Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
3. Tatiya Vagga

Sutta 26

Ariya Pariyesana Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][bit][chlm][pts][than][ntbb][upal] Evam me sutam:||
Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Atha kho Bhagava pubbanha-samayam nivasetva pattacivaram adaya Savatthim pindaya pavisi.|| ||

Atha kho sambahula bhikkhu yen'ayasma Anando ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Anandam etad avocum:||
cirassuta no avuso Ananda Bhagavato sammukha dhammi katha.|| ||

Sadhu mayam avuso Ananda labheyyama Bhagavato sammukha dhammim katham savanaya" ti.|| ||

Tenahayasmanto yena rammakassa brahmanassa assamo ten'upasankamatha.|| ||

Appeva nama labheyyatha Bhagavato sammukha dhammim katham savanayati.|| ||

Evam avuso ti kho te bhikkhu ayasmato Anandassa paccassosum.|| ||

3. Atha kho Bhagava Savatthiyam pindaya caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto ayasmantam Anandam amantesi:||
ayamAnanda yena pubbaRamo Migaramatu pasado ten'upasankamissama diva viharayati.|| ||

Evam bhante' ti kho ayasma Anando Bhagavato paccassosi.|| ||

[161] Atha kho Bhagava ayasmata Anandena saddhim yena pubbaRamo Migaramatu pasado ten'upasankami divaviharaya.|| ||

Atha kho Bhagava sayanhasamayam patisallana vutthito ayasmantam Anandam amantesi: ayamAnanda yena pubbakotthako ten'upasankamissama gattani parisincitunti.|| ||

Evam bhante' ti kho ayasma Anando Bhagavato paccassosi.|| ||

Atha kho Bhagava ayasmata Anandena saddhim yena pubbakotthako ten'upasankami gattani parisincitum.|| ||

Pubbakotthake gattani parisincitva paccuttaritva ekacivaro atthasi gattani pubbapayamano.|| ||

Atha kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca:||
ayam bhante rammakassa brahmanassa assamo avidure.|| ||

Ramaniyo bhante rammakassa brahmanassa assamo pasadiko bhante rammakassa brahmanassa assamo.|| ||

Sadhu bhante Bhagava yena rammakassa brahmanassa assamo ten'upasankamatu anukampam upadayati.|| ||

Adhivasesi Bhagava tunhi-bhavena.|| ||

4. Atha kho Bhagava yena rammakassa brahmanassa assamo ten'upasankami.|| ||

Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu rammakassa brahmanassa assame dhammiya kathaya sannisinna honti.|| ||

Atha kho Bhagava bahidvarakotthake atthasi kathapariyosanam agamayamano.|| ||

Atha kho Bhagava kathapariyosanam viditva ukkasitva aggalam akotesi.|| ||

Vivarimsu kho te bhikkhu Bhagavato dvaram.Atha kho Bhagava rammakassa brahmanassa assamam pavisitva pannattena asane nisidi.|| ||

Nisajja kho Bhagava bhikkhu amantesi: kayanuttha bhikkhave etarahi kathaya sannisinna,||
ka ca pana vo antara katha vippakata' ti.|| ||

Bhagavantameva kho no bhante arabbha dhammi katha vippakata,||
atha Bhagava anuppatto' ti.|| ||

Sadhu bhikkhave,||
etam kho bhikkhave tumhakam patirupam kulaputtanam saddha agarasma anagariyam pabbajitanam yam tumhe dhammiya kathaya sannisideyyatha.|| ||

Sannipatitanam vo bhikkhave dvayam karaniyam: dhammi va katha,||
ariyo va tunhibhavo.|| ||

5. Dve'ma bhikkhave pariyesana: ariya ca pariyesana anariya ca pariyesana.|| ||

Katama ca bhikkhave anariya pariyesana?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco attana jatidhammo samano jatidhammam yeva pariyesati,||
attana jaradhammo samano [162] jaradhammam yeva pariyesati,||
attana byadhidhammo samano byadhidhammam yeva pariyesati,||
attana maranadhammo samano maranadhammam yeva pariyesati,||
attana sokadhammo samano sekadhammam yeva pariyesati,||
attana sankilesadhammo samano sankilesadhammam yeva pariyesati.|| ||

6. Kinca bhikkhave jatidhammam vadetha?|| ||

Puttabhariyam bhikkhave jatidhammam,||
dasidasam jatidhammam,||
ajelakam jatidhammam,||
kukkutasukaram jatidhammam,||
hatthigavassava'avam jatidhammam,||
jataruparajatam jatidhammam.|| ||

Jatidhammahete bhikkhave upadhayo.|| ||

Etthayam gathito mucchito ajjhapanno attana jatidhammo samano jatidhammam yeva pariyesati.|| ||

7. Kinca bhikkhave jaradhammam vadetha?|| ||

Puttabhariyam bhikkhave jaradhammam,||
dasidasam jaradhammam,||
ajelakam jaradhammam,||
kukkutasukaram jaradhammam,||
hatthigavassava'avam jaradhammam,||
jataruparajatam jaradhammam.|| ||

Jaradhammahete bhikkhave upadhayo.|| ||

Etthayam gathito mucchito ajjhapanno attana jaradhammo samano jaradhammam yeva parisesati.|| ||

8. Kinca bhikkhave byadhidhammam vadetha?|| ||

Puttabhariyam bhikkhave byadhidhammam,||
dasidasam byadhidhammam,||
ajelakam byadhidhammam,||
kukkutasukaram byadhidhammam,||
hatthigavassava'avam byadhidhammam.|| ||

Byadhidhamma hete bhikkhave upadhayo.|| ||

Etthayam gathito mucchito ajjhapanno attana byadhidhammo samano byadhidhammam yeva pariyesati.|| ||

9. Kinca bhikkhave maranadhammam vadetha?|| ||

Puttabhariyam bhikkhave maranadhammam,||
dasidasam maranadhammam,||
ajelakam maranadhammam,||
kukkuta sukaram maranadhammam,||
hatthigavassava'avam maranadhammam.|| ||

Maranadhamma hete bhikkhave upadhayo.|| ||

Etthayam gathito mucchito ajjhapanno attana maranadhammo samano maranadhammam yeva pariyesati.|| ||

10. Kinca bhikkhave sokadhammam vadetha?|| ||

Puttabhariyam bhikkhave sokadhammam,||
dasidasam sokadhammam,||
ajelakam sokadhammam,||
kukkutasukaram sokadhammam,||
hatthigavassava'avam sokadhammam.|| ||

Sokadhamma hete bhikkhave upadhayo etthayam gathito mucchito ajjhapanno attana sokadhammo samano sokadhammam yeva pariyesati.|| ||

11. Kinca bhikkhave sankilesadhammam vadetha?|| ||

Puttabhariyam bhikkhave sankilesadhammam,||
dasidasam sankilesadhammam,||
ajelakam sankilesadhammam,||
kukkutasukaram sankilesadhammam,||
hatthigavassava'avam sankilesadhammam,||
jataruparajatam sankilesadhammam.|| ||

Sankilesadhamma hete bhikkhave upadhayo.|| ||

Etthayam gatito mucchito ajjhapanno attana sankilesadhammo samano sankilesadhammam yeva pariyesati.|| ||

Ayam bhikkhave anariya pariyesana.|| ||

12. Katama ca bhikkhave ariya pariyesana?|| ||

Idha, bhikkhave, ekacco attana jatidhammo samano jatidhamme adinavam [163] viditva ajatam anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyesati,||
attana jaradhammo samano jaradhamme adinavam viditva ajaram anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyesati,||
attana byadhidhammo samano byadhidhamme adinavam viditva abyadhim anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyesati,||
attana maranadhammo samano maranadhamme adinavam viditva amatam anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyesati,||
attana sokadhammo samano sokadhamme adinavam viditva asokam anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyesati.|| ||

Attana sankilesadhammo samano sankilesadhamme adinavam viditva asankilittham anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyesati.|| ||

Ayam bhikkhave ariya pariyesana.|| ||

13. Ahampi sudam bhikkhave pubbe va sambodha anabhisambuddho bodhisattova samano attana jatidhammo samano jatidhammam yeva pariyesami,||
attana jaradhammo samano jaradhammam yeva pariyesami,||
attana byadhidhammo samano byadhidhammam yeva pariyesami,||
attana maranadhammo samano maranadhammam yeva pariyesami,||
attana sokadhammo samano sokadhammam yeva pariyesami,||
attana sankilesadhammo samano sankilesadhammam yeva pariyesami.|| ||

Tassa mayham bhikkhave etad ahosi: kin nu kho aham attana jatidhammo samano jatidhammam yeva pariyesami,||
attana jaradhammo samano jaradhammam yeva pariyesami,||
attana byadhidhammo samano byadhidhammam yeva pariyesami,||
attana maranadhammo samano maranadhammam yeva pariyesami,||
attana sokadhammo samano sokadhammam yeva pariyesami,||
attana sankilesadhammo samano sankilesadhammam yeva pariyesami,||
yan nunaham attana jatidhammo samano jatidhamme adinavam viditva ajatam anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyeseyyam,||
attana jaradhammo samano jaradhamme adinavam viditva ajaram anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyeseyyam,||
attana byadhidhammo samano byadhidhamme adinavam viditva abyadhim anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyeseyyam,||
attana maranadhammo samano maranadhamme adinavam viditva amatam anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyeseyyam,||
attana sokadhammo samano sokadhamme adinavam viditva asokam anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyeseyyam,||
attana sankilesadhammo samano sankilesadhamme adinavam viditva asankilittham anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyeseyyan" ti.|| ||

14. So kho aham bhikkhave aparena samayena daharo va samano susu kalakeso bhaddena yobbanena samannagato pathamena vayasa,||
akamakanam mata-pitunnam assumukhanam rudantanam,||
kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajim.|| ||

15. So evam pabbajito samano kimkusalagavesi anuttaram santivarapadam pariyesamano yena Alaro Kalamo ten'upasankamim,||
upasankamitva Alaram Kalamam etad avocam:|| ||

'Iccham'aham avuso Kalama imasmim dhamma-vinaye brahmacariyam caritun' ti.|| ||

Evam vutte bhikkhave Alaro Kalamo mam etad avoca:|| ||

'Viharat'ayasma, tadiso ayam dhammo yattha vinnu [164] puriso nacirass'eva sakam acariyakam sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyya' ti.|| ||

So kho aham bhikkhave nacirass'eva khippam'eva tam dhammam pariyapunim.|| ||

So kho aham bhikkhave tavataken'eva otthapahatamattena lapitalapanamattena nanavadan ca vadami theravadan ca,||
janami passamiti ca patijanami ahan c'eva anne ca.|| ||

Tassa mayham bhikkhave etad ahosi:|| ||

'Na kho Alaro Kalamo imam dhammam kevalam saddhamattakena:||
sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharamiti pavedeti||
addha Alaro Kalamo imam dhammam janam passam viharati' ti.|| ||

Atha khvaham bhikkhave yena Alaro Kalamo ten'upasankamim.|| ||

Upasankamitva Alaram Kalamam etad avoca:|| ||

'Kittavata no avuso Kalama imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedesi' ti?|| ||

Evam vutte bhikkhave Alaro Kalamo akincannayatanam pavedesi.||
|| ||

Tassa mayham bhikkhave etad ahosi:|| ||

'Na kho Alarass'eva Kalamassa atthi saddha,||
mayham p'atthi saddha,||
na kho Alarass'eva Kalamassa atthi viriyam,||
mayham p'atthi viriyam,||
na kho Alarass'eva Kalamassa atthi sati,||
mayham p'atthi sati,.|| ||

Na kho Alarass'eva Kalamassa atthi samadhi,||
mayham p'atthi samadhi.|| ||

Na kho Alarass'eva Kalamassa atthi panna,||
mayham p'atthi panna.|| ||

Yan'nunaham yam dhammam Alaro Kalamo:|| ||

'Sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharamiti pavedeti tassa Dhammassa sacchikiriyaya padaheyyan' ti.|| ||

So kho aham bhikkhave nacirass'eva khippam'eva tam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasim.|| ||

Atha khvaham bhikkhave yena Alaro Kalamo ten'upasankamim.|| ||

Upasankamitva Alaram Kalamam etad avocam:|| ||

'Ettavata no avuso Kalama imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedesi' ti.|| ||

'Ettavata kho aham avuso imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedemi' ti.|| ||

Aham pi kho avuso ettavata imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharamiti.|| ||

Labha no avuso,||
suladdham no avuso,||
ye mayam ayasmantam tadisam sabrahmacarim passama.|| ||

Iti yaham dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedemi,||
tam tvam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharasi.|| ||

Yam [165] tvam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharasi,||
tam aham dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedemi.|| ||

Iti yaham dhammam janami,||
tam tvam dhammam janasi.|| ||

Yam tvam dhammam janasi,||
tam aham dhammam janami.|| ||

Iti yadiso aham,||
tadiso tvam.|| ||

Yadiso tvam,||
tadiso aham.|| ||

Ehi dani avuso,||
ubho va santa imam ganam pariharama' ti.|| ||

Iti kho bhikkhave Alaro Kalamo acariyo me samano antevasim mam samanam attano samasamam thapesi,||
ularaya ca mam pujaya pujesi.|| ||

Tassa mayham bhikkhave etad ahosi:|| ||

'Nayam dhammo nibbidaya na viragaya na nirodhaya na upasamaya na abhinnaya na sambodhaya na nibbanaya samvattati,||
yavad eva akincannayatanupapattiya' ti.|| ||

So kho aham bhikkhave tam dhammam analamkaritva tasma dhamma nibbijja apakkamim.|| ||

16. So kho aham bhikkhave kim kusalagavesi anuttaram santivarapadam pariyesamano yena Uddako Ramaputto ten'upasankamim.|| ||

Upasankamitva Uddakam Ramaputtam etad avocam:|| ||

'Iccham'aham avuso imasmim dhamma-vinaye brahmacariyam caritun' ti.|| ||

Evam vutte bhikkhave Uddako Ramaputto mam etad avoca:|| ||

'Viharat'ayasma, tadiso ayam dhammo yattha vinnu puriso nacirass'eva sakam acariyakam sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihareyya' ti.|| ||

So kho aham bhikkhave nacirass'eva khippam'eva tam dhammam pariyapunim.|| ||

So kho aham bhikkhave tavataken'eva otthapahatamattena lapitalapanamattena nanavadan ca vadami theravadan ca||
'janami, passami' ti ca patijanami ahan c'eva anne ca.|| ||

Tassa mayham bhikkhave etad ahosi:|| ||

'Na kho Ramo imam dhammam kevalam saddhamattakena:||
sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharamiti pavedesi,||
addha Ramo imam dhammam janam passam vihasiti.|| ||

Atha khvaham bhikkhave yena Uddako Ramaputto ten'upasankamim.|| ||

Upasankamitva Uddakam Ramaputtam etad avocam:|| ||

'Kittavata no avuso Ramo imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedesi' ti?|| ||

Evam vutte bhikkhave Uddako Ramaputto n'eva-sanna-nasannayatanam pavedesi.|| ||

Tassa mayham bhikkhave etad ahosi:|| ||

'Na kho Ramass'eva ahosi saddha,||
mayham p'atthi saddha.|| ||

Na kho Ramass'eva ahosi [166] viriyam,||
mayham p'atthi viriyam.|| ||

Na kho Ramass'eva ahosi sati,||
mayham p'atthi sati.|| ||

Na kho Ramass'eva ahosi samadhi,||
mayham p'atthi samadhi.|| ||

Na kho Ramass'eva ahosi panna,||
mayham p'atthi panna.|| ||

Yan'nunaham yam dhammam Ramo:||
sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharamiti pavedesi,||
tassa Dhammassa sacchikiriyaya padaheyyan" ti.|| ||

So kho aham bhikkhave nacirass'eva khippam'eva tam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasim.|| ||

Atha khvaham bhikkhave yena Uddako Ramaputto ten'upasankamim.|| ||

Upasankamitva Uddakam Ramaputtam etad avocam:|| ||

'Ettavata no avuso Ramo imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedesi' ti?|| ||

'Ettavata kho Ramo avuso imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedesi' ti.|| ||

'Aham pi kho avuso ettavata imam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharamiti.|| ||

Labha no avuso,||
suladdham no avuso,||
ye mayam ayasmantam tadisam sabrahmacarim passama.|| ||

Iti yam dhammam Ramo sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedesi,||
tam tvam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharasi.|| ||

Yam tvam dhammam sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharasi,||
tam dhammam Ramo sayam abhinna sacchikatva upasampajja pavedesi.|| ||

Iti yam dhammam Ramo annasi,||
tam tvam dhammam janasi||
yam tvam dhammam janasi||
tam dhammam Ramo annasi.|| ||

Iti yadiso Ramo ahosi,||
tadiso tvam,||
yadiso tvam,||
tadiso Ramo ahosi.|| ||

Ehi dani avuso,||
tvam imam ganam parihara' ti.|| ||

Iti kho bhikkhave Uddako Ramaputto sabrahmacari me samano acariyatthane va mam thapesi||
ularaya ca mam pujaya pujesi.|| ||

Tassa mayham bhikkhave etad ahosi:|| ||

'Nayam dhammo nibbidaya na viragaya na nirodhaya na nibbanaya samvattati,||
yavad eva n'eva-sanna-nasannayatanupapattiya' ti.|| ||

So kho aham bhikkhave tam dhammam analamkaritva tasma dhamma nibbijja apakkamim.|| ||

17. So kho aham bhikkhave kimkusalagavesi anuttaram santivarapadam pariyesamano Magadhesu anupubbena carikam caramano yena Uruvela senanigamo tad'avasarim.|| ||

[167] Tatth'addasam ramaniyam bhumibhagam,||
pasadikan ca vanasandam,||
nadin ca sandantim setakam supatittham ramaniyam,||
samanta ca gocaragamam.|| ||

Tassa mayham bhikkhave etad ahosi:|| ||

'Ramaniyo vata bhumibhago pasadiko ca vanasando,||
nadi ca sandati setaka supatittha ramaniya,||
samanta ca gocaragamo;||
alam vat'idam kulaputtassa padhanatthikassa padhanaya" ti.|| ||

So kho aham bhikkhave tatth'eva nisidim alam'idam padhanayati.|| ||

18. So kho aham bhikkhave attana jatidhammo samano jatidhamme adinavam viditva ajatam anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyesamano ajatam anuttaram yogakkhemam nibbanam ajjhagamam.|| ||

Attana jaradhammo samano jaradhamme adinavam viditva ajaram anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyesamano ajaram anuttaram yogakkhemam nibbanam ajjhagamam.|| ||

Attana byadhidhammo samano byadhidhamme adinavam viditva abyadhim anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyesamano abyadhim anuttaram yogakkhemam nibbanam ajjhagamam.|| ||

Attana maranadhammo samano maranadhamme adinavam viditva amatam anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyesamano amatam anuttaram yogakkhemam nibbanam ajjhagamam.-||
Attana sokadhammo samano sokadhamme adinavam viditva asokam anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyesamano asokam anuttaram yogakkhemam nibbanam ajjhagamam.|| ||

Attana sankilesadhammo samano sankilesa dhamme adinavam viditva asankilittham anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyesamano asankilittham anuttaram yogakkhemam nibbanam ajjhagamam.|| ||

Ananca pana me dassanam udapadi: akuppa me vimutti.|| ||

Ayamantima jati.|| ||

N'atthi dani punabbhavo' ti.|| ||

19. Tassa mayham bhikkhave etad ahosi: adhigato kho mya'yam dhammo gambhiro duddaso duranubodho santo panito atakkavacaro nipuno panditavedaniyo.|| ||

Alayarama kho panayam paja alayarata alayasammudita.|| ||

Alayaramaya kho pana pajaya alayarataya alayasammuditaya duddasam idam thanam yad idam idappaccayatapaticca-samuppado.|| ||

Idam pi kho thanam duddasam yad idam sabbasankharasamatho sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanam.|| ||

[168] Ahan c'eva kho pana Dhammam deseyyam pare ca me na ajaneyyum,||
so mam'assa kilamatho,||
sa mam'assa vihesati.|| ||

Api'ssu mam bhikkhave ima anacchariya gatha patibhamsu pubbe assutapubba:|| ||

Kiccena me adhigatam halandani pakasitum,||
ragadosaparetehi nayam dhammo susambudho.||
Patisotagamim nipunam gambhiram duddasam anum,||
ragaratta na dakkhinti tamokkhandhena avatati.|| ||

Iti ha me bhikkhave patisancikkhato appossukkataya cittam namati,||
no dhammadesanaya.|| ||

20. Atha kho bhikkhave brahmuno Sahampatissa mama cetasa cetoparivitakkamannaya etad ahosi: nassati vata bho loko,||
vinassati vata bho loko,||
yatra hi nama Tathagatassa arahato Samma-sambuddhassa appossukkataya cittam namati,||
no dhammadesanayati.|| ||

Atha kho bhikkhave Brahma Sahampati seyyatha pi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya,||
pasaritam va baham samminjeyya,||
evam evam brahmaloke antarahito mama purato patu-r-ahosi.Atha kho bhikkhave Brahma Sahampati ekamsam uttarasangam karitva yenaham ten'anjalim panametva mam etad avoca: desetu bhante Bhagava dhammam.|| ||

Desetu sugato dhammam.|| ||

Sanni satta apparajakkhajatika,||
assavanata Dhammassa parihayanti.|| ||

Bhavissanti Dhammassa annataro" ti.|| ||

Idam avoca bhikkhave Brahma Sahampati.|| ||

Idam vatva athaparam etad avoca:|| ||

Paturahosi magadhesu pubbe,||
Dhammo asuddho samalehi cintito.||
Avapuretam amatassa dvaram.||
Sunantu dhammam||
vimalenanuBuddham.|| ||

Sele yatha pabbatamuddhanitthito,||
Yatha pi passe janatam samantato,||
Tathupamam dhammamayam||
su medha,||
Pasadamaruyha samantacakkhu,||
Sokavatinnam janatamapetasoko,||
Avekkhassu jatijarabhibhutam|| ||

[169] Utthehi vira vijitasangama satthavaha anana vicara loke,||
Desassu Bhagava dhammam||
annataro bhavissanti" ti.|| ||

21. Atha khvaham bhikkhave brahmuno ca ajjhesanam viditva sattesu ca karunnatam paticca Buddhacakkhuna lokam volokesim.|| ||

Addasam kho aham bhikkhave Buddhacakkhuna lokam volokento satte apparajakkhe maharajakkhe,||
tikkhindriye mudindriye,||
svakare dvakare suvinnapaye (duvinnapaye),||
app'ekacce paralokavajjabhayadassavine viharante,||
(app'ekacce na paralokavajjabhayadassavine viharante).|| ||

Seyyatha pi nama uppaliniyam va paduminiyam va pundarikiniyam va app'ekaccani uppalani va padumani va pundarikani va udake jatani udake samvaddhani udakanuggatani antonimuggaposini,||
app'ekaccani uppalani va padumani va pundarikani va udake jatani udake samvaddhani samodakam thitani,||
app'ekaccani uppalani va padumani va pundarikani va udake jatani udake samvaddhani udaka accuggamma titthanti anupalittani udakena.|| ||

Evam eva kho aham bhikkhave Buddhacakkhuna lokam volokento addasam satte apparajakkhe maharajakkhe,||
tikkhindriye mudindriye,||
svakare (dvakare),||
suvinnapaye (duvinnapaye),||
app'ekacce paralokavajjabhayadassavine viharante,||
( app'ekacce na paralokavajjabhayadassavine viharante).|| ||

Atha khvaham bhikkhave Brahmanam Sahampatim gathaya paccabhasim:||
Dakkhinam janumandalam puthuviyam nihantva yenaham,||
mahavaggaPali.|| ||

Aparuta tesam amatassa dvara||
Ye sotavanto pamuncantu saddham||
Vihimsasanni pagunam nabhasim,||
Dhammam panitam manujesu brahme ti.|| ||

Atha kho bhikkhave Brahma Sahampati: katavakaso kho'mhi Bhagavata dhammadesanayati mam abhivadetva padakkhinam katva tatth'evantaradhayi.|| ||

22. Tassa mayham bhikkhave etad ahosi: kassa nu kho aham pathamam dhammam desayyam,||
ko imam dhammam khippam'eva ajanissati ti?|| ||

Tassa mayham bhikkhave etad ahosi:|| ||

Ayam kho Alaro Kalamo pandito vyatto medhavi,||
digha-rattam apparajakkhajatiko.|| ||

Yan'nunaham Alarassa [170] Kalamassa pathamam Dhammam deseyyam,||
so imam dhammam khippam'eva ajanissati' ti.|| ||

Atha kho mam bhikkhave devata upasankamitva etad avoca: sattahakalakato bhante Alaro Kalamo' ti.|| ||

Ananca pana me dassanam udapadi: sattahakalakato Alaro Kalamo' ti.|| ||

Tassa mayham bhikkhave etad ahosi: mahajaniyo kho Alaro Kalamo.|| ||

Sace hi so imam dhammam suneyya khippam'eva ajaneyya' ti.|| ||

23. Tassa mayham bhikkhave etad ahosi: kassa nu kho aham pathamam Dhammam deseyyam,||
ko imam dhammam khippam'eva ajanissatiti?|| ||

Tassa mayham bhikkhave etad ahosi: ayam kho Uddako Ramaputto pandito vyatto medhavi,||
digha-rattam apparajakkhajatiko.|| ||

Yan'nunaham uddakassa Ramaputtassa pathamam Dhammam deseyyam,||
so imam dhammam khippam'eva ajanissati' ti.|| ||

Atha kho mam bhikkhave devata upasankamitva etad avoca: abhidosakalakato bhante Uddako Ramaputtoti.|| ||

Ananca pana me dassanam udapadi: abhidosakalakato Uddako Ramaputto' ti.Tassa mayham bhikkhave etad ahosi: mahajaniyo kho Uddako Ramaputto.|| ||

Sace hi so imam dhammam suneyya khippam'eva ajaneyya' ti.|| ||

24. Tassa mayham bhikkhave etad ahosi: kassa nu kho aham pathamam Dhammam deseyyam,||
ko imam dhammam khippam'eva ajanissatiti?|| ||

Tassa mayham bhikkhave etad ahosi: Bahukara kho me pancavaggiya bhikkhu ye mam padhanapahitattam upatthahimsu.|| ||

Yan'nunaham pancavaggiyanam bhikkhunam pathamam dhammam deseyyan" ti.|| ||

Tassa mayham bhikkhave etad ahosi: kahannukho etarahi pancavaggiya bhikkhu viharanti ti.|| ||

Addasam kho aham bhikkhave dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena pancavaggiye bhikkhu Baranasiyam viharante Isipatane Migadaye.|| ||

25. Atha khvaham bhikkhave uruvelayam yathabhirantam viharitva yena baranasi tena carikam pakkamim.|| ||

Addasa kho mam bhikkhave Upako ajivako antara ca Gayam antara ca bodhim addhanamaggapatipannam||
disvana mam etad avoca:|| ||

Vippasannani kho te avuso indriyani,||
parisuddho chavivanno pariyodato.|| ||

Kam si tvam avuso uddissa pabbajito?|| ||

Ko va te sattha?|| ||

Kassa va tvam dhammam [171] rocesiti?|| ||

Evam vutte aham bhikkhave Upakam ajivakam gathahi ajjhabhasim:|| ||

Sabbahibhu sabbaviduhamasmi||
Sabbesu dhammesu anupalitto,||
Sabbanjaho tanhakkhaye vimutto||
Sayam abhinnaya kamuddiseyyam?|| ||

Na me acariyo atthi sadiso me na vijjati,||
Sadevakasmim lokasmim n'atthi me patipuggalo.|| ||

Aham hi araha loke aham sattha anuttaro,||
Ekho'mhi Samma-sambuddho sitibhutosmi nibbuto.|| ||

Dhammacakkam pavattetum gacchami kasinam puram,||
andhabhutasmim lokasmim ahancham amatadundubhinti.|| ||

Yatha kho tvam avuso patijanasi anantajino' ti?|| ||

Madisa ve jina honti ye patta asavakkhayam,||
Jita me papaka dhamma tasmaham upaka jino" ti.|| ||

Evam vutte bhikkhave Upako ajivako huveyyapavuso'ti vatva sisam okampetva ummaggam gahetva pakkami.|| ||

26. Atha khvaham bhikkhave anupubbena carikam caramano yena baranasi isipatanam migadayo yena pancavaggiya bhikkhu ten'upasankamim.|| ||

Addasasum kho mam bhikkhave pancavaggiya bhikkhu durato va agacchantam.|| ||

Disvana annamannam santhapesum: ayam kho avuso Samano Gotamo agacchati bahuliko padhanavibbhanto avatto bahullaya.|| ||

So n'eva abhivadetabbo,||
na paccutthatabbo nassa pattacivaram patiggahetabbam.|| ||

Api ca kho asanam thapetabbam sace akankhi'ssati nisidissati'ti yatha yatha kho aham bhikkhave upasankamami,||
tatha tatha pancavaggiya bhikkhu nasakkhimsu sakaya katikaya santhatum.|| ||

App'ekacce mam paccuggantva pattacivaram patiggahesum.|| ||

App'ekacce asanam pannapesum.|| ||

Appekacca padodakam upatthapesum.|| ||

Api ca kho mam namena ca avusovadena ca samudacaranti.|| ||

27. Evam vutte aham bhikkhave pancavaggiye bhikkhu etad avocam:|| ||

Ma bhikkhave Tathagatam namena ca avusovadena ca samudacarittha.|| ||

Araham bhikkhave Tathagato Samma- [172] sambuddho.|| ||

Odahatha bhikkhave sotam.|| ||

Amatamadhigatam.|| ||

Ahamanusasami.|| ||

Aham dhammam desemi.|| ||

Yathanusittham tatha patipajjamana nacirass'eva yassatthaya kulaputta samma-d-eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tadanuttaram brahmacariyapariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissatha" ti.||
Evam vutte bhikkhave pancavaggiya bhikkhu mam etad avocum: taya'pi kho tvam avuso Gotama iriyaya taya patipadaya taya dukkarakarikaya najjhagama uttarim manussa-dhamma alamariyanana-dassanavisesam.|| ||

Kim pana tvam etarahi bahuliko padhanavibbhanto avatto bahullaya adhigamissasi uttarim manussa-dhamma alamariyanana-dassanavisesanti.|| ||

Evam vutte aham bhikkhave pancavaggiye bhikkhu etad avocam: na bhikkhave Tathagato bahuliko,||
na padhanavibbhanto,||
na avatto bahullaya.|| ||

Araham bhikkhave Tathagato Samma-sambuddho.|| ||

Odahatha bhikkhave sotam.|| ||

Amatamadhigatam.|| ||

Ahamanusasami.|| ||

Aham dhammam desemi.|| ||

Yathanusittham tatha patijanamana nacirass'eva yassatthaya kulaputta samma-d-eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tadanuttaram brahmacariyapariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissatha" ti.||
dutiyam pi kho bhikkhave pancavaggiya bhikkhu mam etad avocum: tayapi kho tvam avuso Gotama iriyaya taya patipadaya taya dukkarakarikaya najjhagama uttarim manussa-dhamma alamariyanana-dassanavisesam.|| ||

Kim pana tvam etarahi bahuliko padhanavibbhanto avatto bahullaya adhigamissasi uttarim manussa-dhamma alamariyanana-dassanavisesanti?|| ||

Visesanti?||
dutiyam pi kho aham bhikkhave pancavaggiye bhikkhu etad avocam: na bhikkhave Tathagato bahuliko na padhanavibbhanto,||
na avatto bahullaya.|| ||

Araham bhikkhave Tathagato Samma-sambuddho.|| ||

Odahatha bhikkhave sotam.|| ||

Amatamadhigatam.|| ||

Ahamanusasami.|| ||

Aham dhammam desemi.|| ||

Yathanusittham tatha patipajjamana nacirass'eva yassatthaya kulaputta samma-d-eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tadanuttaram brahmacariyapariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharissatha" ti.||
Tatiyam pi kho bhikkhave pancavaggiya bhikkhu mam etad avocum: tayapi kho tvam avuso Gotama iriyaya taya patipadaya taya dukkarakarikaya najjhagama uttarim manussa-dhamma alamariyanana-dassanavisesam.|| ||

Kim pana tvam etarahi bahuliko padhanavibbhanto avatto bahullaya adhigamissasi uttarim manussa-dhamma alamariyanana-dassanavisesanti?|| ||

28. Evam vutte aham bhikkhave pancavaggiye bhikkhu etad avocam: abhijanatha me no tumhe bhikkhave ito pubbe evarupam vabbhavitametanti.|| ||

No h'etam bhante.|| ||

Na bhikkhave Tathagato bahuliko,||
na padhanavibbhanto,||
na avatto bahullaya.|| ||

Araham bhikkhave Tathagato Samma-sambuddho.|| ||

Odahatha bhikkhave sotam.|| ||

Amatamadhigatam.|| ||

Ahamanusasami.|| ||

Aham dhammam desemi.|| ||

Yathanusittham tatha patipajjamana nacirass'eva yassatthaya kulaputta samma-d-eva agarasma anagariyam pabbajanti,||
tad anuttaram brahmacariyapariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchi- [173] katva upasampajja viharissatha" ti.|| ||

29. Asakkhim kho aham bhikkhave pancavaggiye bhikkhu sannapetum.|| ||

Dve pi sudam bhikkhave ovadami.|| ||

Tayo bhikkhu pindaya caranti.|| ||

Yam tayo bhikkhu pindaya caritva aharanti,||
tena chabbagga yapema tayopi sudam bhikkhave bhikkhu ovadami.|| ||

Dve bhikkhu pindaya caranti.|| ||

Yam dve bhikkhu pindaya caritva aharanti,||
tena chabbagga yapema.|| ||

30. Atha kho bhikkhave pancavaggiya bhikkhu maya evam ovadiyamana evam anusasiyamana attana jatidhamma samana jatidhamme adinavam viditva ajatam anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyesamana ajatam anuttaram yogakkhemam nibbanam ajjhagamamsu.|| ||

Attana jaradhamma samana jaradhamme adinavam viditva ajaram anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyesamana ajaram anuttaram yogakkhemam nibbanam ajjhagamamsu.|| ||

Attana byadhidhamma samana byadhidhamme adinavam viditva abyadhim anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyesamana abyadhim anuttaram yogakkhemam nibbanam ajjhagamamsu.|| ||

Attana maranadhamma samana maranadhamme adinavam viditva amatam anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyesamana amatam anuttaram yogakkhemam nibbanam ajjhagamamsu.|| ||

Attana sokadhamma samana sokadhamme adinavam viditva asokam anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyesamana asokam anuttaram yogakkhemam nibbanam ajjhagamamsu.|| ||

Attana sankilesadhamma samana sankilesadhamme adinavam viditva asankilittham anuttaram yogakkhemam nibbanam pariyesamana asankilittham anuttaram yogakkhemam nibbanam ajjhagamamsu.|| ||

Ananca pana n'esam dassanam udapadi: akuppa no vimutti,||
ayamantima jati,||
n'atthidani punabbhavo" ti.|| ||

31. Panc'ime bhikkhave kamaguna katame panca?|| ||

Cakkhuvinneyya rupa ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya,||
sotavinneyya sadda ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya,||
ghanavinaneyya gandha ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya,||
jivhavinneyya rasa ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya,||
kayavinneyya photthabba ittha kanta manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya.|| ||

Ime kho bhikkhave panca kamaguna.|| ||

32. Ye hi keci,||
bhikkhave,||
samana va brahmana va ime panca kamagune gathita mucchita ajjhapanna anadinavadassavino anissaranapanna paribhunjanti,||
te evamassu veditabba: anayamapanna byasanamapanna yathakamakaraniya papimato.||
seyyatha pi,||
bhikkhave,||
arannako migo baddho pasarasim adhisayeyya,||
so evam assa veditabbo: anayamapanno byasanamapanno yathakamakaraniyo luddassa,||
agacchante ca pana ludde na yena kamam pakkamissati ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave ye hi keci samana va brahmana va ime panca kamagune gathita mucchita ajjhapanna anadinavadassavino anissaranapanna paribhunjanti.|| ||

Te evamassu veditabba: anayamapanna byasanamapanna yathakamakaraniya papimato.|| ||

33. Ye ca kho keci bhikkhave samana va brahmana va ime panca kamagune agathita amucchita anajjhapanna adinavadassavino nis- [174] saranapanna paribhunjanti,||
te evamassu veditabba: na anayamapanna na byasanamapanna na yathakamakaraniya papimato.||
seyyatha pi,||
bhikkhave,||
arannako migo abaddho pasarasim adhisayeyya,||
so evam assa veditabbo: na anayamapanno na byasanamapanno na yathakamakaraniyo luddassa,||
agacchante ca pana ludde yena kamam pakkamissati ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave ye keci samana va brahmana va ime panca kamagune agathita amucchita anajjhapanna adinavadassavino nissaranapanna paribhunjanti,||
te evamassu veditabba: na anayamapanna na byasanamapanna na yathakamakaraniya papimato.|| ||

34. Seyyatha pi, bhikkhave, arannako migo aranne pavane vissattho gacchati vissattho titthati vissattho nisidati vissattho seyyam kappeti,||
tam kissa hetu?|| ||

Anapathagato bhikkhave luddassa.|| ||

Evam eva kho bhikkhave bhikkhu vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakasi Maram,||
apadam vadhitva Maracakkhum adassanam gato papimato.|| ||

35. Puna ca param bhikkhave bhikkhu vitakka-vicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam avitakkam avicaram samadhijam piti-sukham dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakasi Maram,||
apadam vadhitva Maracakkhum adassanam gato papimato.|| ||

36. Puna ca param bhikkhave bhikkhu pitiya ca viraga upekkhako ca viharati sato ca sampajano,||
sukhanca kayena patisanvedeti yan tam ariya acikkhanti: 'Upekkhako satima sukha-vihari' ti tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakasi Maram,||
apadam vadhitva Maracakkhum adassanam gato papimato.|| ||

37. Puna ca param bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana pubbe va somanassa-domanassanam attha-gama adukkham-asukham upekkha-sati-parisuddhim catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakasi Maram,||
apadam vadhitva Maracakkhum adassanam gato papimato.|| ||

38. Puna ca param bhikkhave bhikkhu sabbaso rupa-sannanam samatikkama patigha-sannanam attha-gama nanatta-sannanam amanasi-kara ananto akasoti akasanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakasi Maram,||
apadam vadhitva Maracakkhum adassanam gato papimato.|| ||

39. Puna ca param bhikkhave bhikkhu sabbaso akasanancayatanam samatikkamma 'Anantam vinnanan' ti vinnanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu 'andhamakasi Maram,||
apadam vadhitva Maracakkhum adassanam gato papimato'.|| ||

40. Puna ca param bhikkhave bhikkhu sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma 'N'atthi kinci' ti (akincannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakasi Maram,||
apadam vadhitva Maracakkhum adassanam gato papimato.|| ||

41. Puna ca param bhikkhave bhikkhu sabbaso akincannayatanam [175] samatikkamma 'Anantam vinnanan' ti (n'eva-sanna-nasannayatanam upasampajja viharati.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakasi Maram,||
apadam vadhitva Maracakkhum adassanam gato papimato.|| ||

42. Puna ca param bhikkhave bhikkhu sabbaso n'eva-sanna-nasannayatanam samatikkamma sanna-vedayita-nirodham upasampajja viharati.|| ||

Pannaya c'assa disva asava parikkhina honti.|| ||

Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu andhamakasi Maram,||
apadam vadhitva Maracakkhum adassanam gato papimato,||
tinno loke visattikam.|| ||

So vissattho gacchati,||
vissattho titthati,||
vissattho nisidati,||
vissattho seyyam kappeti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Anapathagato bhikkhave papimatoti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

Ariyapariyesanasuttam chattham


Contact:
E-mail
Copyright Statement