Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
5. Cula Yamaka Vagga

Sutta 47

Vimansaka Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[317]

[1][chlm][pts][ntbb][upal][olds] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati||
Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. "Vimamsakena bhikkhave bhikkhuna parassa cetopariya'yam ajanantena Tathagate samannesana katabba||
Sammasambuddho va no va||
iti vinnanaya" ti.|| ||

"Bhagavam mulaka no bhante||
dhamma Bhagavam nettika||
Bhagavam patisarana.|| ||

Sadhu vata bhante Bhagavantam||
yeva patibhatu etassa bhasitassa attho||
Bhagavato sutva bhikkhu dharessanti" ti.|| ||

"Tena hi bhikkhave sunatha,||
sadhukam manasi karotha,||
[318] bhasissami" ti.|| ||

"Evam bhante" ti||
kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

3. Vimamsakena bhikkhave bhikkhuna parassa cetopariya'yam ajanantena dvisu dhammesu Tathagato samannesitabbo: cakkhu-sota-vinneyyesu dhammesu:|| ||

'Ye sankilittha cakkhu-sota-vinneyya dhamma,||
samvijjanti va te Tathagatassa no va' ti?|| ||

Tam enam samannesamano evam janati:|| ||

'Ye sankilittha cakkhu-sota-vinneyya dhamma,||
na te Tathagatassa samvijjanti' ti.|| ||

Yato nam samannesamano evam janati:|| ||

'Ye sankilittha cakkhu-sota-vinneyya dhamma,||
na te Tathagatassa samvijjanti' ti.|| ||

Tato nam uttarim samannesati:|| ||

'Ye vitimissa cakkhu-sota-vinneyya dhamma,||
samvijjanti va te Tathagatassa no va' ti?|| ||

Tam enam samannesamano evam janati:|| ||

'Ye vitimissa cakkhu-sota-vinneyya dhamma,||
na te Tathagatassa samvijjanti' ti.|| ||

Yato nam samannesamano evam janati:|| ||

'Ye vitimissa cakkhu-sota-vinneyya dhamma,||
na te Tathagatassa samvijjanti' ti.|| ||

Tato nam uttarim samannesati:|| ||

'Ye vodata cakkhu-sota-vinneyya dhamma,||
samvijjanti va te Tathagatassa no va' ti?|| ||

Tam enam samannesamano evam janati:|| ||

'Ye vodata cakkhu-sota-vinneyya dhamma,||
samvijjanti te Tathagatassa' ti.|| ||

Yato nam samannesamano evam janati:|| ||

'Ye vodata cakkhu-sota-vinneyya dhamma,||
samvijjanti te Tathagatassa' ti.|| ||

Tato nam uttarim samannesati:|| ||

"Digha-rattam samapanno ayam-ayasma imam kusalam dhammam,||
udahu ittara-samapanno' ti?|| ||

Tam enam samannesamano evam janati:|| ||

'Digha-rattam samapanno ayam-ayasma imam kusalam dhammam,||
nayam-ayasma ittara-samapanno' ti.|| ||

Yato nam samannesamano evam janati:|| ||

'Digha-rattam samapanno ayam-ayasma imam kusalam dhammam,||
nayam-ayasma ittara-samapanno' ti.|| ||

Tato nam uttarim samannesati:|| ||

'Nattajjhapanno ayam-ayasma bhikkhu yasam-patto, samvijjantassa idh'ekacce adinava' ti.|| ||

Na tava bhikkhave bhikkhuno idh'ekacce adinava samvijjanti yava na nattajjhapanno hoti yasam-patto.|| ||

Yato ca kho bhikkhave bhikkhu nattajjhapanno hoti yasam-patto,||
ath'assa idh'ekacce adinava samvijjanti.|| ||

Tam enam samannesamano evam janati:|| ||

'Nattajjhapanno ayam-ayasma bhikkhu yasam-patto, nassa idh'ekacce adinava samvijjanti' ti.|| ||

Yato nam samannesamano evam janati:|| ||

'Nattajjhapanno [319] ayam-ayasma bhikkhu yasam-patto,||
nassa idh'ekacce adinava samvijjanti' ti|| ||

Tato nam uttarim samantesati:|| ||

'Abhayuparato ayam-ayasma nayam-ayasma bhayuparato,||
vitaragatta kame na sevati khaya ragassa' ti.|| ||

Tam enam samannesamano evam janati:|| ||

'Abhayuparato ayam-ayasma,||
nayam-ayasma bhayuparato,||
vitaragatta kame na sevati khaya ragassa' ti.|| ||

Tance bhikkhave bhikkhum pare evam puccheyyum:|| ||

'Ko pan'ayasmato akara ke anvaya yen'ayasma evam vadeti:|| ||

'Abhayuparato ayam-ayasma nayam-ayasma bhayuparato,||
vitaragatta kame na sevati khaya ragassa' ti.|| ||

Samma vyakaramano bhikkhave bhikkhu evam vyakareyya:|| ||

'Tatha hi pana ayam-ayasma||
sanghe va viharanto||
eko va viharanto,||
ye ca tattha sugata,||
ye ca tattha duggata,||
ye ca tattha ganam-anusasanti,||
ye ca idh'ekacce amisesu sandissanti,||
ye ca idh'ekacce amisena anupalitta,||
nayam-ayasma tam tena avajanati.|| ||

Sammukha kho pana me tam Bhagavato sutam sammukha patiggahitam:|| ||

"Abhayuparato'ham asmi,||
naham'asmi bhayuparato,||
vitaragatta kame na sevami khaya ragassa"' ti.|| ||

4. Tatra, bhikkhave, Tathagato va uttarim patipucchitabbo:|| ||

'Ye sankilittha cakkhu-sota-vinneyya dhamma,||
samvijjanti va te Tathagatassa no va" ti?|| ||

Vyakaramano bhikkhave Tathagato evam vyakareyya:|| ||

'Ye sankilittha cakkhu-sota-vinneyya dhamma na te Tathagatassa samvijjanti' ti.|| ||

'Ye vitimissa cakkhu-sota-vinneyya dhamma,||
samvijjanti va te Tathagatassa no va' ti?|| ||

Vyakaramano bhikkhave Tathagato evam vyakareyya:|| ||

'Ye vitimissa cakkhu-sota-vinneyya dhamma na te Tathagatassa samvijjanti' ti.|| ||

'Ye vodata cakkhu-sota-vinneyya dhamma,||
samvijjanti va te Tathagatassa no va' ti?|| ||

Vyakaramano bhikkhave Tathagato evam vyakareyya:|| ||

'Ye vodata cakkhu-sota-vinneyya dhamma samvijjanti te Tathagatassa;||
etapatho'ham-asmi etagocaro,||
no ca tena tammayo' ti.|| ||

5. Evam vadim kho bhikkhave sattharam arahati savako upasankamitum dhamma-savanaya.|| ||

Tassa sattha dhammam deseti uttaruttarim panita-panitam kanha-sukkasappatibhagam.|| ||

Yatha yatha kho bhikkhave bhikkhuno sattha dhammam deseti uttar-uttarim panita-panitam kanha-sukkasappatibhagam,||
tatha tatha so tasmim dhamme abhinnaya idh'ekaccam dhammam [320] dhammesu nittham gacchati,||
satthari pasidati:|| ||

'Sammasambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagavata dhammo,||
supatipanno sangho' ti.|| ||

6. Tan ca bhikkhave bhikkhum pare evam puccheyyum:|| ||

'Ke pan'ayasmato akara||
ke anvaya yen'ayasma evam vadeti:|| ||

'Samma sambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagavata dhammo,||
supatipanno sangho' ti?|| ||

Samma vyakaramano bhikkhave bhikkhu evam vyakareyya:|| ||

'Idhaham avuso yena Bhagava ten'upasankamim dhamma-savanaya.|| ||

Tassa me Bhagava dhammam deseti uttar-uttarim panita-panitam kanh-asukkasappatibhagam.|| ||

Yatha yatha me avuso Bhagava dhammam deseti||
uttar-uttarim panita-panitam kanh-asukkasappatibhagam,||
tatha tathaham tasmim dhamme abhinnaya||
idh-ekaccam dhammam dhammesu nitthamagamam,||
satthari pasidim:|| ||

Samma sambuddho Bhagava,||
svakkhato Bhagavata dhammo,||
supatipanno sangho' ti.|| ||

7. Yassa kassa ci bhikkhave imehi akarehi imehi padehi imehi byanjanehi Tathagate saddha nivittha hoti mulajata patitthita,||
ayam vuccati bhikkhave akaravati saddha dassanamulika dalha,||
asamhariya samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmim.|| ||

Evam kho bhikkhave Tathagate dhamma-samannesana hoti.|| ||

Evan ca pana Tathagato dhammata susamannittho hoti" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamana te bhikkhu Bhagavato bhasitam abhinandunti.|| ||

Vimamsakasuttam sattamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement