Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

Samyutta Nikaya:
Sagathavagga:

Marasamyutta

Suttas 1-25

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

Pathamo-vagga


 

Sutta 1

Tapo kamman ca

[1.1][pts][wp][bd][upal] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Uruvelayam viharati najja Neranjaraya tire Ajapala-nigrodha-mule pathamabhisambuddho.|| ||

[1.2][pts][wp][bd] Atha kho Bhagavato rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi.|| ||

Mutto vatamhi taya dukkara-karikaya||
sadhu mutto vatamhi taya anattha-samhitaya dukkara-karikaya||
sadhu thito sato bodhim samajjhagan-ti.|| ||

[1.3][pts][wp][bd] Atha kho Maro papima Bhagavato cetasa ceto-parivitakkam annaya yena Bhagava ten-upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam gathaya ajjhabhasi.|| ||

Tapo kamma apakkamma||
yena sujjhanti manava||
asuddho mannati suddho||
suddhimaggam aparaddho ti.|| ||

[1.4][pts][wp][bd] Atha kho Bhagava Maro ayam papima iti viditva Maram papimantam gathahi paccabhasi:|| ||

Anattha-sanhitam natva||
yam kinci aparam tapam||
sabbanatthavaham hoti||
piyarittam va dhammanim.|| ||

Silam samadhi-pannanca||
maggam bodhaya bhavayam||
patto-smi paramam suddhim||
nihato tvam asi antakati.|| ||

[1.5][pts][wp][bd] Atha kho Maro papima||
janati mam Bhagava janati mam Sugato ti||
dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 

§

 

Sutta 2

Nago

[2.1][pts][wp][bd][upal] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Uruvelayam viharati najja Neranjaraya tire Ajapala-nigrodha pathama- [104] bhisambuddho.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagava ratt-andhakara-timisayam ajjhokase nisinno hoti||
devo ca ekam ekam phusayati.|| ||

[2.2][pts][wp][bd] Atha kho Maro papima Bhagavato bhayam chambhitattam lomahamsam uppadetu-kamo mahantam hatthiraja-vannam abhinimminitva yena Bhagava ten-upasankami.|| ||

[2.3][pts][wp][bd] seyyatha pi nama maha aritthako mani evam assa sisam hoti||
seyyatha pi nama suddham rupiyam evam assa danta honti||
seyyatha pi nama mahati nangalasisa evam assa sondo hoti.|| ||

[2.4][pts][wp][bd] Atha kho Bhagava Maro ayam papima iti viditva Maram papimantam gathaya ajjhabhasi.|| ||

Samsaram digham addhanam||
vannam katva subhasubham||
alan-te tena papima||
nihato tvam asi antaka ti.|| ||

[2.5][pts][wp][bd] Atha kho Maro papima||
janati mam Bhagava janati mam Sugato ti||
dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 

§

 

Sutta 3

Subham

[3.1][pts][wp][bd][upal] Uruvelayam viharati.|| ||

[3.2][pts][wp][bd] Tena kho pana samayena Bhagava ratt-andhakara-timisayam ajjhokase nisinno hoti devo ca ekam ekam phusayati.|| ||

[3.3][pts][wp][bd] Atha kho Maro papima Bhagavato bhayam chambhitattam loma-hamsam uppadetu-kamo yena Bhagava ten-upasankami.|| ||

[3.4][pts][wp][bd] Upassankamitva Bhagavato avidure uccavaca vannanibha upadamseti subha c'eva asubha ca.|| ||

[3.5][pts][wp][bd] Atha kho Bhagava Maro ayam papima iti viditva Maram papimantam gathahi ajjhabhasi:|| ||

Samsaram digham adhanam||
vannam katva subha-subham||
alan-te tena papima||
nihato tvam asi antaka.|| ||

Ye ca kayena vacaya||
manasa ca susamvuta||
na te Mara vasanuga||
na te Marassa paccagu ti.|| ||

[3.6][pts][wp][bd] Atha kho Maro papima||
janati mam Bhagava janati mam Sugato ti||
dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 

§

 

Sutta 4

Pasa 1

[4.1][pts][wp][upal] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Baranasiyam viharati Isipatane Migadaye.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkh amantesi.|| ||

Bhikkhavo-ti.|| ||

Bhadante ti te bhikkh Bhagavato paccassosum.|| ||

[4.2][pts][wp] Bhagava etad avoca:.|| ||

Mayham kho bhikkhave yoniso manasikara||
yoniso sammappadhana||
anuttara vimutti anuppatta||
anuttara vimutti sacchikata.|| ||

Tumhe pi bhikkhave yoniso manasikara||
yoniso sammapadhana||
anuttaram vimuttim anupapunatha||
anuttaram vimuttim sacchikarotha ti.|| ||

[4.3][pts][wp] Atha kho Maro papima yena Bhagava ten-upasankami||
upasankamitva Bhagavantam gathaya ajjhabhasi.|| ||

Baddho-si mara-pasena||
ye dibba ye ca manusa||
mara-bandhanna-baddhosi||
na me samana mokkhasiti.|| ||

Atha kho Bhagava Maro ayam papima iti viditva Maram papimantam gathaya ajjhabhasi.|| ||

[4.4][pts][wp] Mutto-ham mara-pasena||
ye dibba ye ca manusa||
marabandhana-mutto mhi||
nihato tvam asi antakati.|| ||

[4.5][pts][wp] Atha kho Maro papima||
janati mam Bhagava janati mam Sugato ti||
dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 

§

 

Sutta 5

Pasa 2

[5.1][pts][wp][upal] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Baranasiyam viharati Isipatane Migadaye.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

Bhikkhavo ti!|| ||

Bhadante ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

[5.2][pts][wp] Bhagava etad avoca:

Mutto'ham bhikkhave sabbapasehi ye dibba ye ca manusa,||
Tumhe pi bhikkhave mutta sabbapasehi ye dibba ye ca manusa,||
caratha bhikkhave carikam bahujana-hitaya bahujana-sukhaya lokanukampakaya atthaya hitaya sukhaya deva-manussanam.|| ||

Ma ekena dve agamettha,||
desetha bhikkhave dhammam adikalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam||
sattham savyanjanam kevala-paripunnam parisuddham brahmacariyam pakasetha.|| ||

Santi satta apparajakkha-jatika||
assavanata [106] dhammassa parihayanti,||
bhavissanti dhammassa annataro.|| ||

Aham pi bhikkhave yena Uruvela Senaninigamo ten'upasankamissami dhamma-desanaya ti.|| ||

[5.3][pts][wp] Atha kho Maro papima yena Bhagava ten'upasankami,||
upasankamitva Bhagavantam gathaya ajjhabhasi:|| ||

Baddho-si sabba-pasehi||
ye dibba ye ca manusa,||
Maha-bandhana-baddho si||
na me samana mokkhasiti.|| ||

[5.4][pts][wp] Mutto-ham sabbapasehi||
ye dibba ye ca manusa,||
Maha-bandhana-mutto mhi||
nihato tvam asi antaka ti.|| ||

[5.5][pts][wp] Atha kho Maro papima||
janati mam Bhagava janati mam Sugato ti||
dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 

§

 

Sutta 6

Sappo

[6.1][pts][wp][upal] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Veluvane kalandaka-nivape.|| ||

[6.2][pts][wp] Tena kho pana samayena Bhagava rattandhakara-timisayam ajjhokase nisinno hoti,||
devo ca ekam ekam phusayati.|| ||

[6.3][pts][wp] Atha kho Maro papima Bhagavato bhayam chambhitattam loma-hamsam uppadetu-kamo mahantam sappa-rajavannam abhinimminitva yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

[6.4][pts][wp] seyyatha pi nama mahati eka-rukkhika nava,||
evam assa kayo hoti||
seyyatha pi nama sondika kilanjam,||
evam assa phano hoti,||
seyyatha pi nama kosalika kamsapati,||
evam assa akkhini bhavanti,||
seyyatha pi nama deve ga'aga'ayante vijjullata niccharanti,||
evam assa mukhato jivha niccharati,||
seyyatha pi nama kammara-gaggariya dhamamanaya saddo hoti,||
evam assa assasa-passasanam saddo hoti.|| ||

[6.5][pts][wp] Atha kho Bhagava Maro ayam papima iti viditva Maram papimantam gathahi ajjhabhasi:

Yo sunna-gehani sevati||
seyya so muni atta-sannato,||
vossajja careyya tattha so||
patirupam hi tathavidhassa tam.|| ||

Caraka bahu bherava bahu||
atho damsa sirimsapa bahu,||
[107] lomam pi na tattha injaye||
sunnagara-gato maha muni.|| ||

Nabham phaleyya pathavim caleyya||
sabbe pi pana uda santaseyyum,||
sallam pi ce urasi pakappayeyyum||
upadhisu tanam na karonti buddha ti.|| ||

[6.6][pts][wp] Atha kho Maro papima||
janati mam Bhagava janati mam Sugato ti||
dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 

§

 

Sutta 7

Suppati

[7.1][pts][wp][upal] Ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Veluvane kalandaka-nivape.|| ||

[7.2][pts][wp] Atha kho Bhagava bahud eva rattim ajjhokase cankamitva rattiya paccusa-samayam pade pakkhaletva viharam pavisitva dakkhinena passena siha-seyyam kappesi,||
pade padam accadhaya sato sampajano utthana-sannam manasi karitva.|| ||

[7.3][pts][wp] Atha kho Maro papima yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam gathaya ajjhabhasi:|| ||

Kim soppasi kim nu suppasi||
kim idam soppasi dubbhago viya,||
'Sunnam agaran' ti, soppasi||
kim idam soppasi suriy-uggate ti.|| ||

[7.4][pts][wp] Yassa jalini visattika||
tanha n'atthi kuhinci netave,||
sabbupadhinam parikkhaya buddho||
soppati kim'tav'ettha Mara ti.|| ||

[7.5][pts][wp] Atha kho Maro papima||
janati mam Bhagava janati mam Sugato ti||
dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 

§

 

Sutta 8

Nandanam

[8.1][pts][ati][wp][upal] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

[8.2][pts][wp] Atha kho Maro papima yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavato santike imam gatham abhasi:

Nandati puttehi puttima||
gomiko gohi tath'eva nandati,||
[108] upadhihi narassa nandana||
na hi so nandati yo nirupadhiti.|| ||

[8.3][pts][wp] Socati puttehi puttima||
gomiko gohi tath'eva socati,||
upadhihi narassa socana||
na hi so socati nirupadhiti.|| ||

[8.4][pts][wp] Atha kho Maro papima||
janati mam Bhagava janati mam Sugato ti||
dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 

§

 

Sutta 9

Ayu 1

[9.1][pts][wp][upal] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Veluvane kalandaka-nivape.|| ||

[9.2][pts][wp] Tatra Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

Bhikkhavo ti.|| ||

Bhadante ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

[9.3][pts][wp] Bhagava etad avoca:|| ||

Appam idam bhikkhave manussanam ayu,||
gamaniyo samparayo,||
kattabbam kusalam,||
caritabbam brahmacariyam,||
n'atthi jatassa amaranam,||
yo bhikkhave ciram jivati,||
so vassasatam appam va bhiyo ti.|| ||

[9.4][pts][wp] Atha kho Maro papima yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam gathaya ajjhabhasi:|| ||

Digham ayu manussanam||
na nam hi'e suporiso,||
careyya khiramatto va||
n'atthi maccussa agamo ti.|| ||

[9.5][pts][wp] Appam ayu manussanam||
hi'eyya nam suporiso,||
careyyadittasiso va||
n'atthi maccussa nagamo ti.|| ||

[9.6][pts][wp] Atha kho Maro papima||
janati mam Bhagava janati mam Sugato ti||
dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 

§

 

Sutta 10

Ayu 2

[10.1][pts][wp][upal] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Veluvane kalandaka-nivape.|| ||

[10.2][pts][wp] Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

Bhikkhavo ti.|| ||

Bhadante ti te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

Bhagava etad avoca:

Appam idam bhikkhave manussanam ayu,||
gamaniyo samparayo.|| ||

Kattabbam kusalam,||
caritabbam brahmacariyam,||
n'atthi jatassa amaranam,||
yo bhikkhave ciram jivati,||
so vassasatam appam va bhiyyo ti.|| ||

[10.3][pts][wp] Atha kho Maro papima yena Bhagava ten'upasankami.||
Upasankamitva Bhagavantam gathaya ajjhabhasi:

[109] Naccayanti ahoratta||
jivitam n'uparujjhati,||
Ayu anupariyati maccanam||
nemi va ratha-kubbaram ti.|| ||

[10.4][pts][wp] Accayanti ahoratta||
jivitam uparujjhati,||
Ayu khiyati maccanam||
kunnadinam va odakan ti.|| ||

[10.5][pts][wp] Atha kho Maro papima||
janati mam Bhagava janati mam Sugato ti||
dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 


Rajjavaggo

.

 

Sutta 11

Pasana

[11.1][pts][wp][upal] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Gijjhakuta-pabbate.|| ||

[11.2][pts][wp] Tena kho pana samayena Bhagava ratt-andhakara-timisayam ajjhokase nisinno hoti,||
devo ca ekam ekam phusayati.|| ||

[11.3][pts][wp] Atha kho Maro papima Bhagavato bhayam chambhitattam lomahamsam uppadetu-kamo yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavato avidure mahante mahante pasane padalesi.|| ||

[11.4][pts][wp] Atha kho Bhagava Maro ayam papima iti viditva Maram papimantam gathaya ajjhabhasi:|| ||

Sa ce pi kevalam sabbam||
Gijjhakuta caleyyasi,||
n'eva samma vimuttanam||
buddhanam atthi injitan ti.|| ||

[11.5][pts][wp] Atha kho Maro papima||
janati mam Bhagava janati mam Sugato ti||
dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 

§

 

Sutta 12

Siho

[12.1][pts][wp][upal] Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagava mahatiya parisaya parivuto dhammam deseti.|| ||

[12.2][pts][wp] [110] Atha kho Marassa papimato etad ahosi:|| ||

Ayam kho Samano Gotamo mahatiya parisaya parivuto dhammam deseti.|| ||

Yam nunaham yena Samano Gotamo ten'upasankameyyam vicakkhukammaya ti.|| ||

[12.3][pts][wp] Atha kho Maro papima yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam gathaya ajjhabhasi:|| ||

Kim nu siho va nadasi||
parisayam visarado,||
patimallo hi te atthi||
vijitavi nu mannasiti.|| ||

[12.4][pts][wp] Nadanti ve mahavira||
parisasu visarada,||
Tathagata balappatta||
tinna loke visattikan ti.|| ||

[12.5][pts][wp] Atha kho Maro papima||
janati mam Bhagava janati mam Sugato ti||
dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 

§

 

Sutta 13

Sakalikam

[13.1][pts][ati][wp][upal] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Maddakucchismim Migadaye.|| ||

[13.2][pts][wp] Tena kho pana samayena Bhagavato pado sakalikaya khato hoti.|| ||

Bhusa sudam Bhagavato vedana vattanti saririka dukkha tibba khara katuka asata amanapa.|| ||

Tasudam Bhagava sato sampajano adhivaseti avihannamano.|| ||

Atha kho Bhagava catuggunam sanghatim pannapetva dakkhinena passena sihaseyyam kappesi pade padam accadhaya sato sampajano.|| ||]

[13.3][pts][wp] Atha kho Maro papima yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam gathaya ajjhabhasi:|| ||

Mandiya nu sesi udahu kaveyya-matto||
Attha nu te sampacura na santi,||
Eko vivitte sayanasanamhi||
Niddamukho kim idam soppaseva ti.|| ||

[13.4][pts][wp] Na mandiya sayami napi kaveyya-matto||
Attham sameccaham apetasoko,||
Eko vivitte sayanasanamhi||
Sayam-aham sabbabhutanukampi.|| ||

Yesam pi sallam urasi pavittham||
Muhum muhum hadayam vedhamanam,||
Te capi soppam labhare sasalla||
[111] kasma aham na supe vitasallo.|| ||

Jaggam na sanke na pi bhemi sottum||
Rattindiva nanutapanti mamam,||
Hanim na passami kuhinci loke||
Tasma supe sabbabhutanukampiti.|| ||

[13.5][pts][wp] Atha kho Maro papima||
janati mam Bhagava janati mam Sugato ti||
dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 

§

 

Sutta 14

Patirupam

[14.1][pts][wp][upal] Ekam samayam Bhagava Kosalesu viharati Ekasalayam brahmanagame.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagava mahatiya gihiparisaya parivuto dhammam deseti.|| ||

[14.2][pts][wp] Atha kho Marassa papimato etad ahosi:|| ||

Ayam kho Samano Gotamo mahatiya gihiparisaya parivuto dhammam deseti.|| ||

Yam nunaham yena Samano Gotamo ten'upasankameyyam vicakkhukammaya ti.|| ||

[14.3][pts][wp] Atha kho Maro papima yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam gathaya ajjhabhasi:|| ||

N'etam tava patirupam||
yad annam anusasasi,||
anurodha-virodhesu||
ma sajjittho tad acaran ti.|| ||

[14.4][pts][wp] Hitanukampi sambuddho||
yad annam anusasati,||
anurodha-virodhehi||
vippamutto Tathagato ti.|| ||

[14.5][pts][wp] Atha kho Maro papima||
janati mam Bhagava janati mam Sugato ti||
dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 

§

 

Sutta 15

Manasam

[15.1][pts][wp][upal] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

[15.2][pts][wp] Atha kho Maro papima yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam gathaya ajjhabhasi:|| ||

Antalikkhacaro paso||
yo-yam carati manaso,||
tena tam badhayissami||
na me samana mokkhasiti.|| ||

[15.3][pts][wp] Rupa sadda rasa gandha||
photthabba ca manorama,||
Ettha me vigato chando||
nihato tvam asi antaka ti.|| ||

[15.4][pts][wp] Atha kho Maro papima||
janati mam Bhagava janati mam Sugato ti||
dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 

§

 

Sutta 16

Pattam

[112] [16.1][pts][wp][upal] Savatthiyam viharati.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagava pancannam upadanakkhandhanam upadaya bhikkhu dhammiya kathaya sandasseti samadapeti samuttejeti sampahamseti.|| ||

Te ca bhikkhu atthi-katva manasi katva sabba-cetaso samannaharitva ohitasota dhammam sunanti.|| ||

[16.2][pts][wp] Atha kho Marassa papimato etad ahosi:|| ||

Ayam kho Samano Gotamo pancannam upadanakkhandhanam upadaya bhikkhu dhammiya kathaya sandasseti samadapeti samuttejeti sampahamseti.|| ||

Te ca bhikkhu atthi-katva manasi katva sabba-cetasa samannaharitva ohitasota dhammam sunanti.|| ||

Yam nunaham yena Samano Gotamo ten'upasankameyyam vicakkhukammaya ti.|| ||

[16.3][pts][wp] Tena kho pana samayena sambahula patta ajjhokase nikkhitta honti.|| ||

[4][pts][wp] Atha kho Maro papima balivaddavannam abhinimminitva yena te patta ten'upasankami.|| ||

[16.5][pts][wp] Atha kho annataro bhikkhu annataram bhikkhum etad avoca:|| ||

Bhikkhu bhikkhu eso balivaddo patte bhindeyyati.|| ||

[16.6][pts][wp] Evam vutte Bhagava tam bhikkhum etad avoca:|| ||

Na so bhikkhu balivaddo||
Maro esa papima,||
tumhakam vicakkhukammayagato ti.|| ||

[16.7][pts][wp] Atha kho Bhagava Maro ayam papima iti viditva Maram papimantam gathahi ajjhabhasi:|| ||

Rupam vedayitam sannam||
vinnanam yan ca sankhatam,||
n'eso ham asmi n'etam me||
evam tattha virajjati.|| ||

Evam virattam khemattam||
sabbasamyojanatigam,||
anvesam sabbathanesu||
Mara-sena pi najjhaga ti.|| ||

[16.8][pts][wp] Atha kho Maro papima||
janati mam Bhagava janati mam Sugato ti||
dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 

§

 

Sutta 17

Ayatana

[17.1][pts][wp][upal] Ekam samayam Bhagava Vesaliyam viharati Mahavane kutagara salayam.|| ||

[17.2][pts][wp] [113] Tena kho pana samayena Bhagava channam phassayatananam upadaya bhikkhu dhammiya kathaya sandasseti samadapeti samuttejeti sampahamseti.|| ||

Te ca bhikkhu atthi-katva manasi katva sabba-cetaso samannaharitva ohitasota dhammam sunanti.|| ||

[17.3][pts][wp] Atha kho Marassa papimato etad ahosi:|| ||

Ayam kho Samano Gotamo channam phassayatananam upadaya bhikkhu dhammiya kathaya sandesseti samadapeti samuttejeti sampahamseti.|| ||

Te ca bhikkhu atthi-katva manasi katva sabba-cetaso samannaharitva ohitasota dhammam sunanti.|| ||

Yam nunaham yena Samano Gotamo ten'upasankameyyam vicakkhukammayati.|| ||

[17.4][pts][wp] Atha kho Maro papima yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasanmitva Bhagavato avidure mahantam bhaya-bheravasaddam akasi.|| ||

Api-sudam pathavi manne udirayati.|| ||

[17.5][pts][wp] Atha kho annataro bhikkhu annataram bhikkhum etad avoca:|| ||

Bhikkhu bhikkhu esa pathavi manne udirayati ti.|| ||

[17.6][pts][wp] Evam vutte Bhagava tam bhikkhum etad avoca:|| ||

N'esa bhikkhu pathavi udirayati.|| ||

Maro eso papima tumhakam vicakkhukammaya agato ti.|| ||

[17.7][pts][wp] Atha kho Bhagava Maro ayam papima iti viditva Maram papimantam gathahi ajjhabhasi:|| ||

Rupa sadda rasa gandha||
phassa dhamma ca kevala,||
etam lokamisam ghoram||
ettha loko'dhimucchito.|| ||

Etan ca samatikkamma||
sato Buddhassa savako,||
maradheyyam atikkamma||
adicco va virocati ti.|| ||

[17.8][pts][wp] Atha kho Maro papima||
janati mam Bhagava janati mam Sugato ti||
dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 

§

 

Sutta 18

Pindam

[18.1][pts][wp][upal] Ekam samayam Bhagava Magadhesu viharati Pancasalayam brahmanagame.|| ||

[18.2][pts][wp] [114] Tena kho pana samayena Pancasalayam brahmanagame kumarakanam pahunakani bhavanti.|| ||

[18.3][pts][wp] Atha kho Bhagava pubbanhasamayam nivasetva patta-civaram adaya Pancasalam brahmana-gamam pindaya pavisi.|| ||

[18.4][pts][wp] Tena kho pana samayena Pancasaleyyaka brahmana-gahapatika Marena papimata anvavittha bhavanti.|| ||

Ma Samano Gotamo pindam alattha ti.|| ||

[18.5][pts][wp] Atha kho Bhagava yatha dhotena pattena Pancasalam brahmanagamam pindaya pavisi.|| ||

Tatha dhotena pattena patikkami.|| ||

[18.6][pts][wp] Atha kho Maro papima yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam etad avoca:|| ||

Api samana pindam alattha ti?|| ||

[18.7][pts][wp] Tatha nu tvam papima akasi,||
yatha'ham pindam na labheyyan ti.|| ||

[18.8][pts][wp] Tena hi bhante Bhagava dutiyam pi Pancasalam brahmanagamam pavisatu.|| ||

Tatha'ham karissami,||
yatha Bhagava pindam lacchati ti.|| ||

Apunnam pasavi Maro||
asajjanam Tathagatam,||
kim nu mannasi papima||
na me papam vipaccati?|| ||

Susukham vata jivama||
yesam no n'atthi kincanam||
pitibhakkha bhavissama||
deva Abhassara yatha ti.|| ||

[18.9][pts][wp] Atha kho Maro papima||
janati mam Bhagava janati mam Sugato ti||
dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 

§

 

Sutta 19

Kassakam

[19.1][bit][pts][ati][wp][upal] Savatthi nidanam.|| ||

Tena kho pana samayena Bhagava bhikkhu nibbana-patisamyuttaya dhammiya kathaya sandasseti samadapeti samuttejeti sampahamseti.|| ||

Te ca bhikkhu atthi-katva manasi katva sabba-cetaso samannaharitva ohitasota dhammam sunanti.|| ||

[19.2][pts][wp] [115] Atha kho Marassa papimato etad ahosi:|| ||

Ayam kho Samano Gotamo bhikkhu nibbana-patisamyuttaya dhammiya kathaya samdasseti samadapeti samuttejeti sampahamseti.|| ||

Te ca bhikkhu atthi-katva manasi katva sabba-cetaso samannaharitva ohitasota dhammam sunanti.|| ||

Yam nunaham yena Samano Gotamo ten'upasankameyyam vicakkhukammaya ti.|| ||

[19.3][pts][wp] Atha kho Maro papima kassaka-vannam abhinimminitva mahantam nangalam khandhe karitva digham pacanayatthim gahetva hata-hata-keso sanasati-nivattho kaddama makkhitehi padehi yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam etad avoca:|| ||

[19.4][pts][wp] Api samana balivadde addasa ti.|| ||

[5][pts][wp] Kim pana papima te balivaddehi ti?

[19.6][pts][wp] Mam'eva samana cakkhu,||
mama rupa,||
mama cakkhu-samphassa-vinnanayatanam.|| ||

Kuhim me samana gantva mokkhasi?|| ||

Mam'eva samana sotam,||
mama sadda,||
mama sota-samphassa-vinnanayatanam.|| ||

Kuhim me samana gantva mokkhasi ti?|| ||

Mam'eva samana ghanam,||
mama gandha,||
mama ghana-samphassa-vinnanayatanam.|| ||

Kuhim me samana gantva mokkhasi ti?|| ||

Mam'eva samana jivha,||
mama rasa,||
mama jivha-samphassa-vinnanayatanam.|| ||

Kuhim me samana gantva mokkhasi ti?|| ||

Mam'eva samana kayo,||
mama photthabbo,||
mama kaya-samphassa-vinnanayatanam.|| ||

Kuhim me samana gantva mokkhasi ti?|| ||

Mam'eva samana mano,||
mama dhamma,||
mama mano-samphassa-vinnanayatanam.|| ||

Kuhim me samana gantva mokkhasi ti?|| ||

[19.7][pts][wp] Tav'eva papima cakkhu,||
tava rupa,||
tava cakkhu-samphassa-vinnanayatanam.|| ||

Yattha ca kho papima n'atthi cakkhu,||
n'atthi rupa,||
n'atthi cakkhu-samphassa-vinnanayatanam.|| ||

Agati tava tattha papima.|| ||

[19.8][pts][wp] Tav'eva papima sotam,||
tava sadda,||
tava sota-samphassa-vinnanayatanam.|| ||

Yattha ca kho papima n'atthi sotam,||
n'atthi sadda,||
n'atthi sota-samphassa-vinnanayatanam.|| ||

Agati tava tattha papima.|| ||

[19.9][pts][wp] Tav'eva papima ghanam,||
tava gandha,||
tava ghana-samphassa-vinnanayatanam.|| ||

Yattha ca kho papima n'atthi ghanam,||
n'atthi gandha,||
n'atthi ghana-samphassa-vinnanayatanam.|| ||

Agati tava tattha papima.|| ||

[19.10][pts][wp] [116] Tav'eva papima jivha,||
tava rasa,||
tava jivha-samphassa-vinnanayatanam.|| ||

Yattha ca kho papima n'atthi jivha,||
n'atthi rasa,||
n'atthi jivha-samphassa-vinnanayatanam.|| ||

Agati tava tattha papima.|| ||

[19.11][pts][wp] Tav'eva papima kayo,||
tava photthabba,||
tava kaya-samphassa-vinnanayatanam.|| ||

Yattha ca kho papima n'atthi kayo,||
n'atthi photthabba,||
n'atthi kaya-samphassa-vinnanayatanam.|| ||

Agati tava tattha papima.|| ||

[19.12][pts][wp] Tav'eva papima mano,||
tava dhamma,||
tava mano-samphassa-vinnanayatanam.|| ||

Yattha ca kho papima n'atthi mano,||
n'atthi dhamma,||
n'atthi mano-samphassa-vinnanayatanam.|| ||

Agati tava tattha papimati.|| ||

[19.13][pts][wp] Yam vadanti mama yidan ti||
ye vadanti maman ti ca,||
ettha ce te mano atthi||
na me samana mokkhasi ti.|| ||

[19.14][pts][wp] Yam vadanti na tam mayham||
ye vadanti na te aham,||
evam papima janahi||
na me maggam pi dakkhasiti.|| ||

[19.15][pts][wp] Atha kho Maro papima||
janati mam Bhagava janati mam Sugato ti||
dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 

§

 

Sutta 20

Rajjasuttam

[20.1][pts][wp][upal] Ekam samayam Bhagava Kosalesu viharati Himavantapadese aranna-kutikayam.|| ||

[20.2][pts][wp] Atha kho Bhagavato rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi.|| ||

Sakka nu kho rajjam karetum ahanam aghatayam ajinam ajapayam asocam asocayam dhammena ti.|| ||

[20.3][pts][wp] Atha kho Maro papima Bhagavato cetasa ceto-parivitakkam annaya yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam etad avoca:|| ||

Karetu bhante Bhagava rajjam,||
karetu Sugato rajjam,||
ahanam aghatayam ajinam ajapayam asocam asocapayam dhammena ti.|| ||

[20.4][pts][wp] Kim pana tvam papima passasi,||
yam mam tvam evam vadesi:|| ||

Karetu bhante Bhagava rajjam,||
karetu Sugato rajjam,||
ahanam aghatayam ajinam ajapayam asocam asocapayam dhammena ti.|| ||

[20.5][pts][wp] Bhagavata kho bhante cattaro iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita susamaraddha.|| ||

Akankhamano ca pana bhante Bhagava Himavantam pabbatarajam suvannam tvava adhimucceyya||
suvannanca pabbatassati.|| ||

[20.6][pts][wp] [117] Pabbatassa suvannassa||
jatarupassa kevalo,||
dvitta va nalam ekassa||
iti vidva samancare.|| ||

Yo dukkham addakkhi yato nidanam||
kamesu so jantu katham nameyya,||
upadhim viditva sango ti loke||
tass'eva jantu vinayaya sikkhe ti.|| ||

[20.7][pts][wp] Atha kho Maro papima||
janati mam Bhagava janati mam Sugato ti||
dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 


Maravaggo


 

Sutta 21

Sambahula

[21.1][pts][wp][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Sakkesu viharati Silavatiyam.|| ||

[21.2][pts][wp] Tena kho pana samayena sambahula bhikkhu Bhagavato avidure appamatta atapino pahitatta viharanti.|| ||

[21.3][pts][wp] Atha kho Maro papima brahmana-vannam abhinimminitva mahantena jatanduvena ajinakkhipa-nivattho jinno gopanasivanko ghuru-ghuru-passasi udumbara-dandam gahetva yena te bhikkhu ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva te bhikkhu etad avoca:|| ||

Dahara bhavanto pabbajita susu kalakesa bhadrena yobbanena samannagata pathamena vayasa aniki'itavino kamesu.|| ||

Bhunjantu bhonto manusake kame,||
ma sanditthikam hitva kalikam anudhavittha ti.|| ||

[21.4][pts][wp] Na kho mayam brahmana sanditthikam hitva kalikam anudhavama,||
kalikan ca kho mayam brahmana hitva sanditthikam anudhavama.|| ||

Kalika hi brahmana kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa adinavo ettha bhiyo,||
sanditthiko ayam dhammo akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi ti.|| ||

[21.5][pts][wp] [118] Evam vutte Maro papima sisam okampetva jivham nilla'etva tivisakham nalatena nalatikam vutthapetva dandam olubbha pakkami.|| ||

[21.6][pts][wp] Atha kho te bhikkhu yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinna kho te bhikkhu Bhagavantam etad avocum:|| ||

[21.7][pts][wp] Idha mayam bhante Bhagavato avidure appamatta atapino pahitatta viharama.|| ||

Atha kho bhante annataro brahmano mahantena jatanduvena ajinakkhipa-nivattho jinno gopanasivanko ghuru-ghuru-passasi udumbaradandam gahetva yena amhe ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva amhe etad avoca:

Dahara bhavanto pabbajita susu kalakesa bhadrena yobbanena samannagata pathamena vayasa aniki'itavino kamesu.|| ||

Bhunjantu bhonto manusake kame||
ma sanditthikam hitva kalikam anudhavittha ti.|| ||

[21.8][pts][wp] Evam vutte mayam bhante tam brahmanam etad avocumha:|| ||

Na kho mayam brahmana sanditthikam hitva kalikam anudhavama,||
kalikan ca kho mayam brahmana hitva sanditthikam anudhavama.|| ||

Kalika hi brahmana kama vutta Bhagavata bahudukkha bahupayasa adinavo ettha bhiyyo,||
sanditthiko ayam dhammo akaliko ehipassiko opanayiko paccattam veditabbo vinnuhi ti.|| ||

[21.9][pts][wp] Evam vutte bhante so brahmano sisam okampetva jivham nilla'etva tivisakham nalatena nalatikam vutthapetva dandam olubbha pakkanto ti.|| ||

[21.10][pts][wp] N'eso bhikkhave brahmano.||
Maro esa papima,||
tumhakam vicakkhukammaya agato ti.|| ||

[21.11][pts][wp] Atha kho Bhagava etam attham viditva tayam velayam imam gatham abhasi:|| ||

Yo dukkham addakkhi yato nidanam||
kamesu so jantu katham nameyya,||
upadhim viditva sango ti loke||
tass'eva jantu vinayaya sikkhe ti.|| ||

 

§

 

Sutta 22

Samiddhi

[22.1][pts][wp][upal] [119] Ekam samayam Bhagava Sakkesu viharati Silavatiyam.|| ||

[22.2][pts][wp] Tena kho pana samayena ayasma Samiddhi Bhagavato avidure appamatto atapi pahitatto viharati.|| ||

[22.3][pts][wp] Atha kho ayasmato Samiddhissa rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi.|| ||

Labha vata me suladdham vata me yassa me sattha araham Samma-sambuddho.|| ||

Labha vata me suladdham vata me yo'ham evam svakkhate dhamma-vinaye pabbajito.|| ||

Labha vata me suladdham vata me yassa me sabrahmacarayo silavanto kalyana-dhammo ti.|| ||

[22.4][pts][wp] Atha kho Maro papima ayasmato Samiddhissa cetaso cetoparivitakkam annaya||
yenayasma Samiddhi ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmato Samiddhissa avidure mahantam bhayabheravam saddam akasi,||
apissudam pathavi manne udirayati ti.|| ||

[22.5][pts][wp] Atha kho ayasma Samiddhi yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Samiddhi Bhagavantam etad avoca:|| ||

[22.6][pts][wp] Idhaham bhante Bhagavato avidure appamatto atapi pahitatto viharami.|| ||

Tassa mayham bhante rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi:|| ||

Labha vata me,||
suladdham vata me,||
yassa me sattha araham Samma-sambuddho.|| ||

Labha vata me,||
suladdham vata me,||
yo'ham evam svakkhate dhamma-vinaye pabbajito.|| ||

Labha vata me,||
suladdham vata me,||
yassa me sabrahmacarayo silavanto kalyanadhammo ti.|| ||

Tassa mayham bhante avidure maha bhayabheravasaddo ahosi,||
apissudam pathavi manne udirayati ti.|| ||

[22.7][pts][wp] N'esa Samiddhi pathavi udirayati.||
Maro eso papima.||
Tuyham vicakkhukammaya agato.||
Gaccha tvam Samiddhi tatth'eva appamatto atapi pahitatto viharahiti.|| ||

[22.8][pts][wp] Evam bhante ti kho ayasma Samiddhi Bhagavato pati- [120] sunitva utthay asana Bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.|| ||

[22.9][pts][wp] Dutiyam pi kho ayasma Samiddhi tatth'eva appamatto atapi pahitatto vihasi.|| ||

Dutiyam pi kho ayasmato Samiddhi'ssa rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi.|| ||

Labha vata me,||
suladdham vata me,||
yassa me sattha araham Samma-sambuddho.|| ||

Labha vata me,||
suladdham vata me,||
yo'ham evam svakkhate dhamma-vinaye pabbajito.|| ||

Labha vata me,||
suladdham vata me,||
yassa me sabrahmacarayo silavanto kalyanadhammo ti.|| ||

Dutiyam pi kho Maro papima ayasmato Samiddhi'ssa cetasa ceto parivitakkam annaya yenayasma Samiddhi ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmato Samiddhissa avidure mahantam bhayabheravasaddam akasi,||
apissudam pathavi manne udirayati ti.|| ||

[22.10][pts][wp] Atha kho ayasma Samiddhi||
Maro ayam papima iti viditva Maram papimantam gathaya ajjhabhasi:|| ||

Saddhayaham pabbajito||
agarasma anagariyam,||
satipanna ca me buddha||
cittan ca susamahitam,||
kamam karassu rupani||
n'eva mam vyadhayissasi ti.|| ||

[22.11][pts][wp] Atha kho Maro papima janati mam Samiddhi bhikkhuti dukkhi dummano tatth'ev'antaradhayiti.|| ||

 

§

 

Sutta 23

Godhikasuttam

[23.1][pts][wp][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Veluvane kalandakanivape.|| ||

[23.2][pts][wp] Tena kho pana samayena ayasma Godhiko Isigili-passe viharati Kalasilayam.|| ||

[23.3][pts][wp] Atha kho ayasma Godhiko appamatto atapi pahitatto viharanto samadhikam ceto-vimuttim phusi.|| ||

Atha kho ayasma Godhiko tamha samdhikaya ceto-vimuttiya parihayi.|| ||

[23.4][pts][wp] Dutiyam pi kho ayasma Godhiko appamatto atapi pahitatto viharanto samadhikam ceto-vimuttim phusi.|| ||

Dutiyam pi kho ayasma tamha samadhikaya ceto-vimuttiya parihayi.|| ||

[23.5][pts][wp] Tatiyam pi kho ayasma Godhiko appamatto atapi pahitatto viharanto samadhikam ceto-vimuttim phusi.|| ||

Tatiyam pi kho ayasma tamha samadhikaya ceto-vimuttiya parihayi.|| ||

[23.6][pts][wp] Catuttham pi kho ayasma Godhiko appamatto atapi pahitatto viharanto samadhikam ceto-vimuttim phusi.|| ||

Catuttham pi kho ayasma tamha samadhikaya ceto-vimuttiya parihayi.|| ||

[23.7][pts][wp] [121] Pancamam pi kho ayasma Godhiko appamatto atapi pahitatto viharanto samadhikam ceto-vimuttim phusi.|| ||

Pancamam pi kho ayasma tamha samadhikaya ceto-vimuttiya parihayi.|| ||

[23.8][pts][wp] Chattham pi kho ayasma Godhiko appamatto atapi pahitatto viharanto samadhikam ceto-vimuttim phusi.|| ||

Chattham pi kho ayasma tamha samadhikaya ceto-vimuttiya parihayi.|| ||

[23.9][pts][wp] Sattamam pi kho ayasma Godhiko appamatto atapi pahitatto viharanto samadhikam ceto-vimuttim phusi.|| ||

[23.10][pts][wp] Atha kho ayasmato Godhikassa etad ahosi:|| ||

Yava chattham khvaham samadhikaya ceto-vimuttiya parihino,||
yam nunaham sattham ahareyyan ti.|| ||

[23.11][pts][wp] Atha kho Maro papima ayasmato Godhikassa cetasa cetoparivitakkam annaya yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam gathahi ajjhabhasi:

Mahavira mahapanna||
iddhiya yasasa jalam,||
sabbe verabhayatita||
pade vandami cakkhuma.|| ||

Savako te mahavira||
maranam maranabhibhu,||
akankhati cetayati||
tam nisedha jutindhara.|| ||

Katham hi Bhagava tuyham||
savako sasane rato,||
appattamanaso sekho||
kalam kayira jane suta ti.|| ||

[23.12][pts][wp] Tena kho pana samayena ayasmata Godhikena sattham aharitam hoti.|| ||

[23.13][pts][wp] Atha kho Bhagava Maro papima iti viditva Maram papimattam gathaya ajjhabhasi:

Evam hi dhira kubbanti||
navakankhanti jivitam,||
samulam tanham abbuyha||
Godhiko parinibbuto ti.|| ||

[23.14][pts][wp] Atha kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

Ayama bhikkhave yena Isigili-passam Ka'asila ten'upasankamissama, yattha Godhikena kulaputtena sattham aharitan ti.|| ||

[23.15][pts][wp] Evam bhante ti kho te bhikkhu Bhagavato paccassosum.|| ||

[23.16][pts][wp] Atha kho Bhagava sambahulehi bhikkhuhi saddhim yena Isigili-passam Kalasila ten'upasankami.|| ||

Addasa kho Bhagava ayasmantam Godhikam durato va mancake vivattakkhandham semanam.|| ||

[23.17][pts][wp] [122] Tena kho pana samayena dhumayitattam timirayitattam gacchat'eva purimam disam,||
gacchati pacchimam disam,||
gacchati uttaram disam,||
gacchati dakkhinam disam,||
gacchati uddham,||
gacchati adho,||
gacchati anudisam.|| ||

[23.18][pts][wp] Atha kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

Passatha no tumhe bhikkhave etam dhumayitattam timirayitattam,||
gacchat'eva purimam disam,||
gacchati pacchimam disam,||
gacchati uttaram disam,||
gacchati dakkhinam disam,||
gacchati uddham,||
gacchati adho,||
gacchati anudisan ti.|| ||

Evam bhante.|| ||

[23.19][pts][wp] Eso kho bhikkhave Maro papima Godhikassa kulaputtassa vinnanam samanvesati,||
kattha Godhikassa kulaputtassa vinnanam patitthitan ti.|| ||

Appatitthitena ca bhikkhave vinnanena Godhiko kulaputto parinibbuto ti.|| ||

[23.20][pts][wp] Atha kho Maro papima beluva-panduvinam adaya yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam gathaya ajjhabhasi:|| ||

Uddham adho ca tiriyam||
disa-anudisasvaham,||
anvesam nadhigacchami||
Godhiko so kuhim gato ti?|| ||

[23.21][pts][wp] So dhiro dhitisampanno||
jhayi jhanarato sada,||
ahorattam anuyunjam||
jivitam anikamayam.|| ||

Jetvana maccuno senam||
anagantva punabbhavam,||
samulam tanham abbuyha||
Godhiko parinibbuto ti.|| ||

[23.22][pts][wp] Tassa sokaparetassa||
vinakaccha abhassatha,||
tato so dummano yakkho||
tath'ev'antaradhayathati.|| ||

 

§

 

Sutta 24

Sattavassa Suttam

[24.1][pts][wp][upal] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Uruvelayam viharati najja Neranjaraya tire Ajapala-nigrodhe.|| ||

[24.2][pts][wp] Tena kho pana samayena Maro papima sattavassani Bhagavantam anubaddho hoti otarapekkho otaram alabhamano.|| ||

[24.3][pts][wp] Atha kho Maro papima yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam gathaya ajjhabhasi:

[123] Sokavatinno nu vanasmim jhayasi||
vittam nu jinno uda patthayano,||
agum nu gamasmim akasi kinci||
kasma janena na karosi sakkhim||
Sakkhi na sampajjati kenaci te ti.|| ||

[24.4][pts][wp] Sokassa mulam palikhaya sabbam||
anagujhayami asocamano,||
chetvana sabbam bhavalobhajappam||
anasavo jhayami pamattabandhu.|| ||

[24.5][pts][wp] Yam vadanti mama yidan ti||
ye vadanti maman ti ca,||
ettha ce te mano atthi||
na me samana mokkhasiti.|| ||

[24.6][pts][wp] Yam vadanti na tam mayham||
ye vadanti na te aham,||
evam papima janahi||
na me maggam pi dakkhasiti.|| ||

[24.7][pts][wp] Sa ce maggam anubuddham||
khemam amatagaminam,||
pehi gaccha tvam ev'eko||
kim annam anusasasiti.|| ||

[24.8][pts][wp] Amaccudheyyam pucchanti||
ye jana paragamino||
tesaham puttho akkhami||
yam sabbantam nirupadhin ti.|| ||

[24.9][pts][wp] seyyatha pi bhante gamassa va nigamassa va avidure pokkharani,||
tatra'ssa kakkatako.|| ||

Atha kho bhante sambahula kumaraka va kumarikayo va tamha gama va nigama va nikkhamitva yena sa pokkharani ten'upasankameyyum,||
upasankamitva tam kakkatakam udaka uddharitva thale patitthapeyyum,||
yam yad eva hi so bhante kakkatako a'am abhininnameyya,||
tam tad eva te kumaraka va kumarikayo va katthena va katalaya va samchindeyyum sambhanjeyyum.|| ||

Evam hi so bhante kakkatako sabbehi a'ehi samchinnehi sambhaggehi sampa'ibhaggehi abhabbo tam pokkharanim puna otaritum.|| ||

seyyatha pi pubbe evam eva kho bhante yani sukayikani visevitani vipphanditani kanici kanici sabbani Bhagavata samchinnani, sambha- [124] ggani sampa'ibhaggani.|| ||

Abhabbo c'idanaham bhante puna Bhagavantam upasankamitum yad idam otarapekkhoti.|| ||

[24.10][pts][wp] Atha kho Maro papima Bhagavato santike ima nibbejaniya gathayo abhasi:

Medavannanca pasanam||
vayaso anupariyaga,||
apetthamudu vindema||
api assadana siya||
aladdha tattha assadam||
vayas'etto apakkame,||
kako va selam asajja||
nibbijjapema Gotama ti.|| ||

[24.11][pts][wp] Atha kho Maro papima Bhagavato santike ima nibbejaniya gathayo abhasitva tamha thana apakkamma Bhagavato avidure pathaviyam pallankena nisidi tunhi bhuto manku-bhuto pattakkhandho adhomukho pajjhayanto appatibhano katthena bhumim vilikhanto ti.|| ||

 

§

 

Sutta 25

Dhitaro, or Maradhitu Suttam

[25.1][pts][wp][upal] Uruvelayam-

Atha kho Tanha ca Arati ca Raga ca Mara-dhitaro yena Maro papima ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Maram papimantam gathaya ajjhabhasimsu:

Kenasi dummano tata||
purisam kam nu socasi?|| ||

Mayam tam ragapasena||
arannam iva kunjaram.|| ||

Bandhitva anayissama||
vasago te bhavissati ti.|| ||

[25.2][pts][wp] Araham sugato loke||
na ragena suvanayo,||
Maradheyyam atikkanto||
tasma socam-aham bhusanti.|| ||

[25.3][pts][wp] Atha kho Tanha ca Arati ca Raga ca Mara-dhitaro yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam etad avocum:|| ||

Pade te samana paricarema ti.|| ||

Atha kho Bhagava na manasakasi yatha tam anuttare upadhi-sankhaye vimutto.|| ||

[25.4][pts][wp] Atha kho Tanha ca Arati ca Raga ca Mara-dhitaro eka-m-antam apakkamma evam samacintesum:|| ||

Uccavaca kho purisanam adhippaya.|| ||

Yam nuna mayam ekasatam ekasatam kumarivannasatam abhinimmineyyama ti.|| ||

[25.5][pts][wp] [125] Atha kho Tanha ca Arati ca Raga ca Mara-dhitaro ekasatam ekasatam kumarivannasatam anibhimminitva yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam etad avocum:|| ||

Pade te samana paricarema ti.|| ||

Tam pi Bhagava na manasakasi yatha tam anuttare upadhisankhaye vimutto.|| ||

[25.6][pts][wp] Atha kho Tanha ca Arati ca Raga ca Mara-dhitaro eka-m-antam apakkamma evam samacintesum:|| ||

Uccavaca kho purisanam adhippaya,||
yam nuna mayam ekasatam ekasatam avijatavannasatam abhinimmineyyama ti.|| ||

[25.7][pts][wp] Atha kho Tanha ca Arati ca Raga ca Mara-dhitaro ekasatam ekasatam avijatavannasatam abhinimminitva yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam etad avocum:|| ||

Pade te samana paricarema ti.|| ||

Tam pi Bhagava na manasakasi yatha tam anuttare upadhisankhaye vimutto.|| ||

[25.8][pts][wp] Atha kho Tanha ca Arati ca Raga ca Mara-dhitaro eka-m-antam apakkamma evam samacintesum:|| ||

Uccavaca kho purisanam adhippaya,||
yam nuna mayam ekasatam ekasatam sakim vijatavannasatam abhinimmineyyama ti.|| ||

Atha kho Tanha ca Arati ca Raga ca Mara dhitaro ekasatam ekasatam sakim vijatavannasatam abhinimminitva yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam etad avocum:|| ||

Pade te samana paricarema ti.|| ||

Tam pi Bhagava na manasakasi yatha tam anuttare upadhisankhaye vimutto.|| ||

[25.9][pts][wp] Atha kho Tanha ca Arati ca Raga ca Mara dhitaro eka-m-antam apakkamma evam samacintesum:|| ||

Uccavaca kho purisanam adhippaya,||
yam nuna mayam ekasatam ekasatam duvijatavannasatam abhinimmineyyama ti.|| ||

Atha kho Tanha ca Arati ca Raga ca Mara dhitaro ekasatam ekasatam duvijatavannasatam abhinimminitva yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam etad avocum:|| ||

Pade te samana paricarema ti.|| ||

Tam pi Bhagava na manasakasi yatha tam anuttare upadhisankhaye vimutto.|| ||

[25.10][pts][wp] Atha kho Tanha ca Arati ca Raga ca Mara dhitaro eka-m-antam apakkamma evam samacintesum:|| ||

Uccavaca kho purisanam adhippaya,||
yam nuna mayam ekasatam ekasatam majjhimitthivannasatam abhinimmineyyama ti.|| ||

Atha kho Tanha ca Arati ca Raga ca Mara dhitaro ekasatam ekasatam majjhimitthivannasatam abhinimminitva yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam etad avocum:|| ||

Pade te samana paricarema ti.|| ||

Tam pi Bhagava na manasakasi yatha tam anuttare upadhisankhaye vimutto.|| ||

[25.11][pts][wp] Atha kho Tanha ca Arati ca Raga ca Mara dhitaro eka-m-antam apakkamma evam samacintesum:|| ||

Uccavaca kho purisanam adhippaya,||
yam nuna mayam ekasatam ekasatam mahitthivannasatam abhinimmineyyama ti.|| ||

Atha kho Tanha ca Arati ca Raga ca Mara dhitaro ekasatam ekasatam mahitthivannasatam abhinimminitva yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam etad avocum:|| ||

Pade te samana paricaremati.|| ||

Tam pi Bhagava na manasakasi yatha tam anuttare upadhisankhaye vimutto.|| ||

[25.12][pts][wp] Atha kho Tanha ca Arati ca Raga ca Mara dhitaro eka-m-antam apakkamma etad avocum:|| ||

Saccam kira no pita avoca:

"Araham Sugato loke||
na ragena suvanayo||
Maradheyyam atikkanto||
tasma socam-aham bhusan" ti.|| ||

[25.13][pts][wp] Yam hi mayam samanam va brahmanam va avitaragam imina upakkamena upakkameyyama hadayam vassa phaleyya.|| ||

Unham va lohitam mukhato uggaccheyya.|| ||

[126] Ummadam va papuneyya cittavikkhepam va.|| ||

Seyyatha va pana na'o harito luto ussussati visussati milayati,||
evam eva ussusseyya visusseyya milayeyya ti.|| ||

[25.14][pts][wp] Atha kho Tanha ca Arati ca Raga ca Mara dhitaro yena Bhagava ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva eka-m-antam atthamsu.|| ||

[25.15][pts][wp] Eka-m-antam thita kho Tanha maradhita Bhagavantam gathaya ajjhabhasi:

Sokavatinno nu vanasmim jhayasi||
cittam nu jinno uda patthayano||
agum nu gamasmim akasi kinci||
kasma janena na karosi sakkhim||
Sakkhi na sampajjati kenaci te ti.|| ||

[25.16][pts][wp] Atthassa pattim hadayassa santim||
jetvana senam piyasatarupam||
ekaham jhayam sukham anvabodhim||
tasma janena na karomi sakkhim||
Sakkhi na sampajjati kenaci me ti.|| ||

[25.17][pts][wp] Atha kho Arati Mara dhita Bhagavantam gathaya ajjhabhasi:

Katham vihari-bahulo dha bhikkhu||
pancoghatinno ataridha chattham,||
katham jhayim bahulam kama-sanna||
paribahira honti aladdhayo tan ti.|| ||

[25.18][pts][wp] Passaddhakayo suvimuttacitto||
asankharano satima anoko,||
annaya dhammam avitakkajhayi||
na kuppati na sarati ve na thino.|| ||

Evam vihari-bahulo dha bhikkhu||
pancoghatinno ataridha chattham,||
evam jhayim bahulam kamasanna||
paribahira honti aladdhayo tan ti.|| ||

[25.19][pts][wp] [127] Atha kho Raga ca Mara dhita Bhagavato santike imam gatham abhasi:

Acchecchi tanham gana-sangha-cari||
addha carissanti bahu ca satta,||
Bahum vataya janatam anoko||
acchejja nessati maccurajassa paran ti.|| ||

[25.20][pts][wp] Nayanti ve mahavira||
saddhammena Tathagata||
Dhammena niyamananam||
ka usuya vijanatan ti.|| ||

[25.21][pts][wp] Atha kho Tanha ca Arati ca Raga ca Mara dhitaro yena Maro papima ten'upasankamimsu.|| ||

[25.22][pts][wp] Addasa kho Maro papima Tanhan ca Aratin ca Ragan ca Mara dhitaro durato va agacchantiyo.|| ||

Disvana gathahi ajjhabhasi:

Bala kumudana'ehi||
pabbatam abhimatthatha||
girim nakhena khanatha||
ayo dantehi khadatha.|| ||

Selam va siras-uhacca||
patale gadham esatha||
Khanumva urasasajja||
nibbijjapetha Gotama ti.|| ||

[25.23][pts][wp] Daddallamana aganchum||
Tanha ca Arati Raga ca||
Ta tattha panudi sattha||
tulam bhattham va Maruto ti.|| ||

Marasamyuttam samattam

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement