Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
5. Cula Yamaka Vagga

Sutta 49

Brahma-Nimantanika Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi: Bhikkhavo ti.|| ||

Bhadante ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

2. Ekam idaham bhikkhave samayam Ukkatthayam viharami Subhagavane sal-araja-mule.|| ||

Tena kho pana bhikkhave samayena Bakassa brahmuno evarupam papakam ditthigatam uppannam hoti:

'Idam niccam||
idam dhuvam||
idam sassatam||
ida kevalam||
idam acavana-dhammam,||
idam hi na jayati||
na jiyati||
na miyati||
na cavati||
na upapajjati,||
ito ca pan'annam uttarim nissaranam n'atthi' ti.|| ||

3. Atha khvaham bhikkhave Bakassa brahmuno cetasa ceto-parivitakkam-annaya||
seyyatha pi nama balava puriso||
saminjitam va baham pasareyya||
pasaritam va baham saminjeyya||
evam-evam Ukkatthayam Subhagavane sal-araja-mule antarahito||
tasmim brahmaloke patu-r-ahosim.|| ||

Addasa kho mam bhikkhave Bako Brahma durato va agacchantam,||
disvana mam etad-avoca:|| ||

'Ehi kho marisa,||
sagatam marisa,||
cirassam kho marisa||
imam pariyayam-akasi||
yad idam idh'agamanaya.|| ||

Idam hi marisa niccam||
idam dhuvam||
idam sassatam||
idam kevalam||
idam acavana-dhammam,||
idam hi na jayati||
na jiyati||
na miyati||
na cavati||
na upapajjati,||
ito ca pan'annam uttarim nissaranam n'atthi' ti.|| ||

4. Evam vutte aham-bhikkhave Bakam Brahmanam etad-avocam:|| ||

'Avijjagato vata bho Bako Brahma,||
avijjagato vata bho Bako Brahma,||
yatra hi nama aniccam||
yeva samanam 'niccan' ti vakkhati,||
addhuvam yeva samanam 'dhuvan' ti vakkhati,||
asassatam yeva samanam 'sassatan' ti vakkhati,||
akevalam yeva samanam 'kevalan' ti vakkhati,||
cavana-dhammam yeva samanam 'acavana-dhamm' ti vakkhati,||
yattha ca pana jayati ca||
jiyati ca||
miyati ca||
cavati ca||
upapajjati ca||
tam tatha vakkhati:||
'idam hi na jayati||
na jiyati||
na miyati||
na cavati||
na upapajjati' ti,||
santan ca pan'annam uttarim nis-saranam:||
'n'atth'annam uttarim nis saranan' ti vakkhati" ti.|| ||

5. Atha kho bhikkhave Maro papima annataram Brahma-parisajjam anvavisitva mam etad-avoca:

'Bhikkhu bhikkhu,||
metam-asado,||
metam-asado,||
eso hi bhikkhu Brahma Maha- [327] Brahma abhibhu anabhibhuto annadatthudaso vasavatti issaro katta nimmata settho sanjita vasi pita bhutabhabyanam.|| ||

Ahesum kho bhikkhu taya pubbe samana-brahmana lokasmim||
pathavi-garahaka pathavi-jigucchaka,||
apa-garahaka apa-jigucchaka,||
teja-garahaka teja-jigucchaka,||
vaya-garahaka vaya-jigucchaka,||
bhuta-garahaka bhuta-jigucchaka,||
deva-garhaka deva-jigucchaka,||
Pajapati-garahaka Pajapati-jigucchaka,||
Brahma-garahaka Brahma-jigucchaka,||
te kayassa bheda panupaccheda hine kaye patitthita.|| ||

Ahesum pana bhikkhu taya pubbe samana-brahmana lokasmim||
pathavi-pasamsaka pathav'abhinandino,||
apa-pasamsaka ap'abhinandino,||
teja-pasamsaka tej'abhinandino,||
vaya-pasamsaka vay'abhinandino,||
bhuta-pasamsaka bhut'abhinandino,||
deva-pasamsaka dev'abhinandino,||
Pajapati-pasamsaka Pajapat'abhinandino,||
Brahma-pasamsaka Brahm'abhinandino,||
te kayassa bheda panupaccheda panite kaye patitthita' ti.|| ||

Tan-taham bhikkhu evam vadami:

'Ingha tvam marisa yad-eva te Brahma aha tad-eva tvam karohi,||
ma tvam Brahmuno vacanam upativattittho.|| ||

Sace kho tvam bhikkhu Brahmuno vacanam upativattissasi,||
seyyatha pi nama puriso sirim agacchantim dandena patippanameyya,||
seyyatha pi va pana bhikkhu puriso narakappapate papatanto hatthehi ca padehi ca pathavim virageyya,||
evam-sampadam-idam bhikkhu tuyham bhavissati.|| ||

Ingha tvam marisa yad-eva te Brahma aha tad-eva tvam karohi,||
ma tvam Brahmuno vacanam upativattittho.|| ||

Nanu tvam bhikkhu passasi brahmim parisam sannisinnan' ti.|| ||

Iti kho mam bhikkhave Maro papima brahmim parisam upanesi.|| ||

Evam vutte aham bhikkhave Maram papimantam etad-avocam:|| ||

'Janami kho taham papima,||
ma tvam mannittho:||
"na mam janati" ti.|| ||

Maro tvam-asi papima,||
yo c'eva papima Brahma||
ya ca Brahmaparisa||
ye ca Brahmaparisajja sabbe va tava hatthagata,||
sabbe va tava vasagata.|| ||

Tuyham hi papima evam hoti:|| ||

"Eso pi me assa hatthagato,||
eso pi me assa vasagato" ti.|| ||

Aham kho pana papima n'eva tava hatthagato,||
n'eva tava vasagato' ti.|| ||

6. Evam vutte bhikkhave Bako Brahma mam etad-avoca:|| ||

'Aham hi marisa||
niccam yeva samanam "niccan" ti vadami,||
[328] dhuvam yeva samanam "dhuvan" ti vadami,||
sassatam yeva samanam "sassatan" ti vadami,||
kevalam yeva samanam "kevalan" ti vadami,||
acavana-dhammam yeva samanam "acavana-dhamman" ti vadami,||
yattha ca pana||
na jayati||
na jiyati||
na miyati||
na cavati||
na upapajjati||
tad-evaham vadami:||
"idam hi na jayati||
na jiyati||
na miyati||
na cavati||
na upapajjati,"||
asantan ca pan'annam uttarim nissaranam:||
"na-tth'annam uttarim nissaranan" ti vadami.|| ||

Ahesum kho bhikkhu taya pubbe samana-brahmana lokasmim,||
yavatakam tuyham kasinam ayu tavatakam tesam tapokammam-eva ahosi,||
te kho evam janeyyum:||
santam va annam uttarim nissaranam:||
"atth'annam uttarim nissaranan" ti,||
asantam va annam uttarim nissaranam:||
"na-tth'annam uttarim nissaranan" ti.|| ||

Tan-taham bhikkhu evam vadami:|| ||

Na c'ev'annam uttarim nissaranam dakkhi'ssasi,||
yavad-eva ca pana kilamathassa vighatassa bhagi bhavissasi.|| ||

Sace kho tvam bhikkhu pathavim ajjhosissasi opasayiko me bhavissasi||
vatthusayiko||
yathakamakaraniyo||
bahiteyyo,|| ||

sace apam ajjhosissasi opasayiko me bhavissasi||
vatthusayiko||
yathakamakaraniyo||
bahiteyyo,|| ||

sace tejam ajjhosissasi opasayiko me bhavissasi||
vatthusayiko||
yathakamakaraniyo||
bahiteyyo,|| ||

sace vayam ajjhosissasi opasayiko me bhavissasi||
vatthusayiko||
yathakamakaraniyo||
bahiteyyo,|| ||

sace bhute ajjhosissasi opasayiko me bhavissasi||
vatthusayiko||
yathakamakaraniyo||
bahiteyyo,|| ||

sace deve ajjhosissasi opasayiko me bhavissasi||
vatthusayiko||
yathakamakaraniyo||
bahiteyyo,|| ||

sace Pajapatim ajjhosissasi opasayiko me bhavissasi||
vatthusayiko||
yathakamakaraniyo||
bahiteyyo,|| ||

sace Brahmam ajjhosissasi opasayiko me bhavissasi||
vatthusayiko||
yathakamakaraniyo||
bahiteyyo' ti.|| ||

'Aham-pi kho etam Brahme janami:

Sace pathavim ajjhosissasi opasayiko me bhavissasi||
vatthusayiko||
yathakamakaraniyo||
bahiteyyo,|| ||

sace apam ajjhosissasi opasayiko me bhavissasi||
vatthusayiko||
yathakamakaraniyo||
bahiteyyo,|| ||

sace tejam ajjhosissasi opasayiko me bhavissasi||
vatthusayiko||
yathakamakaraniyo||
bahiteyyo,|| ||

sace vayam ajjhosissasi opasayiko me bhavissasi||
vatthusayiko||
yathakamakaraniyo||
bahiteyyo,|| ||

sace bhute ajjhosissasi opasayiko me bhavissasi||
vatthusayiko||
yathakamakaraniyo||
bahiteyyo,|| ||

sace deve ajjhosissasi opasayiko me bhavissasi||
vatthusayiko||
yathakamakaraniyo||
bahiteyyo,|| ||

sace Pajapatim ajjhosissasi opasayiko me bhavissasi||
vatthusayiko||
yathakamakaraniyo||
bahiteyyo,|| ||

sace Brahmam ajjhosissasi opasayiko me bhavissasi||
vatthusayiko||
yathakamakaraniyo||
bahiteyyo.|| ||

Api ca te aham Brahme gatin ca pajanami jutin ca pajanami:||
evam mahiddhiko Bako Brahma,||
evam mahanubhavo Bako Brahma,||
evam mahesakkho Bako Brahma' ti.|| ||

Yathakatham pana me tvam marisa gatin ca pajanasi jutin ca pajanasi:|| ||

'Evam mahiddhiko Bako Brahma,||
evam mahanubhavo Bako Brahma||
evam mahesakkho Bako Brahma' ti:

9. Yavata candimasuriya pariharanti disa bhanti virocana
tava sahassadha loko,||
ettha te vattati vaso.
Paroparan ca janasi atho ragaviraginam,
itthabhavannathabhavam sattanam agatim gatin' ti.|| ||

Evam kho te apam Brahme gatin ca pajanami jutin ca pajanami:|| ||

'Evam mahiddhiko Bako Brahma,||
evam mahanubhavo [329] Bako Brahma,||
evam mahesakkho Bako Brahma' ti.|| ||

10. Atthi kho Brahme anne tayo kaya,||
tattha tvam na janasi na passasi,||
tyaham janami passami.|| ||

Atthi kho Brahme Abhassara nama kayo yato tvam cuto idhupapanno,||
tassa te aticiranivasena sa sati muttha,||
tena tam tvam na janasi na passasi,||
tam-aham janami passami.|| ||

Evam-pi kho aham Brahme n'eva te samasamo abhinnaya,||
kuto niceyyam,||
atha kho aham-eva taya bhiyyo.|| ||

Atthi kho Brahme Subhakinna nama kayo yato tvam cuto idhupapanno,||
tassa te aticiranivasena sa sati muttha,||
tena tam tvam na janasi na passasi,||
tam-aham janami passami.|| ||

Evam-pi kho aham Brahme n'eva te samasamo abhinnaya,||
kuto niceyyam,||
atha kho aham-eva taya bhiyyo.|| ||

Atthi kho Brahme Vehapphala nama kayo yato tvam cuto idhupapanno,||
tassa te aticiranivasena sa sati muttha,||
tena tam tvam na janasi na passasi,||
tam-aham janami passami.|| ||

Evam-pi kho aham Brahme n'eva te samasamo abhinnaya,||
kuto niceyyam,||
atha kho aham-eva taya bhiyyo.|| ||

11. Pathavim kho aham Brahme pathavito||
abhinnaya yavata pathaviya pathavattena ananubhutam||
tad abhinnaya||
"pathavi nahosi,||
pathaviya nahosi,||
pathavito nahosi,||
pathavi me" ti nahosi,||
pathavim nabhivadim.|| ||

Evam-pi kho aham Brahme n'eva te samasamo abhinnaya,||
kuto niceyyam,||
atha kho aham-eva taya bhiyyo.|| ||

12-23. Apam kho aham Brahme ...||
tejam kho aham Brahme ...||
vayam kho aham Brahme . . .||
bhute kho aham Brahme ...||
deve kho aham Brahme ...||
Pajapatim kho aham Brahme ...||
Brahmam kho aham Brahme ...||
Abhassare kho aham Brahme ...||
Subhakinne kho aham Brahme ...||
Vehapphale kho aham Brahme ...||
Abhibhum kho aham Brahme ...||
sabbam kho aham Brahme sabbato||
abhinnaya yavata sabbassa sabbattena ananubhutam||
tad ... abhinnaya||
"sabbam nahosi,||
sabbasmim nahosi,||
sabbato nahosi,||
sabbam-me" ti nahosi,||
sabbam nabhivadim.|| ||

Evam-pi kho aham Brahme n'eva te samasamo abhinnaya,||
kuto niceyyam,||
atha kho aham-eva taya bhiyyo" ti.|| ||

24. "Sace kho te marisa sabbassa sabbattena ananubhutam,||
ma h'eva te rittakam-eva ahosi tucchakam-eva ahosi.|| ||

25. Vinnanam anidassanam anantam sabbatopabham,||
tam pathaviya pathavattena ananubhutam,||
apassa apattena ananubhutam,||
tejassa tejattena ananubhutam,||
vayassa vayattena ananubhutam,||
bhutanam bhutattena ananubhutam,||
devanam devattena ananubhutam,||
Pajapatissa Pajapatattena ananubhutam,||
Brahmanam brahmattena ananubhutam,||
Abhassaranam Abhassarattena ananubhutam,||
Subhakinnanam Subhakinnattena ananubhutam,||
Vehapphalanam Vehapphalat- [330] tena ananubhutam,||
Abhibhussa Abhibhat tena ananubhutam,[1]||
sabbassa sabbattena ananubhutam.|| ||

Handa ca hi te marisa antara-dhayami' ti.|| ||

'Handa ca hi me tvam Brahme antaradhayassu sace visahasi' ti.|| ||

Atha kho bhikkhave Bako Brahma:|| ||

'Antaradhayissami samanassa Gotamassa.|| ||

Antaradhayissami samanassa Gotamassa' ti.|| ||

n'eva-ssu me Sakkoti antaradhayitum.|| ||

Evam vutte aham bhikkhave Bakam Brahmanam etad-avocam:|| ||

'Handa ca hi te Brahme antaradhayami' ti.|| ||

'Handa ca hi me tvam marisa antaradhayassu sace visahasi' ti.|| ||

Atha khvaham bhikkhave tatha- rupam iddhabhisankharam abhisankhasim:|| ||

'Ettavata Brahma ca||
Brahmaparisa ca||
Brahmaparisajja ca||
saddan ca me sossanti||
na ca mam dakkhinti' ti|| ||

antarahito imam gatham abhasim:

'Bhave vaham bhayam disva bhavan-ca vibhavesinam
bhavam nabhivadim kanci nandin ca na upadiyin' ti|| ||

28. Atha kho bhikkhave Brahma ca||
Brahmaparisa ca||
Brahma-parisajja ca||
acchariyabbhuta-citta-jata ahesum:|| ||

'Acchariyam vata bho,||
abbhutam vata bho||
samanassa Gotamassa mahiddhikata mahanubhavata,||
na vata no ito pubbe dittho va suto va anno samano va brahmano va evam mahiddhiko evam mahanubhavo yatha'yam Samano Gotamo Sakyaputto Sakyakula pabbajito.|| ||

Bhavaramaya vata bho pajaya bhava-rataya bhava-sammuditaya samulam bhavam udabbahi' ti.|| ||

29. Atha kho bhikkhave Maro papima annataram Brahma-parisajjam anvavisitva mam etad-avoca:|| ||

'Sace kho tvam marisa evam janasi,||
sace tvam evam-anubuddho,||
ma savake upanesi||
ma pabbajite,||
ma savakanam dhammam desesi||
ma pabbajitanam,||
ma savakesu gedhim-akasi||
ma pabbajitesu.|| ||

Ahesum kho bhikkhu taya pubbe samana-brahmana lokasmim arahanto Samma-sambuddha patijanamana,||
te savake upanesum||
pabbajite,||
savakanam dhammam desesum||
pabbajitanam,||
savakesu gedhim-akamsu||
pabbajitesu.|| ||

Te savake upanetva||
pabbajite,||
savakanam dhammam desetva||
pabbajitanam,||
savakesu gedhikata-citta||
pabbajitesu,||
kayassa bheda panupaccheda hine kaye patitthita.|| ||

Ahesum pana bhikkhu taya pubbe samana-brahmana lokasmim arahanto Samma-sambuddha [331] patijanamana,||
te na savake upanesum
na pabbajite,||
na savakanam dhammam desesum||
na pabbajitanam,||
na savakesu gedhim-akamsu||
na pabbajitesu.|| ||

Te na savake upanetva||
na pabbajite,||
na savakanam dhammam desetva||
na pabbajitanam,||
na savakesu gedhi-kata-citta||
na pabbajitesu,||
kayassa bheda panupaccheda panite kaye patitthita.|| ||

30. Tan-taham bhikkhu evam vadami:|| ||

Ingha tvam marisa appossukko dittha-dhamma-sukha-viharam anuyutto viharassu,||
anakkhatam kusalam hi marisa,||
ma param ovadahi' ti.|| ||

Evam vutte aham bhikkhave Maram papimantam etad-avocam:|| ||

'"Janami kho taham papima,||
ma tvam mannittho:||
na mam janati" ti.|| ||

Maro tvam-asi papima,||
na mam tvam papima hitanukampi evam vadesi,||
ahitanukampi mam tvam papima evam vadesi,||
tuyham hi papima evam hoti:|| ||

'Yesam Samano Gotamo dhammam desissati||
te me visayam upativattissanti' ti.|| ||

Asammasambuddha ca pana te papima samana-brahmana samana:|| ||

'Sammasambuddh'amha' ti patijanimsu.|| ||

Aham kho pana papima Sammasambuddho va samano:||
'Samma-sambuddho'mhi' ti patijanami.|| ||

Desento pi hi papima Tathagato savakanam dhammam tadiso va,||
adesento pi hi papima Tathagato savakanam dhammam tadiso va; upanento pi hi papima Tathagato savake tadiso va,||
anupanento pi hi papima Tathagato savake tadiso va.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Tathagatassa papima ye asava sankilesika ponobhavika sadara dukkhavipaka ayatim jati-jara-maraniya te pahina ucchinna-mula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma.|| ||

Seyyatha pi papima talo matthakacchinno abhabbo puna virulhiya,||
evam-eva kho papima Tathagatassa ye asava sankilesika ponobhavika sadara dukkhavipaka ayatim jati-jara-maraniya te pahina ucchinna-mula talavatthukata anabhavakata ayatim anuppadadhamma' ti.|| ||

31. Itih'idam Marassa ca analapanataya Brahmuno ca abhinimantanataya tasma imassa veyyakaranassa Brahma-nimantanikan-t'eva adhivacanan" ti.|| ||

BRAHMANIMANTANIKA SUTTA

 


[1]Why is this not the full list as found in the Mulapariyaya?


Contact:
E-mail
Copyright Statement