Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
II. Majjhima-Pannasa
3. Paribbajaka Vagga

Sutta 78

Samanamandika Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][upal] Evam me sutam|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati||
Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tena kho pana samayena Uggahamano paribbajako Samana-Mandika-putto samayappavadake tindukacire ekasalake Mallikaya arame [23] pativasati mahatiya paribbajaka-parisaya saddhim timattehi paribbajakasatehi.|| ||

Atha kho Pancakango thapati Savatthiya nikkhami divadivassa Bhagavantam dassanaya.|| ||

Atha kho Pancakangassa thapatissa etad ahosi:|| ||

Akalo kho tava Bhagavantam dassanaya,||
patisallino Bhagava;||
mano-bhavaniyanam pi bhikkhunam asamayo dassanaya,||
patisallina mano-bhavaniya bhikkhu.|| ||

Yan nunaham yena samayappavadako tindukaciro ekasalako Mallikaya aramo yena Uggahamano paribbajako Samana-Mandika-putto ten'upasankameyyan ti.|| ||

Atha kho Pancakango thapati yena samayappavadako tindukaciro ekasalako Mallikaya aramo.|| ||

Yena Uggahamano paribbajako Samana-Mandika-putto ten'upasankami.|| ||

Tena kho pana samayena Uggahamano paribbajako Samana-Mandika-putto mahatiya paribbajaka-parisaya saddhim nisinno hoti unnadiniya uccasaddaya mahasaddaya aneka-vihitam tiracchana-katham kathentiya.|| ||

Seyyathidam:||
raja-katham,||
cora-katham,||
maha mattakatham,||
sena-katham,||
bhaya-katham,||
yuddha-katham,||
anna-katham,||
pana-katham,||
vattha-katham,||
sayana-katham,||
mala-katham,||
gandha-katham,||
nati-katham,||
yana-katham,||
gama-katham,||
nigama-katham,||
nagara-katham,||
janapada-katham,||
itthi-katham,||
sura-katham,||
visikha-katham,||
kumbhatthana-katham,||
pubba-peta-katham,||
nanatta-katham,||
lokakkhayikam samuddakkhayikam iti bhavabhava-katham iti va.|| ||

Addasa kho Uggahamano paribbajako Samana-Mandika-putto Pancakangam thapatim durato va agacchantam.|| ||

Disvana sakam parisam santhapesi:|| ||

Appasadda bhonto hontu,||
ma bhonto saddam akattha.|| ||

Ayam samanassa Gotamassa savako agacchati,||
Pancakango thapati.|| ||

Yavata kho pana samanassa Gotamassa savaka gihi odatavasana Savatthiyam pativasanti.|| ||

Ayam tesam annataro Pancakango thapati.|| ||

Appasaddakama kho pana te ayasmanto appasaddavinita appasaddassa vannavadino,||
app'eva nama appasaddam parisam viditva upasankamitabbam manneyya" ti.|| ||

Atha kho te paribbajaka tunhi ahesum.|| ||

Atha kho Pancakango thapati yena Uggahamano paribbajako Samana-Mandika-putto ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Uggahamanena paribbajakena Samana-Mandika-puttena saddhim [24] sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho Pancakangam thapatim Uggahamano paribbajako Samana-Mandika-putto etad avoca:|| ||

"Catuhi kho aham thapati,||
dhammehi samannagatam purisa-puggalam pannapemi sampanna-kusalam parama-kusalam uttamapattipattam samanam ayojjham.|| ||

Katamehi catuhi?|| ||

Idha thapati na kayena papakam kammam karoti,||
na papikam vacam bhasati,||
na papakam sankappam sankappeti,||
na papakam ajivam ajivati.|| ||

Imehi kho aham thapati,||
catuhi dhammehi samannagatam purisa-puggalam pannapemi sampanna-kusalam parama-kusalam uttamapattipattam samanam ayojjhan ti.|| ||

Atha kho Pancakango thapati Uggahamanassa paribbajakassa Samana-Mandika-puttassa bhasitam n'eva abhinandi,||
nappatikkosi.|| ||

Anabhinanditva appatikkositva utthay'asana pakkami.|| ||

Bhagavato santike etassa bhasitassa attham ajanissami ti.|| ||

Atha kho Pancakango thapati yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Pancakango thapati yavatako ahosi Uggahamanena paribbajakena Samana-Mandika-puttena saddhim kathasallapo,||
tam sabbam Bhagavato arocesi.|| ||

Evam vutte Bhagava Pancakangam thapatim etad avoca:|| ||

Evam sante kho thapati,||
daharo kumaro mando uttanaseyyako sampanna-kusalo bhavissati parama-kusalo uttamapattipatto samano ayojjho,||
yatha Uggahamanassa paribbajakassa Samana-Mandika-puttassa vacanam.|| ||

Daharassa hi thapati,||
kumarassa mandassa uttanaseyyakassa kayo ti pi na hoti,||
kuto pana kayena papakam kammam karissati annatra phanditamatta.|| ||

Daharassa hi thapati||
kumarassa mandassa uttanaseyyakassa vaca ti pi na hoti.|| ||

Kuto pana papikam vacam bhasissati,||
annatra roditamatta.|| ||

Daharassa hi thapati||
kumarassa mandassa uttanaseyyakassa sankappo ti pi na hoti,||
kuto pana papikam sankappam sankappissati||
annatra vikujitamatta.|| ||

Daharassa hi thapati,||
kumarassa mandassa uttanaseyyakassa ajivo ti pi na hoti,||
kuto pana [25] papakam ajivam ajivissati,||
annatra matuthanna.|| ||

Evam sante kho thapati,||
daharo kumaro mando uttanaseyyako sampanna-kusalo bhavissati parama-kusala uttamapattipatto samano ayojjho,||
yatha Uggahamanassa paribbajakassa Samana-Mandika-puttassa vacanam.|| ||

Catuhi kho aham thapati,||
dhammehi samannagatam purisa-puggalam pannapemi na c'eva sampanna-kusalam na parama-kusalam na uttamapattipattam samanam ayojjham,||
api c'imam daharam kumaram mandam uttanaseyyakam samadhi-gayha titthati.|| ||

Katamehi catuhi?|| ||

Idha thapati na kayena papakam kammam karoti,||
na papikam vacam bhasati,||
na papakam sankappam sankappeti||
aa papakam ajivam ajivati.|| ||

Imehi kho aham thapati,||
catuhi dhammehi samannagatam purisa-puggalam pannapemi na c'eva sampanna-kusalam na parama-kusalam na uttamapattipattam samanam ayojjham,||
api c'imam daharam kumaram mandam uttanaseyyakam samadhi-gayha titthati.|| ||

Dasahi kho aham thapati,||
dhammehi samannagatam purisa-puggalam pannapemi sampanna-kusalam parama-kusalam uttamapattipattam samanam ayojjham.|| ||

Ime akusala-sila||
t'aham thapati,||
veditabban ti vadami.|| ||

Ito samutthana akusala-sila,||
t'aham thapati,||
veditabban ti vadami|| ||

Idha akusala-sila aparisesa nirujjhanti||
t'aham thapati,||
veditabban ti vadami.|| ||

Evam patipanno akusalanam silanam nirodhaya patipanno hoti||
t'aham thapati,||
veditabbanti vadami.|| ||

Ime kusala-sila||
t'aham thapati,||
veditabban ti vadami.|| ||

Ito samutthana kusala-sila||
t'aham thapati,||
veditabban ti vadami.|| ||

Idha kusala-sila aparisesa nirujjhanti||
t'aham thapati,||
veditabban ti vadami.|| ||

Evam patipanno kusalanam silanam nirodhaya patipanno hoti||
t'aham thapati,||
veditabban ti vadami.|| ||

Ime akusala-sankappa||
t'aham thapati,||
veditabban ti vadami.|| ||

Ito samutthana akusala-sankappa||
t'aham thapati,||
veditabban ti vadami.|| ||

Idha [26] akusala-sankappa aparisesa nirujjhanti||
t'aham thapati,||
veditabban ti vadami.|| ||

Evam patipanno akusalanam sankappanam nirodhaya patipanno hoti||
t'aham thapati,||
veditabban ti vadami.|| ||

Ime kusala-sankappa||
t'aham thapati,||
veditabban ti vadami.|| ||

Ito samutthana kusala-sankappa||
t'aham thapati,||
veditabban ti vadami.|| ||

Idha kusala-sankappa aparisesa nirujjhanti||
t'aham thapati,||
veditabban ti vadami.|| ||

Evam patipanno kusalanam sankappanam nirodhaya patipanno hoti||
t'aham thapati,||
veditabban ti vadami.|| ||

Katame ca thapati, akusala-sila?|| ||

Akusalam kaya-kammam,||
akusalam vaci-kammam,||
papako ajivo.|| ||

Ime vuccanti thapati, akusala-sila.|| ||

Ime ca, thapati, akusala-sila kim samutthana?|| ||

Samutthanam pi n'esam vuttam citta-samutthana ti'ssa vacaniyam.|| ||

Katamam cittam?|| ||

Cittam pi hi bahum anekavidham nanappakarakam sacittam saragam sadosam samoham.|| ||

Ito samutthana akusala-sila.|| ||

Ime ca thapati,||
akusala-sila kuhim aparisesa nirujjhanti?|| ||

Nirodho pi n'esam vutto.|| ||

Idha thapati,||
bhikkhu kaya-duccaritam pahaya kaya-sucaritam bhaveti,||
vaci-duccaritam pahaya vaci-sucaritam bhaveti,||
mano-duccaritam pahaya mano-sucaritam bhaveti,||
miccha-ajivam pahaya samma-ajivena jivikam kappeti.|| ||

Etth'ete akusala-sila aparisesa nirujjhanti.|| ||

Katham patipanno ca, thapati, akusalanam silanam nirodhaya patipanno hoti?|| ||

Idha, thapati, bhikkhu||
anuppannanam papakanam akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati;||
uppannanam papakanam akusalanam dhammanam pahanaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati;||
anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati;||
uppannanam kusalanam dhammanam thitiya asammosaya bhiyyo-bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati.|| ||

Evam pati- [27] panno kho, thapati, akusalanam silanam nirodhaya patipanno hoti.|| ||

Katame ca thapati, kusala-sila?|| ||

Kusalam kaya-kammam,||
kusalam vaci-kammam||
ajiva-parisuddhi pi kho aham thapati,||
silasmim vadami.|| ||

Ime vuccanti, thapati, kusala-sila.|| ||

Ime ca, thapati,||
kusala-sila kim samutthana?|| ||

Samutthanam pi n'esam vuttam.|| ||

Citta-samutthana ti'ssa vacaniyam.|| ||

Katamam cittam?|| ||

Cittam pi hi bahum anekavidham nanappakarakam.|| ||

Yam cittam vita-ragam vita-dosam vita-moham.|| ||

Ito samutthana akusala-sila.|| ||

Ime ca, thapati, kusala-sila kuhim aparisesa nirujjhanti?|| ||

Nirodho pi n'esam vutto,||
idha, thapati,||
bhikkhu silava hoti,||
no ca silamayo,||
tan ca ceto-vimuttim panna-vimuttim yathabhutam pajanati.|| ||

Yatth'assa te kusalasila aparisesa nirujjhanti.|| ||

Katham patipanno ca thapati kusalanam silanam nirodhaya patipanno hoti?|| ||

Idha thapati anuppannanam papakanam akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati,||
uppannanam papakanam akusalanam dhammanam pahanaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati;||
anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati;||
uppannanam kusalanam dhammanam thitiya asammosaya bhiyyo bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati.|| ||

Evam patipanno kho thapati kusalanam silanam nirodhaya patipanno hoti.|| ||

Katame ca thapati, akusala sankappa?|| ||

Kama-sankappo,||
vyapada-sankappo,||
vihimsasankappo.|| ||

Ime vuccanti thapati akusala-sankappa.|| ||

Ime ca, thapati, akusala-sankappa kim samutthana?|| ||

Samutthanam pi n'esam vuttam.|| ||

Sanna-samutthana ti'ssa vacaniya.|| ||

Katama sanna?|| ||

Sanna pi hi bahu anekavidha nanappakaraka,||
kama-sanna,||
vyapada-sanna,||
vihimsa sanna.|| ||

Ito samutthana akusala-sankappa.|| ||

Ime ca thapati,||
akusala-sankappa kuhim aparisesa nirujjhanti?|| ||

Nirodho pi n'esam vutto.|| ||

Idha, thapati, bhikkhu vivicc'eva kamehi [28] vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pitisukham pathamam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Etth'ete akusala-sankappa aparisesa nirujjhanti.|| ||

Katham patipanno ca, thapati,||
akusalanam sankappanam nirodhaya patipanno hoti?|| ||

Idha thapati, bhikkhu anuppannanam papakanam akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati;||
uppannanam papakanam akusalanam dhammanam pahanaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati;||
anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati;||
uppannanam kusalanam dhammanam thitiya asammosaya bhiyyo bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya chanda janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati.|| ||

Evam patipanno kho, thapati,||
akusalanam sankappanam nirodhaya patipanno hoti.|| ||

Katame ca, thapati, kusala-sankappa?|| ||

Nekkhamma-sankappo||
avyapada-sankappo,||
avihimsa-sankappo.|| ||

Ime vuccanti thapati kusala-sankappa.|| ||

Ime ca thapati, kusala-sankappa kim samutthana?|| ||

Samutthanam pi n'esam vuttam.|| ||

Sanna-samutthana ti'ssa vacaniya.|| ||

Katama sanna?|| ||

Sanna pi hi bahu anekavidha nanappakaraka,||
nekkhamma-sanna||
avyapada-sanna||
avihimsasanna.|| ||

Ito samutthana kusala-sankappa.|| ||

Ime ca, thapati, kusala-sankappa kuhim aparisesa nirujjhanti?|| ||

Nirodho pi n'esam vutto.|| ||

Idha, thapati, bhikkhu vitakka-vicaranam vupasama||
ajjhattam sampasadanam||
cetaso ekodi-bhavam||
avitakkam avicaram||
samadhijam piti-sukham||
dutiyam-jhanam upasampajja viharati.|| ||

Etth'ete kusala-sankappa aparisesa nirujjhanti.|| ||

Katham patipanno ca, thapati,||
kusalanam sankappanam nirodhaya patipanno hoti?|| ||

Idha thapati, bhikkhu anuppannanam papakanam akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati;||
uppannanam papakanam akusalanam dhammanam pahanaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati;||
anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati;||
uppannanam kusalanam dhammanam thitiya asammosaya bhiyyo bhavaya vepullaya bhavanaya paripuriya chanda janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati padahati.|| ||

Evam patipanno kho, thapati,||
kusalanam sankappanam nirodhaya patipanno hoti.|| ||

Katamehi caham thapati,||
dasahi dhammehi samannagatam purisa-puggalam [29] pannapemi sampanna-kusalam parama-kusalam uttamapattipattam samanam ayojjham?|| ||

Idha thapati, bhikkhu asekhaya samma-ditthiya samannagato hoti,||
asekhena samma-sankappena samannagato hoti,||
asekhaya samma-vacaya samannagato hoti,||
asekhena samma-kammantena samannagato hoti,||
asekhena samma-ajivena samannagato hoti,||
asekhena samma-vayamena samannagato hoti,||
asekhaya samma-satiya samannagato hoti,||
asekhena samma-samadhina samannagato hoti,||
asekhena samma-nanena samannagato hoti,||
asekhaya samma-vimuttiya samannagato hoti.|| ||

Imehi kho aham thapati,||
dasahi dhammehi samannagatam purisa-puggalam pannapemi sampanna-kusalam parama-kusalam uttamapattipattam samanam ayojjhanti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamano Pancakango thapati Bhagavato bhasitam abhinanditi.

Samanamandika suttam atthamam


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement