Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
II. Majjhima-Pannasa
4. Raja Vagga

Sutta 87

Piya-Jatika Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[100]

[1][chlm][pts][than][upal] Evam me sutam|| ||

Ekam samaya Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tena kho pana samayena annatarassa gahapatissa ekaputtako piyo manapo kalakato hoti.|| ||

Tassa kalakiriyaya n'eva kammanta patibhanti,||
na bhattam patibhati.|| ||

So a'ahanam gantva gantva kandati kaham ekaputtaka,||
kaham ekaputtaka' ti.|| ||

3. Atha kho so gahapati yena Bhagava ten'upasankami,||
upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi eka-m-antam nisinnam kho tam gahapatim Bhagava etad avoca:|| ||

na kho te gahapati,||
sake citte thitassa indriyani,||
atthi te indriyanam annathatta'nti.|| ||

Kim hi me bhante indriyanam nannathattam bhavissati? Mayham hi bhante,||
ekaputtako piyo manapo kalakato tassa kalakiriyaya n'eva kammanta patibhanti,||
na bhattam patibhati.|| ||

Soham a'ahanam gantva gantva kandami kaham ekaputtaka,||
kaham ekaputtaka' ti.|| ||

Evam eva gahapati,||
piyajatika hi gahapati,||
soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

Kissa nu kho name tam bhante,||
evam bhavissati:|| ||

Piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika,||
piyajatika hi kho bhante,||
anandasomanassa piyappabhavikati.|| ||

Atha kho so gahapati Bhagavato bhasitam anabhinanditva patikkositva utthay asana pakkami.|| ||

4. Tena kho pana samayena sambahula akkhadhutta Bhagavato avidure akkhehi dibbanti.|| ||

Atha kho so gahapati yena te akkhadhutta ten'upasankami,||
upasankamitva te akkhadhutte etad avoca:|| ||

Idhaham bhonto,||
yena Samano Gotamo ten'upasankamim.|| ||

Upasankamitva samanam Gotamam abhivadetva eka-m-antam nisidim.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho mam bhonto,||
Samano Gotamo etad avoca:|| ||

na kho te gahapati,||
sake citte thitassa indriyani atthi.|| ||

Te indriyanam annathatta'nti.|| ||

Evam vutte aham bhonto,||
samanam Gotamam etad avocam:|| ||

Kim hi me bhante,||
indriyanam nannathattam bhavissati,||
mayham hi bhante,||
ekaputtako piyo manapo kalakato,||
tassa kalakiriyaya n'eva kammanta patibhanti,||
na bhattam patibhati.|| ||

Soham a'ahanam gantva gantva kandami:|| ||

Kaham ekaputtaka,||
kaham ekaputtaka' ti.|| ||

Evam etam gahapati,||
evam etam gahapati,||
piyajatika hi gahapati,||
soka parideva dukkha domassupayasa piyappabhavika ti.|| ||

Kissa nu kho name tam bhante,||
evam bhavissati:|| ||

Piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika,||
piyajatika hi kho bhante,||
anandasomanassa piyappabhavikati.|| ||

Atha khvaham bhonto,||
samanassa Gotamassa bhasitam anabhinanditva patikkositva utthay asana pakkami'nti.|| ||

Evam etam gahapati,||
evam etam gahapati,||
piyajatika hi gahapati,||
ananda-somanassa piyappabhavika' ti.|| ||

Atha kho so gahapati,||
sameti me akkadhuttehiti pakkami.|| ||

5. Atha kho idam kathavatthum anupubbena rajantepuram pavisi.|| ||

Atha kho Pasenadi kosalo Mallikam devim amantesi:|| ||

Idan te Mallike,||
samanena Gotamena bhasitam:|| ||

Piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

Sace tam maharaja,||
Bhagavata bhasitam,||
evametanti.|| ||

Evam evam panayam Mallika yan-yad-eva Samano Gotamo bhasati tamtadev'assa abbhanumodati.|| ||

Sace tam maharaja,||
Bhagavata bhasitam evameta'nti.|| ||

Seyyatha pi nama acariyo yan-yad-eva antevasissa bhasati,||
tam tadev'assa antevasi abbhanumodati:||
evam etam acariya evam etam acariyati.|| ||

Evam evam kho tvam Mallike,||
yan-yad-eva Samano Gotamo bhasati.|| ||

Tam tadev'assa abbhanumodasi.|| ||

Sace tam maharaja,||
Bhagavata bhasitam evameta'nti.|| ||

Cara pare Mallike vinassati.|| ||

6. Atha kho Mallika devi na'ijangham brahmanam amantesi:|| ||

Ehi tvam brahmana,||
yena Bhagava ten'upasankama,||
upasankamitva mama vacanena Bhagavato pade sirisa vandahi,||
appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam puccha:|| ||

Mallika bhante,||
devi Bhagavato pade sirasa vandati,||
appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam pucchati' ti.|| ||

Evan ca vadehi:|| ||

Bhasita nu kho bhante,||
Bhagavata esa vaca:|| ||

Piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

Yatha ca te Bhagava vyakaroti,||
tatha tam sadhukam uggahetva mamam aroceyyasi.|| ||

Na hi Tathagata vitatham bhananti" ti.|| ||

Evam bhotiti kho na'ijangho brahmano Mallikaya deviya patissutva yena Bhagava ten'upasankami,||
upasankamitva Bhagavata saddhim sammodi,||
sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho na'ijangho brahmano Bhagavantam etad avoca:|| ||

Mallika bho Gotama,||
devi bhoto Gotamassa pade sirasa vandati,||
appabadham appatankam lahutthanam balam phasuviharam pucchati.|| ||

Evan ca vadeti:|| ||

Bhasita nu kho bhante,||
Bhagavata esa vaca piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika" ti.|| ||

7. Evam etam brahmana,||
evam etam brahmana,||
piyajatika hi kho brahmana,||
soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavikati.|| ||

8. Tadaminapetam brahmana,||
pariyayena veditabbam:|| ||

Yatha piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

Bhutapubbam brahmana,||
imissayeva Savatthiya annatarassa itthiya mata kalamakasi.|| ||

Sa tassa kalakiriyaya ummattika khittacitta rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam upasankamitva evam aha:|| ||

Api me mataram addasatha api me mataram addasatha' ti?|| ||

9. Imina pi kho etam brahmana,||
pariyayena veditabbam:|| ||

Yatha piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavikati.|| ||

Bhutapubbam brahmana,||
imissayeva Savatthiya annatarassa itthiya pita kalamakasi sa tassa kalakiriyaya ummattika khittacitta rathiyaya rathiyam singhatakena singatakam upasankamitva evam aha:|| ||

Api me pitaram assasatha api me pitaram addasatha' ti?|| ||

10. Imina pi kho etam brahmana pariyayena veditabbam:|| ||

Yatha piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavikati.|| ||

Bhutapubbam brahmana imissayeva Savatthiya annatarassa itthiya bhata kalamakasi.|| ||

Sa tassa kalakiriyaya ummattika khittacitta rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam upasankamitva evam aha:|| ||

Api me bhataram addasatha api me bhataram addasatha' ti?|| ||

11. Imina pi kho etam brahmana pariyayena veditabbam :|| ||

Yatha piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

Bhutapubbam brahmana,||
imissayeva Savatthiya annatarassa itthiya bhagini kalamakasi.|| ||

Sa tassa kalakiriyaya ummattika khittacitta rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam upasankamitva evam aha:|| ||

Api me bhaginim addasatha api me bhaginim addasatha' ti?|| ||

12. Imina pi kho etam brahmana,||
pariyayena veditabbam :|| ||

Yatha piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

Bhutapubbam brahmana,||
imissayeva Savatthiya annatarassa itthiya putto kalamakasi.|| ||

Sa tassa kalakiriyaya ummattika khittacitta rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam upasankamitva evam aha:|| ||

Api me puttam addasatha api me puttam addasatha' ti?|| ||

13. Imina pi kho etam brahmana,||
pariyayena veditabbam yatha piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

Bhutapubbam brahmana,||
imissayeva Savatthiya annatarassa itthiya dhita kalamakasi.|| ||

Sa tassa kalakiriyaya ummattika khittacitta rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam upasankamitva evam aha:|| ||

Api me dhitaram addasatha api me dhitaram addasatha' ti?|| ||

14. Imina pi kho etam brahmana,||
pariyayena veditabbam:|| ||

Yatha piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

Bhutapubbam brahmana,||
imissayeva Savatthiya annatarassa itthiya samiko kalamakasi.|| ||

Sa tassa kalakiriyaya ummattika khittacitta rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam upasankamitva evam aha:|| ||

Api me samikam addasatha api me samikam addasatha' ti?|| ||

15. Imina pi kho etam brahmana,||
pariyayena veditabbam:|| ||

'yatha piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

Bhutapubbam brahmana,||
imissayeva Savatthiya annatarassa purisassa mata kalamakasi.|| ||

So tassa kalakiriyaya ummattako khittacitto rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam upasankamitva evam aha:|| ||

Api me mataram addasatha,||
api me mataram addasatha' ti?|| ||

16. Imina pi kho etam brahmana,||
pariyayena veditabbam:|| ||

'yatha piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

Bhutapubbam brahmana,||
imissayeva Savatthiya annatarassa purisassa pita kalamakasi.|| ||

So tassa kalakiriyaya ummattako khittacitto rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam upasankamitva evam aha:|| ||

Api me pitaram addasatha api me pitaram addasatha' ti?|| ||

17. Imina pi kho etam brahmana,||
pariyayena veditabbam:|| ||

Yatha piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

Bhutapubbam brahmana,||
imissayeva Savatthiya annatarassa purisassa bhata kalamakasi.|| ||

So tassa kalakiriyaya ummattako khittacitto rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam upasankamitva evam aha:|| ||

Api me bhataram addasatha api me bhataram addasatha' ti?|| ||

18. Imina pi kho etam brahmana,||
pariyayena veditabbam:|| ||

Yatha piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

Bhutapubbam brahmana,||
imissayeva Savatthiya annatarassa purisassa bhagini kalamakasi.|| ||

So tassa kalakiriyaya ummattako khittacitto rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam upasankamitva evam aha:|| ||

Api me bhaginim addasatha api me bhaginim addasatha' ti?|| ||

19. Imina pi kho etam brahmana,||
pariyayena veditabbam:|| ||

Yatha piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

Bhutapubbam brahmana,||
imissayeva Savatthiya annatarassa purisassa addasatha'ti? Putto kalamakasi.|| ||

So tassa kalakiriyaya ummattako khittacitto rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam upasankamitva evam aha:|| ||

Api me puttam addasatha api me puttam addasatha' ti?|| ||

20. Imina pi kho etam brahmana,||
pariyayena veditabbam yatha piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

Bhutapubbam brahmana,||
imissayeva Savatthiya annatarassa purisassa dhita kalamakasi.|| ||

So tassa kalakiriyaya ummattako khittacitto rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam upasankamitva evam aha:|| ||

Api me dhitaram addasatha api me dhitaram addasatha' ti?|| ||

21. Imina pi kho etam brahmana,||
pariyayena veditabbam:|| ||

Yatha piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

Bhutapubbam brahmana,||
imissayeva Savatthiya annatarassa purisassa pajapati kalamakasi.|| ||

So tassa kalakiriyaya ummattako khittacitto rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam upasankamitva evam aha:|| ||

Api me pajapatim addasatha api me pajapatim addasatha' ti?|| ||

22. Imina pi kho etam brahmana,||
pariyayena veditabbam:|| ||

Yatha piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

Bhutapubbam brahmana,||
imissayeva Savatthiya annatara itthi natikulam agamasi.|| ||

Tassa te nataka samika acchinditva annassa datukama,||
sa ca tam na icchati.|| ||

Atha kho sa itthi samikam etad avoca:|| ||

Ime mam ayyaputta,||
nataka taya acchinditva annassa datukama ahanca.|| ||

Tam na icchami' ti.|| ||

Atha kho so puriso tam itthim dvidha chetva attanam opadesi,||
ubho pecca bhavissama' ti.|| ||

Imina pi kho etam brahmana,||
pariyayena veditabbam:|| ||

Yatha piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa,||
piyappabhavika' ti.|| ||

23. Atha kho na'ijangho brahmano Bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva utthay asana yena Mallika devi ten'upasankami,||
upasankamitva yavatako ahosi Bhagavata saddhim kathasallapo,||
tam sabbam Mallikaya deviya arocesi.|| ||

24. Atha kho Mallika devi yena raja Pasenadi kosalo ten'upasankami,||
upasankamitva rajanam Pasenadim Kosalam etad avoca:|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Piya te vajiri kumariti.|| ||

Evam Mallike piya me vajiri kumariti.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

vajiriya te kumariya viparinam-annatha-bhava uppajjeyyum soka parideva dukkha domanassupayasa'ti.|| ||

Vajiriya me Mallike,||
kumariya viparinam-annatha-bhava jivitassapi siya annathattam,||
kimpana me na uppajjissanti soka parideva dukkha domanassupayasa'ti.|| ||

Idam kho tam maharaja,||
tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena sandhaya bhasitam:|| ||

Piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

25. Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Piya te vasabha khattiyati.
Evam Mallike,||
piya me vasabha khattiyati.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

vasabhaya te khattiyaya viparinamannathabhava uppajjeyyum soka parideva dukkha domanassupayasati.|| ||

Vasabhaya me Mallike,||
khattiyaya viparinam-annatha-bhava jivitassapi siya annathattam,||
kim pana me na uppajjissanti soka parideva dukkha domanassupayasa' ti.|| ||

Idam kho tam maharaja,||
tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena sandhaya bhasitam:'piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

26. Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Piyo te vidudabho senapati'ti.|| ||

Evam Mallike,||
piyo me vidudabho senapati' ti.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

vidudabhassa te senapatissa viparinamannathabhava uppajjeyyum soka parideva dukkha domanassupayasati.|| ||

Vidudabhassa me Mallike,||
senapatissa viparinam-annatha-bhava jivitassapi siya annathattam.|| ||

Kim pana me na uppajjissanti soka parideva dukkha domanassupayasati.|| ||

Idam kho tam maharaja'Tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena sandhaya bhasitam:|| ||

'piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

27. Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Piya te ahanti.|| ||

Evam Mallike,||
piya mesi tvanti.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Mayham te viparinam-annatha-bhava uppajjeyyum soka parideva dukkha domanassupayasa'ti.|| ||

Tuyham hi me Mallike,||
viparinam-annatha-bhava jivitassapi siya annathattam.|| ||

Kim pana me na uppajjissanti soka parideva dukkha domanassupayasa' ti.|| ||

Idam kho tam maharaja'Tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena sandhaya bhasitam:|| ||

'piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

28. Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Piya te kasikosalati.|| ||

Evam Mallike,||
piya me kasikosala.|| ||

Kasikosalanam Mallike,||
anubhavena kasiKosalam kasikacandanam paccanubhoma,||
malagandhavilepanam dharema' ti.|| ||

Tam kim mannasi maharaja?|| ||

Kasikosalanam te viparinam-annatha-bhava uppajjeyyum soka parideva dukkha domanassupayasa'ti.|| ||

Kasikosalanam hi me Mallike,||
viparinam-annatha-bhava jivitassapi siya annathattam.|| ||

Kim pana me na uppajjissanti soka parideva dukkha domanassupayasa' ti.|| ||

Idam kho tam maharaja'Tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena sandhaya bhasitam:|| ||

'piyajatika soka parideva dukkha domanassupayasa piyappabhavika' ti.|| ||

29. Acchariyam Mallike,||
abbhutam Mallike,||
yavanca so Bhagava pannaya ativijjha manne passati.|| ||

Ehi Mallike,||
acamehiti.|| ||

Atha kho raja Pasenadi kosalo utthay asana ekamsam uttarasangam karitva yena Bhagava tenanchalim panametva tikkhattum udanam udanesi:|| ||

namo tassa Bhagavato arahato Samma-sambuddhassa,||
namo tassa Bhagavato arahato Samma-sambuddhassa,||
namo tassa Bhagavato arahato Samma-sambuddhassa' ti.|| ||

Piyajatikasuttam sattamam


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement