Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
III. Upari Pannasa
3. Sunnata Vagga

Sutta 128

Upakkilesa Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


[152]

[1][chlm][upal][pts] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Kosambiyam viharati Ghositarame.|| ||

Tena kho pana samayena Kosambiyam bhikkhu bhandanajata kalaha-jata vivadapanna annamannam mukha-sattihi vitudanta viharanti.|| ||

Atha kho annataro bhikkhu yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasan- [153] kamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam atthasi.|| ||

Eka-m-antam thito kho so bhikkhu Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Idha bhante, Kosambiyam bhikkhu bhandanajata kalaha-jata vivadapanna annamannam mukha-sattihi vitudanta viharanti.|| ||

Sadhu bhante, Bhagava yena te bhikkhu ten'upasankamatu anukampam upadaya" ti.|| ||

Adhivasesi Bhagava tunhi-bhavena.|| ||

Atha kho Bhagava yena te bhikkhu ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva te bhikkhu etad avoca:|| ||

"Alam bhikkhave, ma bhandanam, ma kalaham, ma viggaham, ma vivadan" ti.|| ||

Evam vutte annataro bhikkhu Bhagavantam etad avoca.|| ||

"Agametu bhante, Bhagava dhammassami.|| ||

Appossukko bhante, Bhagava dittha-dhamma-sukha-viharam anuyutto viharatu.|| ||

Mayam etena bhandanena kalahena viggahena vivadena pannayissama" ti.|| ||

Dutiyam pi kho Bhagava te bhikkhu etad avoca:|| ||

"Alam bhikkhave, ma bhandanam, ma kalaham, ma viggaham, ma vivadan" ti.|| ||

Dutiyam pi kho so bhikkhu Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Agametu bhante, Bhagava dhammassami.|| ||

Appossukko bhante, Bhagava dittha-dhamma-sukha-viharam anuyutto viharatu.|| ||

Mayam etena bhandanena kalahena viggahena vivadena pannayissama" ti.|| ||

Tatiyam pi kho Bhagava te bhikkhu etad avoca:|| ||

"Alam bhikkhave, ma bhandanam, ma kalaham, ma viggaham, ma vivadan" ti.|| ||

Tatiyam pi kho so bhikkhu Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Agametu bhante, Bhagava dhammassami.|| ||

Appossukko bhante, Bhagava dittha-dhamma-sukha-viharam anuyutto viharatu.|| ||

Mayam etena bhandanena kalahena viggahena vivadena pannayissama" ti.|| ||

Atha kho Bhagava pubbanha-samayam nivasetva pattacivaram adaya Kosambim pindaya pavisi.|| ||

Kosambiyam pindaya caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto senasanam samsametva pattacivaram adaya thitako va ima gatha abhasi:|| ||

[154] Puthu saddo samajano||
na balo koci mannatha,||
Sanghasmim bhijjamanasmim||
nannam bhiyyo amannatha.|| ||

Parimuttha pandita bhasa||
vaca gocarabhanino,||
Yav'icchanti mukhayamam||
yena nita na tam vidu.|| ||

Akkocchi mam avadhi mam||
ajini mam ahasi me,||
Ye tam upanayhanti||
veram tesam na sammati.|| ||

Akkocchi mam avadhi mam||
ajini mam ahasi me,||
Ye tam na upanayhanti||
veram tesupasammati.|| ||

Na hi verena verani||
sammantidha kudacanam,||
Averena ca sammanti||
esa dhammo sanantano.|| ||

Pare ca na vijananti||
mayam ettha yamamase,||
Ye ca tattha vijananti tato sammanti medhaga.|| ||

Atthicchida panahara||
gavassadhanaharino,||
Rattham vilumpamananam||
tesam pi hoti sangati||
kasma tumhaka no siya?|| ||

Sace labhetha nipakam sahayam||
saddhim caram sadhuvihari dhiram,||
Abhibhuyya sabbani parissayani||
careyya ten'attamano satima.|| ||

No ce labhetha nipakam sahayam||
saddhim caram sadhuvihari dhiram,||
Raja va rattham vijitam pahaya||
eko care matang'aram yeva nago.|| ||

Ekassa caritam seyyo||
n'atthi bale sahayata,||
Eko care na ca papani kayira||
appossukko matang'aram yeva nago ti.|| ||

Atha kho Bhagava thitako va ima gatha bhasitva yena Balakalonakaragamo ten'upasankami.|| ||

Tena kho pana [155] samayena ayasma Bhagu Balakalonakaragame viharati.|| ||

Addasa kho ayasma Bhagu Bhagavantam durato va agacchantam.|| ||

Disvana asanam pannapesi udakan ca padanam.|| ||

Nisidi Bhagava pannatte asane.|| ||

Nisajja pade pakkhalesi.|| ||

Ayasma pi kho bhagu Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho ayasmantam bhagum Bhagava etad avoca:|| ||

"Kacci bhikkhu, khamaniyam, kacci yapaniyam, kacci pindakena na kilamasi" ti?|| ||

"Khamaniyam Bhagava, yapaniyam Bhagava, na caham bhante pindakena kilamami" ti.|| ||

Atha kho Bhagava ayasmantam bhagum dhammiya kathaya sandassetva samadapetva samuttejetva samp'ahamsetva utthay'asana yena Pacinavamsadayo ten'upasankami.|| ||

Tena kho pana samayena ayasma ca Anuruddho ayasma ca Nandiyo ayasma ca Kimbilo Pacinavamsadaye viharanti.|| ||

Addasa kho dayapalo Bhagavantam durato va agacchantam.|| ||

Disvana Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Ma samana etam dayam pavisi, sant'ettha tayo kulaputta attakamarupa viharanti,||
ma tesam aphasum akasi' ti.|| ||

Assosi kho ayasma Anuruddho dayapalassa Bhagavata saddhim mantayamanassa.|| ||

Sutvana dayapalam etad avoca:|| ||

"Ma avuso dayapala, Bhagavantam varesi.|| ||

Sattha no Bhagava anuppatto" ti.|| ||

Atha kho ayasma Anuruddho yen'ayasma ca Nandiyo yen'ayasma ca Kimbilo ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam ca Nandiyam ayasmantam ca Kimbilam etad avoca:|| ||

"Abhikkamath'ayasmanto, abhikkamath'ayasmanto; sattha no Bhagava anuppatto" ti.|| ||

Atha kho ayasma ca Anuruddho ayasma ca Nandiyo ayasma ca Kimbilo Bhagavantam paccuggantva eko Bhagavato pattacivaram patiggahesi, eko asanam pannapesi, eko padodakam upatthapesi.|| ||

Nisidi Bhagava pannatte asane.|| ||

Nisajja pade pakkhalesi.|| ||

Te pi kho ayasmanto Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinnam kho ayasmantam Anuruddham Bhagava etad avoca:|| ||

"Kacci vo Anurudha, khamaniyam, kacci yapaniyam, kacci pindakena na kilamatha" ti?|| ||

[156] "Khamaniyam Bhagava, yapaniyam Bhagava.|| ||

Na ca mayam bhante, pindakena kilamama" ti.|| ||

"Kacci pana vo Anuruddha, samagga sammodamana avivadamana khirodakibhuta annamannam piyacakkhuhi sampassanta viharatha" ti?|| ||

"Taggha mayam bhante, samagga sammodamana avivadamana khirodakibhuta annamannam piyacakkhuhi sampassanta viharama" ti.|| ||

"Yatha katham pana tumhe Anuruddha, samagga sammodamana avivadamana khirodakibhuta annamannam piyacakkhuhi sampassanta viharatha" ti?|| ||

"Idha mayham bhante, evam hoti:|| ||

'Labha vata me, suladdham vata me, yo'ham evarupehi sabrahmacarihi saddhim viharami' ti.|| ||

Tassa mayham bhante, imesu ayasmantesu mettam kaya-kammam paccupatthitam avi c'eva raho ca.|| ||

Mettam vaci-kammam paccupatthitam avi c'eva raho ca.|| ||

Mettam mano-kammam paccupatthitam avi c'eva raho ca.|| ||

Tassa mayham bhante, evam hoti:|| ||

'Yan'nunaham sakam cittam nikkhipitva imesam yeva ayasmantanam cittassa vasena vatteyyan' ti.|| ||

So kho aham bhante, sakam cittam nikkhapitva imesam yeva ayasmantanam cittassa vasena vattami.|| ||

Nana hi kho no bhante, kaya, ekam ca pana manne cittan" ti.|| ||

Ayasma pi kho Nandiyo etad avoca:|| ||

"Mayam pi kho, bhante, evam hoti:|| ||

"Idha mayham bhante, evam hoti:|| ||

'Labha vata me, suladdham vata me, yo'ham evarupehi sabrahmacarihi saddhim viharami' ti.|| ||

Tassa mayham bhante, imesu ayasmantesu mettam kaya-kammam paccupatthitam avi c'eva raho ca.|| ||

Mettam vaci-kammam paccupatthitam avi c'eva raho ca.|| ||

Mettam mano-kammam paccupatthitam avi c'eva raho ca.|| ||

Tassa mayham bhante, evam hoti:|| ||

'Yan'nunaham sakam cittam nikkhipitva imesam yeva ayasmantanam cittassa vasena vatteyyan' ti.|| ||

So kho aham bhante, sakam cittam nikkhapitva imesam yeva ayasmantanam cittassa vasena vattami.|| ||

Nana hi kho no bhante, kaya, ekam ca pana manne cittan" ti.|| ||

Ayasma pi kho Kimbilo etad avoca:|| ||

"Mayam pi kho, bhante, evam hoti:|| ||

"Idha mayham bhante, evam hoti:|| ||

'Labha vata me, suladdham vata me, yo'ham evarupehi sabrahmacarihi saddhim viharami' ti.|| ||

Tassa mayham bhante, imesu ayasmantesu mettam kaya-kammam paccupatthitam avi c'eva raho ca.|| ||

Mettam vaci-kammam paccupatthitam avi c'eva raho ca.|| ||

Mettam mano-kammam paccupatthitam avi c'eva raho ca.|| ||

Tassa mayham bhante, evam hoti:|| ||

'Yan'nunaham sakam cittam nikkhipitva imesam yeva ayasmantanam cittassa vasena vatteyyan' ti.|| ||

So kho aham bhante, sakam cittam nikkhapitva imesam yeva ayasmantanam cittassa vasena vattami.|| ||

Nana hi kho no bhante, kaya, ekam ca pana manne cittan" ti.|| ||

"Evam kho mayam bhante, samagga sammodamana avivadamana khirodakibhuta annamannam piyacakkhuhi sampassanta viharama" ti.|| ||

"Sadhu sadhu Anuruddha.|| ||

Kacci pana vo Anuruddha, appamatta atapino pahitatta viharatha" ti?|| ||

[157] "Taggha mayam bhante, appamatta atapino pahitatta viharama" ti.|| ||

"Yatha katham pana tumhe Anuruddha,||
appamatta atapino pahitatta viharatha" ti?|| ||

"Idha bhante, amhakam yo pathamam gamato pindaya patikkamati,||
so asanani pannapeti,||
paniyam paribhojaniyam upatthapeti,||
avakkarapatim upatthapeti.|| ||

Yo paccha gamato pindaya patikkamati,||
sace hoti bhuttavaseso,||
sace akankhati,||
bhunjati.|| ||

No ce akankhati,||
appaharite va chaddeti,||
appanake va udake opilapeti,||
so asanani patisameti,||
paniyam paribhojaniyam patisameti.|| ||

Avakkarapatim dhovitva patisameti,||
bhattaggam sammajjati.|| ||

Yo passati paniyaghatam va||
paribhojaniyaghatam va||
vaccaghatam va rittam tuccham,||
so upatthapeti.|| ||

Sac'assa hoti avisayham,||
hatthavikarena dutiyam amantetva hatthavilanghakena upatthapema.|| ||

Na tv'eva mayam bhante,||
tappaccaya vacam bhindama.|| ||

Panvahikam kho pana mayam bhante,||
sabbarattiyam dhammiya kathaya sannisidama.|| ||

Evam kho mayam bhante,||
appamatta atapino pahitatta viharama" ti.|| ||

"Sadhu sadhu Anuruddha.|| ||

Atthi pana vo Anuruddha,||
evam appamattanam atapinam pahitattanam viharantanam uttarim manussa-dhamma alam ariya-nana-dassana-viseso adhigato phasuviharo" ti?|| ||

"Idha mayam bhante, appamatta atapino pahitatta viharanta||
obhasan c'eva sanjanama dassanan ca rupanam.|| ||

So kho pana no obhaso na cirass'eva antaradhayati dassanan ca rupanam,||
tan ca nimittam na pativijjhama" ti.|| ||

Tam kho pana vo Anuruddha, nimittam pativijjhitabbam.|| ||

Aham pi sudam Anuruddha,||
pubbe va sambodha anabhisambuddho Bodhisatto va samano obhasan c'eva sanjanami dassanan ca rupanam.|| ||

So kho pana me obhaso [158] na cirass'eva antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaso antaradhayati dassanan ca rupanan' ti?|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Vicikiccha kho me udapadi.|| ||

Vicikicchadhi karanan ca pana me samadhi cavi.|| ||

Samadhimhi cute obhaso antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

So ham tatha karissami,||
yatha me puna na vicikiccha uppajjissati' ti.|| ||

So kho aham Anuruddha, appamatto atapi pahitatto viharanto obhasan c'eva sanjanami dassanan ca rupanam.|| ||

So kho pana me obhaso na cirasseva antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaso antaradhayati dassanan ca rupanan' ti?|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Amanasikaro kho me udapadi.|| ||

Amanasikaradhi karanan ca pana me samadhi cavi.|| ||

Samadhimhi cute obhaso antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

So ham tatha karissami,||
yatha me puna na vicikiccha uppajjissati||
na amanasikaroti' ti.|| ||

So kho aham Anuruddha, appamatto atapi pahitatto viharanto obhasan c'eva sanjanami dassanan ca rupanam.|| ||

So kho pana me obhaso na cirasseva antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaso antaradhayati dassanan ca rupanan' ti?|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Thinamiddham kho me udapadi.|| ||

Thinamiddhadhi karanan ca pana me samadhi cavi.|| ||

Samadhimhi cute obhaso antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

So ham tatha karissami,||
yatha me puna na vicikiccha uppajjissati||
na amanasikaro,||
na thinamiddhan' ti.|| ||

So kho aham Anuruddha, appamatto atapi pahitatto viharanto obhasan c'eva sanjanami dassanan ca rupanam.|| ||

So kho pana me obhaso na cirasseva antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaso antaradhayati dassanan ca rupanan' ti?|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Chamhitattam kho me udapadi.|| ||

Chambhitattadhi karanam ca pana me samadhi cavi.|| ||

Samadhimhi cute obhaso antaradhayati dassanan ca rupanam.'|| ||

PTS here (and below), noting that the simile is an interruption of the thought, puts it in brackets. Woodward has solved the resulting problem by turning the "'ti" into, "So I thought:".

p.p. explains it all - p.p.

Seyyatha pi Anuruddha puriso addhanamagga-patipanno,||
tassa ubhatopasse vadhaka uppateyyum,||
tassa ubhatato nidanam chambhitattam uppajjeyya.|| ||

Evam eva kho me Anuruddha,||
chambhitattam udapadi,||
chambhitattadhikaranan ca pana me samadhi cavi.|| ||

Samadhimhi cute obhaso antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

'So ham tatha karis- [159] sami,||
yatha me puna na vicikiccha uppajjissati||
na amanasikaro||
na thinamiddham||
na chambhitattan' ti.|| ||

So kho aham Anuruddha, appamatto atapi pahitatto viharanto obhasan c'eva sanjanami dassanan ca rupanam.|| ||

So kho pana me obhaso na cirasseva antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaso antaradhayati dassanan ca rupanan' ti?|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Ubbillam kho me udapadi.|| ||

Ubbilladhi karanan ca pana me samadhi cavi.|| ||

Samadhimhi cute obhaso antaradhayati dassanan ca rupanam.'|| ||

Seyyatha pi Anuruddha puriso ekam nidhimukham gavesanto sakideva panca nidhimukhani adhigaccheyya.|| ||

Tassa tato nidanam ubbillam uppajjeyya.|| ||

Evam eva kho Anuruddha ubbillam kho me udapadi.|| ||

Ubbilladhi karanan ca pana me samadhi cavi.|| ||

Samadhimhi cute obhaso antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

So ham tatha karissami,||
yatha me puna na vicikiccha uppajjissati||
na amanasikaro||
na thimiddham||
na chambhitattam||
na ubbillan' ti.|| ||

So kho aham Anuruddha, appamatto atapi pahitatto viharanto obhasan c'eva sanjanami dassanan ca rupanam.|| ||

So kho pana me obhaso na cirasseva antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaso antaradhayati dassanan ca rupanan' ti?|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Dutthullam kho me udapadi.|| ||

Dutthulladhi karanan ca pana me samadhi cavi.|| ||

Samadhimhi cute obhaso antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

So ham tatha karissami,||
yatha me puna na vicikiccha uppajjissati||
na amanasikaro||
na thimiddham||
na chambhitattam||
na ubbillam||
na dutthullan' ti.|| ||

So kho aham Anuruddha, appamatto atapi pahitatto viharanto obhasan c'eva sanjanami dassanan ca rupanam.|| ||

So kho pana me obhaso na cirasseva antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaso antaradhayati dassanan ca rupanan' ti?|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Accaraddha-viriyam kho me udapadi.|| ||

Accaraddha-viriyadhi karananca pana me samadhi cavi.|| ||

Samadhimhi cute obhaso antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

Seyyatha pi Anuruddha puriso ubhogi hatthehi vattakam galham ganheyya.|| ||

So tatth'eva matameyya.|| ||

Evam eva kho Anuruddha, accaraddha-viriyam kho me udapadi.|| ||

Accaraddha-viriyadhi karanan ca pana me samadhi cavi.|| ||

Samadhimhi cute obhaso antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

So ham tatha karissami,||
yatha me puna na vicikiccha uppajjissati||
na amanasikaro||
na thimiddham||
na chambhitattam||
na ubbillam||
na dutthullam,||
na accaraddhaviriyan' ti.|| ||

So kho aham Anuruddha, appamatto atapi pahitatto viharanto obhasan c'eva sanjanami dassanan ca rupanam.|| ||

So kho pana me obhaso na cirasseva antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaso antaradhayati dassanan ca rupanan' ti?|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Atilina-viriyam kho me [160] udapadi.|| ||

Atilina-viriyadhikaranan ca pana me samadhi cavi.|| ||

Samadhimhi cute obhaso antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

Seyyatha pi Anuruddha puriso vattakam sithilam ganheyya.|| ||

So tattha hatthato uppateyya.|| ||

Evam eva kho me Anuruddha, atilinaviriyam udapadi.|| ||

Atilina-viriyadhi karanan ca pana me samadhi cavi.|| ||

Samadhimhi cute obhaso antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

So ham tatha karissami,||
yatha me puna na vicikiccha uppajjissati||
na amanasikaro||
na thimiddham||
na chambhitattam||
na ubbillam||
na dutthullam,||
na accaraddha-viriyam||
na atilina-viriyan' ti.|| ||

So kho aham Anuruddha, appamatto atapi pahitatto viharanto obhasan c'eva sanjanami dassanan ca rupanam.|| ||

So kho pana me obhaso na cirasseva antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaso antaradhayati dassanan ca rupanan' ti?|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Abhijappa kho me udapadi.|| ||

Abhijappadhi karanan ca pana me samadhi cavi.|| ||

Samadhimhi cute obhaso antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

So ham tatha karissami,||
yatha me puna na vicikiccha uppajjissati||
na amanasikaro||
na thimiddham||
na chambhitattam||
na ubbillam||
na dutthullam,||
na accaraddha-viriyam||
na atilina-viriyam,||
na abhijappa' ti.|| ||

So kho aham Anuruddha, appamatto atapi pahitatto viharanto obhasan c'eva sanjanami dassanan ca rupanam.|| ||

So kho pana me obhaso na cirasseva antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaso antaradhayati dassanan ca rupanan' ti?|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Nanatta-sanna kho me udapadi.|| ||

Nanatta-sannadhi karanan ca pana me samadhi cavi.|| ||

Samadhimhi cute obhaso antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

So ham tatha karissami,||
yatha me puna na vicikiccha uppajjissati||
na amanasikaro||
na thimiddham||
na chambhitattam||
na ubbillam||
na dutthullam,||
na accaraddha-viriyam||
na atilina-viriyam,||
na abhijappa,||
na nanattasanna' ti.|| ||

So kho aham Anuruddha, appamatto atapi pahitatto viharanto obhasan c'eva sanjanami dassanan ca rupanam.|| ||

So kho pana me obhaso na cirasseva antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu||
ko paccayo,||
yena me obhaso antaradhayati dassanan ca rupanan' ti?|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Atinijjhayitattam kho me rupanam udapadi.|| ||

Atinijjhayitattadhi karanan ca pana me samadhi cavi.|| ||

Samadhimhi cute obhaso antaradhayati dassanan ca rupanam.|| ||

So ham tatha karissami,||
yatha me puna na vicikiccha uppajjissati||
na amanasikaro||
na thimiddham||
na chambhitattam||
na ubbillam||
na dutthullam,||
na accaraddha-viriyam||
na atilina-viriyam,||
na abhijappa,||
na nanattasanna,||
na atinijjhayitattam rupanan' ti.|| ||

So kho aham Anuruddha,||
'Vicikiccha cittassa upakkileso' ti||
iti viditva vicikiccham cittassa upakkilesam pajahim.|| ||

'Amanasikaro cittassa upakkileso ti iti viditva amanasikaram cittassa upakkilesam pajahim.|| ||

'Thinamiddham cittassa upakkileso' ti||
iti viditva thinamiddham cittassa upakkilesam pajahim.|| ||

'Chambhitattam cittassa upakkileso' ti||
iti viditva chambhitattam cittassa upakkilesam pajahim.|| ||

'Ubbillam1 cittassa upakkileso' ti||
iti viditva ubbillam1 cittassa upakkilesam pajahim.|| ||

'Dutthullam cittassa upakkileso' ti||
iti viditva dutthullam cittassa upakkilesam pajahim.|| ||

'Accaraddhaviriyam cittassa upakkileso' ti||
iti viditva accaraddhaviriyam cittassa upakkilesam pajahim.|| ||

'Atilinaviriyam cittassa upakkileso' ti||
iti viditva atilinaviriyam cittassa upakkilesam pajahim.|| ||

'Abhijappa cittassa upakkileso' ti||
iti viditva abhijappam cittassa upakkilesam pajahim.|| ||

'Nanattasannam cittassa upakkiloso' ti||
iti viditva nanattasannam cittassa upakkilesam pajahim.|| ||

'Atinijjhayitattam rupanam cittassa [161] upakkileso' ti||
iti viditva atinijjhayitattam rupanam cittassa upakkilesam pajahim.|| ||

So kho aham Anuruddha, appamatto atapi pahitatto viharanto||
obhasam pi hi kho sanjanami,||
na ca rupani passami.|| ||

Rupani hi kho passami,||
na ca obhasam sanjanami.|| ||

Kevalam pi rattim||
kevalam pi divasam||
kevalam pi rattindivam.|| ||

Tassa mayham Anuruddha, etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu,||
ko paccayo,||
yo'ham obhasam hi kho sanjanami||
na ca rupani passami,||
rupani hi kho passami||
na ca obhasam sanjanami||
kevalam pi rattim||
kevalam pi divasam||
kevalam pi rattindivan' ti?|| ||

Tassa mayham Anuruddha, etad ahosi:|| ||

'Yasmim kho aham samaye||
rupanimittam amanasikaritva||
obhasa-nimittam manasikaromi;||
obhasam hi kho tasmim samaye sanjanami||
na ca rupani passami.|| ||

Yasmim panaham samaye||
obhasa-nimittam amanasi karitva||
rupa-nimittam manasi karomi,||
rupani hi kho tam hi samaye passami||
na ca obhasam sanjanami||
kevalam pi rattim||
kevalam pi divasam||
kevalam pi rattindivan' ti.|| ||

So kho aham Anuruddha appamatto atapi pahitatto viharanto||
parittam c'eva obhasam sanjanami||
parittani ca rupani passami||
appamanan c'eva obhasam sanjanami||
appamanani ca rupani passami,||
kevalam pi rattim||
kevalam pi divasam,||
kevalam pi rattindivan' ti.|| ||

Tassa mayham Anuruddha, etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho hetu,||
ko paccayo,||
yo'ham parittam c'eva obhasam sanjanami,||
parittani ca rupani passami||
appamanan c'eva obhasam sanjanami,||
appamani ca rupani passami||
kevalam pi rattim||
kevalam pi divasam||
kevalam pi rattindivan' ti?|| ||

Tassa mayham Anuruddha, etad ahosi:|| ||

yasmim kho me samaye paritto samadhi hoti,||
parittam me tasmim samaye cakkhu hoti.|| ||

So'ham parittena cakkhuna parittan 'c'eva obhasam sanjanami,||
parittani ca rupani passami.|| ||

Yasmim pana samaye apparitto me samadhi hoti,||
appamanam me tasmim samaye cakkhu hoti,||
so'ham appamanena cakkhuna appamanan c'eva obhasam sanjanami,||
appamanani ca rupani passami||
kevalam pi rattim||
kevalam pi divasam||
kevalam pi rattindivan' ti.|| ||

Yato kho [162] me Anuruddha,||
'Vicikiccha cittassa upakkileso' ti||
iti viditva vicikiccha cittassa upakkileso pahino ahosi.|| ||

'Amanasikaro cittassa upakkileso'ti||
iti viditva amanasikaro cittassa upakkileso pahino ahosi.|| ||

'Thinamiddham cittassa upakkileso' ti||
iti viditva thinamiddham cittassa upakkileso pahino ahosi.|| ||

'Chambhitattam cittassa upakkileso'ti||
iti viditva chambhitattam cittassa upakkileso pahino ahosi.|| ||

'Ubbillam cittassa upakkileso ti||
iti viditva ubbillam cittassa upakkileso pahino ahosi.|| ||

'Dutthullam cittassa upakkileso' ti||
iti viditva dutthullam cittassa upakkileso pahino ahosi.|| ||

'Accaraddhaviriyam cittassa upakkiloso ti||
iti viditva accaraddhaviriyam cittassa upakkileso pahino ahosi.|| ||

'Atilinaviriyam cittassa upakkileso ti||
iti viditva atilinaviriyam cittassa upakkileso pahino ahosi.|| ||

'Abhijappa cittassa upakkileso ti||
iti viditva abhijappa cittassa upakkileso pahino ahosi.|| ||

'Nanattasanna cittassa upakkileso ti||
iti viditva nanattasanna cittassa upakkileso pahino ahosi.|| ||

'Atinijjhayitattam rupanam cittassa upakkileso ti||
iti viditva atinijjhayitattam rupanam cittassa upakkileso pahino ahosi.|| ||

Tassa mayham Anuruddha etad ahosi:|| ||

'Ye kho me cittassa upakkilesa,||
te me pahina.|| ||

Handa danaham tividhena samadhim bhavemi' ti.|| ||

So kho aham Anuruddha savitakkam pi savicaram samadhim bhavesim.|| ||

Avitakkam pi vicaramattam samadhim bhavesim.|| ||

Avitakkam pi avicaram samadhim bhavesim.|| ||

Sappitikam pi samadhim bhavesim.|| ||

Nippitikam pi samadhim bhavesim.|| ||

Sata-sahagatam pi samadhim bhavesim.|| ||

Upekkha-sahagatam pi samadhim bhavesim.|| ||

Yato kho me Anuruddha,||
savitakko pi savicaro samadhi bhavito ahosi,||
avitakko pi vicaramanto samadhi bhavito ahosi,||
avitakko pi avicaro samadhi bhavito ahosi,||
sappitiko pi samadhi bhavito ahosi,||
nippitiko pi samadhi bhavito ahosi,||
satasahagato pi samadhi bhavito ahosi,||
upekkhasahagato pi samadhi bhavito ahosi||
nanan ca pana me dassanam udapadi:|| ||

'Akuppa me ceto vimutti,||
ayamantima jati,||
n'atthidani punabbhavo' ti.|| ||

Idam avoca Bhagava, attamano ayasma Anuruddho Bhagavato bhasitam abhinanditi.|| ||

Upakkilesasuttam atthamam


Contact:
E-mail
Copyright Statement