Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
3. Tatiya Vagga

Sutta 27

Cula Hatthi-Padopama Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[175]

[1][chlm][pts][than][ntbb][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati||
Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tena kho pana samayena Janussoni brahmano sabbasetena valabhirathena Savatthiya niyyati diva divassa.|| ||

Addasa kho Janussoni brahmano Pilotikam paribbajakam durato va agacchantam,||
disvana Pilotikam paribbajakam etad avoca:|| ||

"Handa kuto nu bhavam Vacchayano agacchati diva divassa" ti.|| ||

"Ito hi kho aham bho agacchami samanassa Gotamassa santika" ti.|| ||

"Tam kim mannati bhavam Vacchayano?|| ||

Samanassa Gotamassa panna-veyyattiyam,||
pandito manne" ti?|| ||

Ko caham bho,||
ko ca samanassa Gotamassa panna-veyyattiyam janissami;||
so pi nun'assa tadiso va yo samanassa Gotamassa panna-veyyattiyam janeyya" ti.|| ||

"Ularaya khalu bhavam Vacchayano samanam Gotamam pasamsaya pasamsati" ti.|| ||

"Ko vaham bho,||
ko ca samanam Gotamam pasamsissami;||
pasattha-pasattho va so bhavam Gotamo,||
settho deva-manussanan" ti.|| ||

"Kampana bhavam Vacchayano atthavasam||
sampassamano samane Gotame evam abhippasanno" ti.|| ||

3. Seyyatha pi bho kusalo nagavaniko nagavanam paviseyya,||
so passeyya nagavane ma- [176] hantam hatthipadam dighato ca ayatam tiriyan ca vitthatam,||
so nittham gaccheyya:|| ||

'Maha vata bho nago' ti.|| ||

Evam eva kho aham bho yato addasam samane Gotame cattari padani,||
athaham nittham-agamam:|| ||

'Samma-sambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagavata dhammo,||
supatipanno Bhagavato savaka-sangho'" ti.|| ||

Katamani cattari?|| ||

4. Idhaham bho passami ekacce khattiyapandite nipune kataparappavade valavedhirupe,||
vobhindanta manne caranti panna-gatena ditthi-gatani:|| ||

Te sunanti:|| ||

'Samano khalu bho Gotamo amukam nama gamam va nigamam va osarissati' ti.|| ||

Te panham abhisankharonti:||
imam mayam panham samanam Gotamam upasankamitva pucchissama;||
evan'ce no puttho evam vyakarissati,||
evam'assa mayam vadam aropessama.|| ||

Evan'ce pi no puttho evam vyakarissati,||
evam pi'ssa mayam vadam aropessama' ti.|| ||

Te sunanti:|| ||

'Samano khalu bho Gotamo amukam nama gamam va nigamam va osato' ti.|| ||

Te yena Samano Gotamo ten'upasankamanti.|| ||

Te Samano Gotamo dhammiya kathaya sandasseti samadapeti samuttejeti samp'ahamseti.|| ||

Te samanena Gotamena dhammiya kathaya sandassita samadapita samuttejita samp'ahamsita na c'eva samanam Gotamam panham pucchanti,||
kut'assa vadam aropessanti,||
annadatthu samanass'eva Gotamassa savaka sampajjanti.|| ||

Yada'ham bho samane Gotame imam pathamam padam addasam,||
athaham nittham-agamam:|| ||

'Samma-sambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagavata dhammo,||
supatipanno Bhagavato savaka-sangho' ti.|| ||

5. Puna ca paraham bho passami idh'ekacce brahmana-pandite nipune kataparappavade valavedhirupe,||
vobhindanta manne caranti panna-gatena ditthi-gatani.|| ||

Te sunanti:|| ||

'Samano khalu bho Gotamo amukam nama gamam va nigamam va osarissati' ti.|| ||

Te panham abhisankharonti:||
imam mayam panham samanam Gotamam upasankamitva pucchissama;||
evan'ce no puttho evam vyakarissati,||
evam'assa mayam vadam aropessama.|| ||

Evan'ce pi no puttho evam vyakarissati,||
evam pi'ssa mayam vadam aropessama' ti.|| ||

Te sunanti:|| ||

'Samano khalu bho Gotamo amukam nama gamam va nigamam va osato' ti.|| ||

Te yena Samano Gotamo ten'upasankamanti.|| ||

Te Samano Gotamo dhammiya kathaya sandasseti samadapeti samuttejeti samp'ahamseti.|| ||

Te samanena Gotamena dhammiya kathaya sandassita samadapita samuttejita samp'ahamsita na c'eva samanam Gotamam panham pucchanti,||
kut'assa vadam aropessanti,||
annadatthu samanass'eva Gotamassa savaka sampajjanti.|| ||

Yada'ham bho samane Gotame imam dutiyam padam addasam,||
athaham nittham-agamam:|| ||

'Samma-sambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagavata dhammo,||
supatipanno Bhagavato savaka-sangho' ti.|| ||

6. Puna ca paraham bho passami idh'ekacce gahapati-pandite nipune kataparappavade valavedhirupe,||
vobhindanta manne caranti panna-gatena ditthi-gatani.|| ||

Te sunanti:|| ||

'Samano khalu bho Gotamo amukam nama gamam va nigamam va osarissati' ti.|| ||

Te panham abhisankharonti:||
imam mayam panham samanam Gotamam upasankamitva pucchissama;||
evan'ce no puttho evam vyakarissati,||
evam'assa mayam vadam aropessama.|| ||

Evan'ce pi no puttho evam vyakarissati,||
evam pi'ssa mayam vadam aropessama' ti.|| ||

Te sunanti:|| ||

'Samano khalu bho Gotamo amukam nama gamam va nigamam va osato' ti.|| ||

Te yena Samano Gotamo ten'upasankamanti.|| ||

Te Samano Gotamo dhammiya kathaya sandasseti samadapeti samuttejeti samp'ahamseti.|| ||

Te samanena Gotamena dhammiya kathaya sandassita samadapita samuttejita samp'ahamsita na c'eva samanam Gotamam panham pucchanti,||
kut'assa vadam aropessanti,||
annadatthu samanass'eva Gotamassa savaka sampajjanti.|| ||

Yada'ham bho samane Gotame imam tatiyam padam addasam,||
athaham nittham-agamam:|| ||

'Samma-sambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagavata dhammo,||
supatipanno Bhagavato savaka-sangho' ti.|| ||

7. Puna ca paraham bho passami idh'ekacce samana-pandite nipune kataparappavade valavedhirupe,||
vobhindanta manne caranti panna-gatena ditthi-gatani.|| ||

Te sunanti:|| ||

'Samano khalu bho Gotamo amukam [177] nama gamam va nigamam va osarissati' ti.|| ||

Te panham abhisankharonti:||
imam mayam panham samanam Gotamam upasankamitva pucchissama;||
evan'ce no puttho evam vyakarissati,||
evam'assa mayam vadam aropessama.|| ||

Evan'ce pi no puttho evam vyakarissati,||
evam pi'ssa mayam vadam aropessama' ti.|| ||

Te sunanti:|| ||

'Samano khalu bho Gotamo amukam nama gamam va nigamam va osato' ti.|| ||

Te yena Samano Gotamo ten'upasankamanti.|| ||

Te Samano Gotamo dhammiya kathaya sandasseti samadapeti samuttejeti samp'ahamseti.|| ||

Te samanena Gotamena dhammiya kathaya sandassita samadapita samuttejita samp'ahamsita na c'eva samanam Gotamam panham pucchanti,||
kut'assa vadam aropessanti,||
annadatthu samanan neva Gotamam okasam yacanti agarasma anagariyam pabbajjaya.|| ||

Te Samano Gotamo pabbajeti.|| ||

Te tattha pabbajita samana eko vupakattha appamatta atapino pahitatta viharanta nacirass'eva yass'atthaya kulaputta samma-d-eva agarasma anagariyam pabbajanti.|| ||

Tad anuttaram brahmacariya-pariyosanam ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharanti.|| ||

Te evam ahamsu:|| ||

'Manam vata bho anassama,||
manam vata bho panassama,||
mayam hi pubbe assamana va samana saman'amhati patijanimha,||
abrahmana va samana brahman'amhati patijanimha,||
anarahanto va samana arahant'amhati patijanimha.|| ||

Idani kho'mha samana.|| ||

Idani kho'mha brahmana.|| ||

Idani kho'mha arahanto' ti.|| ||

Yada'ham bho samane Gotame imam catuttham padam addasam,||
athaham nittham-agamam:|| ||

'Samma-sambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagavata dhammo,||
supatipanno Bhagavato savaka-sangho'" ti.|| ||

"Yato kho aham bho samane Gotame imani cattari padani addasam,||
athaham nittham-agamam:|| ||

'Samma-sambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagavata dhammo,||
supatinno Bhagavato savaka-sangho'" ti.|| ||

8. Evam vutte Janussoni brahmano sabbaseta valabhiratha orohitva ekamsam uttarasangam karitva yena Bhagava ten'anjalim panametva tikkhattum udanam udanesi.|| ||

"Namo tassa Bhagavato arahato Samma-sambuddhassa.|| ||

Namo tassa Bhagavato arahato Samma-sambuddhassa.|| ||

Namo tassa Bhagavato arahato Samma-sambuddhassa.|| ||

App'eva nama mayam kadaci [178] karahaci tena bhota Gotamena saddhim samagaccheyyama,||
app'eva nama siya koci-d-eva kathasallapo" ti.|| ||

9. Atha kho Janussoni brahmano yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Janussoni brahmano yavatako ahosi Pilotikaya paribbajakena saddhim kathasallapo,||
tam sabbam Bhagavato arocesi.|| ||

Evam vutte Bhagava Janussonim brahmanam etad avoca:|| ||

"Na kho brahmana, ettavata hatthi-padopamo vittharena paripuro hoti.|| ||

Api ca brahmana, yatha hatthi-padopamo vittharena paripuro hoti,||
tam sunahi,||
sadhukam manasi karohi,||
bhasissami" ti.|| ||

"Evam bho" ti kho Janussoni brahmano Bhagavato paccassosi.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

10. "Seyyatha pi brahmana,||
nagavaniko nagavanam paviseyya,||
so passeyya nagavane mahantam hatthipadam dighato ca ayatam tiriyan ca vitthatam;||
yo hoti kusalo nagavaniko n'eva tava nittham gacchati:|| ||

'Maha vata bho nago' ti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Santi hi brahmana, nagavane vamanika nama hatthiniyo mahapada,||
tasam p'etam padam assati.|| ||

So tam anugacchati,||
tam anugacchanto passati nagavane mahantam hatthipadam dighato ca ayatam tiriyan ca vitthatam ucca ca nisevitam;||
yo hoti kusalo nagavaniko n'eva tava nittham gacchati:|| ||

'Maha vata bho nago' ti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Santi hi brahmana, nagavane ucca kalarika nama hatthiniyo mahapada,||
tasam p'etam padam assati.|| ||

So tam anugacchati,||
tam anugacchanto passati nagavane mahantam hatthipadam dighato ca ayatam tiriyan ca vitthatam ucca ca nisevitam||
ucca ca dantehi aranjitani,||
yo hoti kusalo nagavaniko n'eva tava nittham gacchati:|| ||

'Maha vata bho nago' ti.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Santi hi brahmana, nagavane ucca kaneruka nama hatthiniyo mahapada,||
tasam p'etam padam assati.|| ||

So tam anugacchati,||
tam anugacchanto passati nagavane mahantam hatthipadam dighato ca ayatam,||
tiriyan ca vitthatam,||
ucca ca nisevitam,||
ucca ca dantehi aranjitani,||
ucca ca sakhabhangam,||
tan ca nagam passati rukkhamulagatam va||
abbhokasagatam va||
gacchantam va||
thitam va||
nisinnam va||
nipannam va;||
so nittham gacchati:|| ||

'Ayam va so mahanago' ti.|| ||

11. Evam eva [179] kho brahmana,||
idha Tathagato loke upapajjati:||
araham||
Samma-sambuddho||
vijja-carana-sampanno||
sugato||
loka-vidu anuttaro||
purisa-damma-sarathi||
sattha deva-manussanam||
buddho||
Bhagava.|| ||

So imam lokam sadevakam samarakam sabrahmakam sassamana-brahmanim pajam sadeva-manussam sayam abhinna sacchikatva pavedeti.|| ||

So dhammam deseti:|| ||

Adi-kalyanam||
majjhe-kalyanam||
pariyosana-kalyanam||
sattham sabyanjanam,||
kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti.|| ||

Tam dhammam sunati gahapati va gahapatiputto va annatarasmim va kule paccajato.|| ||

So tam dhammam sutva Tathagate saddham patilabhati.|| ||

So tena saddhapatilabhena samannagato iti patisancikkhati:|| ||

Sambadho gharavaso rajapatho,||
abbhokaso pabbajja,||
na-y-idam sukaram agaram ajjhavasata ekanta-paripunnam ekantaparisuddam sankhalikhitam brahmacariyam caritum,||
yan nunaham kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajeyyanti.|| ||

So aparena samayena appam va bhogakkhandham pahaya mahantam va bhogakkhandham pahaya,||
appam va natiparivattam pahaya||
mahantam va natiparivattam pahaya||
kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajati.|| ||

So evam pabbajito samano bhikkhunam sikkha-sajiva-samapanno panatipatam pahaya||
panatipata pativirato hoti,||
nihita-dando nihita-sattho lajji dayapanno sabba-pana-bhuta-hitanukampi viharati.|| ||

Adinnadanam pahaya||
adinnadana pativirato hoti,||
dinnadayi dinna-patikankhi athenena suci-bhutena attana viharati.|| ||

Abrahmacariyam pahaya||
brahmacari hoti ara-cari,||
virato methuna gama-dhamma.|| ||

Musa-vadam pahaya||
musa-vada pativirato hoti,||
sacca-vadi sacca-sandho theto paccayiko avisamvadako lokassa.|| ||

Pisunam vacam pahaya||
pisunaya vacaya pativirato hoti,||
ito sutva na amutra akkhata imesam bhedaya,||
amutra va sutva na imesam akkhata amusam bhedaya,||
iti bhinnanam va sandhata sahitanam va anuppadata,||
samaggaramo samaggarato samagganandi samagga-karanim vacam bhasita hoti.|| ||

Pharusam vacam pahaya||
pharusaya vacaya pativirato hoti,||
ya sa vaca nela kanna-sukha pemaniya hadayangama pori bahujana-kanta bahujana- [180] manapa,||
tatharupam vacam bhasita hoti.|| ||

Samphappalapam pahaya||
samphappalapa pativirato hoti,||
kala-vadi bhuta-vadi attha-vadi dhamma-vadi vinaya-vadi,||
nidhanavatim vacam bhasita kalena sapadesam pariyantavatim atthasamhitam.|| ||

So bijagama-bhutagama-samarambha pativirato hoti.|| ||

Eka-bhattiko hoti rattuparato,||
virato vikala-bhojana.|| ||

Nacca-gita-vadita-visuka-dassana pativirato hoti.|| ||

Mala-gandha-vilepanadharana-mandana-vibhusana-tthana pativirato hoti.|| ||

Uccasayana-mahasayana pativirato hoti.|| ||

Jataruparajatapatiggahana pativirato hoti.|| ||

Amakadhannapatiggahana pativirato hoti.|| ||

Amakamamsapatiggahana pativirato hoti.|| ||

Itthikumarikapatiggahana pativirato hoti.|| ||

Dasidasapatiggahana pativirato hoti.|| ||

Ajelakapatiggahana pativirato hoti.|| ||

Kukkutasukarapatiggahana pativirato hoti.|| ||

Hatthi-gavassa-valavapatiggahana pativirato hoti.|| ||

Khettavatthupatiggahana pativirato hoti.|| ||

Duteyyapahinagamananuyoga pativirato hoti.|| ||

Kaya-vikkaya pativirato hoti.|| ||

Tulakuta-kamsakuta-manakuta pativirato hoti.|| ||

Ukkotana-vancana-nikati-saciyoga pativirato hoti.|| ||

Chedana-vadhabandhana-viparamosa-alopa-sahasakara pativirato hoti.

So santuttho hoti kayapariharikena civarena,||
kucchipariharikena pindapatena,||
so yena yen'eva pakkamati,||
samaday'eva pakkamati.|| ||

Seyyatha pi nama pakkhi sakuno yena yen'eva deti,||
sapattabharo va deti.|| ||

Evam evam bhikkhu santuttho hoti kayapariharikena civarena,||
kucchipariharikena pindapatena,||
yena yen'eva pakkamati,||
samaday'eva pakkamati.|| ||

So imina ariyena silakkhandhena samannagato ajjhattam anavajjasukham patisanvedeti.|| ||

So cakkhuna rupam disva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranam-enam cakkhu'ndriyam asanvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusaladhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati cakkhu'ndriyam,||
cakkhu'ndriye samvaram apajjati.

So sotena saddam sutva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam sotendriyam asanvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusaladhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati sotendriyam,||
sotendriye samvaram apajjati.|| ||

So ghanena gandham ghayitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam ghanendriyam asanvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusaladhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati ghanendriyam,||
ghanendriye samvaram apajjati.

So jivhaya rasam sayitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam jivhendriyam asanvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusaladhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati jivhendriyam,||
jivhendriye samvaram apajjati.

So kayena photthabbam phusitva na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam kayendriyam asanvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusaladhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati kayendriyam,||
kayendriye samvaram apajjati.

So manasa dhammam vinnaya na nimittaggahi hoti nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranamenam manendriyam asanvutam viharantam abhijjha domanassa papaka akusaladhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaram patipajjati,||
[181] rakkhati manendriyam,||
manendriye samvaram apajjati.|| ||

So imina ariyena indriyasamvarena samannagato ajjhattam abyasekasukham patisanvedeti.|| ||

So abhikkante patikkante sampajanakari hoti,||
alokite vilokite sampajanakari hoti,||
samminjite pasarite sampajanakari hoti,||
sanghatipattacivaradharane sampajanakari hoti,||
asite pite khayite sayite sampajanakari hoti,||
uccarapassavakamme sampajanakari hoti,||
gate thite nisinne sutte jagarite bhasite tunhibhave sampajanakari hoti.|| ||

So imina ca ariyena silakkhandhena samannagato imina ca ariyena indriyasamvarena samannagato imina ca ariyena satisampajannena samannagato vivittam senasanam bhajati,||
arannam rukkhamulam pabbatam kandaram giriguham susanam vanapattam abbhokasam palalapunjam.|| ||

So pacchabhattam pindapatapatikkanto nisidati pallankam abhujitva,||
ujum kayam panidhaya,||
parimukham satim upatthapetva.|| ||

So abhijjham loke pahaya||
vigatabhijjhena cetasa viharati,||
abhijjhaya cittam parisodheti.|| ||

Vyapada-padosam pahaya||
avyapannacitto viharati,
sabba-pana-bhuta-hitanukampi||
Vyapadapadosa cittam parisodheti.|| ||

Thina-middam pahaya||
vigatatinamiddo viharati,||
alokasanni sato sampajano||
thinamidda cittam parisodheti.|| ||

Uddhacca-kukkuccam pahaya||
anuddhato viharati,||
ajjhattam vupasantacitto,||
uddhaccakukkucca cittam parisodheti.|| ||

Vicikiccham pahaya||
tinnavicikiccho viharati,||
akathankathi kusalesu dhammesu,||
vicikicchaya cittam parisodheti.|| ||

So ime panca nivarane pahaya cetaso upakkilese pannaya dubbalikarane,||
vivicc'eva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam jhanam upasampajja viharati.|| ||

Idam pi vuccati brahmana,||
Tathagatapadam iti pi,||
Tathagatanisevitam iti pi,||
Tathagataranjitam iti pi.|| ||

Na tv'eva tava ariyasavako nittham gacchati:|| ||

'Samma-sambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagavata dhammo,||
supatipanno Bhagavato savakasangho' ti.|| ||

Puna ca param, brahmana,||
bhikkhu vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam cetaso ekodi-bhavam||
avitakkam avicaram||
samadhijam piti-sukham||
dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Idam pi vuccati brahmana,||
Tathagatapadam iti pi,||
Tathagatanisevitam iti pi,||
Tathagataranjitam iti pi.|| ||

Na tv'eva tava ariya- [182] savako nittham gacchati:|| ||

'Samma-sambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagavata dhammo,||
supatipanno Bhagavato savakasangho' ti.|| ||

Pitiya ca viraga upekkhako ca viharati||
sato ca sampajano sukhan ca kayena patisanvedeti||
yantam ariya acikkhanti:|| ||

'Upekkhako satima sukha-vihari'|| ||

ti tam tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Idam pi vuccati brahmana,||
Tathagatapadam iti pi,||
Tathagatanisevitam iti pi,||
Tathagataranjitam iti pi.|| ||

Na tv'eva tava ariyasavako nittham gacchati:|| ||

'Samma-sambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagavata dhammo,||
supatipanno Bhagavato savakasangho' ti.|| ||

Sukhassa ca pahana||
dukkhassa ca pahana,||
pubbe va somanassa-domanassanam atthangama||
adukkham-asukham upekkha-sati-parisuddhim||
catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Idam pi vuccati brahmana,||
Tathagatapadam iti pi,||
Tathagatanisevitam iti pi,||
Tathagataranjitam iti pi.|| ||

Na tv'eva tava ariyasavako nittham gacchati:|| ||

'Samma-sambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagavata dhammo,||
supatipanno Bhagavato savakasangho' ti.|| ||

So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte pubbe nivasanussatinanaya cittam abhininnameti.|| ||

So aneka-vihitam pubbenivasam anussarati,||
seyyathidam:|| ||

Ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo||
catasso pi jatiyo||
panca pi jatiyo||
dasa pi jatiyo||
visatim pi jatiyo||
timsam pi jatiyo||
cattarisam pi jatiyo||
pannasam pi jatiyo||
jati-satam pi||
jati-sahassam pi||
jati-sata-sahassam pi||
aneke pi samvattakappe||
aneke pi vivattakappe||
aneke pi samvatta-vivattakappe||
amutr'asim evam-namo||
evam-gotto||
evam-vanno||
evam-aharo||
evam-sukha-dukkha-patisanvedi||
evam-ayu-pariyanto||
so tato cuto amutra udapadim||
tatra p'asim||
evam-namo||
evam-gotto||
evam-vanno||
evam-aharo||
evam-sukha-dukkha-patisanvedi||
evamayupariyanto||
so tato cuto idhupapanno' ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati.|| ||

Idam pi vuccati brahmana,||
Tathagatapadam iti pi,||
Tathagatanisevitam iti pi,||
Tathagataranjitam iti pi.|| ||

Na tv'eva tava ariyasavako nittham gacchati:|| ||

'Samma-sambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagavata dhammo,||
supatipanno Bhagavato savakasangho' ti.|| ||

[183] So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte sattanam cutupapatananaya cittam abhininnameti.|| ||

So dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passeyya cavamane upapajjamane,||
hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati:|| ||

"Ime vata bhonte satta kayaduccaritena samannagata||
vaciduccaritena samannagata||
manoduccaritena samannagata||
ariyanam upavadaka micchaditthika micchaditthikammasamadana,||
te kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna;||
ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata||
vacisucaritena samannagata||
manosucaritena samannagata||
ariyanam anupavadaka sammaditthika sammaditthikammasamadana,||
te kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upanna" ti.|| ||

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane upapajjamane hine panite suvanne dubbanne sugate duggate yathakammupage satte pajanati.|| ||

Idam pi vuccati brahmana,||
Tathagatapadam iti pi,||
Tathagatanisevitam iti pi,||
Tathagataranjitam iti pi.|| ||

Na tv'eva tava ariyasavako nittham gacchati:|| ||

'Samma-sambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagavata dhammo,||
supatipanno Bhagavato savakasangho' ti.|| ||

So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte asavanam khayananaya cittam abhininnameti.|| ||

So "idam dukkhan" ti||
yathabhutam pajanati.|| ||

"Ayam dukkhasamudayo" ti||
yatabhutam pajanati.|| ||

"Ayam dukkhanirodho" ti||
yatabhutam pajanati.|| ||

"Ayam dukkhanirodhagaminipatipada" ti||
yathabhutam pajanati.|| ||

"Ime asava" ti||
yathabhutam pajanati.|| ||

"Ayam asava samudayo" ti||
yathabhutam pajanati.|| ||

"Ayam asavanirodho" ti||
yathabhutam pajanati.|| ||

"Ayam asavanirodhagaminipatipada" ti||
yathabhutam pajanati.|| ||

Idam pi vuccati brahmana,||
Tathagatapadam iti pi,||
Tathagatanisevitam iti pi,||
Tathagataranjitam iti pi.|| ||

Na tv'eva tava ariyasavako nittham gacchati:|| ||

'Samma-sambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagavata dhammo,||
supatipanno Bhagavato savakasangho' ti.|| ||

Tassa evan janato evam passato kamasava pi cittam [184] vimuccati.|| ||

Bhavasava pi cittam vimuccati.|| ||

Avijjasava pi cittam vimuccati.|| ||

Vimuttasmim vimuttam iti nanam hoti:|| ||

Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya ti pajanati.|| ||

Idam pi vuccati brahmana,||
Tathagatapadam iti pi,||
Tathagatanisevitam iti pi,||
Tathagataranjitam iti pi.|| ||

Ettavata kho brahmana,||
ariyasavako nittham gato hoti:|| ||

'Samma-sambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagavata dhammo,||
supatipanno Bhagavato savakasangho' ti.|| ||

Ettavata kho brahmana,||
hatthi-padopamo vittharena paripuro hoti" ti.|| ||

27. Evam vutte Janussoni brahmano Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Abhikkantam bho Gotama!|| ||

Abhikkantam bho Gotama!|| ||

Seyyatha pi bho Gotama,||
nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulhassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya: 'cakkhumanto rupani dakkhinti' ti.|| ||

Evam evam bhota Gotamena aneka-pariyayena dhammo pakasito esaham bhavantam Gotamam saranam gacchami,||
dhamman ca||
bhikkhu-sanghan ca.|| ||

Upasakam mam bhavam Gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranam gatan" ti.|| ||

Culahatthi-padopamasuttam sattamam.


Contact:
E-mail
Copyright Statement