Majjhima Nikaya


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Majjhima Nikaya
III. Upari Pannasa
4. Vibhanga Vagga

Sutta 136

Maha Kamma-Vibhanga Suttam

Based on the 'Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.'

 


 

[1][chlm][pts][than][than.2][nymo][upal][olds] Evam me sutam:

Ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Veluvane Kalandakanivape.|| ||

Tena kho pana samayena ayasma Samiddhi arannakutikayam viharati.|| ||

Atha kho potaliputto paribbajako janghaviharam anucankamamano anuvicaramano yen'ayasma Samiddhi ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmata Samiddhina saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho potaliputto paribbajako ayasmantam Samiddhim etad avoca:||
'sammukha me tam avuso Samiddhi,||
samanassa Gotamassa sutam,||
sammukha patiggahitam:||
mogham kaya-kammam,||
mogham vaci-kammam,||
mano-kammameva saccan' ti.|| ||

Atthi ca sa samapatti yam samapattim samapanno na kinci vediyati ti.|| ||

Ma evam avuso potaliputta avaca,||
ma evam avuso potaliputta avaca,||
ma Bhagavantam abbhacikkhi,||
na hi sadhu Bhagavato abbhakkhanam,||
na hi Bhagava evam vadeyya:||
'mogham kaya-kammam,||
mogham vaci-kammam,||
mano-kammameva saccan' ti.|| ||

Atthi ca kho sa avuso,||
samapatti yam samapattim samapanno na kinci vediyati ti.|| ||

Kiva ciram pabbajitosi avuso,||
Samiddhi ti.|| ||

Na ciram avuso,||
tini vassaniti.|| ||

Etthadani mayam there bhikkhu kim vakkhama,||
yatra hi namevam navo bhikkhu sattharam parirakkhitabbam mannissati.|| ||

Sancetanikam avuso Samiddhi,||
kammam katva kayena vacaya manasa,||
kim so vediyati ti.|| ||

Sancetanikam avuso potaliputta,||
kammam katva kayena vacaya manasa,||
dukkham so vediyati ti.|| ||

Atha kho potaliputto paribbajako ayasmato Samiddhi'ssa bhasitam n'eva abhinandi na patikkosi.|| ||

Anabhinanditva appatikkositva utthay asana pakkami.|| ||

Atha kho ayasma Samiddhi acirapakkante potaliputte paribbajake yen'ayasma Anando ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva [208] ayasmata Anandena saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Samiddhi yavatako ahosi potaliputtena paribbajakena saddhim kathasallapo,||
tam sabbam ayasmato Anandassa arocesi.|| ||

Evam vutte ayasma Anando ayasmantam Samiddhim etad avoca:||
'atthi kho idam avuso Samiddhi,||
kathapabhatam Bhagavantam dassanaya.|| ||

Ayamavuso Samiddhi.|| ||

Yena Bhagava ten'upasankameyyama,||
upasankamitva etam attham Bhagavato aroceyyama.|| ||

Yatha no Bhagava vyakarissati,||
tatha nam dhareyyamati.|| ||

Evam avuso ti kho ayasma Samiddhi ayasmato Anandassa paccassosi.|| ||

Atha kho ayasma ca Anando ayasma ca Samiddhi yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Anando yavatako ahosi ayasmato Samiddhi'ssa potaliputtena paribbajakena saddhim katha sallapo,||
tam sabbam Bhagavato arocesi.|| ||

Evam vutte Bhagava ayasmantam Anandam etad avoca:||
'dassanampi kho aham Ananda,||
potaliputtassa paribbajakassa nabhijanami.|| ||

Kuto pan'evarupam kathasallapam.|| ||

Imina ca Ananda,||
Samiddhina moghapurisena potaliputtassa paribbajakassa vibhajja vayakaraniyo panho ekamsena vyakato' ti.|| ||

Evam vutte ayasma Udayi Bhagavantam etad avoca:||
'sace pana bhante,||
ayasmata Samiddhina idam sandhaya bhasitam,yam kinci vedayitam tam dukkhasmin' ti.|| ||

Atha kho Bhagava ayasmantam Anandam amantesi:||
'passa kho tvam Ananda,||
imassa udayissa mogha-purisassa ummaggam.|| ||

Annasim kho aham Ananda,||
idan'evayam Udayi moghapuriso ummujjamano ayoniso ummujjissati' ti.|| ||

Adimyeva Ananda,||
potaliputtena paribbajakena tisso vedana pucchita.|| ||

Sacayam Ananda,||
Samiddhi moghapuriso [209] potaliputtassa paribbajakassa evam puttho evam vyakareyya:||
'sancetanikam avuso potaliputta,||
kammam katva kayena vacaya manasa sukhavedaniyam,||
sukham so vediyati.|| ||

Sancetanikam avuso potaliputta,||
kammam katva kayena vacaya manasa dukkhavedaniyam,||
dukkham so vediyati sancetanikam avuso potaliputta,||
kammam katva kayena vacaya manasa adukkhamasukhavedaniyam,||
adukkha-m-asukham so vediyatiti.|| ||

Evam vyakaramano kho Ananda,||
Samiddhi moghapuriso potaliputtassa paribbajakassa samma vyakareyya.|| ||

Apic'Ananda,||
ke ca annatitthiya paribbajaka bala avyatta,||
ke ca Tathagatassa mahakammavibhangam janissanti.|| ||

Sace tumhe Ananda,||
suneyyatha Tathagatassa mahakammavibhangam vibhajantassati.|| ||

Etassa Bhagava kalo,||
etassa sugata kalo,||
yam Bhagava mahakammavibhangam vibhajeyya.|| ||

Bhagavato sutva bhikkhu dharessanti ti.|| ||

Tena h'Ananda,||
sunahi,||
sadhukam manasi karohi,||
bhasissamiti.|| ||

Evam bhante' ti kho ayasma Anando Bhagavato paccassosi.|| ||

Bhagava etad avoca:||

Cattaro me Ananda,||
puggala santo samvijjamana lokasmim.|| ||

Katame cattaro?

Idh'Ananda,||
ekacco puggalo idha panatipati hoti,||
adinnadayi hoti,||
kamesu micchacari hoti,||
musavadi hoti,||
pisunavaco hoti,||
pharusavaco hoti,||
samphappalapi hoti,||
abhijjhalu hoti,||
vyapannacitto hoti,||
micchaditthi hoti,||
so kayassa beda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati.|| ||

Idha pana Ananda,||
ekacco puggalo idha panatipati hoti adinnadayi hoti,||
kamesu micchacari hoti,||
musavadi hoti,||
pisunavaco hoti,||
pharusavaco hoti,||
samphappalapi hoti,||
abhijjhalu hoti,||
vyapannacitto hoti,||
micchaditthi hoti.|| ||

So kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

Idh'Ananda ekacco puggalo idha panatipata pativirato hoti,||
adinnadana pativirato hoti, kamesu micchacara pativirato hoti,||
musa-vada pativirato hoti,||
pisuna vaca pativirato hoti,||
[210] pharusa vaca pativirato hoti,||
samphappalapa pativirato hoti,||
anabhijjhalu hoti,||
avyapannacitto hoti,||
sammaditthi hoti,||
so kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

Idha pan'Ananda,||
ekacco puggalo idha panatipata pativirato hoti,||
adinnadana pativirato hoti,||
kamesu micchacara pativirato hoti,||
musa-vada pativirato hoti,||
pisuna vaca pativirato hoti,||
pharusa vaca pativirato hoti,||
samphappalapa pativirato hoti,||
anabhijjhalu hoti,||
avyapannacitto hoti,||
sammaditthi hoti,||
so kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati.|| ||

Idh'Ananda,||
ekacco samano va brahmano va atappam anvaya padhanam anvaya anuyogam anvaya appamadam anvaya samma manasi-karamanvaya tatharupam ceto-samadhim phusati.|| ||

Yatha samahite citte dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena amum puggalam passati:||
'idha panatipatim adinnadayim kamesu micchacarim musavadim pisuna vacam pharusavacam samphappalapim anabhijjhalum vyapannacittam micchaditthim.|| ||

Kayassa bheda param marana passati apayam duggatim vinipatam Nirayam uppannam.|| ||

So evam aha:||
'atthi kira bho,||
papakani kammani,||
atthi duccaritassa vipako,||
apaham puggalam addasam idha panatipatim adinnadayim kamesu micchacarim musavadim pisunavacam pharusavacam samphappalapim anabhijjhalum vyapannacittam micchaditthim kayassa bheda param marana passami apayam duggatim vinipatam Nirayam uppannanti.|| ||

So evam aha:||
'yo kira bho panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaci pharusavaci samphappalapi anabhijjhalu hoti,||
avyapannacitto hoti,||
micchaditthi,||
sabbo so kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati.|| ||

Ye evam jananti,||
te samma jananti,||
ye annatha jananti,||
miccha tesam nananti.|| ||

Iti so yadeva tassa samam natam samam dittham samam viditam,||
tad eva tattha thamasa paramassa3 abhinivissa voharati:||
idam eva saccam moghamannan' ti.|| ||

Idha pan'Ananda,||
ekacco samano va brahmano va atappam anvaya padhanam anvaya anuyogam anvaya appamadam anvaya samma manasi-karamanvaya tatharupam ceto-samadhim phusati yatha samahite citte dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena amum puggalam passati.|| ||

Idha panatipatim adinnadayim kamesu micchacarim musavadim pisuna vacam pharusavacam samphappalapim anabhijjhalum vyapannacittam micchaditthim,||
kayassa bheda param marana passati sugatim saggam lokam uppannam.|| ||

So evam aha:||
'n'atthi kira bho,||
papakani kammani,||
n'atthi duccaritassa vipako,||
apaham puggalam addasam idha panatipatim adinnadayim kamesu micchacarim musavadim pisunavacam pharusavacam samphappalapim anabhijjhalum vyapannacittam micchaditthim kayassa bheda param marana passami sugatim saggam lokam uppannanti.|| ||

So evam aha:||
'yo kira bho panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaci pharusavaci samphappalapi anabhijjhalu hoti,||
avyapannacitto hoti,||
micchaditthi,||
sabbo so kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

Ye evam jananti,||
te samma jananti,||
ye annatha jananti,||
miccha tesam nananti.|| ||

Iti so yadeva tassa samam natam samam dittham samam viditam,||
tad eva tattha thamasa paramassa1 abhinivissa voharati:||
idam eva saccam Moghamannan' ti.|| ||

Idh'Ananda,||
ekacco samano va brahmano [211] va atappam anvaya padhanam anvaya anuyogamanvaya appamadam anvaya samma manasi-karamanvaya tatharupam ceto-samadhim phusati.|| ||

Yatha samahite citte dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena amum puggalam passati 'idha panatipata pativiratam adinnadana pativiratam kamesu micchacara pativiratam musa-vada pativiratam pisuna vaca pativiratam pharusa vaca pativiratam samphappalapa pativiratam anabhijjhalum avyapannacittam sammaditthim kayassa bheda param marana passati sugatim saggam lokam upapannam.|| ||

So evam aha:||
'atthi kira bho kalyanani kammani,||
atthi sucaritassa vipako.|| ||

Apaham puggalam addasam idha panatipata pativiratam adinnadana pativiratam kamesu micchacara pativiratam musavada pativiratam pisunavaca pativiratam pharusavaca pativiratam samphappalapa pativiratam anabhijjhalum vyapannacittam sammaditthim kayassa bheda param marana passami sugatim saggam lokam upapannan' ti.|| ||

So evam aha:||
'yo kira bho panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu micchacara pativirato musa-vada pativirato pisunavaca pativirato pharusavaca pativirato samphappalapa pativirato anabhijjhalu hoti,||
avyapannacitto hoti,||
sammaditthi sabbo so kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati ye evam jananti,||
te samma jananti,||
ye annatha jananti,||
miccha tesam nananti.|| ||

Iti so yadeva tassa samam natam samam dittham samam viditam,||
tad eva tattha thamasa paramassa1 abhinivissa voharati:||
'idam eva saccam moghamannan' ti.|| ||

Idha pan'Ananda,||
ekacco samano va brahmano va atappam anvaya padhanam anvaya anuyogam anvaya appamadam anvaya samma manasi-karamanvaya tatharupam ceto-samadhim phusati,||
yatha samahite citte dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena amum puggalam [212] passati.|| ||

Idha panatipata pativiratam adinnadana pativiratam kamesu micchacara pativiratam musa-vada pativiratam pisuna vaca pativiratam pharusa vaca pativiratam samphappalapa pativiratam anabhijjhalum avyapannacittam sammaditthim kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapannam.|| ||

So evam aha:||
'n'atthi kira bho kalyanani kammani,|| ||

N'atthi sucaritassa vipako.|| ||

Apaham puggalam addasam idha panatipata pativiratam adinnadana pativiratam kamesu micchacara pativiratam musa-vada pativiratam pisuna vaca pativiratam pharusavaca pativiratam samphappalapa pativiratam anabhijjhalum vyapannacittam sammaditthim,||
kayassa bheda param marana passami apayam duggatim vinipatam Nirayam upapannan' ti.|| ||

So evam aha:||
'yo kira bho panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu micchacara pativirato musa-vada pativirato pisunavaca pativirato pharusavaca pativirato samphappalapa pativirato anabhijjhalu hoti,||
avyapannacitto hoti sammaditthi.|| ||

Sabbo so kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati,||
ye evam jananti,||
te samma jananti,||
ye annatha jananti,||
miccha tesam nanan' ti.|| ||

Iti so yadeva tassa samam natam samam dittham samam viditam,||
tad eva tattha thamasa paramassa abhinivissa voharati:||
'idam eva saccam moghamannan' ti.|| ||

Tatr'Ananda,||
yvayam samano va brahmano va evam aha:||
atthi kira bho,||
papakani kammani,||
atthi duccaritassa vipakoti.|| ||

Idamassa anujanami.|| ||

Yam pi so evam aha:||
apaham puggalam addasam idha panatipatim adinnadayim kamesu micchacarim musavadim pisunavacim pharusavacim samphappalapim anabhijjhalum avyapannacittam sammaditthim kayassa bheda param marana passami apayam duggatim vinipatam Nirayam upapannan' ti.|| ||

Idam pissa anujanami.|| ||

Yan ca kho so evam aha:||
'yo kira bho panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaci pharusavaci samphappalapi anabhijjhalu hoti,||
avyapannacitto hoti,||
sammaditthi,||
sabbo so kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati' ti.|| ||

Idamassa nanujanami.|| ||

Yam pi so evam aha:||
ye evam jananti,||
te samma jananti,||
ye annatha jananti,||
miccha tesam nananti.|| ||

Idam pissa nanujanami.|| ||

Yam pi so yadeva tassa samam natam samam dittham samam viditam,||
tad eva tattha thamasa paramassa abhinivissa voharati,||
'idam eva saccam moghamannan' ti.|| ||

Idam pissa nanujanami.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Annatha hi Ananda,||
Tathagatassa mahakammavibhange nanam hoti.|| ||

Tatr'Ananda,||
yvayam samano va brahmano va evam aha:||
n'atthi kira bho,||
papakani kammani n'atthi duccaritassa vipakoti.|| ||

Idamassa nanujanami.|| ||

Yam pi kho so evam aha:||
apaham puggalam addasam idha panatipatim adinnadayim kamesu micchacarim musavadim pisunavacim pharusavacim samphappalapim anabhijjhalum avyapannacittam sammaditthim kayassa bheda param marana passami sugatim saggam lokam upapanna'nti,||
idamassa anujanami.|| ||

Yan ca kho so evam aha:||
'yo kira bho panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaci pharusavaci samphappalapi anabhijjhalu hoti,||
avyapannacitto hoti sammaditthi,||
sabbo so kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati' ti.|| ||

[213] Idamassa nanujanami.|| ||

Yam pi so evam aha:||
ye evam jananti,||
te samma jananti ye annatha jananti,||
miccha tesam nananti.|| ||

Idam pissa nanujanami.|| ||

Yam pi so yadeva tassa samam natam samam dittham samam viditam,||
tad eva tattha thamasa paramassa abhinivissa voharati:||
'idam eva saccam moghamannan' ti.|| ||

Idam pissa nanujanami.|| ||

Tam kissa hetu? annatha hi Ananda,||
Tathagatassa mahakammavibhange nanam hoti.|| ||

Tatr'Ananda,||
yvayam samano va brahmano va evam aha:||
atthi kira bho kalyanani kammani,||
atthi sucaritassa vipakoti.|| ||

Idamassa anujanami.|| ||

Yam pi kho so evam aha:||
apaham puggalam addasam idha panatipata pativiratam adinnadana pativiratam kamesu micchacara pativiratam musa-vada pativiratam pisuna vaca pativiratam pharusa vaca pativiratam samphappalapa pativiratam anabhijjhalum avyapannacittam sammaditthim.|| ||

Kayassa bheda param marana passami sugatim saggam lokam upapannan' ti.|| ||

Idam pissa anujanami.|| ||

Yan ca kho so evam aha:||
yo kira bho panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu micchacara pativirato musa-vada pativirato pisunavaca pativirato pharusavaca pativirato anabhijjhalum avyapannacittam sammaditthi,||
sabbo so kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati' ti.|| ||

Idamassa nanujanami yampi so evam aha:||
ye evam jananti te samma jananti,||
ye annatha jananti miccha tesam nananti.|| ||

Idam pissa nanujanami.|| ||

Yam pi so yadeva tassa samam natam samam dittham samam viditam,||
tad eva tattha thamasa paramassa abhinivissa voharati:||
idam eva saccam moghamannan' ti.|| ||

Idam pissa nanujanami.|| ||

Tam kissa hetu? annatha hi Ananda,||
Tathagatassa mahakammavibhange nanam hoti.|| ||

Tatr'Ananda,||
yvayam samano va brahmano va evam aha:||
n'atthi kira bho kalyanani kammani,||
n'atthi sucaritassa vipakoti.|| ||

Idamassa nanujanami.|| ||

Yan ca kho so evam aha:||
apaham puggalam addasam idha panatipata pativiratam adinnadana pativiratam kamesu micchacara pativiratam musa-vada pativiratam pisuna vaca pativiratam pharusa vaca pativiratam samphappalapa pativiratam anabhijjhalum avyapannacittam sammaditthim.|| ||

Kayassa bheda param marana passami apayam duggatim vinipatam Nirayam upapannan' ti.|| ||

Idamassa anujanami.|| ||

Yan ca kho so evam aha:||
yo kira bho panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu micchacara pativirato musa-vada pativirato pisunavaca pativirato pharusavaca pativirato anabhijjhalum avyapannacittam sammaditthi,||
sabbo so kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati' ti.|| ||

Idamassa nanujanami yan ca so kho evam aha:||
[214] ye evam jananti,||
te samma jananti,||
ye annatha jananti,||
miccha tesam nananti.|| ||

Idam pissa nanujanami.|| ||

Yam pi so yadeva tassa samam natam samam dittham samam viditam,||
tad eva tattha thamasa paramassa abhinivissa voharati:||
idam eva saccam moghamannan' ti.|| ||

Idam pissa nanujanami.|| ||

Tam kissa hetu? annatha hi Ananda,||
Tathagatassa mahakammavibhange nanam hoti.|| ||

Tatr'Ananda,||
yvayam puggalo idha panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaci pharusavaci anabhijjhalu avyapannacittam micchaditthi,||
kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati.|| ||

Pubbe vassa tam katam hoti papakammam dukkhavedaniyam.|| ||

Paccha vassatam katam hoti papakammam dukkhavedaniyam.|| ||

Maranakale vassa hoti micchaditthi samatta samadinna.|| ||

Tena so kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati.|| ||

Yan ca kho so idha panatipati hoti adinnadayi hoti kamesu micchacari hoti musavadi hoti pisunavaci hoti pharusavaci hoti anabhijjhalu hoti avyapannacittam micchaditthi hoti tassa ditthe va dhamme vipakam patisanvedeti,||
upapajje va,||
apare va pariyaye.|| ||

Tatr'Ananda, yvayam puggalo idha panatipati adinnadayi kamesu micchacari musavadi pisunavaci pharusavaci anabhijjhalum avyapannacittam micchaditthi,||
kayassa bheda param maranasugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

Pubbe vassa tam katam hoti kalyanakammam sukhavedaniyam.|| ||

Paccha vassa tam katam hoti kalyanakammam sukhavedaniyam.|| ||

Maranakale vassa hoti sammaditthi samatta samadinna,||
tena so kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

Yan ca kho so idha panatipati hoti adinnadayi hoti kamesu micchacari hoti musavadi hoti pisunavaci hoti pharusavaci hoti anabhijjhalum hoti avyapannacittam micchaditthi hoti.|| ||

Tassa ditthe va dhamme vipakam patisanvedeti,||
upapajje va,||
apare va,||
pariyaye.|| ||

Tatr'Ananda, yvayam puggalo idha panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu micchacara pativirato musa-vada pativirato pisunavaca pativirato pharusavaca pativirato anabhijjhalum avyapannacittam sammaditthi,||
kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

Pubbe vassa tam katam hoti kalyanakammam sukhavedaniyam.|| ||

Paccha vassa tam katam hoti kalyanakammamsukhavedaniyam.|| ||

Maranakale vassa hoti sammaditthi samatta samadinna.|| ||

Tena so kayassa bheda param marana sugatim saggam lokam upapajjati.|| ||

Yan ca kho so idha panatipata pativirato [215] hoti adinnadana pativirato hoti kamesu micchacara pativirato hoti musa-vada pativirato hoti pisunavaca pativirato hoti pharusavaca pativirato hoti anabhijjhalum hoti avyapannacittam sammaditthi hoti.|| ||

Tassa ditthe va dhamme vipakam patisanvedeti,||
upapajje va,||
apare va pariyaye.|| ||

Tatr'Ananda, yvayam puggalo idha panatipata pativirato adinnadana pativirato kamesu micchacara pativirato musa-vada pativirato pisunavaca pativirato pharusavaca pativirato anabhijjhalum avyapannacittam sammaditthi,||
kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati.|| ||

Pubbe vassa tam katam hoti papakammam dukkhavedaniyam.|| ||

Paccha vassa tam katam hoti papakammam dukkhavedaniyam.|| ||

Marana kale vassa hoti micchaditthi samatta samadinna.|| ||

Tena so kayassa bheda param marana apayam duggatim vinipatam Nirayam upapajjati.|| ||

Yan ca kho so idha panatipata pativirato hoti adinnadana pativirato hoti kamesu micchacara pativirato hoti musa-vada pativirato hoti pisunavaca pativirato hoti pharusavaca pativirato hoti anabhijjhalum hoti avyapannacittam sammaditthi hoti,||
tassa ditthe va dhamme vipakam patisanvedeti,||
upapajje va,||
apare va,||
pariyaye.|| ||

Iti kho Ananda,||
atthi kammam abhabbam abhabbabhasam,||
atthi kammam abhabbam bhabbabhasam||
atthi kammam bhabban c'eva bhabbabhasan ca,||
atthi kammam bhabbam abhabbabhasan" ti.|| ||

Idam avoca Bhagava.|| ||

Attamano ayasma Anando Bhagavato bhasitam abhinandi ti.|| ||

Mahakammavibhanga suttam jattham


 

Contact:
E-mail
Copyright Statement