Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
3. Tatiya Vagga

Sutta 21

Kakacupama Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][ntbb][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tena kho pana samayena ayasma Moliyaphagguno bhikkhunihi saddhim ativelam sansattho viharati.|| ||

Evam sansattho ayasma Moliyaphagguno bhikkhunihi saddhim viharati:||
sace koci bhikkhu ayasmato Moliyaphaggunassa sammukha tasam bhikkhuninam avannam bhasati.|| ||

Ten'ayasma Moliyaphagguno kupito anattamano adhikaranam pi karoti.|| ||

Sace pana koci bhikkhu tasam bhikkhuninam sammukha ayasmato Moliyaphaggunassa avannam bhasati.|| ||

Tena ta bhikkhuniyo kupita anattamana adhikaranam pi karonti.|| ||

Evam sansattho ayasma Moliyaphagguno bhikkhunihi saddhim viharati.|| ||

3. Atha kho annataro bhikkhu yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho so bhikkhu Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Ayasma bhante Moliyaphagguno bhikkhunihi saddhim ativelam sansattho viharati.|| ||

Evam sansattho bhante ayasma Moliyaphagguno bhikkhunihi saddhim viharati:||
sace koci bhikkhu ayasmato Moliyaphaggunassa sammukha tasam bhikkhuninam avannam bhasati,||
ten'ayasma Moliyaphagguno kupito anattamano adhikaranam pi karonti.|| ||

Sace pana koci bhikkhu tasam bhikkhuninam sammukha ayasmato Moliyaphaggunassa avannam bhasati,||
tena ta bhikkhuniyo kupita anattamana adhikaranampi karonti.|| ||

Evam sansattho bhante ayasma Moliyaphagguno bhikkhunihi saddhim viharati" ti.|| ||

4. Atha kho Bhagava annataram bhikkhum amantesi:|| ||

'Ehi [123] tvam bhikkhu mama vacanena Moliyaphaggunam bhikkhum amantehi:|| ||

"Sattha tam avuso Phagguna amanteti" ti.|| ||

'Evam bhante' ti kho so bhikkhu Bhagavato patissutva yen'ayasma Moliyaphagguno ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Moliyaphaggunam etad avoca:|| ||

'Sattha tam avuso Phagguna amanteti' ti.|| ||

'Evam avuso' ti kho ayasma Moliyaphagguno tassa bhikkhuno patissutva yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho ayasmantam Moliyaphaggunam Bhagava etad avoca:|| ||

5. Saccam kira tvam Phagguna bhikkhunihi saddhim ativelam sansattho viharasi?|| ||

Evam sansattho kira tvam Phagguna bhikkhunihi saddhim viharasi:||
sace koci bhikkhu tuyham sammukha tasam bhikkhuninam avannam bhasati,||
tena tvam kupito anattamano adhikaranam pi karosi.|| ||

Sace pana koci bhikkhu tasam bhikkhuninam sammukha tuyham avannam bhasati.|| ||

Tena ta bhikkhuniyo kupita anattamana adhikaranam pi karonti.|| ||

Evam sansattho kira tvam Phagguna bhikkhunihi saddhim viharasi" ti.|| ||

'Evam bhante'|| ||

Nanu tvam Phagguna kulaputto saddha agarasma anagariyam pabbajitoti?|| ||

'Evam bhante'.|| ||

6. Na kho te etam Phagguna patirupam,||
kulaputtassa saddha agarasma anagariyam pabbajitassa,||
yam tvam bhikkhunihi saddhim ativelam sansattho vihareyyasi.|| ||

Tasmat iha Phagguna tava ce pi koci sammukha tasam bhikkhuninam avannam bhaseyya,||
tatrapi tvam Phagguna ye gehasita chanda ye gehasita vitakka te pajaheyyasi.|| ||

Tatrapi te Phagguna evam sikkhitabbam:|| ||

'Na c'eva me cittam viparinatam bhavissati,||
na ca papikam vacam niccharessami,||
hitanukampi ca viharissami,||
mettacitto na dosantaro" ti.|| ||

Evam hi te Phagguna sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha Phagguna tava ce pi koci sammukha tasam bhikkhuninam panina paharam dadeyya,||
ledduna paharam dadeyya,||
dandena paharam dadeyya,||
satthena paharam dadeyya,||
tatrapi tvam Phagguna ye gehasita chanda ye gehasita vitakka te pajaheyyasi.|| ||

Tatrapi te Phagguna evam sikkhitabbam:|| ||

'Na c'eva me cittam viparinatam bhavissati,||
na ca papikam vacam niccharessami,||
hitanukampi ca viharissami,||
mettacitto na dosantaro" ti.|| ||

Evam hi te Phagguna sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha Phagguna tava ce pi koci sammukha avannam bhaseyya,||
tatrapi tvam Phagguna ye gehasita chanda ye gehasita vitakka te pajaheyyasi.|| ||

Tatrapi te Phagguna evam sikkhitabbam:|| ||

'Na c'eva me cittam viparinatam bhavissati,||
na ca papikam vacam niccharessami,||
hitanukampi ca viharissami,||
mettacitto na dosantaro" ti.|| ||

Evam hi te Phagguna sikkhitabbam.|| ||

Tasmat iha Phagguna tava ce pi koci panina paharam dadeyya,||
ledduna paharam dadeyya,||
dandena paharam dadeyya,||
satthena pa- [124] haram dadeyya,||
tatrapi tvam Phagguna ye gehasita chanda ye gehasita vitakka te pajaheyyasi.|| ||

Tatrapi te Phagguna evam sikkhitabbam:|| ||

'Na c'eva me cittam viparinatam bhavissati,||
na ca papikam vacam niccharessami,||
hitanukampi ca viharissami,||
mettacitto na dosantaro" ti.|| ||

Evam hi te Phagguna sikkhitabbam.|| ||

7. Atha kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

Aradhayimsu vata me bhikkhave bhikkhu ekam samayam cittam.|| ||

Idhaham bhikkhave bhikkhu amantesim:|| ||

Aham kho bhikkhave ekasanabhojanam bhunjami.|| ||

Ekasanabhojanam kho aham bhikkhave bhunjamano appabadhatan ca sanjanami appatankatan ca lahutthanan ca balan ca phasuviharan ca.|| ||

Etha tumhe pi bhikkhave ekasana bhojanam bhunjatha.|| ||

Ekasanabhojanam kho bhikkhave tumhe pi bhunjamana appabadhatan ca sanjanissatha appatankatan ca lahutthanan ca balan ca phasuviharan ca' ti.|| ||

Na me bhikkhave tesu bhikkhusu anusasani karaniya ahosi.|| ||

Satuppadakaraniyam'eva me bhikkhave tesu bhikkhusu ahosi.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, subhumiyam catummahapathe ajannaratho yutto assa thito odhastapatodo,||
tam enam dakkho yoggacariyo assadammasarathi abhiruhitva vamena hatthena rasmiyo gahetva dakkhinena hatthena patodam gahetva yenicchakam yadicchakam sareyya pi paccasareyya pi,||
evam eva kho, bhikkhave, na me tesu bhikkhusu anusasani karaniya ahosi.|| ||

Satuppadakaraniyam'eva me bhikkhave tesu bhikkhusu ahosi.|| ||

8. Tasmat iha bhikkhave tumhe akusalam pajahatha.|| ||

Kusalesu dhammesu ayogam karotha.|| ||

Evam hi tumhe pi imasmim dhamma-vinaye vuddhim virulhim vepullam apajjissatha.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, gamassa va nigamassa va avidure mahantam salavanam,||
tan c'assa elandehi sanchannam,||
tassa koci'd'eva puriso uppajjeyya atthakamo hitakamo yogakkhemakamo,||
so ya ta salalatthiyo kutila ojapaharaniyo ta tacchetva bahiddha nihareyya,||
antovanam suvisodhitam visodheyya,||
ya pana ta salalatthiyo ujuka sujata ta samma parihareyya,||
evam h'etam bhikkhave salavanam aparena samayena vuddhim virulhim vepullam apajjeyya.|| ||

Evam eva kho bhikkhave tumhe akusalam pajahatha.|| ||

Kusalesu dhammesu ayogam karotha.|| ||

[125] Evam hi tumhe pi imasmim dhamma-vinaye vuddhim virulhim vepullam apajjissatha.|| ||

9. Bhutapubbam bhikkhave imissa yeva Savatthiya Vedehika nama gahipatani ahosi.|| ||

Vedehikaya bhikkhave gahapataniya evam kalyano kittisaddo abbhuggato:||
sorata Vedehika gahapatani||
nivata Vedehika gahapatani,||
upasanta Vedehika gahapatani ti.|| ||

Vedehikaya kho pana bhikkhave gahapataniya Kali nama dasi ahosi,||
dakkha analasa susamvihitakammanta.|| ||

Atha kho bhikkhave Kaliya dasiya etad ahosi:|| ||

Mayham kho ayyaya evam kalyano kittisaddo abbhuggato:||
sorata Vedehika gahapatani,||
nivata Vedehika gahapatani,||
upasanta Vedehika gahapatani ti.|| ||

Kin nu kho me ayya santam yeva nu kho ajjhattam kopam na patukaroti?|| ||

Udahu asantam?|| ||

Udahu mayh'ev'ete kammanta susamvihita,||
yena me ayya santam yeva ajjhattam kopam na patukaroti?|| ||

No asantam?|| ||

Yan nunaham ayyam vimamseyyan ti.|| ||

Atha kho bhikkhave Kali dasi diva utthasi.|| ||

Atha kho bhikkhave Vedehika gahapatani Kalim dasim etad avoca:|| ||

'He je Kali' ti.|| ||

'Kim ayye' ti?|| ||

'Kim je diva utthasi' ti?|| ||

'Na kho ayye kinci ti.|| ||

'No vata re kinci papi dasi,||
diva utthasi' ti||
kupita anattamana bhakutim akasi.|| ||

Atha kho bhikkhave Kaliya dasiya etad ahosi:|| ||

Santam yeva kho me ayya ajjhattam kopam na patukaroti no asantam.|| ||

Mayh'ev'ete kammanta susamvihita,||
yena me ayya santam yeva ajjhattam kopam na patukaroti no asantam.|| ||

Yan nunaham bhiyosomattaya ayyam vimamseyyan ti.|| ||

Atha kho bhikkhave Kalidasi divataram utthasi.|| ||

Atha kho bhikkhave Vedehika gahapatani Kalim dasim etad avoca:|| ||

'He je Kali' ti.|| ||

'Kim ayye' ti?|| ||

'Kim je diva utthasi' ti?|| ||

'Na kho ayye kinci ti.|| ||

'No vata re kinci papi dasi,||
diva utthasi' ti||
kupita anattamana anattamanavacam niccharesi.|| ||

Atha kho bhikkhave Kaliya dasiya etad ahosi:|| ||

Santam yeva kho me ayya ajjhattam kopam na patukaroti no asantam.|| ||

Mayh'ev'ete kammanta susamvihita yena me ayya santam yeva ajjhattam kopam na patukaroti no asantam.|| ||

Yan nunaham bhiyosomattaya ayyam vimamseyyan ti.|| ||

Atha kho bhikkhave Kali dasi divataram yeva utthasi.|| ||

Atha kho bhikkhave Vedehika gahapatani Kalim dasim [126] etad avoca:|| ||

'He je Kali' ti.|| ||

'Kim ayye' ti?|| ||

'Kim je diva utthasi' ti?|| ||

'Na kho ayye kinci ti.|| ||

'No vata re kinci papi dasi,||
diva utthasi' ti||
kupita anattamana aggalasucim gahetva sise paharam adasi,||
sisam vobhindi.|| ||

Atha kho bhikkhave Kali dasi bhinnena sisena lohitena galantena pativissakanam ujjhapesi:|| ||

'Passath'ayya, sorataya kammam.|| ||

Passath'ayya, nivataya kammam.|| ||

Passath'ayya, upasantaya kammam,||
katham hi nama ekadasikaya:||
diva utthasi' ti||
kupita anattamana aggalasucim gahetva sise paharam dassati,||
sisam vobhindissati ti.|| ||

Atha kho bhikkhave Vedehikaya gahapataniya aparena samayena evam papako kittisaddo abbhugganchi:|| ||

Candi Vedehika gahapatani,||
anivata Vedehika gahapatani,||
anupasanta Vedehika gahapatani ti.|| ||

10. Evam eva kho bhikkhave idh'ekacco bhikkhu tava'd'eva soratasorato hoti nivatanivato hoti upasantupasanto hoti yava na amanapa vacanapatha phusanti.|| ||

Yato ca kho bhikkhave bhikkhum amanapa vacanapatha phusanti,||
atha bhikkhu sorato ti||
veditabbo nivato ti||
veditabbo, upasanto ti veditabbo.|| ||

Naham tam bhikkhave bhikkhum suvaco ti vadami,||
yo civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkhara-hetu suvaco hoti,||
sovacassatam apajjati.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Tam hi so bhikkhave bhikkhu civara-pindapata-senasana-gilana-paccaya-bhesajja-parikkharam alabhamano na suvaco hoti,||
na sovacassatam apajjati.|| ||

Yo ca kho bhikkhave bhikkhu dhammam yeva sakkaronto dhammam garukaronto dhammam apacayamano suvaco hoti sovacassatam apajjati,||
tam aham suvaco ti vadami.|| ||

Tasmat iha bhikkhave evam sikkhitabbam:|| ||

Dhammam yeva sakkaronta dhammam garukaronta dhammam apacayamana suvaca bhavissama,||
sovacassatam apajjissamati.|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

11. Panc'ime bhikkhave:||
vacanapatha yehi vo pare vadamana vadeyyum:||
kalena va akalena va,||
bhutena va abhutena va,||
sanhena va pharusena va,||
atthasamhitena va anatthasamhitena va,||
mettacitta va dosantara va.|| ||

Kalena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum akalena va.|| ||

Bhutena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum abhutena va.|| ||

Sanhena va bhikkhave pare vadamana, vadeyyum pharusena va.|| ||

Atthasamhitena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum [127] anatthasamhitena va.|| ||

Mettacitta va bhikkhave pare vadamana vadeyyum dosantara va.|| ||

Tatrapi kho bhikkhave evam sikkhitabbam:|| ||

'Na c'eva no cittam viparinatam bhavissati.|| ||

Na ca papikam vacam niccharessama,||
hitanukampi ca viharissama mettacitta na dosantara.|| ||

Tan ca puggalam metta-sahagatena cetasa pharitva viharissama.|| ||

Tadarammanan ca sabbavantam lokam metta-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjhena pharitva viharissamati.|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

12. Seyyatha pi, bhikkhave, puriso agaccheyya kuddalapitakam adaya,||
so evam vadeyya:|| ||

Aham imam mahapathavim apathavim karissamiti,||
so tatra tatra khaneyya,||
tatra tatra vikireyya,||
tatra tatra otthubheyya,||
tatra tatra omutteyya:||
apathavi bhavasi,||
apathavi bhavasi ti.|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Api nu so puriso imam mahapathavim apathavim kareyyati?|| ||

'No h'etam bhante.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Ayam hi bhante mahapathavi gambhira appameyya.|| ||

Sa na sukara apathavim katum.|| ||

Yava'd'eva ca pana so puriso kilamathassa vighatassa bhagi assa' ti.|| ||

13. Evam eva kho bhikkhave panc'ime vacanapatha,||
yehi vo pare vadamana vadeyyum:||
kalena va akalena va,||
bhutena va abhutena va||
sanhena va pharusena va,||
atthasamhitena va anatthasamhitena va,||
mettacitta va dosantara va.|| ||

Kalena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum akalena va bhutena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum abhutena va.|| ||

Sanhena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum pharusena va.|| ||

Atthasamhitena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum anatthasamhitena va.|| ||

Mettacitta va bhikkhave pare vadamana vadeyyum dosantara va.|| ||

Tatrapi vo bhikkhave evam sikkhitabbam:|| ||

'Na c'eva no cittam viparinatam bhavissati.|| ||

Na ca papikam vacam niccharessama.|| ||

Hitanukampi ca viharissama mettacitta na dosantara.|| ||

Tan ca puggalam metta-sahagatena cetasa pharitva viharissama -||
tadarammanan ca sabbavantam lokam pathavisamena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena pharitva viharissamati.|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

14. Seyyatha pi, bhikkhave, puriso agaccheyya lakham va haliddim va nilam va manjittham va adaya.|| ||

So evam vadeyya:|| ||

'Aham imasmim akase rupani likhissami rupapatubhavam karissamiti.|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Api nu so puriso imasmim akase rupani likheyya rupapatubhavam kareyyati?|| ||

'No h'etam bhante'|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Ayam hi bhante akaso arupi anidassano.|| ||

Tattha na sukaram rupam likhitum rupapatubhavam katum.|| ||

Yava'd'eva ca [128] pana so puriso kilamathassa vighatassa bhagi assa' ti.|| ||

15. Evam eva kho bhikkhave panc'ime vacanapatha,||
yehi vo pare vadamana vadeyyum:||
kalena va akalena va,||
bhutena va abhutena va||
sanhena va pharusena va,||
atthasamhitena va anatthasamhitena va,||
mettacitta va dosantara va.|| ||

Kalena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum akalena va bhutena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum abhutena va.|| ||

Sanhena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum pharusena va.|| ||

Atthasamhitena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum anatthasamhitena va.|| ||

Mettacitta va bhikkhave pare vadamana vadeyyum dosantara va.|| ||

Tatrapi vo bhikkhave evam sikkhitabbam:|| ||

'Na c'eva no cittam viparinatam bhavissati.|| ||

Na ca papikam vacam niccharessama.|| ||

Hitanukampi ca viharissama mettacitta na dosantara.|| ||

Tan ca puggalam metta-sahagatena cetasa pharitva viharissama -||
tadarammanan ca sabbavantam lokam pathavisamena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena pharitva viharissamati.|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

16. Seyyatha pi, bhikkhave, puriso agaccheyya adittam tinukkam adaya,||
so evam vadeyya:|| ||

Aham imaya adittaya tinukkaya Gangam nadim santapessami samaparitapessamiti.|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Api nu so puriso adittaya tinukkaya gangam nadim santapeyya samparitapeyyati?|| ||

'No h'etam bhante.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Ganga hi bhante nadi gambhira appameyya.|| ||

Sa na sukara adittaya tinukkaya santapetum samparitapetum.|| ||

Yava'd'eva ca pana so puriso kilamathassa vighatassa bhagi assa' ti.|| ||

17. Evam eva kho bhikkhave panc'ime vacanapatha,||
yehi vo pare vadamana vadeyyum:||
kalena va akalena va,||
bhutena va abhutena va||
sanhena va pharusena va,||
atthasamhitena va anatthasamhitena va,||
mettacitta va dosantara va.|| ||

Kalena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum akalena va bhutena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum abhutena va.|| ||

Sanhena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum pharusena va.|| ||

Atthasamhitena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum anatthasamhitena va.|| ||

Mettacitta va bhikkhave pare vadamana vadeyyum dosantara va.|| ||

Tatrapi vo bhikkhave evam sikkhitabbam:|| ||

'Na c'eva no cittam viparinatam bhavissati.|| ||

Na ca papikam vacam niccharessama.|| ||

Hitanukampi ca viharissama mettacitta na dosantara.|| ||

Tan ca puggalam metta-sahagatena cetasa pharitva viharissama -||
tadarammanan ca sabbavantam lokam pathavisamena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena pharitva viharissamati.|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

18. Seyyatha pi, bhikkhave, bilarabhasta maddita sumaddita suparimaddita muduka tulini chinnasassara chinnababbhara,||
atha puriso agaccheyya kattham va kathalam va adaya,||
so evam vadeyya:|| ||

Aham imam bilarabhastam madditam sumadditam suparimadaditam mudukam tulinim chinnasassaram chinnababbharam katthena va kathalena va sarasaram karissami bharabharam karissamiti.|| ||

Tam kim mannatha bhikkhave?|| ||

Api nu so puriso amum bilarabhastam madditam sumadditam suparimadditam mudukam tulinim chinnasassaram chinnabhabbharam katthena va kathalena va sarasaram kareyya bharabharam kareyyati?|| ||

'No h'etam bhante.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Asu hi bhante bilarabhasta maddita sumaddita suparimaddita muduka tulini chinnasassara chinnabhabbhara,||
sa na sukara katthena va kathalena va sarasaram katum bharabharam katum.|| ||

Yava'd'eva ca pana so puriso kilamathassa vighatassa bhagi assa' ti.|| ||

19. Evam eva kho bhikkhave panc'ime vacanapatha,||
yehi vo pare vadamana vadeyyum:||
kalena [129] va akalena va,||
bhutena va abhutena va||
sanhena va pharusena va,||
atthasamhitena va anatthasamhitena va,||
mettacitta va dosantara va.|| ||

Kalena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum akalena va bhutena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum abhutena va.|| ||

Sanhena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum pharusena va.|| ||

Atthasamhitena va bhikkhave pare vadamana vadeyyum anatthasamhitena va.|| ||

Mettacitta va bhikkhave pare vadamana vadeyyum dosantara va.|| ||

Tatrapi vo bhikkhave evam sikkhitabbam:|| ||

'Na c'eva no cittam viparinatam bhavissati.|| ||

Na ca papikam vacam niccharessama.|| ||

Hitanukampi ca viharissama mettacitta na dosantara.|| ||

Tan ca puggalam metta-sahagatena cetasa pharitva viharissama -||
tadarammanan ca sabbavantam lokam pathavisamena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena pharitva viharissamati.|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

20. Ubhatodandakena pi ce bhikkhave kakacena cora ocaraka angamangani okanteyyum,||
tatrapi yo mano paduseyya,||
na me so tena sasanakaro.|| ||

Tatrapi vo bhikkhave evam sikkhitabbam:|| ||

Na c'eva no cittam viparinatam bhavissati.|| ||

Na ca papikam vacam niccharessama.|| ||

Hitanukampi ca viharissama mettacitta na dosantara.|| ||

Tan ca puggalam metta-sahagatena cetasa pharitva viharissama.|| ||

Tadarammanan ca sabbavantam lokam metta-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyabajjhena pharitva viharissama" ti.|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

21. Iman ca tumhe bhikkhave kakacupamam ovadam abhikkhanam manasikareyyatha.|| ||

Passatha no tumhe bhikkhave tam vacanapatham anum va thulam va yam tumhe nadhivaseyyathati?|| ||

'No h'etam bhante'.|| ||

Tasmat iha bhikkhave imam kakacupamam ovada abhikkhanam manasi karotha.|| ||

Tam vo bhavissati digha-rattam hitaya sukhayati.|| ||

Idam avoca Bhagava attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

Kakacupamasuttam pathamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement