|| ||

"Idam kho no avuso Bhagava sankhittena uddesam uddisitva vittharena attham avibhajitva utthay'asana viharam pavittho:|| ||

"Yato nidanam bhikkhu purisam papanca-sanna-sankha samudacaranti,||
ettha ce n'atthi abhinanditabbam abhivaditabbam ajjhosetabbam,||
es'ev'anto raganusayanam,||
es'ev'anto patighanusayanam,||
es'ev'anto ditthanusayanam,||
es'ev'anto vicikicchanusayanam,||
es'ev'anto mananusayanam,||
es'ev'anto bhavaraganusayanam,||
es'ev'anto avijjanusayanam,||
es'ev'anto dandadana-satthadana-kalaha-viggaha-vivada-tuvantuva-pesunna-musavadanam,||
etth'ete papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti" ti.|| ||

ko nu kho imassa Bhagavata sankhittena uddesassa udditthassa vittharena attham vibhajeyya' ti?|| ||

Tesam no avuso Kaccana amhakam etad ahosi:|| ||

'Ayam kho ayasma Maha Kaccano satthu c'eva samvannito sambhavito ca vinnunam sabrambhacarinam,||
[111] pahoti c'ayasma Maha Kaccano imassa Bhagavata sankhittena uddesassa udditthassa vittharena attham avibhattassa vittharena attham vibhajitum.|| ||

Yan nuna mayam yen'ayasma Maha Kaccano ten'upasankameyyama,||
upasankamitva ayasmantam Maha Kaccanam etam attham patipuccheyyama' ti.|| ||

Vibhajatayasma Maha Kaccano" ti.|| ||

9. "Seyyatha pi avuso puriso saratthiko saragavesi sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa titthato saravato atikkamm'eva mulam atikkamma khandham sakhapalase saram pariyesitabbam manneyya,||
evam sampadam-idam ayasmantanam,||
Satthari sammukhibhute tam Bhagavantam atisitva amhe etam attham patipucchitabbam mannatha.|| ||

So h'avuso Bhagava janam janati,||
passam passati,||
cakkhubhuto||
nanabhuto||
dhammabhuto||
brahmabhuto,||
vatta pavatta,||
atthassa ninneta amatassa data,||
dhammassami,||
Tathagato.|| ||

So c'eva pan'etassa kalo ahosi yam Bhagavantam yeva etam attham patipuccheyyatha.|| ||

Yatha no Bhagava vyakareyya,||
tatha nam dhareyyatha" ti.|| ||

10. "Addh'avuso Kaccana Bhagava janam janati,||
passam passati,||
cakkhubhuto||
nanabhuto||
dhammabhuto||
brahmabhuto,||
vatta pavatta,||
atthassa ninneta amatassa data,||
dhammassami,||
Tathagato.|| ||

So c'eva pan'etassa kalo ahosi yam Bhagavantam yeva etam attham patipuccheyyama.|| ||

Yatha no Bhagava vyakareyya,||
tatha nam dhareyyama.|| ||

Api c'ayasma Maha Kaccano Satthu c'eva samvannito sambhavito ca vinnunam sabrahmacarinam,||
pahoti c'ayasma Maha Kaccano imassa Bhagavata sankhittena uddesassa udditthassa vittharena attham avibhattassa vittharena attham vibhajitum.|| ||

Vibhajat'ayasma Maha Kaccano agarukatva" ti.|| ||

 


 

11. "Tena h'avuso sunatha,||
sadhukam manasi karotha,||
bhasisasami" ti.|| ||

"Evam avuso" ti kho te bhikkhu ayasmato Maha Kaccanassa paccassosum||
ayasma Maha Kaccano etad avoca:|| ||

"Yam kho no avuso Bhagava sankhittena uddesam uddisitva vittharena attham avibhajitva utthay'asana viharam pavittho"|| ||

'Yato nidanam bhikkhu purisam papanca-sanna-sankha samudacaranti,||
ettha ce n'atthi abhinanditabbam abhivaditabbam ajjhosetabbam,||
es'ev'anto raganusayanam,||
es'ev'anto patighanusayanam,||
es'ev'anto ditthanusayanam,||
es'ev'anto vicikicchanusayanam,||
es'ev'anto mananusayanam,||
es'ev'anto bhavaraganusayanam,||
es'ev'anto avijjanusayanam,||
es'ev'anto dandadana-satthadana-kalaha-viggaha-vivada-tuvantuva-pesunna-musavadanam,||
etth'ete papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti' ti,|| ||

imassa kho aham avuso Bhagavata sankhittena uddesassa udditthassa vittharena attham avibhattassa evam vittharena attham ajanami:|| ||

12. Cakkhun c'avuso paticca rupe ca uppajjati cakkhu-vinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
yam vedeti tam [112] sanjanati,||
yam sanjanati tam vitakketi||
yam vitakketi tam papanceti,||
yam papanceti tato nidanam purisam papanca-sanna-sankha samudacaranti atitanagata-paccuppannesu cakkhu-vinneyyesu rupesu.|| ||

Sotan c'avuso paticca sadde ca uppajjati sota-vinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
yam vedeti tam sanjanati,||
yam sanjanati tam vitakketi,||
yam vitakketi tam papanceti,||
yam papanceti tato nidanam purisam papanca-sanna-sankha samudacaranti atitanagata-paccuppannesu sota-vinneyyesu saddesu.|| ||

Ghanan c'avuso paticca gandhe ca uppajjati ghana-vinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
yam vedeti tam sanjanati,||
yam sanjanati tam vitakketi,||
yam vitakketi tam papanceti,||
yam papanceti tato nidanam purisam papanca-sanna-sankha samudacaranti atitanagata-paccuppannesu ghana-vinneyyesu gandhesu.|| ||

Jivhan c'avuso paticca rase ca uppajjati jivha-vinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
yam vedeti tam sanjanati,||
yam sanjanati tam vitakketi,||
yam vitakketi tam papanceti,||
yam papanceti tato nidanam purisam papanca-sanna-sankha samudacaranti atitanagata-paccuppannesu jivha-vinneyyesu rasesu.|| ||

Kayan c'avuso paticca photthabbe ca uppajjati kaya-vinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
yam vedeti tam sanjanati,||
yam sanjanati tam vitakketi,||
yam vitakketi tam papanceti,||
yam papanceti tato nidanam purisam papanca-sanna-sankha samudacaranti atitanagata-paccuppannesu kaya-vinneyyesu photthabbesu.|| ||

Manan c'avuso paticca dhamme ca uppajjati mano-vinnanam,||
tinnam sangati phasso,||
phassa-paccaya vedana,||
yam vedeti tam sanjanati,||
yam sanjanati tam vitakketi,||
yam vitakketi tam papanceti,||
yYam papanceti tatonidanam purisam papanca-sanna-sankha samudacaranti atitanagata-paccuppannesu mano-vinneyyesu dhammesu.|| ||

 


 

13. 'So vat'avuso cakkhusmim sati||
rupe sati||
cakkhu-vinnane sati||
phassa-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Phassa-pannattiya sati||
vedanapannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Vedanapannattiya sati||
sanna-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Sanna-pannattiya sati||
vitakka-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Vitakka-pannattiya sati||
papanca-sanna-sankha-samuda-carana-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

14. So vat'avuso sotasmim sati||
sadde sati||
sota-vinnane sati||
phassa-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Phassa-pannattiya sati||
vedanapannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Vedanapannattiya sati||
sanna-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Sanna-pannattiya sati||
vitakka-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Vitakka-pannattiya sati||
papanca-sanna-sankha-samuda-carana-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'So vat'avuso ghanasmim sati||
gandhe sati||
ghana-vinnane sati||
phassa-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Phassa-pannattiya sati||
vedanapannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Vedanapannattiya sati||
sanna-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Sanna-pannattiya sati||
vitakka-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Vitakka-pannattiya sati||
papanca-sanna-sankha-samuda-carana-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'So vat'avuso jivhaya sati||
rase sati||
jivha-vinnane sati||
phassa-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Phassa-pannattiya sati||
vedanapannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Vedanapannattiya sati||
sanna-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Sanna-pannattiya sati||
vitakka-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Vitakka-pannattiya sati||
papanca-sanna-sankha-samuda-carana-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'So vat'avuso kayasmim sati||
photthabbe sati||
kaya-vinnane sati||
phassa-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Phassa-pannattiya sati||
vedanapannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Vedanapannattiya sati||
sanna-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Sanna-pannattiya sati||
vitakka-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Vitakka-pannattiya sati||
papanca-sanna-sankha-samuda-carana-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'So vat'avuso manasmim sati||
dhamme sati||
mano-vinnane sati||
phassa-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Phassa-pannattiya sati||
vedanapannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Vedanapannattiya sati||
sanna-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Sanna-pannattiya sati||
vitakka-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

'Vitakka-pannattiya sati||
papanca-sanna-sankha-samuda-carana-pannattim panna-pessati' ti||
thanam etam vijjati.|| ||

 


 

15. 'So vat'avuso cakkhusmim asati||
rupe asati||
cakkhu-vinnane asati||
phassa-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'Phassa-pannattiya asati||
vedanapannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'Vedanapannattiya asati||
sanna-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'Sanna-pannattiya asati||
vitakka-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati|| ||

'Vitakka-pannattiya asati||
papanca-sanna-sankha-samuda-carana-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

16. 'So vat'avuso sotasmim asati||
sadde asati||
sota-vinnane asati||
phassa-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'Phassa-pannattiya asati||
vedanapannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'Vedanapannattiya asati||
sanna-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'Sanna-pannattiya asati||
vitakka-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati|| ||

'Vitakka-pannattiya asati||
papanca-sanna-sankha-samuda-carana-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'So vat'avuso ghanasmim asati||
gandhe asati||
ghana-vinnane asati||
phassa-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'Phassa-pannattiya asati||
vedanapannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'Vedanapannattiya asati||
sanna-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'Sanna-pannattiya asati||
vitakka-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati|| ||

'Vitakka-pannattiya asati||
papanca-sanna-sankha-samuda-carana-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'So vat'avuso jivhaya asati||
rase asati||
jivha-vinnane asati||
phassa-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'Phassa-pannattiya asati||
vedanapannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'Vedanapannattiya asati||
sanna-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'Sanna-pannattiya asati||
vitakka-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati|| ||

'Vitakka-pannattiya asati||
papanca-sanna-sankha-samuda-carana-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'So vat'avuso kayasmim asati||
photthabbe asati||
kaya-vinnane asati||
phassa-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'Phassa-pannattiya asati||
vedanapannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'Vedanapannattiya asati||
sanna-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'Sanna-pannattiya asati||
vitakka-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati|| ||

'Vitakka-pannattiya asati||
papanca-sanna-sankha-samuda-carana-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'So vat'avuso manasmim asati||
dhamme asati||
mano-vinnane asati||
phassa-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'Phassa-pannattiya asati||
vedanapannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'Vedanapannattiya asati||
sanna-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

'Sanna-pannattiya asati||
vitakka-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati|| ||

'Vitakka-pannattiya asati||
papanca-sanna-sankha-samuda-carana-pannattim panna-pessati' ti||
n'etam thanam vijjati.|| ||

17. Yam kho no avuso Bhagava san- [113] khittena uddesam uddisitva vittharena attham avibhajitva utthay'asana viharam pavittho:|| ||

'Yato nidanam bhikkhu purisam papanca-sanna-sankha samudacaranti,||
ettha ce n'atthi abhinanditabbam abhivaditabbam ajjhosetabbam,||
es'ev'anto raganusayanam,||
es'ev'anto patighanusayanam,||
es'ev'anto ditthanusayanam,||
es'ev'anto vicikicchanusayanam,||
es'ev'anto mananusayanam,||
es'ev'anto bhavaraganusayanam,||
es'ev'anto avijjanusayanam,||
es'ev'anto dandadana-satthadana-kalaha-viggaha-vivada-tuvantuva-pesunna-musavadanam,||
etth'ete papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti' ti,|| ||

imassa kho aham avuso Bhagavata sankhittena uddesassa udditthassa vittharena attham avibhattassa evam vittharena attham ajanami.|| ||

Akankhamana ca pana tumhe ayasmanto Bhagavantam yeva upasankamitva etam attham patipuccheyyatha.|| ||

Yatha no Bhagava vyakaroti tatha nam dhareyyatha" ti.|| ||

 


 

18. Atha kho te bhikkhu ayasmato Maha Kaccanassa bhasitam abhinanditva anumoditva utthay'asana yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinna kho te bhikkhu Bhagavantam etad avocum:|| ||

19. "Yam kho no bhante Bhagava sankhittena uddesam uddisitva vittharena attham avibhajitva utthay'asana viharam pavittho:|| ||

Idam kho no avuso bhante Bhagava sankhittena uddesam uddisitva vittharena attham avibhajitva utthay'asana viharam pavittho:|| ||

'Yato nidanam bhikkhu purisam papanca-sanna-sankha samudacaranti,||
ettha ce n'atthi abhinanditabbam abhivaditabbam ajjhosetabbam,||
es'ev'anto raganusayanam,||
es'ev'anto patighanusayanam,||
es'ev'anto ditthanusayanam,||
es'ev'anto vicikicchanusayanam,||
es'ev'anto mananusayanam,||
es'ev'anto bhavaraganusayanam,||
es'ev'anto avijjanusayanam,||
es'ev'anto dandadana-satthadana-kalaha-viggaha-vivada-tuvantuva-pesunna-musavadanam,||
etth'ete papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti' ti.|| ||

Tesam no bhante amhakam acirapakkantassa Bhagavato etad ahosi:|| ||

"Idam kho no avuso Bhagava sankhittena uddesam uddisitva vittharena attham avibhajitva utthay'asana viharam pavittho:|| ||

'Yato nidanam bhikkhu purisam papanca-sanna-sankha samudacaranti,||
ettha ce n'atthi abhinanditabbam abhivaditabbam ajjhosetabbam,||
es'ev'anto raganusayanam,||
es'ev'anto patighanusayanam,||
es'ev'anto ditthanusayanam,||
es'ev'anto vicikicchanusayanam,||
es'ev'anto mananusayanam,||
es'ev'anto bhavaraganusayanam,||
es'ev'anto avijjanusayanam,||
es'ev'anto dandadana-satthadana-kalaha-viggaha-vivada-tuvantuva-pesunna-musavadanam,||
etth'ete papaka akusala dhamma aparisesa nirujjhanti' ti.|| ||

Ko nu kho imassa Bhagavata sankhittena uddesassa udditthassa vittharena attham avibhattassa vittharena attham vibhajeyya" ti?|| ||

"Tesam no bhante amhakam etad ahosi:|| ||

'Ayam kho ayasma Maha Kaccano Satthu c'eva samvannito sambhavito ca vinnunam sabrahmacarinam pahoti c'ayasma Maha Kaccano imassa Bhagavata sankhittena uddesassa udditthassa vittharena attham avibhattassa vittharena attham vibhajitum.|| ||

Yan nuna mayam yen'ayasma Maha Kaccano ten'upasankameyyama,||
upasankamitva ayasmantam Maha Kaccanam etam attham patipuccheyyamati.|| ||

21. Atha kho mayam bhante yen'ayasma Maha Kaccano ten'upasankamimha,||
upasankamitva ayasmantam [114] Maha Kaccanam etam attham patipucchimha.|| ||

Tesam no bhante ayasmata Maha Kaccanena||
imehi akarehi||
imehi padehi||
vyanjanehi attho vibhatto" ti.|| ||

22. "Pandito bhikkhave Maha Kaccano,||
mahapanno bhikkhave Maha Kaccano.|| ||

Man'ce pi tumhe bhikkhave etam attham patipuccheyyatha,||
aham pi tam evam evam vyakareyyam,||
yatha tam Maha Kaccanena vyakatam eso c'ev'etassa attho,||
evan ca nam dharetha" ti.|| ||

23. Evam vutte ayasma Anando Bhagavantam etad avoca:|| ||

Seyyatha pi bhante puriso jighacchadubbalyapareto madhupindikam adhigaccheyya,||
so yato yato sayeyya labhetha sadum rasam asecanakam,||
evam eva kho bhante cetaso bhikkhu dabbajatiko yato yato imassa dhamma-pariyayassa pannaya attham upaparikkheyya labheth'eva attamanatam,||
labhetha cetaso pasadam.|| ||

Ko namo ayam bhante dhamma-pariyayo" ti?|| ||

"Tasmat iha tvam Ananda,||
imam dhamma-pariya'yam Madhupindikapariyayo t'eva nam dharehi" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamano ayasma Anando Bhagavato bhasitam abhinanditi.|| ||

Madhupindikasuttam atthamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement