Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
II. Majjhima-Pannasa
5. Brahmana Vagga

Sutta 97

Dhananjani Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][upal] Evam me sutam|| ||

Ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Veluvane Kalandakanivape.|| ||

Tena kho pana samayena ayasma Sariputto dakkhinagirismim carikam carati mahata bhikkhu-sanghena saddhim.|| ||

Atha kho annataro [185] bhikkhu Rajagahe vassam vuttho yena dakkhinagiri yen'ayasma Sariputto ten'upasankami,||
upasankamitva ayasmata Sariputtena saddhim sammodi,||
sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi,||
eka-m-antam nisinnam kho tam bhikkhum ayasma Sariputto etad avoca:|| ||

Kaccavuso, Bhagava arogo ca balava ca' ti?|| ||

Arogo cavuso, Bhagava balava ca' ti.|| ||

Kacci pan'avuso, bhikakkhusangho arogo ca balava ca' ti?|| ||

Bhikkhu-sangho pi kho avuso,||
arogo ca balava ca' ti.|| ||

Etthavuso, tandulapaladvarayam Dhananjani nama brahmano atthi.|| ||

Kaccavuso, Dhananjani nama brahmano arogo ca balava ca' ti.|| ||

Dhananjani pi kho avuso,||
brahmano arogo ca balava ca' ti.|| ||

Kacci pan'avuso Dhananjani brahmano appamattoti.|| ||

Kuto no avuso, Dhananjanissa brahmanassa appamado?|| ||

Dhananjani avuso, brahmano rajanam nissaya brahmanagahapatike vilumpati.|| ||

Brahmanagahapatike nissaya rajanam vilumpati.|| ||

Yapissa bhariya saddha saddhakula anita,||
sapissa kalakata, anna'ssa bhariya assaddha assaddhakula anita' ti.|| ||

Dussutam vatavuso assumha,||
dussutam vatavuso assumha,||
ye mayam Dhananjanim brahmanam pamattam assumha.|| ||

Appeva nama mayam kadaci karahaci Dhananjanina brahmanena saddhim samagaccheyyama.|| ||

Appeva nama siya kocid-eva kathasallapo' ti.

Atha kho ayasma Sariputto dakkhinagirismim yathabhirantam viharitva yena Rajagaham tena carikam pakkami.|| ||

Anupubbena carikam caramano yena Rajagaham tadavasari.|| ||

Tatra sudam ayasma Sariputto Rajagahe viharati Veluvane Kalandakanivape.|| ||

Atha kho ayasma Sariputto pubbanha-samayam nivasetva pattacivaramadaya Rajagaham pindaya pavisi.

[186]|| ||

Tena kho pana samayena Dhananjani brahmano bahinagare gavo gotthe dohapeti1 atha kho ayasma Sariputto Rajagahe pindaya caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto yena Dhananjani brahmano ten'upasankami.|| ||

Addasa kho Dhananjani brahmano ayasmantam Sariputtam durato va agacchantam.|| ||

Disvana yenasma Sariputto ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Sariputtam etad avoca:||
ito bho Sariputta,||
payo piyatam tava bhattassa kalo bhavissati' ti.|| ||

Alam brahmana,||
katamme ajja bhattakiccam.|| ||

Amukasmim me rukkhamule divaviharo bhavissati.|| ||

Tattha agaccheyyasi' ti.|| ||

Evam bhoti kho Dhananjani brahmano ayasmato Sariputtassa paccassosi.|| ||

Atha kho Dhananjani brahmano pacchabhattam bhuttapataraso yenayasma Sariputto ten'upasankami,||
upasankamitva ayasmata Sariputtena saddhim sammodi,||
sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho Dhananjanim brahmanam ayasma Sariputto etad avoca:|| ||

Kaccisi Dhananjani, appamatto' ti?|| ||

'Kuto bho Sariputta, amhakam appamado yesam no mata-pitaro posetabba,||
puttadara posetabba,||
dasakammakaraporisam posetabbam,||
mittamaccanam mittamaccakaraniyam katabbam natisalo hitanam natisalohitakaraniyam katabbam,||
atithinam atithikaraniyam katabbam,||
pubbapetanam pubbapetakaraniyam katabbam,||
devatanam devatakaraniyam katabbam,||
ranno rajakaraniyam katabbam,||
ayam pi kayo pinetabbo bruhetabbo' ti.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
idh'ekacco mata-pitunnam hetu adhammacari visamacari assa,||
tam enam adhammacariya visamacariyahetu Nirayam nirayapala upakaddheyyum.|| ||

Labheyya nu kho so 'aham kho mata-pitunnam hetu adhammacari visamacari ahosim,||
ma mam Nirayam [187] nirayapala' ti.|| ||

Matapitaro va panassa labheyyum 'eso kho amhakam hetu adhammacari visamacari ahosi,||
ma nam Nirayam nirayapala' ti.|| ||

No h'idam bho Sariputta,||
atha kho nam vikkandantam yeva niraye nirayapala pakkhipeyyum.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
idh'ekacco puttadarassa hetu dhammacari visamacari assa,||
tam enam adhammacariya visamacariyahetu Nirayam nirayapala upakaddheyyum.|| ||

Labheyya nu kho so 'aham kho puttadarassa hetu adhammacari visamacari ahosim.|| ||

Ma mam Nirayam nirayapala' ti.|| ||

Puttadara va panassa labheyyum1 'eso kho amhakam hetu adhammacari visamacari ahosi,||
ma nam Nirayam nirayapala' ti?|| ||

No h'idam bho Sariputta,||
atha kho nam vikkandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
idh'ekacco dasakammakaraporisassa hetu adhammacari visamacari assa,||
tam enam adhammacariya visamacariyahetu Nirayam nirayapala upakaddheyyum.|| ||

Labheyya nu kho so 'aham kho dasakammakaraporisassa hetu adhammacari visamacari ahosim.|| ||

Ma mam Nirayam nirayapala' ti.|| ||

Dasakammakaraporisam va panassa labheyya,'eso kho amhakam hetu adhammacari visamacari ahosi,||
ma nam Nirayam nirayapala' ti?|| ||

No h'idam bho Sariputta,||
atha kho nam vikkandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
idh'ekacco mittamaccanam hetu adhammacari visamacari assa,||
tam enam adhammacariya visamacariyahetu Nirayam nirayapala upakaddheyyum.|| ||

Labheyya nu kho so 'aham kho mittamaccanam hetu adhammacari visamacari ahosim.|| ||

Ma mam Nirayam nirayapala' ti.|| ||

Mittamacca va panassa labheyyum.|| ||

'Eso kho amhakam hetu adhammacari visamacari ahosi,||
ma nam Nirayam nirayapala' ti?|| ||

No h'idam bho Sariputta,||
atha kho nam vikkandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum.

[188]|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
idh'ekacco natisalohitanam hetu adhammacari visamacari assa,||
tam enam adhammacariya visamacariyahetu Nirayam nirayapala upakaddheyyum.|| ||

Labheyya nu kho so 'aham kho natisalohitanam hetu adhammacari visamacari ahosim.|| ||

Ma mam Nirayam nirayapala' ti.|| ||

natisalohita va panassa labheyyum.|| ||

'Eso kho amhakam hetu adhammacari visamacari ahosi,||
ma nam Nirayam nirayapala' ti?|| ||

No h'idam bho Sariputta,||
atha kho nam vikkandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
idh'ekacco atithinam hetu adhammacari visamacari assa,||
tam enam adhammacariya visamacariyahetu Nirayam nirayapala upakaddheyyum.|| ||

Labheyya nu kho so'aham kho atithinam hetu adhammacari visamacari ahosim.|| ||

Ma mam Nirayam nirayapala' ti.|| ||

Atithi va panassa labheyyum.|| ||

'Eso kho amhakam hetu adhammacari visamacari ahosi,||
ma nam Nirayam nirayapala' ti?|| ||

No h'idam bho Sariputta,||
atha kho nam vikkandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
idh'ekacco pubbapetanam hetu adhammacari visamacari assa,||
tam enam adhammacariya visamacariyahetu Nirayam nirayapala upakaddheyyum.|| ||

Labheyya nu kho so 'aham kho pubbapetanam hetu adhammacari visamacari ahosi,||
ma mam Nirayam nirayapala' ti.|| ||

Pubbapeta va panassa labheyyum.|| ||

'Eso kho amhakam hetu adhammacari visamacari ahosi,||
ma nam Nirayam nirayapala' ti?|| ||

No h'idam bho Sariputta,||
atha kho nam vikkandantam yeva niraye nirayapala pakkhipeyyum.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
idh'ekacco devatanam hetu adhammacari visamacari assa,||
tam enam adhammacariya visamacariyahetu Nirayam nirayapala upakaddheyyum.|| ||

Labheyya nu kho so'aham kho devatanam hetu adhammacari visamacari ahosim.|| ||

Ma mam Nirayam nirayapala' ti.|| ||

Devata va panassa labheyyum 'eso kho amhakam hetu adhammacari visamacari ahosi,||
ma nam Nirayam nirayapala' ti?|| ||

No h'idam bho Sariputta,||
atha kho nam vikkandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
idh'ekacco ranno hetu adhammacari visamacari assa,||
tam enam adhammacariya visamacariyahetu Nirayam nirayapala upakaddheyyum.|| ||

Labheyya nu kho so 'aham kho ranno hetu adhammacari visamacari ahosim.|| ||

Ma mam Nirayam nirayapala' ti.|| ||

Raja va panassa labheyya 'eso kho amhakam hetu adhammacari visamacari ahosi,||
ma nam Nirayam nirayapala' ti?|| ||

No h'idam bho Sariputta,||
atha kho nam vikkandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
idh'ekacco kayassa pinanahetu1 bruhanahetu adhammacari visamacari assa,||
tam enam adhammacariya visamacariyahetu Nirayam nirayapala upakaddheyyum.|| ||

Labheyya nu kho so'aham kho kayassa pinanahetu1 bruhanahetu adhammacari visamacari ahosim.|| ||

Ma mam Nirayam nirayapala' ti.|| ||

Pare va panassa labheyyum 'eso kho kayassa pinanahetu bruhanahetu adhammacari visamacari ahosi,||
ma nam Nirayam nirayapala' ti?|| ||

No h'idam bho Sariputta,||
atha kho nam vikkandantamyeva niraye nirayapala pakkhipeyyum.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
yo va mata-pitunnam hetu adhammacari visamacari assa.|| ||

Yo va mata-pitunnam hetu dhammacari samacari assa,||
katamam seyyo' ti?|| ||

Yo hi bho Sariputta,||
mata-pitunnam hetu adhammacari visamacari assa,||
na tam seyyo yo ca kho bho Sariputta,||
mata-pitunnam hetu dhammacari samacari assa,||
tadevettha seyyo.|| ||

Adhammacariya visamacariya hi bho Sariputta,||
brahmacariya samacariya seyyo' ti.|| ||

Atthi kho Dhananjani,||
anne sahetuka dhammika kammanta,||
yehi sakka mata-pitaro c'eva posetum.|| ||

Na ca papakammam kattum,||
punnanva patipadam patipajjitum.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
yo va puttadarassa hetu adhammacari visamacari assa,||
yo va puttadarassa hetu dhammacari samacari assa.|| ||

Katamam seyyo' ti?|| ||

Yo hi bho Sariputta,||
puttadarassa hetu adhammacari visamacari assa,||
na tam seyyo.|| ||

Yo ca kho bho Sariputta,||
puttadarassa hetu dhammacari samacari assa,||
tadevettha seyyo.|| ||

Adhammacariya visamacariya hi bho Sariputta,||
dhammacariya samacariya seyyo' ti.|| ||

Atthi kho Dhananjani,||
anne sahetuka dhammika kammanta,||
ye hi sakka puttadare c'eva posetum,||
na ca papakammam kattum,||
punnanca patipadam patipajjitum.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
yo va dasakammakaraporisassa hetu adhammacari visamacari assa,||
yo va dasakammakaraporisassa hetu dhammacari samacari assa.|| ||

Katamam seyyo' ti?|| ||

[189] Yo hi bho Sariputta,||
dasakammakaraporisassa hetu adhammacari visamacari assa,||
na tam seyyo.|| ||

Yo ca kho bho Sariputta,||
dasakammakaraporisassa hetu dhammacari samacari assa,||
tadevettha seyyo.|| ||

Adhammacariya visamacariya hi bho Sariputta,||
dhammacariya samacariya seyyo' ti?|| ||

Atthi kho Dhananjani,||
anne sahetuka dhammika kammanta,||
ye hi sakka dasakammakaraporisanc'eva posetum,||
na ca papakammam kattum,||
punnanca patipadam patipajjitum.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
yo va mittamaccanam hetu adhammacari visamacari assa,yo va mittamaccanam hetu dhammacari samacari assa.|| ||

Katamam seyyo' ti?|| ||

Yo hi bho Sariputta,||
mittamaccanam hetu adhammacari visamacari assa,||
na tam seyyo.|| ||

Yo ca kho bho Sariputta,||
mittamaccanam hetu dhammacari samacari assa,||
tadevettha seyyo.|| ||

Adhammacariya visamacariya hi bho Sariputta,||
dhammacariya samacariya seyyo' ti?|| ||

Atthi kho Dhananjani,||
anne sahetuka dhammika kammanta,||
ye hi sakka mittamaccananc'eva mittamaccakaraniyam katum,||
na ca papakammam kattum,||
punnanca patipadam patipajjitum.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
yo va natisalohitanam hetu adhammacari visamacari assa,||
yo va natisalohitanam hetu dhammacari samacari assa.|| ||

Katamam seyyo' ti?|| ||

[190] Yo hi bho Sariputta,||
natisalehitanam hetu adhammacari visamacari assa,||
na tam seyyo.|| ||

Yo ca kho bho Sariputta,||
natisalohitanam hetu dhammacari samacari assa,||
tadevettha seyyo.|| ||

Adhammacariya visamacariya hi bho Sariputta,||
dhammacariya samacariya seyyo' ti?|| ||

Atthi kho Dhananjani,||
anne sahetuka dhammika kammanta,||
yehi sakka natisalohitananc'eva natisalohitakaraniyam katum,||
na ca papakammam kattum,||
punnanca patipadam patipajjitum.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
yo va atithinam hetu adhammacari visamacari assa,||
yo va atithinam hetu dhammacari samacari assa.|| ||

Katamam seyyo' ti?|| ||

Yo hi bho Sariputta,||
atithinam hetu adhammacari visamacari assa,||
na tam seyyo.|| ||

Yo ca kho bho Sariputta,||
atithinam hetu dhammacari samacari assa,||
tadevettha seyyo.|| ||

Adhammacariya visamacariya hi bho Sariputta,||
dhammacariya samacariya seyyo' ti.|| ||

Atthi kho Dhananjani,||
anne sahetuka dhammika kammanta,||
yehi sakka atithinanc'eva atithikaraniyam katum,||
na ca papakammam kattum,||
punnanca patipadam patipajjitum.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
yo va pubbapetanam hetu adhammacari visamacari assa,||
yo va pubbapetanam hetu dhammacari samacari assa.|| ||

Katamam seyyo' ti?|| ||

Yo hi bho Sariputta,||
pubbapetanam hetu adhammacari visamacari assa,||
na tam seyyo.|| ||

Yo ca kho bho Sariputta,||
pubbapetanam hetu dhammacari samacari assa,||
tadevettha seyyo adhammacariya visamacariya hi bho Sariputta,||
dhammacariya samacariya seyyo' ti.|| ||

Atthi kho dhananajani ,||
anne sahetuka dhammika kammanta,||
yehi sakka pubbapetananc'eva pubbapetakaraniyam katum,||
na ca papakammam kattum,||
punnanca patipadam patipajjitum.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
yo va devatanam hetu adhammacari visamacari assa,||
yo va devatanam hetu dhammacari samacari assa.|| ||

Katamam seyyo' ti?|| ||

Yo hi bho Sariputta,||
devatanam hetu adhammacari visamacari assa,||
na tam seyyo.|| ||

Yo ca kho bho Sariputta,||
devatanam hetu dhammacari samacari assa,||
tadevettha [191] seyyo.|| ||

Adhammacariya visamacariya hi bho Sariputta,||
dhammacariya samacariya seyyo' ti.|| ||

Atthi kho Dhananjani ,||
anne sahetuka dhammika kammanta,||
yehi sakka devatananc'eva devatakaraniyam katum,||
na ca papakammam kattum,||
punnanca patipadam patipajjitum.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
yo va ranno hetu adhammacari visamacari assa,||
yo va ranno hetu dhammacari samacari assa.|| ||

Katamam seyyo' ti?|| ||

Yo hi bho Sariputta,||
ranno hetu adhammacari visamacari assa,||
na tam seyyo.|| ||

Yo ca kho bho Sariputta,||
ranno hetu dhammacari samacari assa,||
tadevettha seyyo.|| ||

Adhammacariya visamacariya hi bho Sariputta,||
dhammacariya samacariya seyyo' ti.|| ||

Atthi kho Dhananjani,||
anno sahetuka dhammika kammanta,||
yehi sakka ranno c'eva rajakaraniyam katum,||
na ca papakammam kattum,||
punnanca patipadam patipajjitum.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
yo va kayassa pinanahetu bruhanahetu adhammacari visamacari assa,||
yo va kayassa pinanahetu bruhanahetu dhammacari samacari assa.|| ||

Katamam seyyo' ti?|| ||

Yo hi bho Sariputta,||
kayassa pinanahetu bruhanahetu adhammacari visamacari assa,||
na tam seyyo.|| ||

Yo ca kho bho Sariputta,||
kayassa pinanahetu bruhanahetu dhammacari samacari assa,||
tadevettha seyyo,||
adhammacariya visamacariyahi bho Sariputta,||
dhammacariya samacariya seyyoti.|| ||

Atthi kho Dhananjani,||
anne sahetuka dhammika kammanta,||
yehi sakka kayanc'eva pinetum bruhetum,||
na ca papakammam kattum,||
punnanca patipadam patipajjitunti.|| ||

Atha kho Dhananjani brahmano ayasmato Sariputtassa bhasitam abhinanditva anumoditva utthay asana pakkami.|| ||

Atha kho Dhananjani brahmano aparena samayena abadhiko ahosi dukkhito balhagilano.|| ||

Atha kho Dhananjani brahmano annataram purisam amantesi:||
ehi tvam amho [192] purisa,||
yena Bhagava ten'upasankama,||
upasankamitva mama vacanena Bhagavato pade sirasa vandahi,||
'Dhananjani bhante,||
brahmano abadhiko dukkhito balhagilano,||
so Bhagavato pade sirasa vandati' ti.|| ||

Yena c'ayasma Sariputto ten'upasankama,||
upasankamitva mama vacanena ayasmato Sariputtassa pade sirasa vandahi,'Dhananjani bhante,||
brahmano abadhiko dukkhito balhagilano.|| ||

So ayasmato Sariputtassa pade sirasa vandati' ti.|| ||

Evan ca vadehi:||
'sadhu kira bhante,||
ayasma Sariputto yena Dhananjanissa brahmanassa nivesanam ten'upasankamatu anukampam upadaya' ti.|| ||

Evam bhante' ti kho so puriso Dhananjanissa brahmanassa patissutva yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi,||
eka-m-antam nisinno kho so puriso Bhagavantam etad avoca.|| ||

'Dhananjani bhante,||
brahmano abadhiko dukkhito balhagilano so Bhagavato pade sirasa vandati' ti.|| ||

Yena c'ayasma Sariputto ten'upasankami,||
upasankamitva ayasmantam Sariputtam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho so puriso ayasmantam Sariputtam etad avoca:||
'Dhananjani nte,||
brahmano abadiko dukkhito balhagilano so ayasmato Sariputtassa pade sirasa vandati,||
evanca vadeti.|| ||

'Sadhu kira bhante,||
ayasma Sariputto yena Dhananjanissa brahmanassa nivesanam ten'upasankamatu anukampam upadaya' ti.|| ||

Adhivasesi kho ayasma Sariputto tunhi-bhavena.|| ||

Atha kho ayasma Sariputto nivasetva pattacivaram adaya yena Dhananjanissa brahmanassa nivesanam ten'upasankami,||
upasankamitva pannatte asane nisidi,||
nisajja kho ayasma Sariputto Dhananjanim brahmanam etad avoca:||
'kacci te Dhananjani,||
khamaniyam kacci yapaniyam kacci dukkha vedana patikkamanti no abhikkamanti,||
patikkamosanam pannayati,||
no abhikkamoti?|| ||

Na me bho Sariputta,||
khamaniyam na yapaniya,||
ba'ha me dukkha vedana abhikkamanti no patikkamanti,||
abhikkamosanam pannayati no patikkamoti.|| ||

Seyyatha pi [193] bho Sariputta,||
balava puriso tinhena sikharena muddhani1 abhimantheyya.2 Evam eva kho me bho Sariputta,||
adimatta vata muddhani1 uhananti3 na me ho Sariputta,||
khamaniyam na yapaniyam.|| ||

Ba'ha me dukkha vedana abhikkamanti no patikkamanti,||
abhikkamosanam pannayati no patikkamoti.|| ||

Seyyatha pi bho Sariputta,||
balava puriso dalhena varattabandhanena4 sise sisavethanam5 bandheyya6,||
evam eva kho me bho Sariputta,||
adhimatta sise sisavedana hoti.|| ||

Na me bho Sariputta,||
khamaniyam na yapaniyam.|| ||

Ba'ha me dukkha vedana.|| ||

Abhikkamanti no patikkamanti,||
abhikkamosanam pannayati no patikkamoti.|| ||

Seyyatha pi bho Sariputta,||
dakkho goghatako va goghatakantevasi va tinhena govikattanena kucchim parikanteyya.|| ||

Evam eva kho me bho Sariputta,||
adhimatta vata kucchim parikantanti.|| ||

Na me bho Sariputta,||
khamaniyam na yapaniyam,||
ba'ha me dukkha vedana abhikkamanti no patikkamanti,||
abhikkamosanam pannayati no patikkamoti.|| ||

Seyyatha pi bho Sariputta,||
dve balavanto purisa dubbalataram purisam nana bahasu gahetva angarakasuya santapeyyum samparitapeyyum,||
evam eva kho me bho Sariputta,||
adhimatto kayasmim daho,||
na me bho Sariputta,||
khamaniyam na yapaniyam ba'ha me dukkha vedana abhikkamanti no patikkamanti,||
abhikkamosanam pannayati no patikkamoti.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
katamam seyyo,||
nirayo va tiracchanayoni va' ti?|| ||

Niraya bho Sariputta,||
tiracchanayoni seyyoti.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
katamam seyyo,||
tiracchanayoni va pettivisayo7 va' ti?|| ||

Tiracchanayoniya bho Sariputta,||
pettivisayo seyyoti.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
katamam seyyo,||
pettivisayo va manusso va' ti?|| ||

Pettivisaya bho Sariputta,||
manussa seyyoti.|| ||

[194]|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
katamam seyyo,||
manussa va catummaharajika deva va' ti?|| ||

Manussehi bho Sariputta,||
catummaharajika deva seyyoti.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
katamam seyyo,||
catummaharajika va deva Tavatimsa va deva' ti?|| ||

Catummaharajikehi bho Sariputta,||
devehi Tavatimsa deva seyyoti.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
katamam seyyo,Tavatimsa va deva yama va deva' ti?|| ||

Tavatimsehi bho Sariputta,||
devehi yama deva seyyoti.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
katamam seyyo,yama va deva tusita va

Devati?|| ||

Yamehi bho Sariputta,||
devehi tusita deva yyoti.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
katamam seyyo,||
tusita va deva nimmanarati va deva' ti?|| ||

Tusitehi bho Sariputta,||
devehi nimmanarati deva seyyoti.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
katamam seyyo,||
nimmanarati va deva paranimmitavasavatti va deva' ti?|| ||

Nimmanaratihi bho Sariputta,||
devehi paranimamitavasavatti deva seyyoti.|| ||

Tam kim mannasi Dhananjani,||
katamam seyyo,||
paranimmitavasavatti va deva brahmaloko va' ti?|| ||

Brahmalokoti bhavam Sariputte,||
aha,||
brahmalokoti bhavam Sariputto ahati.|| ||

Atha kho ayasmato Sariputtassa etad ahosi:||
ime kho brahmana brahmalokadhimutta.|| ||

Yan'nunaham Dhananjanissa brahmanassa Brahmanam sahavyataya maggam deseyyanti.|| ||

Brahmanam te Dhananjani sahavyataya maggam desissami.|| ||

Tam sunahi sadhukam manasi karohi bhasissami' ti.|| ||

'Evam bho' ti kho Dhananjani brahmano ayasmato Sariputtassa paccassosi.|| ||

[195] Ayasma Sariputto etad avoca:||
'katamo ca Dhananjani,||
Brahmanam sahavyataya maggo? Idha Dhananjani,||
bhikkhu metta-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati.|| ||

Tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catutthim.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya1 sabbavantam lokam metta-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena eritva viharati.|| ||

Ayam pi kho Dhananjani,||
Brahmanam sahavyataya maggo.|| ||

Puna ca param Dhananjani,||
bhikkhu karuna-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati.|| ||

Tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catutthim.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam karuna-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena eritva viharati.|| ||

Ayam pi kho Dhananjani,||
Brahmanam sahavyataya maggo' ti.|| ||

Puna ca param Dhananjani,||
bhikkhu mudita-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati.|| ||

Tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catutthim.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam mudita-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena eritva viharati.|| ||

Ayam pi kho dhananani,||
brahmanam sahavyataya maggo' ti.|| ||

Puna ca param Dhananjani ,||
bhikkhu upekkha-sahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati.|| ||

Tatha dutiyam,||
tatha tatiyam,||
tatha catutthim.|| ||

Iti uddham-adho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam upekkha-sahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena averena avyapajjhena eritva viharati.|| ||

Ayam pi kho dhananajani,||
Brahmanam sahavyataya maggo' ti.|| ||

Tena hi bho Sariputta,||
mama vacanena Bhagavato pade sirasa vandahi,||
'Dhananjani bhante,||
brahmano abadhiko dukkhito balhagilano,||
so Bhagavato pade sirasa vandati' ti.|| ||

Atha kho ayasma Sariputto Dhananjanim brahmanam sati uttarim karaniye hine brahmaloke patitthapetva utthay asana pakkami.|| ||

Atha kho Dhananjani brahmano acirapakkante ayasmante Sariputte kalamakasi,||
brahmalokan ca upapajji.|| ||

Atha kho Bhagava bhikkhu amantesi:||
eso bhikkhave,||
Sariputto Dhananjanim brahmanam sati uttarim karaniye,||
hine brahmaloke patitthapetva utthay asana pakkanto' ti.|| ||

Atha kho ayasma Sariputto yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi,||
eka-m-antam nisinno kho ayasma Sariputto Bhagavantam etad avoca:||
Dhananjani bhante,||
brahmano abadiko dukkhito balhagilano,||
so Bhagavato pade sirasa vandati' ti.|| ||

Kim pana tvam Sariputta,||
Dhananjanim brahmanam [196] sati uttarim kariniye,||
hine brahmaloke patitthapetva utthay asana pakkantoti?|| ||

Mayham kho bhante,||
evam ahosi:||
ime kho brahmana brahmalokadhimutta yan nunaham Dhananjanissa brahmanassa Brahmanam sahavyataya maggam deseyyanti.|| ||

Kalakato ca Sariputta,||
Dhananjani brahmano brahmalokan ca upapannoti.|| ||

Dhananjanisuttam sattamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement