Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
4. Maha Yamaka Vagga

Sutta 34

Cula Gopalaka Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Vajjisu viharati Ukkacelayam Gangaya nadiya tire.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum Bhagava etad avoca:|| ||

2. Bhutapubbam bhikkhave Magadhako gopalako duppanna-jatiko vassanam pacchime mase saradasamaye asamavekkhitva Gangaya nadiya orimam tiram asamavekkhitva parimam tiram atitthen'eva gavo pataresi uttaram tiram Suvidehanam.|| ||

Atha kho bhikkhave gavo majjhe Gangaya nadiya sote amandaliyam karitva tatth'eva anayabyasanam apajjimsu.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so bhikkhave Magadhako gopalako duppanna-jatiko vassanam pacchime mase saradasamaye asamavekkhitva Gangaya nadiya orimam tiram asamavekkhitva parimam tiram atitthen'eva gavo pataresi uttaram tiram Suvidehanam.|| ||

3. Evam eva kho bhikkhave ye hi keci samana va brahmana va akusala imassa lokassa,||
akusala parassa lokassa,||
akusala Maradheyyassa,||
akusala a-Maradheyyassa,||
akusala Maccudheyyassa,||
akusala a-Maccudheyyassa,||
tesam ye sotabbam saddahatabbam mannissanti,||
tesam tam bhavissati digha-rattam ahitaya dukkhaya.|| ||

4. Bhutapubbam bhikkhave Magadhako gopalako sappanna-jatiko vassanam pacchime mase saradasamaye samavekkhitva Gangaya nadiya orimam tiram samavekkhitva parimam tiram titthen'eva gavo pataresi uttaram tiram suvidehanam.|| ||

So pathamam pataresi ye te usabha gopitaro goparinayaka,||
te tiriyam Gangaya sotam chetva sotthina param agamamsu||
athapare pataresi balavagavo, dammagavo,||
te pi tiriyam Gangaya sotam chetva sotthina param agamamsu;||
athapare pataresi vacchatare vacchatariyo||
te pi tiriyam Gangaya sotam chetva sotthina param agamamsu;||
athapare pataresi vacchake kisabalake,||
te pi tiriyam Gangaya sotam chetva sotthina param agamamsu.|| ||

Bhutapubbam bhikkhave vacchako tarunako tavad-eva jatako matu goravakena vuyhamano,||
so pi tiriyam Gangaya sotam chetva sotthina param agamasi.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Tatha hi so bhikkhave Magadhako gopalako [226] sappanna-jatiko vassanam pacchime mase saradasamaye samavekkhitva Gangaya nadiya orimam tiram samavakkhitva parimam tiram titthen'eva gavo pataresi uttaram tiram Suvidehanam.|| ||

5. Evam eva kho bhikkhave ye hi keci samana va brahmana va kusala imassa lokassa,||
kusala parassa lokassa,||
kusala Maradheyyassa,||
kusala a-Maradheyyassa,||
kusala Maccudheyyassa,||
kusala a-Maccudheyyassa,||
tesam ye sotabbam saddahatabbam mannissanti,||
tesam tam bhavissati digha-rattam hitaya sukhaya.|| ||

6. Seyyatha pi, bhikkhave, ye te usabha gopitaro goparinayaka tiriyam Gangaya sotam chetva sotthina param agamamsu,||
evam eva kho, bhikkhave,||
ye te bhikkhu arahanto khinasava vusitavanto katakaraniya ohitabhara anuppatta-sadattha parikkhina-bhava-samyojana samma-d-anna vimutta,||
te pi tiriyam Marassa sotam chetva sotthina param gata.|| ||

7. Seyyatha pi te bhikkhave balavagavo dammagavo tiriyam Gangaya sotam chetva sotthina param agamamsu,||
evam eva kho, bhikkhave,||
ye te bhikkhu pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya opapatika tattha parinibbayino anavattidhamma tasma loka, te pi tiriyam Marassa sotam chetva sotthina param gamissanti.|| ||

8. Seyyatha pi te bhikkhave vacchatara vacchatariyo tiriyam Gangaya sotam chetva sotthina param agamamsu,||
evam eva kho, bhikkhave,||
ye te bhikkhu tinnam samyojananam parikkhaya ragadosamohanam tanutta sakadagamino sakideva imam lokam agantva dukkhassantam karissanti, te pi tiriyam Marassa sotam chetva sotthina param gamisnti.|| ||

9. Seyyatha pi te bhikkhave vacchaka kisabalaka tiriyam Gangaya sotam chetva sotthina param agamamsu,||
evam eva kho, bhikkhave,||
ye te bhikkhu tinnam samyojananam parikkhaya sotapanna avinipatadhamma sambodhiparayana,||
te pi tiriyam Marassa sotam chetva sotthina param gamissanti.|| ||

10. Seyyatha pi so bhikkhave vacchako tarunako tavad-eva jatako matu goravakena vuyhamano tiriyam Gangaya sotam chetva sotthina param agamasi,||
evam eva kho, bhikkhave,||
ye te bhikkhu dhammanusarino saddhanusarino,||
te pi tiriyam Marassa sotam chetva sotthina param gamissanti.|| ||

11. Aham kho pana bhikkhave [227] kusalo imassa lokassa,||
kusalo parassa lokassa,||
kusalo Maradheyyassa,||
kusalo a-Maradheyyassa,||
kusalo Maccudheyyassa,||
kusalo a-Maccudheyyassa||
tassa mayham bhikkhave ye sotabbam saddahatabbam mannissanti,||
tesam tam bhavissati digha-rattam hitaya sukhayati.|| ||

12. Idam avoca Bhagava||
idam vatva sugato athaparam etad avoca sattha:|| ||

"Ayam loko paraloko janata suppakasito,
Yan ca Marena samappattam appattam yan ca Maccuna.|| ||

Sabbam lokam abhinnaya sambuddhena pajanata,
Vivatam amatadvaram khemam nibbanapattiya.|| ||

Chinnam papimato sotam viddhastam vinalikatam,
Pamujjabahula hotha khemam patthetha bhikkhavo" ti.|| ||

Culagopalakasuttam catuttham


Contact:
E-mail
Copyright Statement