Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
II. Majjhima-Pannasa
5. Brahmana Vagga

Sutta 93

Assalayana Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][upal] Evam me sutam|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tena kho pana samayena nanaverajjakanam brahmananam pancamattani brahmanasatani Savatthiyam pativasanti kenacid-eva karaniyena.|| ||

Atha kho tesam brahmananam etad ahosi:|| ||

'Ayam kho Samano Gotamo catuvannim suddhim pannapeti ko nu kho pahoti samanena Gotamena saddhim asmim vacane patimantetun' ti.|| ||

Tena kho pana samayena Assalayano nama manavo Savatthiyam pativasati daharo vuttasiro so'asavassuddesiko jatiya,||
tinnam vedanam paragu sanighanduketubhanam sakkharappabhedanam itihasapancamanam padako veyyakarano lokayatamahapurisalakkhanesu anavayo.|| ||

Atha kho tesam brahmananam etad ahosi:|| ||

'Ayam kho Assalayano manavo Savatthiyam pativasati daharo vuttasiro so'asavassuddesiko jatiya,||
tinnam vedanam paragu sanighanduketubhanam sakkharappabhedanam itihasapancamanam,||
padako veyyakarano lokayatamahapurisalakkhanesu anavayo.|| ||

So kho pahoti samanena Gotamena saddhim asmim vacane patimantetun' ti.|| ||

Atha kho te brahmana yena Assalayano manavo ten'upasankamimsu,||
upasankamitva Assalayanam manavam etad avocum:|| ||

'Ayam bho Assalayana,||
Samano Gotamo catuvannim suddhim pannapeti etu bhavam Assalayano samanena Gotamena saddhim asmim vacane patimantetu' ti.|| ||

Evam vutte Assalayano manavo te brahmane etad avoca: 'samano khalu bho Gotamo dhamma-vadi,||
dhammavadino ca pana duppatimantiya bhavanti.|| ||

Naham Sakkomi samanena Gotamena saddhim asamim vacane patimantetu'nti.|| ||

Dutiyam pi kho te brahmana Assalayanam manavam etad avocum:|| ||

'Ayam bho Assalayana,||
Samano Gotamo catuvannim suddhim pannapeti.|| ||

Etu bhavam Assalayano samanena Gotamena [148] saddhim asmim vacane patimantetum.|| ||

Caritam kho pana bhota Assalayanena paribbajaka'nti.|| ||

Dutiyam pi kho Assalayano manavo te brahmane etad avoca:|| ||

'Samano khalu bho Gotamo dhammavadi,||
dhammavadino ca pana duppatimantiya bhavanti.|| ||

Naham Sakkomi samanena Gotamena saddhim asmim vacane patimantetu'nti.|| ||

Tatiyam pi kho te brahmana Assalayanam manavam etad avocum: 'ayam bho Assalayana Samano Gotamo catuvannim suddhim pannapeti.|| ||

Etu bhavam asasalayano samanena Gotamena saddhim asmim vacane patimantetum.|| ||

Caritam kho pana bhota Assalayanena paribbajakam,||
ma bhavam Assalayano ayuddhaparajitam parajiyi' ti.|| ||

Evam vutte Assalayano manavo te brahmane etad avoca: 'addha kho aham bhavanto1 na labhami.|| ||

Samano khalu bho Gotamo dhammavadi,||
dhammavadino ca pana duppatimantiya bhavanti.|| ||

Naham Sakkomi samanena Gotamena saddhim asmim vacane patimantetum.|| ||

Api caham bhavantanam vacanena gamissami' ti.|| ||

Atha kho Assalayano manavo mahata brahmanaganena saddhim yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavata saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Assalayano manavo Bhagavantam etad avoca:|| ||

'Brahmana bho Gotama, evam ahamsu:|| ||

'Brahmanava settho vanno.|| ||

Hino anno vanno.|| ||

Brahmanava sukko vanno,||
kanho anno vanno,||
brahmanava sujjhanti no abrahmana,||
brahmanava brahmuno putta orasa mukhato jata brahmaja brahmanimmita brahmadayada' ti.|| ||

Idha bhavam Gotamo kimaha' ti?|| ||

Dissante kho pana Assalayana,||
brahmananam brahmaniyo utuniyo pi gabhiniyo pi vijayamana pi payamana pi te ca brahmana,||
yonijava samana, evam ahamsu:|| ||

'Brahmanava settho vanno,||
hino anno vanno.|| ||

Brahmanava sukko vanno,||
kanho anno vanno.|| ||

Brahmanava sujjhanti no abrahmana,||
brahmanava brahmuno putta orasa mukhato jata brahmaja brahmanimmita brahmadayada' ti.|| ||

Kincapi bhavam Gotamo evam aha.|| ||

Atha kho brahmana evam etam mannanti.|| ||

'Brahmanava settho vanno hino anno vanno.|| ||

Brahmanava sukko vanno,||
kanho anno vanno.|| ||

Brahmanava sujjhanti no abrahmana,||
brahmanava brahmuno putta orasa mukhato jata brahmaja brahmanimmita brahmadayada' ti.|| ||

|| ||

[149]Tam kim mannasi Assalayana,||
sutam te:|| ||

'Yonakambojesu annesu ca paccantimesu janapadesu dveva vanna,||
ayyo c'eva daso ca.|| ||

Ayyo hutva daso hoti,||
daso hutva ayyo hoti' ti.|| ||

Evam bho sutam me yonakambojesu annesu ca paccantimesu janapadesu dveva vanna ayyo c'eva daso ca.|| ||

Ayyo hutva daso hoti,||
daso hutva ayyo ho' ti.ti.|| ||

Ettha Assalayana brahmananam kim balam ko assaso,||
yadettha brahmana evam ahamsu:|| ||

'Brahmanava settho vanno,||
hino anno vanno,||
brahmanava sukko vanno,||
kanho anno vanno.|| ||

Brahmanava sujjhanti no abrahmana,||
brahmanava brahmuno putta orasa mukhato jata brahmaja brahmanimmita brahmadayada' ti.|| ||

Kincapi bhavam Gotamo evam aha.|| ||

Atha kho ettha brahmana evam etam mannanti: 'brahmanava settho vanno hino anno vanno,brahmanava sukko vanno,||
kanho anno vanno.|| ||

Brahmanava sujjhanti no abrahmana,||
brahmanava brahmuno putta orasa mukhato jata brahmaja brahmanimmita brahmadayada' ti.|| ||

Tam kim mannasi Assalayana,||
khattiyova nu kho panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaco pharusavaco samphappalapi abhijjhalu byapannacitto micchaditthi,||
kayassa bheda param marana,||
apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya,||
no brahmano vessova nu kho panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaco pharusavaco samphappalapi abhijjhalu byapannacitto micchaditthi,||
kayassa bheda param marana,||
apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya,||
no brahmano.|| ||

Suddova nu kho panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaco parusavaco samphappala pi abhijjhalu byapannacitto micchaditthi,||
kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya,||
no brahmanoti.|| ||

No h'idam bho Gotama,||
khattiyopi hi bho Gotama,||
panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaco pharusavaco samphappala pi abhijjhalu byapannacitto micchaditthi,||
kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya,||
brahmanopi hi bho Gotama panatipati|| ||

Adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaco pharusavaco samphappalapi abhijjhalu byapannacitto micchaditthi,||
kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya,||
vessopi hi bho Gotama panatipati|| ||

Adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaco pharusavaco samphappalapi abhijjhalu byapannacitto micchaditthi,||
kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya,||
suddopi hi bho Gotama panatipati|| ||

Adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaco pharusavaco samphappalapi abhijjhalu byapannacitto micchaditthi,||
kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyya,sabbepi hi bho Gotama,cattaro vanna panatipati|| ||

Adinnadayi [150] kamesu micchacari musavadi pisunavaca pharusavaca samphappalapi abhijjhalu byapannacitta micchaditthi,||
kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjeyyun' ti.|| ||

Ettha Assalayana,||
brahmananam kim balam ko assaso,yadettha brahmana evam ahamsu: ' brahmanava settho vanno ,hino anno vanno.|| ||

Brahmanava sukko vanno,||
kanho anno vanno.|| ||

Brahmanava sujjhanti no abrahmana,||
brahmanava brahmuno putta orasa mukhato jata brahmaja brahmanimmita brahmadayada' ti.|| ||

Kincapi bhavam Gotamo evam aha.|| ||

Atha kho ettha [151] brahmana evam etam mannanti:|| ||

'Brahmanava settho vanno hino anno vanno,brahmanava sukko vanno,||
kanho anno vanno.|| ||

Brahmanava sujjhanti no abrahmana,||
brahmanava brahmuno putta orasa mukhato jata brahmaja brahmanimmita brahmadayada' ti.|| ||

Tam kim mannasi Assalayana,||
brahmanova nu kho panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu micchacara pativirato musavada pativirato pisunavaca pativirato pharusavaca pativirato samphappalapa pativirato anabhijjhalu abyapannacitto sammaditthi kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjeyya.|| ||

No khattiyo,||
no vesso,||
no suddo' ti.|| ||

No h'idam bho Gotama,||
khattiyopi hi bho Gotama,||
panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu micchacara pativirato musa-vada pativirato pisunavaca pativirato pharusavaca pativirato samphappalapa pativirato anabhijjhalu abyapannacitto sammaditthi kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjeyya.|| ||

No khattiyo,||
no vesso,||
no suddo' ti.|| ||

No h'idam bho Gotama,||
brahmano pi hi bho Gotama,||
panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu micchacara pativirato musa-vada pativirato pisunavaca pativirato pharusavaca pativirato samphappalapa pativirato anabhijjhalu abyapannacitto sammaditthi kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjeyya.|| ||

No h'idam bho Gotama,||
vessopi hi bho Gotama,||
panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu micchacara pativirato musa-vada pativirato pisunavaca pativirato pharusavaca pativirato samphappalapa pativirato anabhijjhalu abyapannacitto sammaditthi kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjeyya.|| ||

No h'idam bho Gotama,||
suddopi hi bho Gotama,||
panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu micchacara pativirato musa-vada pativirato pisunavaca pativirato pharusavaca pativirato samphappalapa pativirato anabhijjhalu abyapannacitto sammaditthi kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjeyya.|| ||

No h'idam bho Gotama,sabbepi hi bho Gotama,cattaro vanna panatipata pativirata adinnadana pativirata kamesu micchacara pativirata musa-vada pativirata pisunavaca pativirata pharusavaca pativirata samphappalapa pativirata anabhijjhalu abyapannacitto sammaditthi kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjeyyun' ti.|| ||

Ettha Assalayana,||
brahmananam kim balam ko assaso,yadettha brahmana evam ahamsu:

'Brahmanava settho vanno,||
hino anno vanno.|| ||

Brahmanava sukko vanno,||
kanho anno vanno.|| ||

Brahmanava sujjhanti no abrahmana,||
brahmanava brahmuno putta orasa mukhato jata brahmaja brahmanimmita brahmadayada' ti.|| ||

Kincapi bhavam Gotamo evam aha.|| ||

Atha kho ettha brahmana evam etam mannanti: 'brahmanava settho vanno hino anno vanno,brahmanava sukko vanno,||
kanho anno vanno.|| ||

Brahmanava sujjhanti no abrahmana,||
brahmanava brahmuno putta orasa mukhato jata brahmaja brahmanimmita brahmadayada' ti.|| ||

Tam kim mannasi Assalayana,||
brahmanova nu kho pahoti asmim padese averam avyapajjham mettam cittam bhavetum no khattiyo no vesso no suddo' ti.|| ||

No h'idam bho Gotama,||
khattiyopi hi bho Gotama,||
pahoti asmim padese averam avyapajjham mettam cittam bhavetum,||
brahmanopi hi bho Gotama,||
pahoti asmim padese averam avyapajjham mettam cittam bhavetum,vessopi hi bho Gotama,||
pahoti asmim padese averam avyapajjham mettam cittam bhavetum,||
suddopi hi bho Gotama pahoti asmim padese averam avyapajjham mettam cittam bhavetum,||
sabbepi hi bho gogatama,||
cattaro vanna pahonti asmim padese averam avyapajjham mettam cittam bhavetun' ti.|| ||

Ettha Assalayana,brahmananam kim balam ko assaso, yadettha brahmana evam ahamsu:|| ||

'Brahmanava settho vanno,||
hino anno vanno.|| ||

Brahmanava sukko vanno,||
kanho anno vanno.|| ||

Brahmanava sujjhanti no abrahmana,||
brahmanava brahmuno putta orasa mukhato jata brahmaja brahmanimmita brahmadayada' ti.|| ||

Kincapi bhavam Gotamo evam aha.|| ||

Atha kho ettha brahmana evam etam mannanti: 'brahmanava settho vanno,||
hino anno vanno.|| ||

Brahmanava sukko vanno,||
kanho anno vanno.|| ||

Brahmanava sujjhanti no abrahmana,||
brahmanava brahmuno putta orasa mukhato jata brahmaja brahmanimmita brahmadayada' ti.|| ||

Tam kim mannasi Assalayana,||
brahmanova nu kho pahoti sottim sinanim adaya nadim gantva rajojallam pavahetum,no khattiyo no vesso no suddo' ti.|| ||

No h'idam bho Gotama,||
khattiyo pi hi bho Gotama,||
pahoti sottim sinanim1 adaya nadim gantva rajojallam pavahetum,||
brahmanopi hi bho Gotama,||
pahoti sottim sinanim adaya nadim gantva rajojallam pavahetum,||
vessopi hi bho Gotama,||
pahoti sottim sinanim adaya nadim gantva rajojallam pavahetum,||
suddopi hi bho Gotama,||
pahoti sottim sinanim adaya nadim gantva rajojallam pavahetum,||
sabbepi hi bho Gotama,||
cattaro vanna pahonti sottim sinanim adaya nadim gantva rajojallam pavahetunti.|| ||

Ettha Assalayana brahmananam kim balam ko assaso,||
yadettha brahmana evam ahamsu:|| ||

'Brahmanava settho vanno,||
hino anno vanno.|| ||

Brahmanava sukko vanno,||
kanho anno vanno.|| ||

Brahmanava sujjhanti no abrahmana,||
brahmanava brahmuno putta orasa mukhato jata brahmaja brahmanimmita brahmadayada' ti.|| ||

Kin ca pi bhavam Gotamo evam aha,||
atha kho ettha brahmana evam etam mannanti:|| ||

'Brahmanava settho vanno,||
hino anno vanno.|| ||

Brahmanava sukko vanno,||
kanho anno vanno.|| ||

Brahmanava sujjhanti no abrahmana,||
brahmanava brahmuno putta orasa mukhato jata brahmaja brahmanimmita brahmadayada' ti.|| ||

Tam kim mannasi Assalayana,idha raja khattiyo [152] muddhavasitto nanajaccanam purisanam purisasatam sannipateyya: ayantu bhonto,||
ye tattha khattiyakula brahmanakula rajannakula uppanna salassa va sala'assa va candanassa va padumassa va uttararanim adaya aggim abhinibbattentu,||
tejo patukarontu,||
ayantu puna bhonto,||
ye tattha candalakula nesadakula venakula rathakarakula pukkusakula uppanna sapanadoniya va sukaradoniya va rajakadoniya va elandakatthassa va uttararanim adaya aggim abhinibbattentu,||
tejo patukarontu' ti.|| ||

Tam kim mannasi Assalayana yo evam nu kho so khattiyakula brahmanakula rajannakula uppannehi salassa va sala'assa va candanassa va padumassa va uttararanim adaya aggi abhinibbatto tejo patukato,||
so evanukhvassa aggi accima ca vannava ca pabhassaro ca.|| ||

Tena ca sakka aggina aggikaraniyam katum.|| ||

Yo pana so candalakula nesadakula venakula rathakarakula pukkusakula uppannehi sapanadoniya va sukaradoniya va rajakadoniya va elandakatthassa va uttararanim adaya aggi abhinibbatto tejo patukato,||
svassa aggi na c'eva accima,||
na ca vannava,||
na ca pabhassaro,||
na ca tena sakka aggina aggikaraniyam katun' ti.|| ||

No h'idam bho Gotama,||
yo so bho Gotama,||
khattiyakula brahmanakula rajannakula uppannehi salassa va sala'assa va candanassa va padumassa va uttararanim adaya aggi abhinibbatto tejo patukato,||
svassa aggi accima ca vannava ca pabhassaro ca.|| ||

Tena ca sakka aggina aggikaraniyam katum.|| ||

Yo pi so candalakula nesada kula venakula rathakarakula pukkusakula uppannehi sapanadoniya va sukaradoniya va rajakadoniya va elandakatthassa va uttararanim adaya aggi abhinibbatto tejo patukato,||
so c'assa aggina accima ca vannava,||
ca pabhassaro ca,||
tena ca sakka aggina aggikaraniyam katum sabbopi hi bho Gotama,||
aggi accima [153] ca vannava ca pabhassaro ca sabbenapi ca sakka aggina aggikaraniyam katun' ti.|| ||

Ettha Assalayana,||
brahmananam kim balam ko assaso,||
yadettha brahmana evam ahamsu: brahmanava settho vanno,||
hino anno vanno brahmanava sukko vanno,||
kanho anno vanano.|| ||

Brahmanava sujjhanti no abrahmana.|| ||

Brahamanava brahmuno putta orasa mukhato jata brahmaja brahmanimmita brahmadayadati.|| ||

Kincapi bhavam Gotamo evam aha, atha kho ettha brahmana evam etam mannanti:|| ||

'Brahmanava settho vanno,||
hino anno vanno.|| ||

Brahmanava sukko vanno,||
kanho anno vanno.|| ||

Brahmanava sujjhanti no abrahmana,||
brahmanava brahmuno putta orasa mukhato jata brahmaja brahmanimmita brahmadayada' ti.|| ||

Tam kim mannasi Assalayana,||
idha khattiyakumaro brahmanakannaya saddhim samvasam kappeyya.|| ||

Tesam samvasamanvaya putto jayetha,||
yo so khattikumarena brahmanakannaya putto uppanno siya,||
so matupi sadiso.|| ||

Pitupi sadiso 'khattiyo' tipi vattabbo 'brahmano' tipi vattabbo' ti.|| ||

Yo so bho Gotama,||
khattiyakumarena brahmanakannaya putto uppanno siya,||
so matupi sadiso, pitu pi sadiso,||
'khattiyo' ti pi vattabbo,||
brahmano' ti pi vattabboti.|| ||

Tam kim mannasi Assalayana,||
idha brahmanakumaro khattiyakannaya saddhim samvasam kappeyya.|| ||

Tesam samvasamanvaya putto jayetha.|| ||

Yo so brahmanakumarena khattiyakannaya putto uppanno siya,||
so matupi sadiso,||
pitu pi sadiso,||
khattiyoti pi vattabbo,||
brahmanotipi vattabbo' ti.|| ||

Yo so bho Gotama,||
brahmanakumarena khattiyakannaya putto uppanno siya,||
so matu pi sadiso,||
pitu pi sadiso,||
khattiyo ti pi vattabbo,||
brahmanoti pi vattabbo' ti.|| ||

Tam kim mannasi Assalayana,||
idha va'avam gadrabhena sampayojeyyum?|| ||

Tesam sampayogamanvaya kisoro jayetha.|| ||

Yo so va'avaya gadrabhena kisoro uppanno siya,||
so matu pi sadiso pitu pi sadiso,||
assoti vattabbo,||
gadrabhoti vattabbo' ti.|| ||

Vekuranjaya hi so bho Gotama,||
assataro hoti.|| ||

Idam [154] hi'ssa bho Gotama,||
nanakaranam passami.|| ||

Amutra ca pan'esanam2 na kinci nanakaranam3 passami ti.|| ||

Tam kim mannasi Assalayana,||
idhassu dve manavaka bhataro saudariya,||
eko ajjhayako upanito,||
eko anajjhayako anupanito.|| ||

Kamettha brahmana pathamam bhojeyyum saddhe va thalipake va yanne va pahune4 vati?|| ||

Yo so bho Gotama,||
manavako ajjhayako upanito tamettha brahmana pathamam bhojeyyum saddhe va thalipake va yanne va pahune va.|| ||

Kim hi bho Gotama,||
anajjhayake anupanite dinnam mahapphalam bhavissati' ti?|| ||

Tam kim mannasi Assalayana,||
idhassu dve manavaka bhataro saudariya,||
eko ajjhayako upanito dussilo papa-dhammo,||
eko anajjhayako anupanito silava kalyana-dhammo.|| ||

Kamettha brahmana patamam bhojeyyum saddhe va thalipake va yanne va pahune va ti?|| ||

Yo so bho Gotama,||
manavako anajjhayako anupanito silava kalyana-dhammo,||
tamettha brahmana pathamam bhojeyyum saddho va thalipake va yanne va pahune va.|| ||

Kim hi bho Gotama,||
dussile papadhamme dinnam mahapphalam bhavissa' ti?|| ||

Pubbe kho tvam Assalayana,||
jatim agamasi.|| ||

Jatim gantva mante agamasi.|| ||

Mante gantva tape agamasi.|| ||

Tape gantva catuvannim suddhim paccagato yamaham pannapemi' ti.|| ||

Evam vute Assalayano manavo tunhibhuto mankubhuto pattakkhandho adhomukho pajjhayanto appatibhano nisidi.|| ||

Atha kho Bhagava Assalayanam manavam tunhibhutam mankubhutam pattakkhandham adhomukham pajjhayan tam appatibhanam viditva Assalayanam manavam etad avoca.|| ||

Bhutapubbam Assalayana,||
sattannam brahmanisinam arannayatane pannakutisu sammantanam evarupam papakam ditthigatam uppannam hoti: brahmanava settho vanno,||
hino [155] anno vanno,||
brahmanava sukko vanno,||
kanho anno vanno.|| ||

Brahmanava sujjhanti no abrahmana,||
brahmanava brahmuno putta orasa mukhato jata brahmaja brahmanimmita brahmadayada' ti.|| ||

Assosi kho Assalayana,||
asito devalo isi sattannam kira brahmanisinam arannayatane pannakutisu sammantanam evarupam papakam ditthigatam uppannam hoti:brahmanava settho vanno hino anno vanno brahmanava sukko vanno,||
kanho anno vanno.|| ||

Brahmanava sujjhanti no abrahmana,||
brahmanava brahmuno putta orasa mukhato jata brahmaja brahmanimmita brahmadayada' ti.|| ||

Atha kho Assalayana,||
asito devalo isi kesamassum kappetva manjetthavannani dussani nivasetva ataliyo upahana aruhitva jatarupamayam dandam gahetva sattannam brahmanisinam patthandile patu-r-ahosi.|| ||

Atha kho Assalayana,||
asito devalo isi sattannam brahmanisinam patthandile cankamamano evam aha: handa kva nu kho ime bhavante brahmanisayo gata.|| ||

Handa kva nu kho ime bhavanto brahmanisayo gata'ti atha kho Assalayana,sattannam brahmanisinam etad ahosi: konayam gamandalarupo viya sattannam brahmanisinam patthandile cankamamano evam aha: handa kva nu kho ime bhavanto brahmanisayo gata,||
handa kva nu kho ime bhavanto brahmanisayo gata' ti.|| ||

Handanam abhisapamati.|| ||

Atha kho Assalayana,||
sattabrahmanisayo asitam devalam isim abhisapimsu: bhasma vasala hohiti5.|| ||

Yatha yatha kho Assalayana,||
satta brahmanisayo asitam devalam isim abhisapimsu.|| ||

Tatha tatha asito devalo isi abhirupataro c'eva hoti dassaniyataro ca pasadikataro ca.|| ||

Atha kho Assalayana,||
sattannam brahmanisinam etad ahosi: mogham vata no tapo,||
aphalam brahmacariyam,||
mayam hi pubbe yam abhisapama bhasma vasala hohi'ti bhasmava bhavati ekacco.|| ||

Imam pana mayam yatha yatha abhisapama,||
tatha tatha abhirupataro c'eva hoti dassaniyataro ca pasadikataro ca' ti.|| ||

Na bhavantanam mogham tapo,||
naphalam6 brahmacariyam.|| ||

Ingha bhavanto yo mayi manopadoso,||
tam pajahathati.|| ||

[156]Yo bhavati manopadoso tam pajahama.|| ||

Ko nu kho bhavam hoti ti?|| ||

Suto no bhavatam asito devalo isi' ti?|| ||

Evam bho.|| ||

So khvaham homiti.|| ||

Atha kho Assalayana,||
satta brahmanisayo asitam devalam isim abhivadetum upasankamimsu.|| ||

Atha kho Assalayana,||
asito devalo isi satta brahmanisayo etad avoca:|| ||

'Sutam me tam bho,||
sattannam kira brahmanisinam arannayatane pannakutisu vasantanam evarupam papakam ditthigatam uppannam: 'brahmanava settho vanno,||
hino anno vanno.|| ||

Brahmanava sukko vanno,||
kanho anno vanno.|| ||

Brahmanava sujjhanti,||
no abrahmana.|| ||

Brahmanava brahmuno putta orasa mukhato jata brahmaja brahmanimmita brahmadayadati.|| ||

Evam bho|| ||

Jananti pana bhonto ya janika mata brahmanam yeva agamasi.|| ||

No abrahmananti.|| ||

No h'idam bho.|| ||

Jananti pana bhonto ya janikamatumata yava sattama matamahayuga brahmanam yeva agamasi,||
no abrahmananti.|| ||

No h'idam bho.|| ||

Jananti pana bhonto yo janako pita brahmanim yeva agamasi no abrahmaninti.|| ||

No h'idam bho.|| ||

Jananti pana bhonto yo janakapitupita yavasattama pitamahayuga brahmanimyeva agamasi,||
no abrahmaninti.|| ||

No h'idam bho.|| ||

Jananti pana bhonto yatha gabbhassa avakkanti hoti ti?|| ||

Janama mayam bho yatha gabbhassa avakkanti hoti.|| ||

[157] idha mata-pitaroca sannipatita honti.|| ||

Mata ca utuni hoti,||
gandhabbo ca paccupatthito hoti.|| ||

Evam tinnam sannipata gabbhassa avakkanti hoti ti.|| ||

Jananti pana bhonto yagghe so gandhabbo khattiyo va brahmano va vesso va suddo vati?|| ||

Na mayam bho,||
janama yagghe so gandhabbo khattiyo va brahmano va vesso va suddo vati.|| ||

Evam sante bho janatha ke tumhe hothati1|| ||

Evam sante bho,||
na mayam janama ke ca mayam homati.|| ||

Tehi nama Assalayana,||
satta brahmanisayo asitena devalena isina sake jativade samanuyunjiyamana samanubhasiyamana samanugahiyamana na sampayissanti.|| ||

Kim pana tvam etarahi maya sakasmim jativade samanuyunjiyamano samanubhasiyamano samanugahiyamano sampayissasi.|| ||

Yesam tvam sacariyako na punno dabbigahoti.|| ||

Evam vutte Assalayano manavo Bhagavantam etad avoca: acchariyambhante,||
abbhutambhante.|| ||

Kappiyam vata bhante bhikkhu aharam aharenti.|| ||

Anavajjam vata bhante bhikkhu aharam aharenti.|| ||

Abhikkantam bho Gotama abhikkantam bho Gotama,||
seyyatha pi bho Gotama nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,mulhassa va maggam acikkheyya' andhakare va telapajjotam dhareyya,||
'cakkhumanto rupani dakkhinti'ti,||
evam evam bhota Gotamena aneka-pariyayena dhammo pakasito.|| ||

Esaham Bhagavantam Gotamam saranam gacchami dhammanca bhikkhu-sanghan ca.|| ||

Upasakam mam bhavam Gotamo dharetu ajjatagge panupetam saranam gatanti.|| ||

Assalayanasuttam tatiyam


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement