Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
II. Majjhima-Pannasa
2. Bhikkhu Vagga

Sutta 68

Nalakapana Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Kosalesu viharati na'akapane palasavane.|| ||

Tena kho pana samayena sambahula abhinnata abhinnata kulaputta Bhagavantam uddissa saddha agarasma anagariyam pabbajita honti.|| ||

Ayasma ca Anuruddho ayasma ca Bhaddiyo ayasma ca Kimbilo ayasma ca bhagu ayasma kundadhano ayasma ca revato ayasma ca Anando: anne ca abhinnata abhinnata kulaputta.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagava bhikkhu-sanghaparivuto [463] abbhokase nisinno hoti.|| ||

Atha kho Bhagava te kulaputte arabbha bhikkhu amantesi||
ye te bhikkhave kulaputta mamam uddissa saddha agarasma anagariyam pabbajita||
kacci te bhikkhave bhikkhu abhirata brahmacariye' ti.|| ||

Evam vutte te bhikkhu tunhi ahesum.|| ||

Dutiyam pi kho Bhagava te kulaputte arabbha bhikkhu amantesi,||
ye te bhikkhave kulaputta mamam uddissa saddha agarasma anagariyam pabbajita||
kacci te bhikkhave bhikkhu abhirata brahmacariye' ti.|| ||

Evam vutte te bhikkhu tunhi ahesum.|| ||

Tatiyam pi kho Bhagava te kulaputte arabbha bhikkhu amantesi||
ye te bhikkhave kulaputta mamam uddissa saddha agarasma anagariyam pabbajita||
kacci te bhikkhu abhirata brahmacariye' ti.|| ||

Tatiyam pi kho te bhikkhu tunhi ahesum.|| ||

Atha kho Bhagavato etad ahosi: yan nunaham teva3 kulaputte puccheyyan' ti.|| ||

Atha kho Bhagava ayasmantam Anuruddham amantesi: kacci tumhe Anuruddha abhirata brahmacariye' ti.|| ||

Taggha mayam bhante abhirata brahmacariyeti.|| ||

Sadhu sadhu Anuruddha etam kho Anuruddha tumhakam patirupam kulaputtanam saddha agarasma anagariyam pabbajitanam yam tumhe abhirameyyatha brahmacariye.|| ||

Yena tumhe Anuruddha bhadrena yobbanena samannagata pathamena vayasa susu kalakesa kame paribhunjeyyatha.|| ||

Tena tumhe Anuruddha bhadrena4 yobbanena samannagata pathamena vayasa susu kalakesa agarasma anagariyam pabbajita.|| ||

Te kho pana tumhe Anuruddha n'eva rajabhinita agarasma anagariyam pabbajita||
na corabhinita agarasma anagariyam pabbajita||
na inatta agarasma anagariyam pabbajita||
na bhayatta agarasma anagariyam pabbajita||
na ajivikapakata agarasma anagariyam pabbajita.|| ||

Api ca kho'mhi otinno jatiya jaraya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi||
dukkhotinno dukkhapareto app'eva nama imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriya pannayetha' ti.|| ||

Na nu tumhe Anuruddha evam saddha agarasma anagariyam pabbajita' ti.|| ||

Evam bhante.|| ||

Evam pabbajitena ca pana Anuruddha kulaputtena kimassa.|| ||

Karaniyam: 'vivekam Anuruddha kamehi vivekam akusalehi dhammehi piti-sukham nadhigacchati annam va tato santataram.|| ||

Tassa abhijjha pi cittam pariyadaya titthati.|| ||

Vyapado pi cittam pariyadaya titthati.|| ||

Thinamiddham pi cittam pariyadaya titthati.|| ||

Uddhaccakukkuccam pi cittam pariyadaya titthati.|| ||

Vicikiccha pi [464] cittam pariyadaya titthati.|| ||

Aratipi cittam pariyadaya titthati.|| ||

Tandipi cittam pariyadaya titthati.|| ||

Vivekam Anuruddha kamehi vivekam akusalehi dhammehi piti-sukham nadhigacchati annam va tato santataram.|| ||

Vivekam Anuruddha kamehi vivekam akusalehi dhammehi piti-sukham adhigacchati annam va tato santataram.|| ||

Tassa abhijjhapi cittam na pariyadaya titthati.|| ||

Vyapado pi cittam na pariyadaya titthati.|| ||

Thinamiddham pi cittam na pariyadaya titthati.|| ||

Uddhaccakukkuccam pi cittam na pariyadaya titthati.|| ||

Vicikiccha pi cittam na pariyadaya titthati.|| ||

Aratipi cittam na pariyadaya titthati.|| ||

Tandipi cittam na pariyadaya titthati.|| ||

Vivekam Anuruddha kamehi vivekam akusalehi dhammehi piti-sukham adhigacchati annam va tato santataram.|| ||

Kinti vo Anuruddha mayi hoti: ye asava sankilesika ponobhavika sadara dukkhavipaka ayatim jatijaramaraniya||
appahina te Tathagatassa.|| ||

Tasma Tathagato sankhayekam patisevati||
sankhayekam adhivaseti||
sankhayekam parivajjeti||
sankhayekam vinodeti' ti.|| ||

Na kho no bhante Bhagavati evam hoti: 'ye asava sankilesika ponobhavika sadara dukkhavipaka ayatim jatijaramaraniya||
appahina te Tathagatassa.|| ||

Tasma Tathagato sankhayekam patisevati||
sankhayekam adhivaseti||
sankhayekam parivajjeti||
sankhayekam vinodeti' ti.|| ||

Evam kho no bhante Bhagavati hoti: ye asava sankilesika ponobhavika sadara dukkhavipaka ayatim jatijaramaraniya||
pahina te Tathagatassa.|| ||

Tasma Tathagato sankhayekam patisevati||
sankhayekam adhivaseti||
sankhayekam parivajjeti||
sankhayekam vinodeti' ti.|| ||

Sadhu sadhu Anuruddha||
Tathagatassa Anuruddha||
ye asava sankilesika ponobhavika sadara dukkhavipaka ayatim jatijaramaraniya||
pahina te ucchinnamula talavatthukata anabhavakata1 ayatim anuppadadhamma.|| ||

Seyyatha pi Anuruddha talo matthakacchinno abhabbo punavirulhiya evam eva kho Anuruddha Tathagatassa ye asava sankilesika ponobhavika sadara dukkhavipaka ayatim jatijaramaraniya.|| ||

Pahina te ucchinnamula talavatthukata anabhavakata1 ayatim anuppadadhamma.|| ||

Tasma Tathagato sankhayekam patisevati||
sankhayekam adhivaseti||
sankhayekam parivajjeti||
sankhayekam vinodeti' ti.|| ||

Tam kim mannasi Anuruddha?|| ||

Kam atthavasam sampassamano Tathagato savake abbhatite kalakate upapattisu vyakaroti:|| ||

'Asu amutra upapanno||
asu amutra upapanno' ti?|| ||

[465] Bhagavam-mulaka no bhante dhamma||
Bhagavan-nettika||
Bhagavam-patisarana.|| ||

Sadhu vata bhante Bhagavantam yeva patibhatu etassa bhasitassa attho.|| ||

Bhagavato sutva bhikkhu dharessan' ti.ti.|| ||

Na kho Anuruddha Tathagato janakuhanattham na janalapanattham na labha-sakkara-silokanisamsattham||
na iti mam jano janatu'ti savake abbhatite kalakate upapattisu vyakaroti: 'asu amutra upapanno||
asu amutra upapanno' ti.|| ||

Santi ca kho Anuruddha kulaputta saddha ularaveda ularapamojja1 'te tam sutva tathattaya cittam upasanharanti.|| ||

Tesantam Anuruddha hoti digha-rattam hitaya sukhaya.|| ||

Idh'Anuruddha bhikkhu sunati: 'itthannamo bhikkhu kalakato2 so Bhagavata byakato 'annaya santhahi' ti.|| ||

So kho panassa ayasma samam dittho va hoti anussavasuto va||
'evamsilo so ayasma ahosi iti pi||
evamdhammo so ayasma ahosi iti pi||
evampanno so ayasma ahosi iti pi||
evamvihari so ayasma ahosi iti pi||
evam vimutto so ayasma ahosi itipiti.|| ||

So tassa saddhanca silanca sutan ca caganca pannanca anussaranto tathattaya [466] cittam upasanharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddha bhikkhuno phasuviharo hoti.|| ||

Idh'Anuruddha bhikkhu sunati: 'itthannamo bhikkhu kalakato||
so Bhagavata byakato: pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya opapatiko tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka' ti.|| ||

So kho panassa ayasma samam dittho va hoti anussavasuto3 va: 'evamsilo so ayasma ahosi iti pi||
evamdhammo so ayasma ahosi iti pi||
evampanno so ayasma ahosi iti pi||
evamvihari so ayasma ahosi iti pi||
evam vimutto so ayasma ahosi itipiti.|| ||

So tassa saddhanca silanca sutan ca caganca pannanca anussaranto tathattaya cittam upasanharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddha bhikkhuno phasuviharo hoti.|| ||

Idh'Anuruddha bhikkhu sunati: 'itthannamo bhikkhu kalakato||
so Bhagavata byakato tinnam samyojananam parikkhaya ragadosamohanam tanutta sakadagami||
sakideva imam lokam agantva dukkhassantam karissati' ti.|| ||

So kho panassa ayasma samam dittho va hoti anussavasuto3 va.|| ||

Evamsilo so ayasma ahosi iti pi||
evamdhammo so ayasma ahosi iti pi||
evampanno so ayasma ahosi iti pi||
evamvihari so ayasma ahosi iti pi||
evam vimutto so ayasma ahosi itipiti.|| ||

So tassa saddhanca silanca sutan ca caganca pannanca anussaranto tathattaya cittam upasanharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddha bhikkhuno phasuviharo hoti.|| ||

Idh'Anuruddha bhikkhu sunati: 'itthannamo bhikkhu kalakato||
so Bhagavata byakato tinnam samyojananam parikkhaya sotapanno avinipatadhammo niyato sambodhiparayano' ti.|| ||

So kho panassa ayasma samam dittho va hoti anussavasuto va: 'evamsilo so ayasma ahosi iti pi||
evamdhammo so ayasma ahosi iti pi||
evampanno so ayasma ahosi iti pi||
evamvihari so ayasma ahosi iti pi||
evam vimutto so ayasma ahosi itipiti.|| ||

So tassa saddhanca silanca sutan ca caganca pannanca anussaranto tathattaya cittam upasanharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddha bhikkhuno phasuviharo hoti.|| ||

Idh'Anuruddha bhikkhuni sunati: 'itthannama bhikkhuni kalakata||
sa Bhagavata byakata : 'annaya santhahi' ti.|| ||

Sa kho panassa bhagini samam dittha va hoti anussavasuta va: 'evamsila sa bhagini ahosi iti pi||
evamdhamma sa ahosi iti pi||
evampanna sa bhagini ahosi iti pi||
evamviharini sa bhagini ahosi iti pi||
evam vimutta sa bhagini ahosi itipiti.|| ||

Sa tassa saddhanca silanca sutan ca caganca pannanca anussaranti tathattaya cittam upasanharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddha bhikkhuniya phasuviharo hoti.|| ||

Idh'Anuruddha bhikkhuni sunati: 'itthannama bhikkhuni kalakata1||
sa Bhagavata byakata pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya opapatika tattha parinibbayini anavattidhamma tasma loka' ti.|| ||

Sa kho panassa bhagini samam dittha va hoti anussavasuta va.|| ||

'Evamsila sa bhagini ahosi iti pi||
evamdhamma sa ahosi iti pi||
evampanna sa bhagini ahosi iti pi||
evamviharini sa bhagini ahosi iti pi||
evam vimutta sa bhagini ahosi itipiti.|| ||

Sa tassa saddhanca silanca sutan ca caganca pannanca anussaranti tathattaya cittam upasanharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddha bhikkhuniya phasuviharo hoti.|| ||

Idh'Anuruddha bhikkhuni sunati: 'itthannama bhikkhuni kalakata||
sa Bhagavata byakata: 'tinnam samyojananam parikkhaya ragadosamohanam tanutta sakadagamini||
sakideva imam lokam agantva dukkhassantam karissati' ti.|| ||

Sa kho panassa bhagini samam dittha va hoti anussavasuta va.|| ||

'Evamsila sa bhagini ahosi iti pi||
evamdhamma sa ahosi iti pi||
evampanna sa bhagini ahosi iti pi||
evamviharini sa bhagini ahosi iti pi||
evam vimutta sa bhagini ahosi itipi' ti.ti.|| ||

Sa tassa saddhanca silanca sutan ca caganca pannanca anussaranti tathattaya cittam upasanharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddha bhikkhuniya phasuviharo hoti.|| ||

Idh'Anuruddha bhikkhuni sunati: 'itthannama bhikkhuni kalakata||
sa Bhagavata byakata 'tinnam samyojananam parikkhaya sotapanna avinipatadhamma niyata sambodhiparayana' ti.|| ||

[467] sa kho panassa bhagini samam dittha va hoti anussavasuta va.|| ||

'Evamsila sa bhagini ahosi iti pi||
evamdhamma sa ahosi iti pi||
evampanna sa bhagini ahosi iti pi||
evamviharini sa bhagini ahosi iti pi||
evam vimutta sa bhagini ahosi itipiti.|| ||

Sa tassa saddhanca silanca sutan ca caganca pannanca anussaranti tathattaya cittam upasanharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddha bhikkhuniya phasuviharo hoti.|| ||

Idh'Anuruddha upasako sunati:'itthannamo upasako kalakato||
so Bhagavata byakato: pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya opapatiko tattha parinibbayi anavattidhammo tasma loka' ti.|| ||

So kho panassa ayasma samam dittho va hoti anussavasuto va: 'evamsilo so ayasma ahosi iti pi.|| ||

Evamdhammo so ayasma ahosi iti pi.|| ||

Evampanno so ayasma ahosi iti pi||
evamvihari so ayasma ahosi iti pi||
evam vimutto so ayasma ahosi itipiti.|| ||

So tassa saddhanca silanca sutan ca caganca pannanca anussaranto tathattaya cittam upasanharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddha upasakassa phasuviharo hoti.|| ||

Idh'Anuruddha upasako sunati: 'itthannamo upasako kalakato||
so Bhagavata byakato: tinnam samyojananam parikkhaya ragadosamohanam tanutta sakadagami||
sakideva imam lokam agantva dukkhassantam karissati' ti.|| ||

So kho panassa ayasma samam dittho va hoti anussavasuto va: 'evamsilo so ayasma ahosi iti pi.|| ||

Evamdhammo so ayasma ahosi iti pi.|| ||

Evampanno so ayasma ahosi iti pi||
evamvihari so ayasma ahosi iti pi||
evam vimutto so ayasma ahosi itipiti.|| ||

So tassa saddhanca silanca sutan ca caganca pannanca anussaranto tathattaya cittam upasanharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddha upasakassa phasuviharo hoti.|| ||

Idh'Anuruddha upasako sunati: itthannamo upasako kalakato||
so Bhagavata byakato: 'tinnam samyojananam parikkhaya sotapanno avinipatadhammo niyato sambodhiparayano' ti.|| ||

So kho panassa ayasma samam dittho va hoti anussavasuto va: 'evamsilo so ayasma ahosi iti pi.|| ||

Evamdhammo so ayasma ahosi iti pi.|| ||

Evampanno so ayasma ahosi iti pi||
evamvihari so ayasma ahosi iti pi||
evam vimutto so ayasma ahosi itipiti.|| ||

So tassa saddhanca silanca sutan ca caganca pannanca anussaranto tathattaya cittam upasanharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddha upasakassa phasuviharo hoti.|| ||

Idh'Anuruddha upasika sunati: 'itthannama upasika kalakata1 sa Bhagavata byakata: pancannam orambhagiyanam samyojananam parikkhaya opapatika tattha parinibbayini anavattidhamma tasma loka' ti.|| ||

Sa kho panassa bhagini samam dittha va hoti anussavasuta va: 'evamsila sa bhagini ahosi iti pi||
evamdhamma sa bhagini ahosi iti pi||
evampanna sa bhagini ahosi iti pi||
evamviharini [468] sa bhagini ahosi iti pi||
evam vimutta sa bhagini ahosi itipiti.|| ||

Sa tassa saddhanca silanca sutan ca caganca pannanca anussaranti tathattaya cittam upasanharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddha upasikaya phasuviharo hoti.

Idh'Anuruddha upasika sunati: 'itthannama upasika kalakata sa Bhagavata byakata: 'tinnam samyojananam parikkhaya ragadosamohanam tanutta sakadagamini sakideva imam lokam agantva dukkhassantam karissati' ti.|| ||

Sa kho panassa bhagini samam dittha va hoti anussavasuta va: 'evamsila sa bhagini ahosi iti pi||
evamdhamma sa bhagini ahosi iti pi||
evampanna sa bhagini ahosi iti pi||
evamviharini sa bhagini ahosi iti pi||
evam vimutta sa bhagini ahosi itipiti.|| ||

Sa tassa saddhanca silanca sutan ca caganca pannanca anussaranti tathattaya cittam upasanharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddha upasikaya phasuviharo hoti.|| ||

Idh'Anuruddha upasika sunati: 'itthannama upasika kalakata1 sa Bhagavata byakata:'tinnam samyojananam parikkhaya sotapanna avinipatadhamma niyata sambodhiparayana' ti.|| ||

Sa kho panassa bhagini samam dittha va hoti anussavasuta va: 'evamsila sa bhagini ahosi iti pi||
evamdhamma sa bhagini ahosi iti pi||
evampanna sa bhagini ahosi iti pi||
evamviharini sa bhagini ahosi iti pi||
evam vimutta sa bhagini ahosi itipiti.|| ||

Sa tassa saddhanca silanca sutan ca caganca pannanca anussaranti tathattaya cittam upasanharati.|| ||

Evam pi kho Anuruddha upasikaya phasuviharo hoti.|| ||

Iti kho Anuruddha Tathagato na janakuhanattham||
na janalapanattham||
na labha-sakkara-silokanisamsattham||
na iti mam jano janatu'ti savake abbhatite kalakate upapattisu vyakaroti: 'asu amutra upapanno asu amutra upapanno' ti.|| ||

Santi ca kho Anuruddha kulaputta saddha ularaveda ularapamojja.|| ||

Te tam sutva tathattaya cittam upasanharanti.|| ||

Tesam tam Anuruddha hoti digha-rattam hitaya sukhayati.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamano ayasma Anuruddho Bhagavato bhasitam abhinanditi.|| ||

Na'akapana suttam atthamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement