Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

German translation

Majjhima Nikaya
II. Majjhima-Pannasa
1. Gahapati Vagga

Sutta 52

Atthaka-Nagara Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam ayasma Anando Vesaliyam viharati Beluvagamake.|| ||

Tena kho pana samayena Dasamo gahapati Atthakanagaro Pataliputtam anuppatto hoti kenacid-eva karaniyena.|| ||

Atha kho Dasamo gahapati Atthakanagaro yena Kukkutaramo yena annataro bhikkhu ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva tam bhikkhum abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Dasamo gahapati Atthakanagaro tam bhikkhum etad avoca:|| ||

"Kahan nu kho bhante ayasma Anando etarahi viharati?|| ||

Dassana-kama hi mayam tam ayasmantam Anandan" ti.|| ||

"Eso gahapati ayasma Anando Vesaliyam viharati Beluvagamake" ti.|| ||

Atha kho Dasamo gahapati Atthakanagaro Pataliputte tam karaniyam tiretva yena Vesali Beluvagamako yen'ayasma Anando ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Anandam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Dasamo gahapati Atthakanagaro ayasmantam Anandam etad avoca:|| ||

"Atthi nu kho bhante Ananda tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena||
eka-dhammo akkhato||
yattha bhikkhuno appamattassa atapino pahitattassa viharato avimuttam va cittam vimuccati,||
aparikkhina va asava parikkhayam gacchanti||
ananuppattam va anuttaram yogakkhemam anupapunati" ti?|| ||

"Atthi kho gahapati tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena||
eka-dhammo akkhato,||
[350] yattha bhikkhuno appamattassa atapino pahitattassa viharato avimuttan c'eva cittam vimuccati||
aparikkhina ca asava parikkhayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati" ti.|| ||

"Katamo pana bhante Ananda tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena||
eka-dhammo akkhato||
yattha bhikkhuno appamattassa atapino pahitattassa viharato avimuttan c'eva cittam vimuccati||
aparikkhina ca asava parikkhayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati" ti?|| ||

"Idha gahapati bhikkhu||
vivicc'eva kamehi||
vivicca akusalehi dhammehi||
savitakkam||
savicaram||
vivekajam piti-sukham||
pathamam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So iti patisancikkhati:|| ||

'Idam pi kho pathamam-jhanam abhisankhatam||
abhisancetayitam,||
yam kho pana kinci abhisankhatam abhisancetayitam||
tad aniccam nirodha-dhamman' ti pajanati.|| ||

So tattha thito asavanam khayam papunati;||
no ce asavanam khayam papunati;||
ten'eva dhamma-ragena taya dhamma-nandiya||
pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya||
opapatiko hoti||
tattha-parinibbayi anavatti-dhammo tasma loka.|| ||

Ayam pi kho gahapati tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena||
ekadhammo akkhato,||
yattha bhikkhuno appamattassa atapino pahitattassa viharato avimuttan c'eva cittam vimuccati||
aparikkhina ca asava parikkhayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati.|| ||

Puna ca param gahapati bhikkhu||
vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam||
cetaso ekodi-bhavam||
avitakkam||
avicaram||
samadhijam piti-sukham||
dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So iti patisancikkhati:|| ||

Idam pi kho dutiyam-jhanam abhisankhatam||
abhisancetayitam,||
yam kho pana kinci abhisankhatam abhisancetayitam||
tad aniccam nirodha-dhamman' ti pajanati.|| ||

So tattha thito asavanam khayam papunati;||
no ce asavanam khayam papunati;||
ten'eva dhamma-ragena taya dhamma-nandiya||
pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya||
opapatiko hoti||
tattha-parinibbayi anavatti-dhammo tasma loka.|| ||

Ayam pi kho gahapati tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena||
[351] ekadhammo akkhato,||
yattha bhikkhuno appamattassa atapino pahitattassa viharato avimuttan c'eva cittam vimuccati||
aparikkhina ca asava parikkhayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati.|| ||

Puna ca param gahapati bhikkhu||
pitiya ca viraga||
upekkhako ca viharati||
sato ca sampajano sukhan ca kayena patisanvedeti||
yantam ariya acikkhanti:||
'Upekkhako satima sukha-vihari' ti||
tam tatiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So iti patisancikkhati:|| ||

Idam pi kho tatiyam-jhanam abhisankhatam||
abhisancetayitam,||
yam kho pana kinci abhisankhatam abhisancetayitam||
tad aniccam nirodha-dhamman' ti pajanati.|| ||

So tattha thito asavanam khayam papunati;||
no ce asavanam khayam papunati;||
ten'eva dhamma-ragena taya dhamma-nandiya||
pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya||
opapatiko hoti||
tattha-parinibbayi anavatti-dhammo tasma loka.|| ||

Ayam pi kho gahapati tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena||
ekadhammo akkhato,||
yattha bhikkhuno appamattassa atapino pahitattassa viharato avimuttan c'eva cittam vimuccati||
aparikkhina ca asava parikkhayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati.|| ||

Puna ca param gahapati bhikkhu||
sukhassa ca pahana||
dukkhassa ca pahana,||
pubbe va somanassa-domanassanam atthangama||
adukkham-asukham||
upekkhasati parisuddhim||
catuttham-jhanam upasampajja viharati.|| ||

So iti patisancikkhati:|| ||

Idam pi kho catuttham-jhanam abhisankhatam||
abhisancetayitam,||
yam kho pana kinci abhisankhatam abhisancetayitam||
tad aniccam nirodha-dhamman' ti pajanati.|| ||

So tattha thito asavanam khayam papunati;||
no ce asavanam khayam papunati;||
ten'eva dhamma-ragena taya dhamma-nandiya||
pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya||
opapatiko hoti||
tattha-parinibbayi anavatti-dhammo tasma loka.|| ||

Ayam pi kho gahapati tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena||
ekadhammo akkhato,||
yattha bhikkhuno appamattassa atapino pahitattassa viharato avimuttan c'eva cittam vimuccati||
aparikkhina ca asava parikkhayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati.|| ||

Puna ca param gahapati bhikkhu||
metta-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catutthim||
iti uddham-adho tiriyam sabbadhi||
sabbattataya||
sabbavantam lokam||
metta-sahagatena cetasa vipulena||
mahaggatena||
appamanena||
averena avyapajjhena pharitva viharati.|| ||

So iti patisancikkhati:|| ||

Ayam pi kho metta-ceto-vimutti abhisankhatam||
abhisancetayitam,||
yam kho pana kinci abhisankhatam abhisancetayitam||
tad aniccam nirodha-dhamman' ti pajanati.|| ||

So tattha thito asavanam khayam papunati;||
no ce asavanam khayam papunati;||
ten'eva dhamma-ragena taya dhamma-nandiya||
pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya||
opapatiko hoti||
tattha-parinibbayi anavatti-dhammo tasma loka.|| ||

Ayam pi kho gahapati tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena||
ekadhammo akkhato,||
yattha bhikkhuno appamattassa atapino pahitattassa viharato avimuttan c'eva cittam vimuccati||
aparikkhina ca asava parikkhayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati.|| ||

Puna ca param gahapati bhikkhu||
karuna-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catutthim,||
iti uddham-adho tiriyam sabbadhi||
sabbattataya||
sabbavantam lokam||
karuna-sahagatena cetasa vipulena||
mahaggatena||
appamanena||
averena avyapajjhena pharitva viharati.|| ||

So iti patisancikkhati:|| ||

'Ayam pi kho karuna-ceto-vimutti abhisankhatam||
abhisancetayitam,||
yam kho pana kinci abhisankhatam abhisancetayitam||
tad aniccam [352] nirodha-dhamman' ti pajanati.|| ||

So tattha thito asavanam khayam papunati;||
no ce asavanam khayam papunati;||
ten'eva dhamma-ragena taya dhamma-nandiya||
pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya||
opapatiko hoti||
tattha-parinibbayi anavatti-dhammo tasma loka.|| ||

Ayam pi kho gahapati tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena||
ekadhammo akkhato,||
yattha bhikkhuno appamattassa atapino pahitattassa viharato avimuttan c'eva cittam vimuccati||
aparikkhina ca asava parikkhayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati.|| ||

Puna ca param gahapati bhikkhu||
mudita-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catutthim iti uddham-adho tiriyam sabbadhi||
sabbattataya||
sabbavantam lokam||
mudita-sahagatena cetasa vipulena||
mahaggatena||
appamanena||
averena avyapajjhena pharitva viharati.|| ||

So iti patisancikkhati:|| ||

'Ayam pi kho mudita-ceto-vimutti abhisankhatam||
abhisancetayitam,||
yam kho pana kinci abhisankhatam abhisancetayitam||
tad aniccam nirodha-dhamman' ti pajanati.|| ||

So tattha thito asavanam khayam papunati;||
no ce asavanam khayam papunati;||
ten'eva dhamma-ragena taya dhamma-nandiya||
pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya||
opapatiko hoti||
tattha-parinibbayi anavatti-dhammo tasma loka.|| ||

Ayam pi kho gahapati tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena||
ekadhammo akkhato,||
yattha bhikkhuno appamattassa atapino pahitattassa viharato avimuttan c'eva cittam vimuccati||
aparikkhina ca asava parikkhayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati.|| ||

Puna ca param gahapati bhikkhu upekkha-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati||
tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catutthim iti uddham-adho tiriyam sabbadhi||
sabbattataya||
sabbavantam lokam||
upekkha-sahagatena cetasa vipulena||
mahaggatena||
appamanena||
averena avyapajjhena pharitva viharati.|| ||

So iti patisancikkhati:|| ||

'Ayam pi kho upekkhaceto-vimutti abhisankhatam||
abhisancetayitam,||
yam kho pana kinci abhisankhatam abhisancetayitam||
tad aniccam nirodha-dhamman' ti pajanati.|| ||

So tattha thito asavanam khayam papunati;||
no ce asavanam khayam papunati;||
ten'eva dhamma-ragena taya dhamma-nandiya||
pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya||
opapatiko hoti||
tattha-parinibbayi anavatti-dhammo tasma loka.|| ||

Ayam pi kho gahapati tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena||
ekadhammo akkhato,||
yattha bhikkhuno appamattassa atapino pahitattassa viharato avimuttan c'eva cittam vimuccati||
aparikkhina ca asava parikkhayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati.|| ||

Puna ca param gahapati bhikkhu sabbaso rupa-sannanam samatikkama||
patigha-sannanam atthangama||
nanatta-sannanam amanasi-kara||
'Ananto akaso' ti||
akasanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

So iti patisancikkhati:|| ||

'Ayam pi kho pana akasanancayatana-samapatti abhisankhatam||
abhisancetayitam,||
yam kho pana kinci abhisankhatam abhisancetayitam||
tad aniccam nirodha-dhamman' ti pajanati.|| ||

So tattha thito asavanam khayam papunati;||
no ce asavanam khayam papunati;||
ten'eva dhamma-ragena taya dhamma-nandiya||
pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya||
opapatiko hoti||
tattha-parinibbayi anavatti-dhammo tasma loka.|| ||

Ayam pi kho gahapati tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena||
ekadhammo akkhato,||
yattha bhikkhuno appamattassa atapino pahitattassa viharato avimuttan c'eva cittam vimuccati||
aparikkhina ca asava parikkhayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati.|| ||

Puna ca param gahapati bhikkhu sabbaso akasanancayatanam samatikkamma||
'Anantam vinnanan' ti||
vinnanancayatanam upasampajja viharati.|| ||

So iti patisancikkhati:|| ||

'Ayam pi kho vinnanancayatana samapatti abhisankhatam||
abhisancetayitam,||
yam kho pana kinci abhisankhatam abhisancetayitam||
tad aniccam nirodha-dhamman' ti pajanati.|| ||

So tattha thito asavanam khayam papunati;||
no ce asavanam khayam papunati;||
ten'eva dhamma-ragena taya dhamma-nandiya||
pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya||
opapatiko hoti||
tattha-parinibbayi anavatti-dhammo tasma loka.|| ||

Ayam pi kho gahapati tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena||
ekadhammo akkhato,||
yattha bhikkhuno appamattassa atapino pahitattassa viharato avimuttan c'eva cittam vimuccati||
aparikkhina ca asava parikkhayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati.|| ||

Puna ca param gahapati bhikkhu||
sabbaso vinnanancayatanam samatikkamma||
'N'atthi kinci' ti||
akincannayatanam upasampajja viharati.|| ||

So iti patisancikkhati:|| ||

'Ayam pi kho akincannayatanasamapatti abhisankhatam||
abhisancetayitam,||
yam kho pana kinci abhisankhatam abhisancetayitam||
tad aniccam nirodha-dhamman' ti pajanati.|| ||

So tattha thito asavanam khayam papunati;||
no ce asavanam khayam papunati;||
ten'eva dhamma-ragena taya dhamma-nandiya||
pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya||
opapatiko hoti||
tattha-parinibbayi anavatti-dhammo tasma loka.|| ||

Ayam pi kho gahapati tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena||
ekadhammo akkhato,||
yattha bhikkhuno appamattassa atapino pahitattassa viharato avimuttan c'eva cittam vimuccati||
aparikkhina ca asava parikkhayam gacchanti||
ananuppattan ca anuttaram yogakkhemam anupapunati.|| ||

Evam vutte Dasamo gahapati Atthakanagaro ayasmantam Anandam etad avoca:|| ||

"Seyyatha pi bhante Ananda puriso ekam nidhimukham gavesanto sakideva ekadasa [353] nidhimukhani adhigaccheyya,||
evam eva kho aham bhante ekam amatadvaram gavesanto sakideva ekadasa amatadvarani alattham savanaya.|| ||

Seyyatha pi bhante purisassa agaram ekadasadvaram,||
so tasmim agare aditte eka-m-ekena pi dvarena sakkuneyya attanam sotthim katum,||
evam eva kho aham bhante imesam ekadasannam amatadvaranam eka-m-ekena pi amatadvarena sakkunissami attanam sotthim katum.|| ||

Ime hi nama bhante annatitthiya acariyassa acariyadhanam pariyesissanti.|| ||

Kimpanaham ayasmato Anandassa pujam na karissami" ti.|| ||

Atha kho Dasamo gahapati Atthakanagaro Pataliputtan ca Vesalikan ca bhikkhu-sangham sannipatapetva panitena khadaniyena bhojaniyena sahattha santappesi sampavaresi.|| ||

Ekamekan ca bhikkhum paccekadussayugena acchadesi,||
ayasmantam Anandam ticivarena acchadesi.|| ||

Ayasmato ca Anandassa pancasatam viharam karapesi' ti.|| ||

Atthakanagarasuttam dutiyam.


Contact:
E-mail
Copyright Statement