Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
4. Maha Yamaka Vagga

Sutta 39

Maha Assapura Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Angesu viharati||
Assapuram nama anganam nigamo.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum||
Bhagava etad avoca:|| ||

2. "'Samana samana' ti vo bhikkhave jano sanjanati||
tumhe ca pana:||
ke tumheti puttha samana:||
'samana'mha' ti patijanatha.|| ||

Tesam vo bhikkhave evam samannanam satam evam patinnanam satam:|| ||

'Ye'dhamma samanakarana ca brahmanakarana ca||
te dhamme samadaya vattissama,||
evam no ayam amhakam samanna ca sacca bhavissati patinna ca bhuta,||
yesan ca mayam civara-pindapata-senasana-gilanapaccaya-bhesajja-parikkharam paribhunjama||
tesam te kara amhesu mahapphala bhavissanti mahanisamsa,||
amhakan c'evayam pabbajja avanjha bhavissati saphala sa-udaya' ti.|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

3. Katame ca bhikkhave dhamma samanakarana ca brahmanakarana ca?|| ||

4. 'Hirottappena samannagata bhavissama' ti.|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

5. Siya kho pana bhikkhave tumhakam evam assa:|| ||

'Hirottappen'amha samannagata||
alam-ettavata,||
katam-ettavata,||
anuppatto no samannattho,||
n'atthi no kinci uttarim karaniyan' ti;|| ||

tavataken'eva tutthim apajjeyyatha.|| ||

6. Arocayami vo bhikkhave,||
pativedayami vo bhikkhave:||
ma vo samannatthikanam satam||
samannattho parihayi sati uttarim karaniye.|| ||

Kin ca bhikkhave uttarim karaniyam?|| ||

'Parisuddho no [272] kayasamacaro bhavissati uttano vivato||
na ca chiddava samvuto ca,||
taya ca pana parisuddha-kaya-samacarataya n'ev'attan'ukkamsissama,||
na param vambhissama' ti|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

7. Siya kho pana bhikkhave tumhakam evam assa:|| ||

'Hirottappen'amha samannagata,||
parisuddho no kaya-samacaro;||
alam-ettavata,||
katam-ettavata,||
anuppatto no samannattho,||
n'atthi no kinci uttarim karaniyan' ti;|| ||

tavataken'eva tutthim apajjeyyatha.|| ||

8. Arocayami vo bhikkhave,||
pativedayami vo bhikkhave:||
ma vo samannatthikanam satam||
samannattho parihayi sati uttarim karaniye.|| ||

Kin ca bhikkhave uttarim karaniyam?|| ||

'Parisuddho no vacisamacaro bhavissati uttano vivato||
na ca chiddava samvuto ca||
taya ca pana parisuddha-vaci-samacarataya||
n'ev'attan'ukkamsissama||
na param vambhissama' ti|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

7. Siya kho pana bhikkhave tumhakam evam assa:|| ||

'Hirottappen'amha samannagata,||
parisuddho no kaya-samacaro;||
parisuddho vaci-samacaro||
alam-ettavata,||
katam-ettavata,||
anuppatto no samannattho,||
n'atthi no kinci uttarim karaniyan' ti;|| ||

tavataken'eva tutthim apajjeyyatha.|| ||

8. Arocayami vo bhikkhave,||
pativedayami vo bhikkhave:||
ma vo samannatthikanam satam||
samannattho parihayi sati uttarim karaniye.|| ||

Kin ca bhikkhave uttarim karaniyam?|| ||

'Parisuddho no mano-samacaro bhavissati uttano vivato||
na ca chiddava samvuto ca,||
taya ca pana parisuddha-mano-samacarataya||
n'ev'attan'ukkamsissama,||
na param vambhissama' ti|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

9. Siya kho pana bhikkhave tumhakam evam assa:|| ||

'Hirottappen'amha samannagata,||
parisuddho no kaya-samacaro;||
parisuddho vaci-samacaro||
parisuddho mano-samacaro||
alam-ettavata,||
katam-ettavata,||
anuppatto no samannattho,||
n'atthi no kinci uttarim karaniyan' ti;|| ||

tavataken'eva tutthim apajjeyyatha.|| ||

10. Arocayami vo bhikkhave,||
pativedayami vo bhikkhave:||
ma vo samannatthikanam satam||
samannattho parihayi sati uttarim karaniye.|| ||

Kin ca bhikkhave uttarim karaniyam?|| ||

'Parisuddho no ajivo bhavissati uttano vivato||
na ca chiddava samvuto ca,||
taya ca pana parisuddhajivataya||
n'ev'attan'ukkamsissama,||
na param vambhissama' ti|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

11. Siya kho pana bhikkhave tumhakam evam assa:|| ||

'Hirottappen'amha samannagata,||
parisuddho no kaya-samacaro;||
parisuddho vaci-samacaro||
parisuddho mano-samacaro||
parisuddho ajivo||
[273] alam-ettavata,||
katam-ettavata,||
anuppatto no samannattho,||
n'atthi no kinci uttarim karaniyan' ti;|| ||

tavataken'eva tutthim apajjeyyatha.|| ||

12. Arocayami vo bhikkhave,||
pativedayami vo bhikkhave:||
ma vo samannatthikanam satam||
samannattho parihayi sati uttarim karaniye.|| ||

Kin ca bhikkhave uttarim karaniyam?|| ||

'Indriyesu guttadvara bhavissama:|| ||

Cakkhuna rupam disva na nimittaggahi nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranam-enam cakkhu'ndriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjissama,||
rakkhissama cakkhu'ndriyam,||
cakkhu'ndriye samvaram apajjissama.|| ||

Sotena saddam sutva na nimittaggahi nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranam-enam sot'indriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjissama,||
rakkhissama sot'indriyam,||
sot'indriye samvaram apajjissama.|| ||

Ghanena gandham ghayitva na nimittaggahi nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranam-enam ghan'indriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjissama,||
rakkhissama ghan'indriyam,||
ghan'indriye samvaram apajjissama.|| ||

Jivhaya rasam sayitva na nimittaggahi nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranam-enam jivh'indriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjissama,||
rakkhissama jivh'indriyam,||
jivh'indriye samvaram apajjissama.|| ||

Kayena photthabbam phusitva na nimittaggahi nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranam-enam kay'indriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjissama,||
rakkhissama kay'indriyam,||
kay'indriye samvaram apajjissama.|| ||

Manasa dhammam vinnaya na nimittaggahi nanuvyanjanaggahi,||
yatvadhikaranam-enam man'indriyam asamvutam viharantam abhijjha-domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjissama,||
rakkhissama man'indriyam,||
man'indriye samvaram apajjissama' ti.|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

15. Siya kho pana bhikkhave tumhakam evam assa:|| ||

'Hirottappen'amha samannagata,||
parisuddho no kaya-samacaro,||
parisuddho vaci-samacaro,||
parisuddho mano-samacaro,||
parisuddho ajivo,||
indriyesu'mha guttadvara||
alam-ettavata,||
katam-ettavata,||
anuppatto no samannattho,||
n'atthi no kinci uttarim karaniyan' ti;|| ||

tavataken'eva tutthim apajjeyyatha.|| ||

16. Arocayami vo bhikkhave,||
pativedayami vo bhikkhave:||
ma vo samannatthikanam satam||
samannattho parihayi sati uttarim karaniye.|| ||

Kin ca bhikkhave uttarim karaniyam?|| ||

'Bhojane mattannuno bhavissama,||
patisankha yoniso aharam aharissama:||
'n'eva davaya na madaya na mandanaya na vibhusanaya,||
yavad eva imassa kayassa thitiya yapanaya,||
vihimsuparatiya brahmacariyanuggahaya:|| ||

'Iti puranan ca vedanam patihankhami navan ca vedanam na uppadessami||
yatra ca me bhavissati anavajjata ca phasuviharo ca' ti.|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

17. Siya kho pana bhikkhave tumhakam evam assa:|| ||

'Hirottappen'amha samannagata,||
parisuddho no kaya-samacaro,||
parisuddho vaci-samacaro,||
parisuddho mano-samacaro,||
parisuddho ajivo,||
indriyesu'mha guttadvara||
bhojane mattannuno||
alam-ettavata,||
katam-ettavata,||
anuppatto no samannattho,||
n'atthi no kinci uttarim karaniyan' ti;|| ||

tavataken'eva tutthim apajjeyyatha.|| ||

18. Arocayami vo bhikkhave,||
pativedayami vo bhikkhave:||
ma vo samannatthikanam satam||
samannattho parihayi sati uttarim karaniye.|| ||

Kin ca bhikkhave uttarim karaniyam?|| ||

Jagariyam anuyutta bhavissama:|| ||

Divasam cankamena nisajjaya avaraniyehi dhammehi cittam parisodhessama,||
rattiya pathamam yamam [274] cankamena nisajjaya avaraniyehi dhammehi cittam parisodhessama,||
rattiya majjhimam yamam dakkhinena passena sihaseyyam kappessama pade padam accadhaya sata sampajana utthanasannam manasikaritva,||
rattiya pacchimam yamam paccutthaya cankamena nisajjaya avaraniyehi dhammehi cittam parisodhessama' ti.|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

19. Siya kho pana bhikkhave tumhakam evam assa:|| ||

'Hirottappen'amha samannagata,||
parisuddho no kaya-samacaro,||
parisuddho vaci-samacaro,||
parisuddho mano-samacaro,||
parisuddho ajivo,||
indriyesu'mha guttadvara||
bhojane mattannuno||
jagariyam anuyutta||
alam-ettavata,||
katam-ettavata,||
anuppatto no samannattho,||
n'atthi no kinci uttarim karaniyan' ti;|| ||

tavataken'eva tutthim apajjeyyatha.|| ||

20. Arocayami vo bhikkhave,||
pativedayami vo bhikkhave:||
ma vo samannatthikanam satam||
samannattho parihayi sati uttarim karaniye.|| ||

Kin ca bhikkhave uttarim karaniyam?|| ||

Sati-sampajannena samannagata bhavissama:||
abhikkante patikkante sampajanakari,||
alokite vilokite sampajanakari,||
samminjite pasarite sampajanakari,||
sanghatipatta-civaradharane sampajanakari,||
asite pite khayite sayite sampajanakari,||
uccarapassavakamme sampajanakari,||
gate thite nisinne sutte jagarite bhasite tunhibhave sampajanakari' ti.|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabbam.|| ||

21. Siya kho pana bhikkhave tumhakam evam assa:|| ||

'Hirottappen'amha samannagata,||
parisuddho no kaya-samacaro,||
parisuddho vaci-samacaro,||
parisuddho mano-samacaro,||
parisuddho ajivo,||
indriyesu'mha guttadvara||
bhojane mattannuno||
jagariyam anuyutta||
satisampajannena samannagata||
alam-ettavata,||
katam-ettavata,||
anuppatto no samannattho,||
n'atthi no kinci uttarim karaniyan' ti;|| ||

tavataken'eva tutthim apajjeyyatha.|| ||

22. Arocayami vo bhikkhave,||
pativedayami vo bhikkhave:||
ma vo samannatthikanam satam||
samannattho parihayi sati uttarim karaniye.|| ||

Kin ca bhikkhave uttarim karaniyam?|| ||

Idha, bhikkhave, bhikkhu vivittam senasanam bhajati:||
arannam rukkhamulam pabbatam kandaram giriguham susanam vanapattham abbhokasam palalapunjam.|| ||

So pacchabhattam pindapatapatikkanto nisidati pallankam abhujitva,||
ujum kayam panidhaya,||
parimukham satim upatthapetva.|| ||

So abhijjham loke pahaya||
vigatabhijjhena cetasa viharati||
abhijjhaya cittam parisodheti||
Vyapadapadosam pahaya||
abyapannacitto viharati,||
sabba-pana-[275] bhuta-hitanukampi||
vyapadapadosa cittam parisodheti.|| ||

Thina-middham pahaya||
vigatathinamiddho viharati,||
alokasanni sato sampajano||
thina-middha cittam parisodheti.|| ||

Uddhacca-kukkuccam pahaya||
anuddhato viharati,||
ajjhattam vupasantacitto,||
uddhacca-kukkucca cittam parisodheti.|| ||

Vicikiccham pahaya||
tinnavicikiccho viharati,||
akathankathi kusalesu dhammesu,||
vicikicchaya cittam parisodheti.|| ||

23. Seyyatha pi, bhikkhave,||
puriso inam adaya kammante payojeyya,||
tassa te kammanta samijjheyyum,||
so yani ca poranani inamulani tani ca vyantikareyya,||
siya c'assa uttarim avasittham darabharanaya,||
tassa evam assa:|| ||

'Aham kho pubbe inam adaya kammante payojesim,||
tassa me kammanta samijjhimsu,||
so aham yani ca poranani inamulani,||
tani ca byantiakasim,||
atthi ca me uttarim avasittham darabharanaya' ti.|| ||

So tatonidanam labhetha pamujjam,||
adhigaccheyya somanassam.|| ||

24. Seyyatha pi, bhikkhave,||
puriso abadhiko assa dukkhito balhagilano,||
bhattan c'assa na-cchadeyya,||
na c'assa kaye balamatta,||
so aparena samayena tamha abadha mucceyya,||
bhattan c'assa chadeyya,||
siya c'assa kaye balamatta,||
tassa evam assa:|| ||

'Aham kho pubbe abadhiko ahosim dukkhito balhagilano,||
bhattan ca me nacchadesi,||
na ca me asi kaye balamatta,||
so'mhi etarahi tamha abadha mutto,||
bhattan ca me chadeti,||
atthi ca me kaye balamatta' ti.|| ||

So tatonidanam labhetha pamujjam,||
adhigaccheyya somanassam.|| ||

25. Seyyatha pi, bhikkhave,||
puriso bandhanagare baddho assa,||
so aparena samayena tamha bandhana mucceyya,||
sotthina abyayena,||
na c'assa koci bhoganam vayo,||
tassa evam assa:|| ||

'Aham kho pubbe bandhanagare baddho ahosim||
so'mhi etarahi tamha bandhana mutto sotthina abyayena||
n'atthi ca me koci bhoganam vayo' ti.|| ||

So tatonidanam labhetha pamujjam,||
adhigaccheyya somanassam.|| ||

16. Seyyatha pi, bhikkhave,||
puriso daso assa anattadhino paradhino na yena kamangamo,||
so aparena samayena tamha dasabya mucceyya,||
attadhino aparadhino bhujisso yena kamangamo;||
tassa evam assa:|| ||

'Aham kho pubbe daso ahosim anattadhino paradhino na yena kamangamo,||
so'mhi etarahi tamha dasabya mutto attadhino [276] aparadhino bhujisso yenakamangamo' ti.|| ||

So tatonidanam labhetha pamujjam,||
adhigaccheyya somanassam.|| ||

26. Seyyatha pi, bhikkhave,||
puriso sadhano sabhogo kantaraddhanamaggam patipajjeyya,||
so aparena samayena tamha kantara nitthareyya sotthina abyayena,||
na c'assa kinci bhoganam vayo;||
tassa evam assa:|| ||

'Aham kho pubbe sadhano sabhogo kantaraddhanamaggam patipajjim,||
so'mhi etarahi tamha kantara nitthinno sotthina abyayena,||
n'atthi ca me kinci bhoganam vayo' ti.|| ||

So tatonidanam labhetha pamujjam,||
adhigaccheyya somanassam.|| ||

27. Evam eva kho bhikkhave bhikkhu yatha inam,||
yatha rogam,||
yatha bandhanagaram,||
yatha dasabyam,||
yatha kantaraddhanamaggam,||
ime panca nivarane appahine attani samanupassati.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave, yatha ananyam yatha arogyam,||
yatha bandhana mokkham,||
yatha bhujissam,||
yatha khemantabhumim,||
evam evam bhikkhu ime panca nivarane pahine attani samanupassati.|| ||

28. So ime panca nivarane pahaya cetaso upakkilese pannaya dubbalikarane||
vivicc'eva kamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakkam||
savicaram||
vivekajam piti-sukham||
pathamam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So imam-eva kayam vivekajena piti-sukhena||
abhisandeti||
parisandeti||
paripureti||
parippharati.|| ||

Nassa kinci sabbavato kayassa vivekajena piti-sukhena apphutam hoti.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave,||
dakkho nahapako va||
nahapakantevasi va||
kamsathale nahaniyacunnani akiritva udakena||
paripphosakam||
paripphosakam sanneyya,||
sa'ssa nahaniyapindi snehanugata snehapareta,||
santarabahira phuta snehena,||
na ca paggharani.|| ||

Evam eva kho bhikkhave bhikkhu imam-eva kayam vivekajena piti-sukhena||
abhisandeti,||
parisandeti,||
paripureti,||
parippharati.|| ||

Nassa kinci sabbavato kayassa vivekajena piti-sukhena apphutam hoti.|| ||

29. Puna ca param bhikkhave bhikkhu vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam||
cetaso ekodi-bhavam||
avitakkam||
avicaram||
samadhijam piti-sukham||
dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So imam-eva kayam samadhijena piti-sukhena||
abhisandeti,||
parisandeti,||
paripureti,||
parippharati.|| ||

Nassa kinci sabbavato kayassa samadhijena piti-sukhena apphutam hoti.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave,||
udakarahado ubbhi- [277] dodako,||
tassa n'ev'assa puratthimaya disaya udakass'ayamukham,||
na pacchimaya disaya udakass'ayamukham,||
na uttaraya disaya udakass'ayamukham,||
na dakkhinaya disaya udakass'ayamukham,||
devo ca na kalena kalam samma dharam anuppaveccheyya.|| ||

Atha kho tamha va udakarahada sita varidhara ubbhijjitva tam-eva udakarahadam sitena varina abhisandeyya parisandeyya paripureyya paripphareyya,||
nassa kinci sabbavato udakarahadassa sitena varina apphutam assa.|| ||

Evam eva kho bhikkhave bhikkhu imam-eva kayam samadhijena piti-sukhena||
abhisandeti,||
parisandeti,||
paripureti,||
parippharati.|| ||

Nassa kinci sabbavato kayassa samadhijena piti-sukhena apphutam hoti.|| ||

30. Puna ca param bhikkhave bhikkhu pitiya ca viraga||
upekkhako ca viharati||
sato ca sampajano,||
sukhan ca kayena patisanvedeti.|| ||

Yan tam ariya acikkhanti:|| ||

'Upekkhako satima sukhavihari' ti|| ||

tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So imam-eva kayam nippitikena sukhena,||
abhisandeti,||
parisandeti,||
paripureti,||
parippharati.|| ||

Nassa kinci sabbavato kayassa nippitikena sukhena apphutam hoti.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave,||
uppaliniyam va,||
paduminiyam va,||
pundarikiniyam va,||
app'ekaccani uppalani va,||
padumani va,||
pundarikani va,||
udake jatani,||
udake samvaddhani,||
udaka'nuggatani,||
antonimuggaposini,||
tani yava c'agga yava ca mula sitena varina abhisannani parisannani paripurani paripphutani||
nassa kinci sabbavatam||
uppalanam va||
padumanam va||
pundarikanam va||
sitena varina apphutam assa.|| ||

Evam eva kho bhikkhave bhikkhu imam-eva kayam nippitikena sukhena,||
abhisandeti,||
parisandeti,||
paripureti,||
parippharati.|| ||

Nassa kinci sabbavato kayassa nippitikena sukhena apphutam hoti.|| ||

31. Puna ca param bhikkhave bhikkhu,||
sukhassa ca pahana,||
dukkhassa ca pahana,||
pubbe va somanassa-domanassanam atthangama,||
adukkha-m-asukham,||
upekkha-sati-parisuddhim,||
catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So imam-eva kayam parisuddhena cetasa pariyodatena pharitva nisinno hoti.|| ||

Nassa kinci sabbavato kayassa parisuddhena cetasa pariyodatena apphutam hoti.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave,||
puriso odatena vatthena sasisam parupitva nisinno assa,||
nassa kinci sabba- [278] vato kayassa odatena vattena apphutam assa,||
evam eva kho, bhikkhave,||
bhikkhu imam-eva kayam parisuddhena cetasa pariyodatena pharitva nisinno hoti.|| ||

Nassa kinci sabbavato kayassa parisuddhena cetasa pariyodatena apphutam hoti.|| ||

32. So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte pubbenivasanussatinanaya cittam abhininnameti.|| ||

So aneka-vihitam pubbenivasam anussarati||
seyyathidam:|| ||

Ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visatim pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
cattarisam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jati-satam pi jati-sahassam pi-jati sata-sahassam pi,||
aneke pi samvattakappe aneke pi,||
vivattakappe aneke pi samvatta-vivattakappe,||
'amutr'asim evam-namo,||
evam-gotto,||
evam-vanno,||
evam-aharo,||
evam sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapadim.|| ||

Tatra p'asim,||
evam-namo,||
evam gotto,||
evam vanno,||
evam-aharo,||
evam sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno' ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave,||
puriso sakamha gama annam gamam gaccheyya,||
tamha pi gama annam gamam gaccheyya,||
so tamha gama sakam yeva gamam paccagaccheyya,||
tassa evam assa:|| ||

'Aham kho sakamha gama amum gamam aganchim,||
tatra evam atthasim,||
evam nisidim,||
evam abhasim,||
evam tunhi ahosim,||
tamha pi gama amum gamam aganchim.|| ||

Tatra pi evam atthasim,||
evam nisidim,||
evam abhasim,||
evam tunhi ahosim.|| ||

So'mhi tamha gama sakam yeva gamam paccagato' ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave bhikkhu aneka-vihitam pubbenivasam anussarati||
seyyathidam:|| ||

Ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visatim pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
cattarisam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jati-satam pi jati-sahassam pi-jati sata-sahassam pi,||
aneke pi samvattakappe aneke pi,||
vivattakappe aneke pi samvatta-vivattakappe,||
'amutr'asim evam-namo,||
evam-gotto,||
evam-vanno,||
evam-aharo,||
evam sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto amutra upapadim.|| ||

Tatra p'asim,||
evam-namo,||
evam gotto,||
evam vanno,||
evam-aharo,||
evam sukha-dukkha-patisanvedi,||
evam-ayu-pariyanto.|| ||

So tato cuto idhupapanno' ti.|| ||

Iti sakaram sa-uddesam aneka-vihitam pubbenivasam anussarati.|| ||

33. So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte sattanam cutupapatananaya cittam abhininnameti.|| ||

So dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati:||
cavamane uppajjamane,||
hine panite suvanne dubbanne sugate duggate||
yathakammupage satte pajanati:-|| ||

"Ime vata [279] bhonto satta kayaduccaritena samannagata||
vaciduccaritena samannagata||
manoduccaritena samannagata||
ariyanam upavadaka micchaditthika||
micchaditthikammasamadana||
te kayassa bheda param marana||
apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata||
vacisucaritena samannagata||
manosucaritena samannagata||
ariyanam anupavadaka sammaditthika||
sammaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana||
sugatim saggam lokam upapanna" ti.|| ||

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane,||
hine panite suvanane dubbanne sugate duggate||
yathakammupage satte pajanati.|| ||

Seyyatha p'assu bhikkhave dve agara sadvara,||
tattha cakkhuma puriso majjhe thito passeyya manusse geham pavisante pi||
nikkhamante pi||
anusancarante pi||
anuvicarante pi,||
evam eva kho, bhikkhave, bhikkhu||
dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane,||
hine panite suvanne dubbanne sugate duggate||
yathakammupage satte pajanati:-|| ||

"Ime vata bhonto satta kayaduccaritena samannagata||
vaciduccaritena samannagata||
manoduccaritena samannagata||
ariyanam upavadaka micchaditthika||
micchaditthikammasamadana||
te kayassa bheda param marana||
apayam duggatim vinipatam Nirayam upapanna.|| ||

Ime va pana bhonto satta kayasucaritena samannagata||
vacisucaritena samannagata||
manosucaritena samannagata||
ariyanam anupavadaka sammaditthika||
sammaditthikammasamadana.|| ||

Te kayassa bheda param marana||
sugatim saggam lokam upapanna" ti.|| ||

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passati cavamane uppajjamane,||
hine panite suvanane dubbanne sugate duggate||
yathakammupage satte pajanati.|| ||

34. So evam samahite citte parisuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese mudubhute kammaniye thite anejjappatte asavanam khayananaya cittam abhininnameti.|| ||

So:|| ||

"Idam dukkhan" ti yathabhutam pajanati.|| ||

"Ayam dukkhasamudayo" ti yathabhutam pajanati.|| ||

"Ayam dukkhanirodho" ti yathabhutam pajanati.|| ||

"Ayam dukkhanirodhagaminipatipada" ti yathabhutam pajanati.|| ||

"Ime asava" ti yathabhutam pajanati.|| ||

"Ayam asavasamudayo" ti yathabhutam pajanati.|| ||

"Ayam asavanirodho" ti yathabhutam pajanati.|| ||

"Ayam asavanirodhagamini patipada" ti yathabhutam pajanati.|| ||

Tassa evam janato evam passato kamasava pi cittam vimuccati,||
bhavasava pi cittam vimuccati,||
avijjasava pi cittam vimuccati||
vimuttasmim vimuttam iti nanam hoti:|| ||

"Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya" ti pajanati.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave,||
pabbatasankhepe udakarahado accho vippasanno anavilo,||
tattha cakkhuma puriso tire thito passeyya||
sippisambukam pi,||
sakkharakathalam pi,||
macchagumbam pi,||
carantam pi,||
titthantam pi,||
tassa evam assa:|| ||

"Ayam kho udakarahado accho vippasanno anavilo,||
tatir'ime sippi- [280] sambuka pi||
sakkharakathala pi||
macchagumba pi||
caranti pi||
titthanti pi' ti.|| ||

Evam eva kho bhikkhave bhikkhu:|| ||

"Idam dukkhan" ti yathabhutam pajanati.|| ||

"Ayam dukkhasamudayo" ti yathabhutam pajanati.|| ||

"Ayam dukkhanirodho" ti yathabhutam pajanati.|| ||

"Ayam dukkhanirodhagaminipatipada" ti yathabhutam pajanati.|| ||

"Ime asava" ti yathabhutam pajanati.|| ||

"Ayam asavasamudayo" ti yathabhutam pajanati.|| ||

"Ayam asavanirodho" ti yathabhutam pajanati.|| ||

"Ayam asavanirodhagamini patipada" ti yathabhutam pajanati.|| ||

Tassa evam janato evam passato kamasava pi cittam vimuccati,||
bhavasava pi cittam vimuccati,||
avijjasava pi cittam vimuccati||
vimuttasmim vimuttam iti nanam hoti:|| ||

"Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya" ti pajanati.|| ||

35. Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu samano iti pi,||
brahmano iti pi,||
nahatako iti pi,||
vedagu iti pi,||
sottiyo iti pi,||
ariyo iti pi,||
araham iti pi.|| ||

36. Kathan ca bhikkhave bhikkhu samano hoti?|| ||

Samita'ssa honti papaka akusala dhamma sankilesika ponobhavika sadara dukkhavipaka ayatim jati-jara-maraniya.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu samano hoti.|| ||

37. Kathan ca bhikkhave bhikkhu brahmano hoti?|| ||

Bahita'ssa honti papaka akusala dhamma sankilesika ponobhavika sadara dukkhavipaka ayatim jati-jara-maraniya.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu brahmano hoti.|| ||

38. Kathan ca bhikkhave bhikkhu nahatako hoti?|| ||

Nahata'ssa honti papaka akusala dhamma sankilesika ponobhavika sadara dukkhavipaka ayatim jati-jara-maraniya.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu nahatako hoti.|| ||

39. Kathan ca bhikkhave bhikkhu vedagu hoti?|| ||

Vidita'ssa honti papaka akusala dhamma sankilesika ponobhavika sadara dukkhavipaka ayatim jati-jara-maraniya.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu vedagu hoti.|| ||

40. Kathan ca bhikkhave bhikkhu sottiyo hoti?|| ||

Nissuta'ssa honti papaka akusala dhamma sankilesika ponobhavika sadara dukkhavipaka ayatim jati-jara-maraniya.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu sottiyo hoti.|| ||

41. Kathan ca bhikkhave bhikkhu ariyo hoti?|| ||

Araka'ssa honti papaka akusala dhamma sankilesika ponobhavika sadara dukkhavipaka ayatim jati-jara-maraniya.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu ariyo hoti.|| ||

42. Kathan ca bhikkhave bhikkhu araham hoti?|| ||

Araka'ssa honti papaka akusala dhamma sankilesika ponobhavika sadara dukkhavipaka ayatim jati-jara-maraniya.|| ||

Evam kho bhikkhave bhikkhu araham hoti."|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandun ti.

Maha Assapurasuttam navamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement