Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
II. Majjhima-Pannasa
3. Paribbajaka Vagga

Sutta 71

Tevijja-Vacchagotta Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][upal] Evam me sutam|| ||

Ekam samayam Bhagava Vesaliyam viharati Mahavane Kutagarasalayam.|| ||

Tena kho pana samayena Vacchagotto paribbajako Ekapundarike paribbajakarame pativasati.|| ||

Atha kho Bhagava pubbanha-samayam nivasetva pattacivaram adaya Vesaliyam pindaya pavisi.|| ||

Atha kho Bhagavato etad ahosi.|| ||

Atippago kho tava Vesaliyam pindaya caritum.|| ||

Yan'nunaham yena Ekapundariko paribbajakaramo,||
yena Vacchagotto paribbajako,||
ten'upasankameyyanti.|| ||

Atha kho Bhagava yena Ekapundariko paribbajakaramo yena Vacchagotto paribbajako ten'upasankami.|| ||

Addasa kho Vacchagotto paribbajako Bhagavantam durato va agacchantam,||
disvana Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Etu kho bhante Bhagava,||
svagatam bhante Bhagavato,||
cirassam kho bhante Bhagava imam pariyayamakasi yad idam idhagamanaya.|| ||

Nisidatu bhante Bhagava idam-asanam pannattan" ti.|| ||

Nisidi Bhagava pannatte asane||
Vacchagotto pi kho paribbajako anna- [482] taram nicam asanam gahetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Vacchagotto paribbajako Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Sutam me tam bhante:|| ||

'Samano Gotamo sabbannu sabba-dassavi,||
aparisesam nana-dassanam patijanati:||
carato ca me titthato ca suttassa ca jagarassa ca satatam samitam nana-dassanam paccupatthitan' ti.|| ||

Ye te bhante evam ahamsu:|| ||

'Samano Gotamo sabbannu sabba-dassavi,||
aparisesam nana-dassanam patijanati:||
carato ca me titthato ca suttassa ca jagarassa ca satatam samitam nana-dassanam paccupatthitan' ti,|| ||

kacci te bhante Bhagavato vuttavadino na ca Bhagavantam abhutena abbhacikkhanti||
dhammassa canudhammam vyakaronti||
na ca koci sahadhammiko vadanuvado garayham thanam agacchati" ti?|| ||

Ye te Vaccha evam ahamsu:|| ||

'Samano Gotamo sabbannu sabba-dassavi,||
aparisesam nana-dassanam patijanati:||
carato ca me titthato ca suttassa ca jagarassa ca satatam samitam nana-dassanam paccupatthitan' ti,|| ||

na me te vuttavadino,||
abbhacikkhanti ca pana mam te asata abhutena" ti.|| ||

"Katham vyakaramana pana mayam bhante vuttavadino c'eva Bhagavato assama,||
na ca Bhagavantam abhutena abbhacikkheyyama||
dhammassa canudhammam vyakareyyama||
na ca koci sahadhammiko vadanuvado garayham thanam agaccheyya" ti?|| ||

"Tevijjo Samano Gotamo" ti||
kho Vaccha vyakaramano vuttavadi c'eva me assa,||
na ca mam abhutena abbhacikkheyya,||
dhammassa canudhammam vyakareyya,||
na ca koci sahadhammiko vadanuvado garayham thanam agaccheyya.|| ||

Aham hi Vaccha yavad eva akankhami aneka-vihitam pubbenivasam anussarami.|| ||

Ekam pi jatim,||
dve pi jatiyo,||
tisso pi jatiyo,||
catasso pi jatiyo,||
panca pi jatiyo,||
dasa pi jatiyo,||
visam pi jatiyo,||
timsam pi jatiyo,||
cattarisam pi jatiyo,||
pannasam pi jatiyo,||
jati-satam pi jati-sahassam pi,||
jati-sata-sahassam pi,||
aneke pi samvatta-kappe,||
aneke pi vivatta-kappe,||
aneke pi samvatta-vivatta-kappe,||
'amutr'asim evam-namo||
evam gotto||
evam vanno||
evam-aharo||
evam sukha-dukkha-patisamvedi||
evam-ayu-pariyanto,||
so tato cuto||
amutra udapadim.

Tatra p'asim||
evam-namo||
evam gotto||
evam vanno||
evam-aharo||
evam sukha-dukkha-patisamvedi||
evam-ayu-pariyanto.

So tato cuto||
idhupapanno' ti.

Iti sakaram sa-uddesam anekavihitam pubbe-nivasam anussarami.|| ||

Aham hi Vaccha yavad eva akankhami dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte passami cavamane upapajjamane,||
hine panite suvanne dubbanne sugate duggate||
yathakammupage satte pajanami:|| ||

'Ime vata bhonto satta||
kaya-duccaritena samannagata,||
vaci-duccaritena samannagata,||
mano-duccaritena samannagata,||
ariyanam upavadaka,||
miccha-ditthika,||
miccha-ditthi-kamma-samadana,||
te kayassa bheda param marana||
apayam duggatim||
vinipatam||
nirayam upapanna.

Ime va pana bhonto satta||
kaya-sucaritena samannagata,||
vaci-sucaritena samannagata,||
mano-sucaritena samannagata,||
ariyanam anupavadaka,||
samma-ditthika samma-ditthi-kamma-samadana,||
te kayassa bheda param marana||
sugatim||
saggam lokam upapannati.

Iti dibbena cakkhuna visuddhena atikkanta-manusakena satte passami cavamane upapajjamane,||
hine panite suvanne dubbanne sugate duggate.

Yatha-kammupage satte pajanami.|| ||

Aham hi Vaccha asavanam khaya anasavam ceto-vimuttim panna-vimuttim ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja viharami.|| ||

'Tevijjo Samano Gotamo' ti||
[483] kho Vaccha vyakaramano vuttavadi c'eva me assa na ca mam abhutena abbhacikkheyya,||
dhammassa canudhammam vyakareyya,||
na ca koci sahadhammiko vadanuvado garayham thanam agaccheyya" ti.|| ||

 


 

Evam vutte Vacchagotto paribbajako Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Atthi nu kho bho Gotama koci gihi gihisamyojanam appahaya kayassa bheda dukkhass'antakaro" ti?|| ||

"N'atthi kho Vaccha koci gihi gihisamyojanam appahaya kayassa bheda dukkhass'antakaro" ti.|| ||

"Atthi pana bho Gotama koci gihi gihisamyojanam appahaya kayassa bheda saggupago" ti?|| ||

"Na kho Vaccha ekam yeva satam||
na dve satani||
na tini satani||
na cattari satani||
na panca satani,||
atha kho bhiyyo va ye gihisamyojanam appahaya kayassa bheda saggupaga" ti.|| ||

"Atthi nu kho bho Gotama koci ajivako kayassa bheda dukkhass'antakaro" ti?|| ||

"N'atthi kho Vaccha koci ajivako kayassa bheda dukkhass'antakaro" ti.|| ||

"Atthi pana bho Gotama koci ajivako kayassa bheda saggupago" ti?|| ||

"Ito kho so Vaccha ekanavuto kappo yam-aham anussarami,||
nabhijanami kanci ajivakam saggupagam annatra ekena,||
so p'asi kamma-vadi kiriya-vadi" ti.|| ||

"Evam sante bho Gotama sunnam adum titthayatanam antamaso saggupagenapi" ti.|| ||

"Evam sante Vaccha sunnam adum titthayatanam antamaso saggupagenapi" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamano Vacchagotto paribbajako Bhagavato bhasitam abhinanditi.|| ||

Tevijja-Vacchagotta Suttam pathamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement