Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
4. Maha Yamaka Vagga

Sutta 37

Cula Tanha Sankhaya Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Pubbarame Migaramatu pasade.|| ||

Atha kho Sakko devanam-indo yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thito kho Sakko devanam-indo Bhagavantam etad avoca:|| ||

2. "Kittavata nu kho bhante bhikkhu sankhittena tanhasankhaya-vimutto hoti accantanittho accantayogakkhemi accantabrahmacari accantapariyosano settho deva-manussanan ti?"|| ||

3. Idha devanam-inda bhikkhuno sutam hoti:|| ||

Sabbe dhamma nalam abhinivesayati.|| ||

Evan-ce tam devanam-inda bhikkhuno sutam hoti:|| ||

Sabbe dhamma nalam abhinivesayati,||
so sabbam dhammam abhijanati||
sabbam dhammam abhinnaya,||
sabbam dhammam parijanati,||
sabbam dhammam parinnaya yam kanci vedanam vedeti,||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va,||
so tasu vedanasu aniccanupassi viharati,||
viraganupassi viharati,||
nirodhanupassi viharati,||
patinissagganupassi viharati.|| ||

So tasu vedanasu aniccanupassi viharanto,||
viraganupassi viharanto,||
nirodhanupassi viharanto,||
patinissagganupassi viharanto na ca kinci loke upadiyati.|| ||

Anupadiyam na paritassati.|| ||

Aparitassam paccattam-neva pari- [252] nibkhayati.|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya' ti pajanati.|| ||

Ettavata kho devanam-inda bhikkhu sankhittena tanhasankhayavimutto hoti accantanittho accantayogakkhemi accantabrahmacari accantapariyosano settho deva-manussananti.|| ||

Atha kho Sakko devanam-indo Bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva Bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva tatth'ev'antaradhayi.|| ||

4. Tena kho pana samayena ayasma Maha Moggallano Bhagavato avidure nisinno hoti.|| ||

Atha kho ayasmato Maha Moggallanassa etad ahosi:|| ||

'Kin-nu kho so yakkho Bhagavato bhasitam abhisamecca anumodi,||
udahu no.|| ||

Yan-nunaham tam yakkham janeyyam:||
yadi va so yakkho Bhagavato bhasitam abhisamecca anumodi,||
yadiva no' ti.|| ||

Atha kho ayasma Maha Moggallano seyyatha pi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya,||
pasaritam va baham samminjeyya, evam eva Pubbarame Migaramatu pasade antarahito devesu Tavatimsesu patu-r-ahosi.|| ||

5. Tena kho pana samayena Sakko devanam-indo ekapundarike uyyane dibbehi pancahi turiyasatehi samappito samangibhuto paricareti.|| ||

Addasa kho Sakko devanam-indo ayasmantam Maha Moggallanam durato va agacchantam.|| ||

Disvana tani dibbani panca turiyasatani patippanametva yen'ayasma Maha Moggallano ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Maha Moggallanam etad avoca:|| ||

'Ehi kho marisa Moggallana,||
sagatam marisa Moggallana.|| ||

Cirassam kho marisa Moggallana,||
imam pariyayamakasi yad idam idh'agamanaya.|| ||

Nisida marisa Moggallana,||
idam-asanam pannattan ti.|| ||

Nisidi kho ayasma maha Moggallano pannatte asane.|| ||

Sakko pi kho devanam-indo annataram nicam asanam gahetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho sakkam devanam-indam ayasma Maha Moggallano etad avoca:|| ||

Yathakatham pana te Kosiya Bhagava sankhittena tanhasankhayavimuttim abhasi?|| ||

Sadhu mayam pi etissa kathaya bhagino assama savanayati.|| ||

6. "Mayam kho marisa Moggallana bahukicca,||
mayam bahukaraniya,||
app-eva sakena karaniyena,||
api ca devanam yeva Tavatimsanam karaniyena.|| ||

Api ca marisa Moggallana ,sussutam yeva hoti suggahitam [253] sumanasikatam supadharitam yam no khippam-eva antaradhayati.|| ||

Bhutapubbam marisa Moggallana,||
devasurasangamo samupabbulho ahosi.|| ||

Tasmim kho pana marisa Moggallana sangame deva vijinimsu;||
Asura parajinimsu.|| ||

So kho aham marisa Moggallana tam sangamam abhivijinitva vijitasangamo tato patinivattitva Vejayan tam nama pasadam mapesim.|| ||

Vejayantassa kho pana marisa Moggallana pasadassa ekasatam niyyuham.|| ||

Ekam ekasmim niyyuhe satta satta kutagarasatani.|| ||

Ekam ekasmim kutagare satta satta accharayo.|| ||

Ekam ekissa accharaya satta satta paricarikayo.|| ||

Iccheyyasi no tvam marisa Moggallana Vejayantassa pasadassa ramaneyyakam datthun ti.|| ||

Adhivasesi kho ayasma Maha Moggallano tunhi bhavena.|| ||

7. Atha kho Sakko ca devanam-indo Vessavano ca Maharaja ayasmantam Maha Moggallanam purakkhatva yena Vejayanto pasado ten'upasankamimsu.|| ||

Addasasum kho sakkassa devanam-indassa paricarikayo ayasmantam Maha Moggallanam durato va agacchantam.|| ||

Disvana ottappamana hiriyamana sakam sakam ovarakam pavisimsu.|| ||

Seyyatha pi nama sunisa sasuram disva ottapati hiriyati,||
evam evam Sakkassa devanam-indassa paricarikayo ayasmantam Maha Moggallanam disva ottapamana hiriyamana sakam sakam ovarakam pavisimsu.|| ||

Atha kho Sakko ca devanam-indo Vessavano ca Maharaja ayasmantam Maha Moggallanam Vejayante pasade anucankamapenti anuvicarapenti:|| ||

Idam pi marisa Moggallana passa Vejayantassa pasadassa ramaneyyakam,||
idam pi marisa Moggallana passa Vejayantassa pasadassa ramaneyyakanti.|| ||

"Sobhat'idam ayasmato Kosiyassa yatha tam pubbe katapunnassa.|| ||

Manussa pi kinci'd'eva ramaneyyakam dattha evam ahamsu:||
sobhati vata bho devanam Tavatimsanan ti.|| ||

Ta-y-idam ayasmato Kosiyassa sobhati yatha tam pubbe katapunnassa ti.|| ||

8. Atha kho ayasmato Maha Moggallanassa etad ahosi:|| ||

Atibalham kho ayam yakkho pamatto viharati.|| ||

Yan-nunaham imam yakkham samvejeyyan ti.|| ||

Atha kho ayasma Maha Moggallano tatharupam iddhabhisamkharam abhisamkhasi yatha Vejayan tam pasadam padangutthakena sankampesi sampakampesi sampa- [254] vedhesi.|| ||

Atha kho Sakko ca devanam-indo Vessavano ca Maharaja deva ca Tavatimsa acchariyabbhutacitta ahesum:|| ||

Acchariyam vata bho,||
abbhutam vata bho,||
samanassa mahiddhikata mahanubhavata,||
yatra hi nama dibbam bhavanam padangutthakena sankampessati sampakampessati sampavedhessati ti.|| ||

9. Atha kho ayasma Maha Moggallano sakkam devanam-indam samviggam lomahatthajatam viditva Sakkam devanam-indam etad avoca:|| ||

"Yathakatham pana te Kosiya Bhagava sankhittena tanhasamkhayavimuttim abhasi?|| ||

Sadhu mayam pi etissa kathaya bhagino assama savanaya" ti.|| ||

10. "Idhaham marisa Moggallana,||
yena Bhagava ten'upasankamim.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam atthasim.|| ||

Eka-m-antam thito kho aham marisa Moggallana Bhagavantam etad avocam:|| ||

Kittavata nu kho bhante bhikkhu sankhittena tanhasankhayavimutto hoti accantanittho accantayogakkhemi accantabrahmacari accantapariyosano settho deva-manussanan ti.|| ||

Evam vutte marisa Moggallana Bhagava mam etad avoca:-|| ||

'Idha devanam-inda bhikkhuno sutam hoti:|| ||

Sabbe dhamma nalam abhinivesayati.|| ||

Evan-ce tam devanam-inda bhikkhuno sutam hoti:|| ||

Sabbe dhamma nalam abhinivesayati.|| ||

So sabbam dhammam abhijanati.|| ||

Sabbam dhammam abhinnaya sabbam dhammam parijanati.|| ||

Sabbam dhammam parinnaya yam kinci vedanam vedeti||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va,||
so tasu vedanasu aniccanupassi viharati,||
viraganupassi viharati,||
nirodhanupassi viharati,||
patinissagganupassi viharati.|| ||

So tasu vedanasu aniccanupassi viharanto,||
viraganupassi viharanto,||
nirodhanupassi viharanto,||
patinissagganupassi viharanto na ca kinci loke upadiyati.|| ||

Anupadiyam na paritassati.|| ||

Aparitassam paccattan neva parinibkhayati.|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam||
naparam itthattaya' ti pajanati.|| ||

Ettavata kho devanam-inda bhikkhu sankhittena tanhasankhayavimutto hoti accantanittho accantayogakkhemi accantabrahmacari accantapariyosano settho deva-manussanan' ti.|| ||

Evam kho me marisa Moggallana Bhagava sankhittena tanhasankhayavimuttim abhasi" ti.|| ||

11. Atha kho ayasma Maha Moggallano sakkassa devanam-indassa bha- [255] sitam abhinanditva anumoditva seyyatha pi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya pasaritam||
va baham samminjeyya,||
evam evam devesu Tavatimsesu antarahito Pubbarame Migaramat upasade patu-r-ahosi.|| ||

12. Atha kho sakkassa devanam-indassa paricarikayo acirapakkante ayasmante Maha Moggallane Sakkam devanam-indam etad avocum:|| ||

Eso nu kho te marisa so Bhagava satthati.|| ||

Na kho me marisa so Bhagava sattha,||
sabrahmacari me eso.|| ||

Ayasma Maha Moggallano ti.|| ||

Labha te marisa,||
yassa te sabrahmacari evam mahiddhiko mahanubhavo,||
aho nuna te so Bhagava sattha ti.|| ||

13. Atha kho ayasma Maha Moggallano yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Maha Moggallano Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Abhijanati no bhante Bhagava ahu tan-neva annatarassa mahesakkhassa yakkhassa samkhittena tanhasankhayavimuttim abhabhasittati".|| ||

14. "Abhijanam'aham Moggallana:||
idha Sakko devanam-indo yenaham ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva mam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thito kho Moggallana Sakko devanam-indo mam etad avoca:|| ||

"Kittavata nu kho bhante bhikkhu sankhittena tanhasankhaya-vimutto hoti accantanittho accantayogakkhemi accantabrahmacari accantapariyosano settho deva-manussanan ti?"|| ||

Idha devanam-inda bhikkhuno sutam hoti:|| ||

Sabbe dhamma nalam abhinivesayati.|| ||

Evan-ce tam devanam-inda bhikkhuno sutam hoti:|| ||

Sabbe dhamma nalam abhinivesayati,||
so sabbam dhammam abhijanati||
sabbam dhammam abhinnaya,||
sabbam dhammam parijanati,||
sabbam dhammam parinnaya yam kanci vedanam vedeti,||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va,||
so tasu vedanasu aniccanupassi viharati,||
viraganupassi viharati,||
nirodhanupassi viharati,||
patinissagganupassi viharati.|| ||

So tasu vedanasu aniccanupassi viharanto,||
viraganupassi viharanto,||
nirodhanupassi viharanto,||
patinissagganupassi viharanto na ca kinci loke upadiyati.|| ||

Anupadiyam na paritassati.|| ||

Aparitassam paccattam-neva parinibkhayati.|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahma- [256] cariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya' ti pajanati.|| ||

Ettavata kho devanam-inda bhikkhu samkhittena tanhasankhayavimutto hoti accantanittho accantayogakkhemi accantabrahmacari accantapariyosano settho deva-manussananti.|| ||

Evam kho aham Moggallana abhijanami Sakkassa devanam-indassa samkhittena tanhasankhayavimuttim bhasita" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamano ayasma Maha Moggallano Bhagavato bhasitam abhinanditi.|| ||

Culatanhasankhayasuttam sattamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement