Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
I. Mulapannasa
5. Cula Yamaka Vagga

Sutta 50

Mara Tajjaniya Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam ayasma Maha Moggallano Bhaggesu viharati Sumsumaragire Bhesakalavane Migadaye.|| ||

Tena kho pana samayena ayasma Maha Moggallano abbhokase cankamati.|| ||

2. Tena kho pana samayena Maro papima ayasmato Maha Moggallanassa kucchigato hoti kotthamanupavittho.|| ||

Atha kho ayasmato Maha Moggallanassa etad ahosi:|| ||

Kin nu kho me kucchi garugaru viya masacitam manne ti.|| ||

Atha kho ayasma Maha Moggallano cankama orohitva viharam pavisitva pannatte asane nisidi.|| ||

Nisajja kho ayasma Maha Moggallano paccattam yoniso manasakasi.|| ||

3. Addasa kho ayasma Maha Moggallano Maram papimantam kucchigatam kottham-anupavittham,||
disvana Maram papimantam etad avoca:|| ||

Nikkhama papima,||
nikkhama papima,||
ma Tathagatam vihesesi||
ma Tathagatasavakam.|| ||

Ma te ahosi digha-rattam ahitaya dukkhayati.|| ||

4. Atha kho Marassa papimato etad ahosi:|| ||

"Ajanam eva kho mam ayam samano apassam evam aha:|| ||

'Nikkhama papima,||
nikkhama papima,||
ma Tathagatam vihesesi||
ma Tathagatasavakam.|| ||

Ma te ahosi digha-rattam ahitaya dukkhaya' ti.|| ||

Yo pi'ssa so sattha,||
so pi mam n'eva khippam janeyya,||
kuto pana mam ayam savako janissati" ti.|| ||

5. Atha kho ayasma Maha Moggallano Maram papimantam etad avoca:|| ||

"Evam pi kho taham papima janami,||
ma tvam mannittho:||
na mam janati ti||
Maro tvam asi papima.|| ||

Tuyham hi papima evam hoti:|| ||

'Ajanam eva kho mam ayam samano apassam evam aha:|| ||

Nikkhama papima,||
nikkhama papima,||
ma Tathagatam vihesesi,||
ma Tathagatasavakam.|| ||

Ma te ahosi digha-rattam ahitaya dukkhaya' ti.|| ||

Yo pi'ssa so sattha,||
so pi mam n'eva khippam janeyya,||
kuto pana mam ayam savako janissati" ti.|| ||

6. Atha kho Marassa papimato etad ahosi:|| ||

Janam eva kho mam ayam samano passam evam aha:|| ||

Nikkhama papima,||
nikkhama papima,||
ma Tathagatam vihesesi,||
ma Tathagatasavakam.|| ||

Ma te ahosi digha-rattam ahitaya dukkhayati.|| ||

Atha kho Maro papima [333] ayasmato Maha Moggallanassa mukhato uggantva paccaggale atthasi.|| ||

7. Addasa kho ayasma Maha Moggallano Maram papimantam paccaggale thitam||
disvana Maram papimantam etad avoca:|| ||

Ettha pi kho taham, papima passami,||
ma tvam mannattho:|| ||

Na mam passati ti.|| ||

Eso tvam papima paccaggale thito.|| ||

8. Bhutapubbaham papima Dusi nama maro ahosim.|| ||

Tassa me Kali nama bhagini tassa tvam putto.|| ||

So me tvam bhagineyyo hosi.|| ||

Tena kho pana papima samayena Kakusandho Bhagava araham Sammasambuddho loke uppanno hoti.|| ||

Kakusandhassa kho pana papima Bhagavato arahato Samma-sambuddhassa Vidhura-Sanjiva nama savakayugam ahosi aggam bhaddayugam.|| ||

Yavata kho pana papima Kakusandhassa Bhagavato arahato Samma-sambuddhassa savaka,||
nassu'dha koci ayasmata Vidhurena samasamo hoti yad idam dhammadesanaya.|| ||

Imina kho etam papima pariyayena ayasmato Vidhurassa Vidhuro Vidhuro t'veva samanna udapadi.|| ||

Ayasma pana papima Sanjivo arannagato pi rukkhamulagato pi sunnagaragato pi appakasiren'eva sanna-vedayita-nirodham samapajjati.|| ||

Bhutapubbam papima ayasma Sanjivo annatarasmim rukkhamule sanna-vedayita-nirodham samapanno nisinno hoti.|| ||

Addasamsu kho papima gopalaka pasupalaka kassaka pathavino ayasmantam Sanjivam annatarasmim rukkhamule sanna-vedayita-nirodham samapajjitva nisinnam||
disvana n'esam etad ahosi:|| ||

Acchariyam vata bho,||
abbhutam vata bho,||
ayam samano nisinnako va kalakato,||
handa nam dahamati.|| ||

Atha kho te papima gopalaka pasupalaka kassaka pathavino tinan ca katthan ca gomayan ca sankaddhitva ayasmato Sanjivassa kaye upacinitva aggim datva pakkamimsu.|| ||

Atha kho papima ayasma Sanjivo tassa rattiya accayena taya samapattiya vutthahitva civarani papphotetva pubbanha-samayam nivasetva pattacivaram adaya gamam pindaya pavisi.|| ||

Addasamsu kho te papima gopalaka pasupalaka kassaka pathavino ayasmantam Sanjivam pindaya carantam||
disvana n'esam etad ahosi:|| ||

Acchariyam vata bho,||
abbhutam vata bho,||
ayam samano nisinnako va kalakato,||
svayam patisanjivito [334] ti.|| ||

Imina kho etam papima pariyayena ayasmato Sanjivassa Sanjivo Sanjivo t'veva samanna udapadi.|| ||

9. Atha kho papima Dusissa Marassa etad ahosi:|| ||

Imesam kho aham bhikkhunam silavantanam kalyana-dhammanam n'eva janami agatim va gatim va.|| ||

Yan nunaham brahmana-gahapatike anvaviseyyam:|| ||

Etha tumhe bhikkhu silavante kalyana-dhamme akkosatha paribhasatha rosetha vihesetha.|| ||

App'eva nama tumhehi akkosiyamananam paribhasiyamananam rosiyamananam vihesiyamananam siya cittassa annathattam,||
yatha tam Dusi Maro labhetha otaran ti.|| ||

Atha kho te papima Dusi Maro brahmana gahapatike anvavisi:|| ||

Etha tumhe, bhikkhu silavante kalyana-dhamme akkosatha paribhasatha rosetha vihesetha.|| ||

App'eva nama tumhehi akkosiyamananam paribhasiyamananam rosiyamananam vihesiyamananam siya cittassa annathattam,||
yatha tam Dusi Maro labhetha otaran ti.|| ||

10. Atha kho te papima brahmana-gahapatika anvavittha Dusina Marena bhikkhu silavante kalyana-dhamme akkosanti paribhasanti rosenti vihesenti:|| ||

"Ime pana mundaka samanaka ibbha kinha bandhupadapacca||
'jhayino'sma jhayino'sma' ti||
pattakkhandha adhomukha madhurakajata jhayanti pajjhayanti nijjhayanti apajjhayanti.|| ||

Seyyatha pi nama uluko rukkhasakhaya musikam magayamano jhayati pajjhayati nijjhayati apajjhayati,||
evam ev'ime mundaka samanaka ibbha kinha bandhupadapacca:||
'jhayino'sma jhayino'sma' ti||
pattakkhandha adhomukha madhurakajata jhayanti pajjhayanti nijjhayanti apajjhayanti.|| ||

Seyyatha pi nama kotthu naditire macche magayamano jhayati pajjhayati nijjhayati apajjhayati,||
evam ev'ime mundaka samanaka ibbha kinha bandhupadapacca||
'jhayino'sma jhayino'sma' ti||
pattakkhandha adhomukha madhurakajata jhayanti pajjhayanti nijjhayanti apajjhayanti.|| ||

Seyyatha pi nama bilaro sandhisamalasankatire musikam magayamano jhayati pajjhayati nijjhayati apajjhayati,||
evam ev'ime mundaka samanaka ibbha kinha bandhupadapacca||
'jhayino'sma jhayino'sma' ti||
pattakkhandha adhomukha madhurakajata jhayanti pajjhayanti nijjhayanti apajjhayanti.|| ||

Seyyatha pi nama gadrabho vahacchinno sandhisamalasankatire jhayati pajjhayati nijjhayati apajjhayati,||
evam ev'ime mundaka samanaka ibbha kinha bandhupadapacca||
'jhayino'sma, jhayino'sma' ti||
pattakkhandha adhomukha madhurakajata jhayanti pajjhayanti nijjhayanti apajjhayanti" ti.|| ||

Ye kho pana papima tena samayena manussa kalam karonti,||
yebhuyyena kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjanti.|| ||

[335] 11. Atha kho papima Kakusandho Bhagava araham Sammasambuddho bhikkhu amantesi:|| ||

Anvavittha kho bhikkhave brahmana-gahapatika Dusina Marena:|| ||

'Etha tumhe, bhikkhu,||
silavante kalyana-dhamme akkosatha paribhasatha rosetha vihesetha.|| ||

App'eva nama tumhehi akkosiyamananam paribhasiyamananam rosiyamananam vihesiyamananam siya cittassa annathattam yatha tam Dusi Maro labhetha otaran ti.|| ||

Etha tumhe bhikkhave metta-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharatha,||
tatha dutiyam, tatha tatiyam, tatha catutthim,||
iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam metta-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjhena pharitva viharatha.|| ||

Karunasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharatha,||
tatha dutiyam, tatha tatiyam, tatha catutthim,||
iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam karuna-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjhena pharitva viharatha.|| ||

Muditasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharatha,||
tatha dutiyam, tatha tatiyam, tatha catutthim,||
iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam mudita-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjhena pharitva viharatha.|| ||

Upekkhasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharatha,||
tatha dutiyam, tatha tatiyam, tatha catutthim,||
iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam upekkha-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjhena pharitva viharathati.|| ||

12. Atha kho te papima bhikkhu Kakusandhena Bhagavata arahata sammasambuddhena evam ovadiyamana evam anusasiyamana arannagata pi, rukkhamulagata pi, sunnagaragata pi metta-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharimsu||
tatha dutiyam, tatha tatiyam, tatha catutthim,||
iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam metta-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjhena pharitva viharimsu.|| ||

Karuna-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharimsu,||
tatha dutiyam, tatha tatiyam, tatha catutthim,||
iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam karuna-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjhena pharitva viharimsu.|| ||

Mudita-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharimsu,||
tatha dutiyam, tatha tatiyam, tatha catutthim,||
iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam mudita-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjhena pharitva viharimsu.|| ||

Upekkhasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharimsu,||
tatha dutiyam, tatha tatiyam, tatha catutthim,||
iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam upekkha-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena abyapajjhena pharitva viharimsu.|| ||

13. Atha kho papima Dusissa Marassa etad ahosi:|| ||

"Evam pi kho aham karonto imesam bhikkhunam silavantanam kalyana-dhammanam n'eva janami agatim va gatim va.|| ||

Yan nunaham brahmana-gahapatike anvaviseyyam:|| ||

Etha tumhe, bhikkhu silavante kalyana-dhamme sakkarotha garukarotha manetha [336] pujetha,||
app'eva nama tumhehi sakkariyamananam garukariyamananam maniyamananam pujiyamananam siya cittassa annathattam yatha nam Dusi Maro labhetha otaran ti.|| ||

14. Atha kho te papima Dusi Maro brahmana-gahapatike anvavisi:|| ||

Etha tumhe, bhikkhu silavante kalyana-dhamme sakkarotha garukarotha manetha pujetha.|| ||

App'eva nama tumhehi sakkariyamananam garukariyamananam maniyamananam pujiyamananam siya cittassa annathattam yatha nam Dusi Maro labhetha otaran ti.|| ||

Atha kho te papima brahmana-gahapatika anvavittha Dusina Marena bhikkhu silavante kalyana-dhamme sakkaronti garukaronti manenti pujenti.|| ||

Ye kho pana papima tena samayena manussa kalam karonti,||
yebhuyyena kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjanti.|| ||

15. Atha kho papima,||
Kakusandho Bhagava araham Sammasambuddho bhikkhu amantesi:|| ||

Anvavittha kho bhikkhave brahmana-gahapatika Dusina Marena:|| ||

"Etha tumhe, bhikkhu silavante kalyana-dhamme sakkarotha garukarotha manetha pujetha.|| ||

App'eva nama tumhehi sakkariyamananam garukariyamananam maniyamananam pujiyamananam siya cittassa annathattam yatha tam1 Dusi Maro labhetha otaran ti."|| ||

Etha tumhe bhikkhave, asubhanupassi kaye viharatha,||
ahare patikkulasannino,||
sabbaloke anabhiratasannino,||
sabbasankharesu aniccanupassino ti.|| ||

16. Atha kho te papima,||
bhikkhu Kakusandhena Bhagavata arahata Sammasambuddhena evam ovadiyamana evam anusasiyamana arannagata pi, rukkhamulagata pi, sunnagaragata pi||
asubhanupassi kaye viharimsu,||
ahare patikkulasannino,||
sabbaloke anabhiratasannino,||
sabbasamkharesu aniccanupassino.|| ||

17. Atha kho papima, Kakusandho Bhagava araham Sammasambuddho pubbanha-samayam nivasetva pattacivaram adaya ayasmata Vidhurena paccha samanena gamam pindaya pavisi.|| ||

Atha kho papima Dusi Maro annataram kumaram anvavisitva sakkharam gahetva ayasmato Vidhurassa sise paharam adasi,||
sisam vobhindi.|| ||

Atha kho papima ayasma Vidhuro bhinnena sisena lohitena galantena Kakusandham yeva [337] Bhagavantam arahantam Sammasambuddham pitthito pitthito anubandhi.|| ||

Atha kho papima Kakusandho Bhagava araham Sammasambuddho nagapalokitam apalokesi:|| ||

Na cayam Dusi Maro mattam annasiti.|| ||

Sahapalokanaya ca pana papima Dusi Maro tamha ca thana cavi,||
mahanirayan ca upapajji.|| ||

18. Tassa kho pana papima mahanirayassa tayo namadheyya honti:|| ||

Chaphassayataniko iti pi,||
sankusamahato iti pi,||
paccattavedaniyo iti pi.|| ||

Atha kho mam papima nirayapala upasankamitva etad avocum:|| ||

Yada kho te marisa sankuna sanku hadaye samagaccheyya.|| ||

Atha nam ajaneyyasi:||
'vassasahassam me niraye paccamanassa' ti.|| ||

So kho aham papima bahuni vassani||
bahuni vassasatani||
bahuni vassasahassani||
tasmim mahaniraye apaccim,||
dasa vassasahassani tass'eva mahanirayassa ussade apaccim vutthanimam nama vedanam vediyamano.|| ||

Tassa mayham papima evarupo kayo hoti seyyatha pi manussassa,||
evarupam sisam hoti seyyatha pi macchassa.|| ||

 

Kidiso nirayo asi yattha Dusi apaccatha.||
Vidhuram savakam-asajja Kakusandhan ca brahmanam:|| ||

Satam asi ayosanku, sabbe paccattavedana,||
idiso nirayo asi yattha Dusi apaccatha,||
Vidhuram savakam-asajja Kakusandhan ca brahmanam.|| ||

Yo etam-abhijanati bhikkhu Buddhassa savako,||
Tadisam bhikkhum-asajja Kanha dukkham nigacchasi.|| ||

Majjhe sarassa titthanti vimana kappathayino,||
Veluriyavanna rucira accimanto pabhassara,||
Acchara tattha naccanti puthu nanattavanniyo.|| ||

Yo etam-abhijanati bhikkhu Buddhassa savako,||
Tadisam bhikkhum-asajja Kanha dukkham nigacchasi.|| ||

Yo ve Buddhena cudito bhikkhu-sanghassa pekkhato,||
Migaramatu pasadam padangutthena kampayi.|| ||

Yo etam-abhijanati bhikkhu Buddhassa savako,||
Tadisam bhikkhum-asajja Kanha dukkham nigacchasi.|| ||

Yo Vejayan tam pasadam padangutthena kampayi,||
Iddhibalen'upatthaddho samvejesi ca devata.|| ||

[338] Yo etam-abhijanati bhikkhu Buddhassa savako,||
Tadisam bhikkhum-asajja Kanha dukkham nigacchasi.|| ||

Yo Vejayante pasade Sakkam so paripucchati,||
Api avuso janasi tanhakkhayavimuttiyo||
Tassa Sakko viyakasi panham puttho yathatatham.|| ||

Yo etam-abhijanati bhikkhu Buddhassa savako,||
Tadisam bhikkhum-asajja Kanha dukkham nigacchasi.|| ||

Yo Brahmanam paripucchati Sudhammayam abhito sabham||
'Ajja pi te avuso ditthi ya te ditthi pure ahu,||
Passasi vitivattantam Brahmaloke pabhassaram'.|| ||

Tassa Brahma viyakasi anupubbam yathatatham:||
'Na me marisa sa ditthi ya me ditthi pure ahu.|| ||

Passami vitivattantam Brahmaloke pabhassaram,||
So'ham ajja katham vajjam: aham nicco'mhi sassato.'|| ||

Yo etam-abhijanati bhikkhu Buddhassa savako,||
Tadisam bhikkhum-asajja Kanha dukkham nigacchasi.|| ||

Yo Mahaneruno kutam vimokhena aphassayi,||
Vanam Pubbavidehanam, ye ca bhumisaya nara.|| ||

Yo etam-abhijanati bhikkhu Buddhassa savako,||
Tadisam bhikkhum-asajja Kanha dukkham nigacchasi.|| ||

Na ve aggi cetayati: aham balam dahami ti,||
Balo va jalitam aggim asajjana sa dayhati.|| ||

Evam eva tuvam Mara asajjana Tathagatam,||
Sayam dahi'ssasi attanam, balo aggim va samphusam.|| ||

Apunnam pasavi Maro asajjana Tathagatam,||
Kin nu mannasi papima: na me papam vipaccati.|| ||

Karoto ciyati papam cirarattaya Andatitaka,||
Mara nibbinda Buddhamha, asam ma kasi bhikkhusu.|| ||

Iti Maram aghattesi bhikkhu Bhesakalavane,||
Tato so dummano yakkho tatth'ev'antaradhayathati.

MARATAJJANIYA SUTTAM DASAMAM

CULAYAMAKAVAGGO PANCAMO

MULAPANNASAM NITTHITAM


Contact:
E-mail
Copyright Statement