Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
3. Tatiya Vagga

Sutta 25

Nivapa Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][ntbb][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. "Na bhikkhave nevapiko nivapam nivapati migajatanam:|| ||

'Imam me nivapam nivuttam migajata paribhunjanta dighayuka vannavanto ciram digham-addhanam yapentu' ti.|| ||

Evan ca kho bhikkhave nevapiko nivapam nivapati migajatanam:|| ||

'Imam me nivapam nivuttam migajata anupakhajja mucchita bhojanani bhunjissanti,||
anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjissanti,||
matta samana pamadam apajjissanti,||
pamatta samana yathakamakaraniya bhavissanti imasmim nivape' ti.|| ||

 


 

3. Tatra, bhikkhave, pathama migajata amum nivapam nivuttam nevapikassa anupakhajja mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana yathakamakaraniya ahesum nevapikassa amusmim nivape.|| ||

Evam hi te bhikkhave pathama migajata na parimuccimsu nevapikassa iddhanubhava.|| ||

 


 

4. Tatra, bhikkhave, dutiya migajata evam samacintesum:|| ||

'Ye kho te pathama migajata amum nivapam nivuttam nevapikassa anupakhajja mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana [152] yathakamakaraniya ahesum nevapikassa amusmim nivape.|| ||

Evam hi te pathama migajata na parimuccimsu nevapikassa iddhanubhava.|| ||

Yan-nuna mayam sabbaso nivapabhojana pativirameyyama,||
bhayabhoga pativirata arannayatanani ajjhogahetva vihareyyama' ti.|| ||

Te sabbaso nivapabhojana pativiramimsu||
bhayabhoga pativirata arannayatanani ajjhogahetva viharimsu.|| ||

Tesam gimhanam pacchime mase tinodakasankhaye adhimattakasimanam patto kayo hoti,||
tesam adhimattakasimanam pattakayanam balaviriyam parihayi,||
balaviriye parihine tam-eva nivapam nivuttam nevapikassa paccagamimsu.|| ||

Te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana yathakamakaraniya ahesum nevapikassa amusmim nivape.|| ||

Evam hi te bhikkhave dutiya pi migajata na parimuccimsu nevapikassa iddhanubhava.|| ||

 


 

5. Tatra, bhikkhave, tatiya migajata evam samacintesum:|| ||

'Ye kho te pathama migajata amum nivapam nivuttam nevapikassa anupakhajja mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana yathakamakaraniya ahesum nevapikassa amusmim nivape.|| ||

Evam hi te pathama migajata na parimuccimsu nevapikassa iddhanubhava.|| ||

Ye pi te dutiya migajata evam samacintesum:|| ||

"Ye kho te pathama migajata amum nivapam nivuttam nevapikassa anupakhajja mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana yathakamakaraniya ahesum nevapikassa amusmim nivape.|| ||

Evam te pathama migajata na parimuccimsu nevapikassa iddhanubhava.|| ||

Yan-nuna mayam sabbaso nivapabhojana pativirameyyama,||
bhayabhoga pativirata arannayatanani ajjhogahetva vihareyyama' ti.|| ||

Te sabbaso nivapabhojana pativiramimsu||
bhayabhoga pativirata arannayatanani ajjhogahetva viharimsu.|| ||

Tesam gimhanam pacchime mase tinodakasankhaye adhimattakasimanam patto kayo hoti,||
tesam adhimattakasimanam pattakayanam balaviriyam parihayi,||
balaviriye parihine tam-eva nivapam nivuttam nevapikassa paccagamimsu.|| ||

Te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana yathakamakaraniya ahesum nevapikassa amusmim nivape.|| ||

Evam hi te bhikkhave dutiya pi migajata na parimuccimsu nevapikassa iddhanubhava.|| ||

Yan-nuna mayam amum nivapam nivuttam nevapikassa [153] upanissaya asayam kappeyyama,||
tatr'asayam kappetva amum nivapam nivuttam nevapikassa||
ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjissama,||
ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjamana na madam apajjissama,||
amatta samana na pamadam apajjissama,||
appamatta samana na yathakamakaraniya bhavissama nevapikassa amusmim nivape" ti.|| ||

Te amum nivapam nivuttam nevapikassa upanissaya asayam kappayimsu,||
tatr'asayam kappetva amum nivapam nivuttam nevapikassa ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjamana na madam apajjimsu,||
amatta samana na pamadam apajjimsu,||
appamatta samana na yathakamakaraniya ahesum nevapikassa amusmim nivape.|| ||

Tatra, bhikkhave, nevapikassa ca nevapikaparisaya ca etad ahosi:|| ||

'Satha'ssu nam'ime tatiya migajata ketubhino,||
iddhimantas'su nam'ime tatiya migajata parajana,||
iman ca nama nivapam nivuttam paribhunjanti||
na ca n'esam janama agatim va gatim va;||
yan-nuna mayam imam nivapam nivuttam mahatihi dandavakarahi samanta sappadesam anuparivareyyama,||
app'eva nama tatiyanam migajatanam asayam passeyyama yattha te gaham gaccheyyun' ti.|| ||

Te amum nivapam nivuttam mahatihi dandavakarahi samanta sappadesam anuparivaresum.|| ||

Addasasum kho bhikkhave nevapiko ca nevapikaparisa ca tatiyanam migajatanam asayam yattha te gaham agamamsu.|| ||

Evam hi te bhikkhave tatiya pi migajata na parimuccimsu nevapikassa iddhanubhava.|| ||

 


 

6. Tatra, bhikkhave, catuttha migajata evam samacintesum:|| ||

'Yo kho te pathama migajata amum nivapam nivuttam nevapikassa anupakhajja mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana yathakamakaraniya ahesum nevapikassa amusmim nivape.|| ||

Evam hi te pathama migajata na parimuccimsu nevapikassa iddhanubhava.|| ||

Ye pi te dutiya migajata evam samacintesum:|| ||

'Ye kho te pathama migajata amum nivapam nivuttam nevapikassa anupakhajja mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana yathakamakaraniya ahesum nevapikassa amusmim nivape.|| ||

Evam hi te pathama migajata na parimuccimsu nevapikassa iddhanubhava.|| ||

Yan-nuna mayam sabbaso nivapabhojana pativirameyyama,||
bhayabhoga pativirata arannayatanani ajjhogahetva vihareyyama' ti.|| ||

Te sabbaso nivapabhojana pativiramimsu||
bhayabhoga pativirata arannayatanani ajjhogahetva viharimsu.|| ||

Tesam gimhanam pacchime mase tinodakasankhaye adhimattakasimanam patto kayo hoti,||
tesam adhimattakasimanam pattakayanam balaviriyam parihayi,||
balaviriye parihine tam-eva nivapam nivuttam nevapikassa paccagamimsu.|| ||

Te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana yathakamakaraniya ahesum nevapikassa amusmim nivape.|| ||

Evam hi te bhikkhave dutiya pi migajata na parimuccimsu nevapikassa iddhanubhava.|| ||

Ye pi te tatiya migajata evam samacintesum:|| ||

'Ye kho te pathama migajata amum nivapam nivuttam nevapikassa anupakhajja mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana yathakamakaraniya ahesum nevapikassa amusmim nivape.|| ||

Evam hi te pathama migajata na parimuccimsu nevapikassa iddhanubhava.|| ||

Ye pi te dutiya migajata evam samacintesum:|| ||

"Ye kho te pathama migajata amum nivapam nivuttam nevapikassa anupakhajja mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana yathakamakaraniya ahesum nevapikassa amusmim nivape.|| ||

Evam te pathama migajata na parimuccimsu nevapikassa iddhanubhava.|| ||

Yan-nuna mayam sabbaso nivapabhojana pativirameyyama,||
bhayabhoga pativirata arannayatanani ajjhogahetva vihareyyama' ti.|| ||

Te sabbaso nivapabhojana pativiramimsu||
bhayabhoga pativirata arannayatanani ajjhogahetva viharimsu.|| ||

Tesam gimhanam pacchime mase tinodakasankhaye adhimattakasimanam patto kayo hoti,||
tesam adhimattakasimanam pattakayanam balaviriyam parihayi,||
balaviriye parihine tam-eva nivapam nivuttam nevapikassa paccagamimsu.|| ||

Te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana yathakamakaraniya ahesum nevapikassa amusmim nivape.|| ||

Evam hi te bhikkhave dutiya pi migajata na parimuccimsu nevapikassa iddhanubhava.|| ||

Yan-nuna mayam amum nivapam nivuttam nevapikassa upanissaya asayam kappeyyama,||
tatr'asayam kappetva amum nivapam nivuttam nevapikassa||
ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjissama,||
ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjamana na madam apajjissama,||
amatta samana na pamadam apajjissama,||
appamatta samana na yathakamakaraniya bhavissama nevapikassa amusmim nivape" ti.|| ||

Te amum nivapam nivuttam nevapikassa upanissaya asayam kappayimsu,||
tatr'asayam kappetva amum nivapam nivuttam nevapikassa ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjamana na madam apajjimsu,||
amatta samana na pamadam apajjimsu,||
appamatta samana na yathakamakaraniya ahesum nevapikassa amusmim nivape.|| ||

Tatra, bhikkhave, nevapikassa ca nevapikaparisaya ca etad ahosi:|| ||

'Satha'ssu nam'ime tatiya migajata ketubhino,||
iddhimantas'su nam'ime tatiya migajata parajana,||
iman ca nama nivapam nivuttam paribhunjanti||
na ca n'esam janama agatim va gatim va;||
yan-nuna mayam imam nivapam nivuttam mahatihi dandavakarahi samanta sappadesam anuparivareyyama,||
app'eva nama tatiyanam migajatanam asayam passeyyama yattha te gaham gaccheyyun' ti.|| ||

Te amum nivapam nivuttam mahatihi dandavakarahi samanta sappadesam anuparivaresum.|| ||

Addasasum kho bhikkhave nevapiko ca nevapikaparisa ca tatiyanam migajatanam asayam yattha te gaham agamamsu.|| ||

Evam hi te bhikkhave tatiya pi migajata na parimuccimsu nevapikassa iddhanubhava.|| ||

Yan-nuna mayam yattha agati nevapikassa ca nevapikaparisaya ca,||
tatr'asayam kappeyyama,||
tatr'asayam kappetva amum nivapam nivuttam nevapikassa ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjissama,||
ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjamana na madam apajjissama,||
amatta samana na pamadam apajjissama,||
appamatta samana na yathakamakaraniya bhavissama nevapikassa amum nivape" ti.|| ||

Te yattha agati nevapikassa ca nevapikaparisaya ca tatrayam kappayimsu.|| ||

tatr'asayam kappetva amum nivapam nivuttam nevapikassa ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjimsu.|| ||

Te tattha ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjamana na madam ajjimsu.|| ||

Amatta samana na pamadam apajjimsu appamatta samana na yathakamakaraniya ahesum nevapikassa amusmim nivape.|| ||

Tatra, bhikkhave, nevapikassa ca nevapikaparisaya ca etad ahosi: " sathassu namime catuttha migajata ketubhino.|| ||

Iddhimantassu namime catuttha migajata parajana.|| ||

Iman ca nama nivapam nivuttam paribhunjanti.|| ||

Na ca n'esam janama agatim va gatim va.|| ||

Yan-nuna mayam imam nivapam nivuttam mahatihi dandavakarahi samanta sappadesam anuparivareyyama app'eva nama catutthanam migajatanam asayam passeyyama yattha te gaham gaccheyyun" ti.|| ||

Te amum nivapam nivuttam mahatihi dandavakarahi samanta sappadesam anuparivaresum.|| ||

N'eva kho bhikkhave addasasum nevapiko ca nevapikaparisa ca catutthanam migajatanam asayam yattha te gaham gaccheyyum.||
Tatra, bhikkhave, nevapikassa ca nevapikaparisaya ca etad ahosi: sace kho mayam catutthe migajate ghattessama, te ghattita anne ghattessanti.|| ||

Te pi ghattita anne ghattessanti.|| ||

Evam imam nivapam nivuttam sabbaso migajata rincissanti.|| ||

Yan-nuna mayam catutthe migajate ajjhupekkheyyama'ti ajjhupekkhimsu kho bhikkhave nevapiko ca nevapikaparisa ca catutthe migajate.|| ||

Evam hi te bhikkhave catuttha migajata parimuccimsu nevapikassa iddhanubhava.|| ||

 


 

7. Upama kho me ayam bhikkhave kata atthassa vinnapanaya,||
ayan c'ev'ettha attho:|| ||

'Nivapo' ti kho bhikkhave pancann'etam kamagunanam adhivacanam.|| ||

'Nevapiko' ti kho bhikkhave Marass'etam papimato adhivacanam.|| ||

'Nevapikaparisa' ti kho bhikkhave Maraparisay'etam adhivacanam.|| ||

'Migajata' ti kho bhikkhave samana-brahmanan'etam adhivacanam.|| ||

8. Tatra, bhikkhave, pathama samana-brahmana amum nivapam nivuttam Marassa amuni ca lokamisani anupakhajja [156] mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana yathakamakaraniya ahesum Marassa amusmim nivape amusmin ca lokamise.|| ||

Evam hi te bhikkhave pathama samana-brahamana na parimuccimsu Marassa iddhanubhava.|| ||

Seyyatha pi te bhikkhave pathama migajata,||
tathupame aham ime pathame samana-brahmane vadami.|| ||

 


 

9. Tatra, bhikkhave, dutiya samana-brahmana evam samacintesum:|| ||

Ye kho te pathama samana-brahamana amum nivapam nivuttam Marassa amuni ca lokamisani anupakhajja mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana yathakamakaraniya ahesum Marassa amusmim nivape amusmin ca lokamise.|| ||

Evam hi te pathama samana-brahmana na parimuccimsu Marassa iddhanubhava.|| ||

Yan-nuna mayam sabbaso nivapabhojana lokamisa pativirameyyama,||
bhayabhoga pativirata arannayatanani ajjhogahetva vihareyyama" ti.|| ||

Te sabbaso nivapabhojana lokamisa pativiramimsu||
bhayabhoga pativirata arannayatanani ajjhogahetva viharimsu,||
te tattha sakabhakkha pi ahesum,||
samaka-bhakkha pi ahesum,||
nivara-bhakkha pi ahesum,||
daddula-bhakkha pi ahesum,||
hata-bhakkha pi ahesum,||
kana-bhakkha pi ahesum,||
acama-bhakkha pi ahesum,||
pinnakabhakkhapi ahesum,||
tina-bhakkha pi ahesum,||
gomayabhakkha pi ahesum,||
vana-mula-phalahara yapesum pavatta-phala-bhoji.|| ||

Tesam gimhanam pacchime mase tinodaka-sankhaye adhimattakasimanam patto kayo hoti,||
tesam adhimattakasimanam pattakayanam balaviriyam parihayi,||
balaviriye parihine ceto-vimutti parihayi.|| ||

Ceto-vimuttiya parihinaya tam-eva nivapam nivuttam Marassa paccagamimsu tani ca lokamisani.|| ||

Te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana yathakamakaraniya ahesum Marassa amusmim nivape amusmin ca lokamise.|| ||

Evam hi te bhikkhave dutiya pi samana-brahmana na parimuccimsu Ma- [157] rassa iddhanubhava.|| ||

Seyyatha pi te bhikkhave dutiya migajata tathupame aham ime dutiye samana-brahmane vadami.|| ||

 


 

10. Tatra, bhikkhave, tatiya samana-brahmana evam samacintesum:|| ||

'Ye kho te pathama samana-brahmana amum nivapam nivuttam Marassa amuni ca lokamisani anupakhajja mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana yathakamakaraniya ahesum Marassa amusmim nivape amusmin ca lokamise.'|| ||

Evam hi te pathama samana-brahmana na parimuccimsu Marassa iddhanubhava.|| ||

9. Tatra, bhikkhave, dutiya samana-brahmana evam samacintesum:|| ||

Ye kho te pathama samana-brahamana amum nivapam nivuttam Marassa amuni ca lokamisani anupakhajja mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana yathakamakaraniya ahesum Marassa amusmim nivape amusmin ca lokamise.|| ||

Evam hi te pathama samana-brahmana na parimuccimsu Marassa iddhanubhava.|| ||

Yan-nuna mayam sabbaso nivapabhojana lokamisa pativirameyyama,||
bhayabhoga pativirata arannayatanani ajjhogahetva vihareyyama" ti.|| ||

Te sabbaso nivapabhojana lokamisa pativiramimsu||
bhayabhoga pativirata arannayatanani ajjhogahetva viharimsu,||
te tattha sakabhakkha pi ahesum,||
samaka-bhakkha pi ahesum,||
nivara-bhakkha pi ahesum,||
daddula-bhakkha pi ahesum,||
hata-bhakkha pi ahesum,||
kana-bhakkha pi ahesum,||
acama-bhakkha pi ahesum,||
pinnakabhakkhapi ahesum,||
tina-bhakkha pi ahesum,||
gomayabhakkha pi ahesum,||
vana-mula-phalahara yapesum pavatta-phala-bhoji.|| ||

Tesam gimhanam pacchime mase tinodaka-sankhaye adhimattakasimanam patto kayo hoti,||
tesam adhimattakasimanam pattakayanam balaviriyam parihayi,||
balaviriye parihine ceto-vimutti parihayi.|| ||

Ceto-vimuttiya parihinaya tam-eva nivapam nivuttam Marassa paccagamimsu tani ca lokamisani.|| ||

Te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana yathakamakaraniya ahesum Marassa amusmim nivape amusmin ca lokamise.|| ||

Evam hi te dutiya samana-brahmana na parimuccimsu Marassa iddhanubhava.|| ||

Yan-nuna mayam amum nivapam nivuttam Marassa amuni ca lokamisani upanissaya asayam kappeyyama,||
tatr'asayam kappetva amum nivapam nivuttam Marassa amuni ca lokamisani ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjissama,||
ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjamana na madam apajjissama,||
amatta samana na pamadam apajjissama,||
appamatta samana na yathakamakaraniya bhavissama Marassa amusmim nivape amusmin ca lokamise' ti.|| ||

Te amum nivapam nivuttam Marassa amuni ca lokamisani upanissaya asayam kappayimsu||
tatr'asayam kappetva amum nivapam nivuttam Marassa amuni ca lokamisani ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjimsu||
te tattha ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjamana na madam apajjimsu||
amatta samana na pamadam apajjimsu,||
appamatta samana na yathakamakaraniya ahesum Marassa amusmim nivape amusminca lokamise.|| ||

Api ca kho evam ditthika ahesum:|| ||

Sassato loko iti pi,||
asassato loko iti pi,||
antava loko iti pi,||
anantava loko iti pi,||
tam jivam tam sariram iti pi,||
annam jivam annam sarira iti pi,||
hoti Tathagato param marana iti pi,||
na hoti Tathagato param marana iti pi,||
n'eva bhoti na na hoti Tathagato param marana [158] iti pi.|| ||

Evam hi te bhikkhave tatiya pi samana-brahmana na parimuccimsu Marassa iddhanubhava.|| ||

Seyyatha pi te bhikkhave tatiya migajata tathupame aham ime tatiye samana-brahmane vadami.|| ||

 


 

11. Tatra, bhikkhave, catuttha samana-brahmana evam samacintesum:|| ||

'Ye kho te pathama samana-brahmana amum nivapam nivuttam Marassa amuni ca lokamisani anupakhajja mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana yathakamakaraniya ahesum Marassa amusmim nivape amusmin ca lokamise.|| ||

Evam hi te pathama samana-brahmana na parimuccimsu Marassa iddhanubhava.|| ||

9. Tatra, bhikkhave, dutiya samana-brahmana evam samacintesum:|| ||

Ye kho te pathama samana-brahamana amum nivapam nivuttam Marassa amuni ca lokamisani anupakhajja mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana yathakamakaraniya ahesum Marassa amusmim nivape amusmin ca lokamise.|| ||

Evam hi te pathama samana-brahmana na parimuccimsu Marassa iddhanubhava.|| ||

Yan-nuna mayam sabbaso nivapabhojana lokamisa pativirameyyama,||
bhayabhoga pativirata arannayatanani ajjhogahetva vihareyyama" ti.|| ||

Te sabbaso nivapabhojana lokamisa pativiramimsu||
bhayabhoga pativirata arannayatanani ajjhogahetva viharimsu,||
te tattha sakabhakkha pi ahesum,||
samaka-bhakkha pi ahesum,||
nivara-bhakkha pi ahesum,||
daddula-bhakkha pi ahesum,||
hata-bhakkha pi ahesum,||
kana-bhakkha pi ahesum,||
acama-bhakkha pi ahesum,||
pinnakabhakkhapi ahesum,||
tina-bhakkha pi ahesum,||
gomayabhakkha pi ahesum,||
vana-mula-phalahara yapesum pavatta-phala-bhoji.|| ||

Tesam gimhanam pacchime mase tinodaka-sankhaye adhimattakasimanam patto kayo hoti,||
tesam adhimattakasimanam pattakayanam balaviriyam parihayi,||
balaviriye parihine ceto-vimutti parihayi.|| ||

Ceto-vimuttiya parihinaya tam-eva nivapam nivuttam Marassa paccagamimsu tani ca lokamisani.|| ||

Te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjimsu,||
te tattha anupakhajja mucchita bhojanani bhunjamana madam apajjimsu,||
matta samana pamadam apajjimsu,||
pamatta samana yathakamakaraniya ahesum Marassa amusmim nivape amusmin ca lokamise.|| ||

Evam hi te dutiya samana-brahmana na parimuccimsu Marassa iddhanubhava.|| ||

Yan-nuna mayam amum nivapam nivuttam Marassa amuni ca lokamisani upanissaya asayam kappeyyama,||
tatr'asayam kappetva amum nivapam nivuttam Marassa amuni ca lokamisani ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjissama,||
ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjamana na madam apajjissama,||
amatta samana na pamadam apajjissama,||
appamatta samana na yathakamakaraniya bhavissama Marassa amusmim nivape amusmin ca lokamise' ti.|| ||

Te amum nivapam nivuttam Marassa amuni ca lokamisani upanissaya asayam kappayimsu||
tatr'asayam kappetva amum nivapam nivuttam Marassa amuni ca lokamisani ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjimsu||
te tattha ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjamana na madam apajjimsu||
amatta samana na pamadam apajjimsu,||
appamatta samana na yathakamakaraniya ahesum Marassa amusmim nivape amusminca lokamise.|| ||

Api ca kho evam ditthika ahesum:|| ||

Sassato loko iti pi,||
asassato loko iti pi,||
antava loko iti pi,||
anantava loko iti pi,||
tam jivam tam sariram iti pi,||
annam jivam annam sarira iti pi,||
hoti Tathagato param marana iti pi,||
na hoti Tathagato param marana iti pi,||
n'eva bhoti na na hoti Tathagato param marana iti pi.|| ||

Evam hi te bhikkhave tatiya pi samana-brahmana na parimuccimsu Marassa iddhanubhava.|| ||

Yan-nuna mayam yattha agati Marassa ca Maraparisaya ca tatr'asayam kappeyyama,||
tatr'asayam kappetva amum nivapam nivuttam Marassa amuni ca lokamisani ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjissama,||
ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjamana na madam apajjissama,||
amatta samana na pamadam apajjissama,||
appamatta samana na yathakamakaraniya bhavissama Marassa amusmim nivape amusmin ca lokamise' ti.|| ||

Te yattha agati Marassa ca Maraparisaya ca tatr'asayam kappayimsu;||
tatr'asayam kappetva amum niva- [159] pam nivuttam Marassa amuni ca lokamisani ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjimsu||
te tattha ananupakhajja amucchita bhojanani bhunjamana na madam apajjimsu,||
amatta samana na pamadam apajjimsu,||
appamatta samana na yathakamakaraniya ahesum Marassa amusmim nivape amusmin ca lokamise.|| ||

Evam hi te bhikkhave catuttha samana-brahmana pamuccimsu Marassa iddhanubhava.|| ||

Seyyatha pi te bhikkhave catuttha migajata tathupame aham ime catutthe samana-brahmane vadami.|| ||

 


 

12. Kathan ca bhikkhave agati Marassa ca Maraparisaya ca?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu||
vivicc'eva kamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakkam||
savicaram||
vivekajam piti-sukham||
pathamam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu:||
'andham-akasi Maram',||
apadam vadhitva Maracakkhum||
adassanam gato papimato.|| ||

13. Puna ca param bhikkhave bhikkhu||
vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam||
cetaso ekodi-bhavam||
avitakkam||
avicaram||
samadhijam piti-sukham||
dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu:||
'andham-akasi Maram',||
apadam vadhitva Maracakkhum||
adassanam gato papimato.|| ||

14. Puna ca param bhikkhave bhikkhu||
pitiya ca viraga||
upekkhako ca viharati||
sato ca sampajano,||
sukhan ca kayena patisanvedeti||
yan tam ariya acikkhanti:||
'Upekkhako satima sukhavihari' ti||
tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu:||
'andham-akasi Maram',||
apadam vadhitva Maracakkhum||
adassanam gato papimato.|| ||

15. Puna ca param bhikkhave bhikkhu||
sukhassa ca pahana||
dukkhassa ca pahana||
pubbe va somanassa-domanassanam attha-gama||
adukkham-asukham||
upekkha-sati-parisuddhim||
catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu:||
'andham-akasi Maram',||
apadam vadhitva Maracakkhum||
adassanam gato papimato.|| ||

16. Puna ca param bhikkhave bhikkhu||
sabbaso rupa-sannanam samatikkama||
patigha-sannanam attha-gama||
nanatta-sannanam amanasi-kara||
'Ananto akaso' ti||
akasanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu:||
'andham-akasi Maram',||
apadam vadhitva Maracakkhum||
adassanam gato papimato.|| ||

17. Puna ca param bhikkhave bhikkhu||
sabbaso akasanancayatanam samatikkamma||
'Anantam vinnanan' ti||
vinnanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu:||
'andham-akasi Maram',||
apadam vadhitva Maracakkhum||
adassanam gato papimato.|| ||

18. Puna ca param bhikkhave bhikkhu||
sabbaso vinnanancayatanam [160] samatikkamma||
'N'atthi kinci' ti||
akincannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu:||
'andham-akasi Maram',||
apadam vadhitva Maracakkhum||
adassanam gato papimato.|| ||

19. Puna ca param bhikkhave bhikkhu||
sabbaso akincannayatanam samatikkamma||
n'eva-sanna-nasannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu:||
'andham-akasi Maram',||
apadam vadhitva Maracakkhum||
adassanam gato papimato.|| ||

20. Puna ca param bhikkhave bhikkhu||
sabbaso n'eva-sanna-nasannayatanam samatikkamma||
sanna-vedayita-nirodham upasampajja viharati||
pannaya c'assa disva||
asava parikkhina honti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu:||
'andham-akasi Maram',||
apadam vadhitva Maracakkhum||
adassanam gato papimato,||
tinno loke visattikan" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandun ti.|| ||

Nivapa Suttam Pancamam.


Contact:
E-mail
Copyright Statement