Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
2. Sihanada Vagga

Sutta 19

Dvedhavitakka Sutta

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[114]

[1][chlm][pts][than][ntbb][olds][upal][pnji] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

[2][than][ntbb][olds][upal] Pubbeva me bhikkhave sambodha anabhisambuddhassa bodhisattass'eva sato etad ahosi:|| ||

Yan'nunaham dvedha katva dvidha katva vitakke vihareyyan ti.|| ||

So kho aham bhikkhave yo cayam kama-vitakko yo ca vyapada-vitakko yo ca vihimsa-vitakko,||
imam ekam bhagam akasim.|| ||

Yo cayam nekkhammavitakko yo ca avyapada-vitakko yo ca avihimsa-vitakko,||
imam dutiyam bhagam akasim.|| ||

[3][than][ntbb][olds][upal] Tassa mayham bhikkhave evam appamattassa atapino pahitattassa viharato up- [115] pajjati kama-vitakko.|| ||

So evam pajanami:|| ||

Uppanno kho me ayam kama-vitakko.|| ||

So ca kho attavyabadhaya pi sanvattati,||
paravyabadhaya pi sanvattati,||
ubhayavyabadhaya pi sanvattati,||
pannanirodhiko vighatapakkhiko anibbanasamvattaniko.|| ||

Attavyabadhaya sanvattatiti pi me bhikkhave||
patisancikkhato abbhattham gacchati.|| ||

Paravyabadhaya sanvattatiti pi me bhikkhave||
patisancikkhato abbhattham gacchati.|| ||

Ubhayavyabadhaya sanvattatiti pi me bhikkhave||
patisancikkhato abbhattham gacchati.|| ||

Pannanirodhiko vighatapakkhiko anibbanasamvattaniko ti pi me bhikkhave||
patisancikkhato abbhattham gacchati.|| ||

So kho aham bhikkhave uppannuppannam kama-vitakkam pajaham'eva vinodam'eva byant'eva nam akasim.|| ||

[4][than][ntbb][olds][upal] Tassa mayham bhikkhave evam appamattassa atapino pahitattassa viharato uppajjati vyapada-vitakko.|| ||

So evam pajanami:|| ||

Uppanno kho me ayam vyapada-vitakko.|| ||

So ca kho attavyabadhaya pi sanvattati,||
paravyabadhaya pi sanvattati,||
ubhayavyabadhaya pi sanvattati,||
pannanirodhiko vighatapakkhiko anibbanasamvattaniko.|| ||

Attavyabadhaya sanvattatiti pi me bhikkhave||
patisancikkhato abbhattham gacchati.|| ||

Paravyabadhaya sanvattatiti pi me bhikkhave||
patisancikkhato abbhattham gacchati.|| ||

Ubhayavyabadhaya sanvattatiti pi me bhikkhave||
patisancikkhato abbhattham gacchati.|| ||

Pannanirodhiko vighatapakkhiko anibbanasamvattaniko ti pi me bhikkhave||
patisancikkhato abbhattham gacchati.|| ||

So kho aham bhikkhave uppannuppannam vyapada-vitakkam pajaham'eva vinodam'eva byant'eva nam akasim.|| ||

[5][than][ntbb][olds][upal] Tassa mayham bhikkhave evam appamattassa atapino pahitattassa viharato uppajjati vihimsa-vitakko.|| ||

So evam pajanami:|| ||

Uppanno kho me ayam vihimsa-vitakko.|| ||

So ca kho attavyabadhaya pi sanvattati,||
paravyabadhaya pi sanvattati,||
ubhayavyabadhaya pi sanvattati,||
pannanirodhiko vighatapakkhiko anibbanasamvattaniko.|| ||

Attavyabadhaya sanvattatiti pi me bhikkhave||
patisancikkhato abbhattham gacchati.|| ||

Paravyabadhaya sanvattatiti pi me bhikkhave||
patisancikkhato abbhattham gacchati.|| ||

Ubhayavyabadhaya sanvattatiti pi me bhikkhave||
patisancikkhato abbhattham gacchati.|| ||

Pannanirodhiko vighatapakkhiko anibbanasamvattaniko ti pi me bhikkhave||
patisancikkhato abbhattham gacchati.|| ||

So kho aham bhikkhave uppannuppannam vihimsa-vitakkam pajaham'eva vinodam'eva byant'eva nam akasim.|| ||

[6][than][ntbb][olds][upal] Yan'nad'eva bhikkhave bhikkhu bahulam-anuvitakketi anuvicareti tatha tatha nati hoti cetaso.|| ||

Kamavitakkan ce bhikkhave bhikkhu||
bahulam-anuvitakketi anuvicareti,||
pahasi nekkhammavitakkam,||
kama-vitakkam bahulamakasi.|| ||

Tassa tam kama-vitakkaya cittam namati.|| ||

vyapada-vitakkan ce bhikkhave bhikkhu||
bahulam-anuvitakketi anuvicareti,||
pahasi avyapada-vitakkam,||
vyapada-vitakkam bahulamakasi.|| ||

Tassa tam vyapada-vitakkaya cittam namati.|| ||

Vihimsavitakkan ce bhikkhave bhikkhu||
bahulam-anuvitakketi anuvicareti,||
pahasi avihimsa-vitakkam,||
vihimsa-vitakkam bahulamakasi.|| ||

Tassa tam vihimsa-vitakkaya cittam namati.|| ||

[7][than][ntbb][olds][upal] Seyyatha pi, bhikkhave,||
vassanam pacchime mase saradasamaye kitthasambadhe gopalako gavo rakkheyya,||
so ta gavo tato tato dandena akoteyya patikoteyya sannirundheyya sannivareyya.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Passati hi so bhikkhave gopalako tatonidanam vadham va bandham va janim va garaham va.|| ||

Evam eva kho aham bhikkhave addasam akusalanam dhammanam adinavam okaram sankilesam,||
kusalanam dhammanam nekkhamme anisansam vodanapakkham.|| ||

[116] [8][than][ntbb][olds][upal] Tassa mayham bhikkhave evam appamattassa atapino pahitattassa viharato uppajjati nekkhammavitakko.|| ||

So evam pajanami:|| ||

Uppanno kho me ayam nekkhammavitakko.|| ||

So ca kho n'eva attavyabadhaya sanvattati,||
na paravyabadhaya sanvattati,||
na ubhayavyabadhaya sanvattati,||
pannavuddhiko avighatapakkhiko nibbanasamvattaniko.|| ||

Rattin ce pi nam bhikkhave||
anuvitakkeyyam anuvicareyyam n'eva tatonidanam bhayam samanupassami.|| ||

Divasan ce pi nam bhikkhave||
anuvitakkeyyam anuvicareyyam n'eva tatonidanam bhayam samanupassami.|| ||

Rattindivan ce pi nam bhikkhave||
anuvitakkeyyam anuvicareyyam n'eva tatonidanam bhayam samanupassami.|| ||

Api ca kho me aticiram||
anuvitakkayato anuvicarayato kayo kilameyya.|| ||

Kaye kilante cittam uhanneyya.|| ||

Uhate citte ara cittam samadhimha ti.|| ||

So kho aham bhikkhave ajjhattam'eva cittam santhapemi sannisademi ekodim karomi samadahami.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Ma me cittam uhanni ti.|| ||

[9][than][ntbb][olds][upal] Tassa mayham bhikkhave evam appamattassa atapino pahitattassa viharato uppajjati avyapada-vitakko.|| ||

So evam pajanami:|| ||

Uppanno kho me ayam avyapada-vitakko.|| ||

So ca kho n'eva attavyabadhaya sanvattati,||
na paravyabadhaya sanvattati,||
na ubhayavyabadhaya sanvattati,||
pannavuddhiko avighatapakkhiko nibbanasamvattaniko.|| ||

Rattin ce pi nam bhikkhave||
anuvitakkeyyam anuvicareyyam n'eva tatonidanam bhayam samanupassami.|| ||

Divasan ce pi nam bhikkhave||
anuvitakkeyyam anuvicareyyam n'eva tatonidanam bhayam samanupassami.|| ||

Rattindivan ce pi nam bhikkhave||
anuvitakkeyyam anuvicareyyam n'eva tatonidanam bhayam samanupassami.|| ||

Api ca kho me ciram||
anuvitakkayato anuvicarayato kayo kilameyya.|| ||

Kaye kilante cittam uhanneyya.|| ||

Uhate citte ara cittam samadhimhati.|| ||

So kho aham bhikkhave ajjhattameva cittam santhapemi sannisademi ekodim karomi samadahami.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Ma me cittam uhanni ti.|| ||

[10][than][ntbb][olds][upal] Tassa mayham bhikkhave evam appamattassa atapino pahitattassa viharato uppajjati avihimsa-vitakko.|| ||

So evam pajanami:|| ||

Uppanno kho me ayam avihimsa-vitakko.|| ||

So ca kho n'eva attavyabadhaya sanvattati,||
na paravyabadhaya sanvattati,||
na ubhayavyabadhaya sanvattati,||
pannavuddhiko avighatapakkhiko nibbanasamvattaniko.|| ||

Rattin ce pi nam bhikkhave||
anuvitakkeyyam anuvicareyyam n'eva tatonidanam bhayam samanupassami.|| ||

Divasan ce pi nam bhikkhave||
anuvitakkeyyam anuvicareyyam n'eva tatonidanam bhayam samanupassami.|| ||

Rattindivan ce pi nam bhikkhave||
anuvitakkeyyam anuvicareyyam n'eva tatonidanam bhayam samanupassami.|| ||

Api ca kho me aticiram||
anuvitakkayato anuvicarayato kayo kilameyya.|| ||

Kaye kilante cittam uhanneyya.|| ||

Uhate citte ara cittam samadhimhati.|| ||

So kho aham bhikkhave ajjhattameva cittam santhapemi sannisademi ekodim karomi samadahami.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Ma me cittam uhanni ti.|| ||

[11][than][ntbb][olds][upal] Yan'nad'eva bhikkhave bhikkhu||
bahulam-anuvitakketi anuvicareti||
tatha tatha nati hoti cetaso.|| ||

Nekkhammavitakkan ce bhikkhave bhikkhu||
bahulam-anuvitakketi anuvicareti,||
pahasi kama-vitakkam.|| ||

Nekkhammavitakkam bahulamakasi.|| ||

Tassa tam nekkhammavitakkaya cittam namati.|| ||

Avyapada-vitakkan ce bhikkhave bhikkhu||
bahulam-anuvitakketi anuvicareti,||
pahasi vyapada-vitakkam.|| ||

Avyapada-vitakkam bahulamakasi.|| ||

Tassa tam avyapada-vitakkaya cittam namati.|| ||

Avihimsa-vitakkan ce bhikkhave bhikkhu||
bahulam-anuvitakketi anuvicareti,||
pahasi vihimsa-vitakkam.|| ||

Avihimsa-vitakkam bahulamakasi.|| ||

Tassa tam avihimsa-vitakkaya cittam namati.|| ||

[12][than][ntbb][olds][upal] Seyyatha pi, bhikkhave,||
gimhanam pacchime mase sabbasassesu gamantasambhatesu gopalako gavo rak- [117] kheyya.|| ||

Tassa rukkhamulagatassa va abbhokasagatassa va satikaraniyam eva hoti:||
etam gavo ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave satikaraniyam eva ahosi:|| ||

Ete dhamma ti.|| ||

[13][than][ntbb][olds][upal] Araddham kho pana me bhikkhave||
viriyam ahosi asallinam,||
upatthita sati asammuttha,||
passaddho kayo asaraddho,||
samahitam cittam ekaggam.|| ||

[14][than][ntbb][olds][upal] So kho aham bhikkhave||
vivicc'eva kamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakkam savicaram||
vivekajam piti-sukham||
pathamam-jhanam upasampajja vihasim.|| ||

[15][than][ntbb][olds][upal] Vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam||
avitakkam avicaram||
samadhijam piti-sukham||
dutiyam-jhanam upasampajja vihasim.|| ||

[16][than][ntbb][olds][upal] Pitiya ca viraga||
upekkhako ca vihasim||
sato ca sampajano.|| ||

Sukhan ca kayena patisanvedesim.|| ||

Yam tam ariya acikkhanti:|| ||

'Upekkhako satima sukha-vihari' ti|| ||

tatiyam-jhanam upasampajja vihasim.|| ||

[17][than][ntbb][olds][upal] Sukhassa ca pahana||
dukkhassa ca pahana||
pubbe va somanassa-domanassanam atthagama||
adukkha-m-asukham||
upekkha||
satiparisuddhim||
catuttham-jhanam upasampajja vihasim.|| ||

[18][than][ntbb][olds][upal] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte pubbe-nivasanussati-nanaya cittam abhininnamesim.|| ||

So aneka-vihitam pubbe-nivasam anussarami.|| ||

Seyyathidam:|| ||

Ekam pi jatim,
dve pi jatiyo,
tisso pi jatiyo,
catasso pi jatiyo,
panca pi jatiyo,
dasa pi jatiyo,
visatim pi jatiyo,
timsam pi jatiyo,
cattarisam pi jatiyo,
pannasam pi jatiyo,
jati-satam pi,
jati-sahassam pi,
jati-sata-sahassam pi,||
aneke pi samvatta kappe,
aneke pi vivatta kappe,
aneke pi samvatta-vivatta kappe|| ||

"Amutrasim evam-namo,
evam gotto,
evam vanno,
evam-aharo,
evam sukha-dukkha-patisanvedi,
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapadim.|| ||

Tatrapasim evam-namo evam gotto evam vanno evam-aharo evam sukha-dukkha-patisanvedi evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno" ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbe-nivasam anussarami.|| ||

[19][than][ntbb][olds][upal] Ayam kho me bhikkhave rattiya pathame yame pathama vijja adhigata,
avijja vihata,
vijja uppanna,
tamo vihato,
aloko uppanno,
yatha tam appamattassa atapino pahitattassa viharato.|| ||

[20][than][ntbb][olds][upal] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte sattanam cutupapatananaya cittam abhininnamesim.|| ||

So dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta-manusakena satte passami cavamane uppajjamane,
hine panite suvanne dubbanne sugate duggate,||
yatha-kammupage satte pajanami:-|| ||

"Ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata,||
vaci-duccaritena samannagata,||
mano-duccaritena samannagata,||
ariyanam upavadaka,||
miccha-ditthika miccha-ditthi-kamma-samadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kaya-sucaritena samannagata,||
vaci-sucaritena samannagata,||
mano-sucaritena samannagata,||
ariyanam anupavadaka,||
samma-ditthika samma-ditthi-kamma-samadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapanna" ti.|| ||

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta-manusakena satte passami cavamane uppajjamane,
hine panite suvanne dubbanne suggate duggate,
yatha-kammupage satte pajanami.|| ||

[21][than][ntbb][olds][upal] Ayam kho me bhikkhave rattiya majjhime yame dutiya vijja adhigata,||
avijja vihata,||
vijja uppanna,||
tamo vihato aloko uppanno,||
yatha tam appamattassa atapino pahitattassa viharato.|| ||

[22][than][ntbb][olds][upal] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte asavanam khayananaya cittam abhininnamesim.|| ||

So idam dukkhan ti yatha-bhutam abbhannasim.|| ||

Ayam dukkha-samudayo ti yathabhutam abbhannasim.|| ||

Ayam dukkha-nirodho ti yathabhutam abbhannasim.|| ||

Ayam dukkha-nirodhagamini patipada ti yathabhutam abbhannasim.|| ||

Ime asava ti yathabhutam abbhannasim.|| ||

Ayam asava-samudayo ti yathabhutam abbhannasim.|| ||

Ayam asava-nirodho ti yathabhutam abbhannasim.|| ||

Ayam asava-nirodh-agamini patipada ti yathabhutam abbhannasim.|| ||

[23][than][ntbb][olds][upal] Tassa me evam janato evam passato kamasava pi cittam vimuccittha.|| ||

Bhavasava pi cittam vimuccittha.|| ||

Avijjasava pi cittam vimuccittha.|| ||

Vimuttasmim vimuttam iti nanam ahosi.|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya'||
ti abbhannasim.|| ||

[24][than][ntbb][olds][upal] Ayam kho me bhikkhave rattiya pacchime yame tatiya vijja adhigata,||
avijja vihata,||
vijja uppanna,||
tamo vihato,||
aloko uppanno,||
yatha tam appamattassa atapino pahitattassa viharato.|| ||

[25][than][ntbb][olds][upal] seyyatha pi, bhikkhave,||
aranne pavane mahantam ninnam pallalam,||
tam enam maha migasangho upanissaya vihareyya.|| ||

Tassa kocid'eva puriso uppajjeyya anatthakamo ahitakamo ayogakkhemakamo,||
so yvassa maggo khemo sovatthiko pitigamaniyo,||
tam maggam pidaheyya,||
vivareyya kummaggam,||
odaheyya okacaram,||
thapeyya okacarikam.|| ||

- Evam hi so bhikkhave maha migasangho aparena samayena anayavyasanam tanuttam apajjeyya.|| ||

Tass'eva kho pana bhikkhave mahato migasanghassa kocid'eva puriso uppajjeyya atthakamo hitakamo yogakkhemakamo,||
so yvassa maggo khemo sovatthiko pitigamaniyo,||
tam maggam vivareyye,||
pidaheyya kummaggam,||
uhaneyya okacaram,||
naseyya okacarikam.

Evam hi so bhikkhave maha migasangho aparena samayena vuddhim virulhim vepullam apajjeyya.|| ||

[26][than][ntbb][olds][upal] Upama kho me ayam bhikkhave kata atthassa vinna- [118] panaya.|| ||

Ayan c'ev'ettha attho:|| ||

Mahantam ninnam pallalan ti kho bhikkhave kamanam etam adhivacanam.|| ||

Maha migasangho ti kho bhikkhave sattanam etam adhivacanam|| ||

Puriso anatthakamo ahitakamo ayogakkhemakamo ti kho bhikkhave Marass'etam papimato adhivacanam.|| ||

Kummaggo ti kho bhikkhave atthangikass'etam micchamaggassa adhivacanam.|| ||

Seyyathidam:|| ||

Miccha-ditthiya||
miccha-sankappassa||
miccha-vacaya||
miccha-kammantassa||
miccha-ajivassa||
miccha-vayamassa||
miccha-satiya||
miccha-samadhissa.|| ||

Okacaro ti kho bhikkhave nandiragass'etam adhivacanam.|| ||

Okacarika ti kho bhikkhave avijjay'etam adhivacanam.|| ||

Puriso atthakamo yogakkhemakamo ti kho bhikkhave Tathagatass'etam adhivacanam arahato Samma-sambuddhassa.|| ||

Khemo maggo sovatthiko pitigamaniyoti kho bhikkhave Ariyass'etam Atthangikassa Maggassa adhivacanam.|| ||

Seyyathidam:|| ||

Samma-ditthiya||
samma-sankappassa||
samma-vacaya||
samma-kammantassa||
samma-ajivassa||
samma-vayamassa||
samma-satiya||
samma-samadhi'ssa.|| ||

[27][than][ntbb][olds][upal] Iti kho bhikkhave vivato maya khemo maggo sovatthiko pitigamaniyo,||
pihito kummaggo,||
uhato okacaro,||
nasita okacarika.|| ||

Yam bhikkhave satthara karaniyam savakanam hitesina anukampakena anukampam upadaya,||
katam vo tam maya.|| ||

Etani bhikkhave rukkhamulani,||
etani sunnagarani.|| ||

Jhayatha bhikkhave,||
ma pamadattha,||
ma paccha vippatisarino ahuvattha.|| ||

Ayam vo amhakam anusasani ti.|| ||

Idam avoca Bhagava attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

Dvedhavitakkasuttam pathamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement