Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 


Samyutta Nikaya:
Sagathavagga:

Vana Samyutta

Suttas 1-14

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

Sutta 1

Viveka Suttam

[1.1][pts][ati] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam annataro bhikkhu Kosalesu viharati annatarasmim vanasande.|| ||

2. Tena kho pana samayena so bhikkhu divaviharagato papake akusale vitakke vitakketi gehanissite.|| ||

3. Atha kho ya tasmim vanasande adhivattha devata tassa bhikkhuno anukampika atthakama tam bhikkhum samvejetukama yena so bhikkhu ten'upasankami.|| ||

4. Upasankamitva tam bhikkhum gathahi ajjhabhasi:|| ||

Vivekakamosi vanam pavittho atha te mano niccharati bahiddha,||
Jano janasmim vinayassu chandam tato sukhi hohisi vitarago.||
Aratim pajahasi sato bhavasi satam tam sadayamase,||
Patalarajo hi duttaro ma tam kamarajo avahari.||
Sakuno yatha pamsukundito vidhunam patayati sitam rajam,||
Evam bhikkhu padhanava satima vidhunam patayati sitam rajanti.|| ||

Atha kho so bhikkhu taya devataya samvejito samvegamapaditi.|| ||

 

§

 

Sutta 2

Upatthana Suttam

[2.1][pts] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam annataro bhikkhu Kosalesu viharati annatarasmim vanasande.|| ||

Tena kho pana samayena so bhikkhu divaviharagato supati.|| ||

3. Atha kho ya tasmim vanasanade adhivattha devata tassa bhikkhuno anukampika atthakama tam bhikkhum samvejetukama yena so bhikkhu ten'upasankami.|| ||

4. Upasankamitva tam bhikkhum gathahi ajjhabhasi:|| ||

Utthehi bhikkhu kim sesi ko attho supinena te,||
Aturassa hi ka nidda sallaviddhassa ruppato.||
Yaya saddhaya pabbajito agarasma'nagariyam,||
Tam eva saddham bruhehi ma niddaya vasam gami ti.|| ||

5. Anicca addhuva kama yesu mando samucchito,||
Bandhesu muttam asitam kasma pabbajitam tape.||
Chandaragassa vinaya avijjasamatikkama,||
Tam nanam pariyodatam kasma pabbajitam tape.||
Bhetva avijjam vijjaya asavanam parikkhaya,||
Asokam anupayasam kasma pabbajitam tape.||
Araddhaviriyam pahitattam niccam dalhaparakkamam,||
Nibbanam abhikankhantam kasma pabbajitam tape ti.|| ||

 

§

 

Sutta 3

Kassapagotta Suttam

[3.1][pts] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam ayasma Kassapagotto Kosalesu viharati annatarasmim vanasande.|| ||

2. Tena kho pana samayena ayasma Kassapagotto divaviharagato annataram ch'etam ovadati.|| ||

3. Atha kho ya tasmim vanasande adhivatva devata ayasmato Kassapagottassa anukampika atthakama ayasmantam Kassapagottam samvejetukama yen'ayasma Kassapagotto ten'upasankami.|| ||

4. Upasankamitva ayasmantam Kassapagottam gathahi ajjhabhasi:|| ||

Giriduggacaram ch'etam appapannam acetasam,||
Akale ovadam bhikkhu mando va patibhati mam.||
Sunati na vijanati aloketi na passati,||
Dhammasmim bhannamanasmim attham balo na bujjhati.||
sace pi dasa pajjote dharayissasi Kassapa,||
N'eva dakkhiti rupani cakkhu hi'ssa na vijjati ti.|| ||

Atha kho ayasma Kassapagotto taya devataya samvejito samvegamapadi ti.|| ||

 

§

 

Sutta 4

Sambahula Suttam

[4.1][pts] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam sambahula bhikakhu Kosalesu viharanti annatarasmim vanasande.|| ||

2. Atha kho te bhikkhu vassam vuttha temasaccayena carikam pakkamimsu.|| ||

3. Atha kho ya tasmim vanasande adhivattha devata te bhikkhu apassanti paridevamana tayam velayam imam gatham abhasi:|| ||

Arati viya me'jja khayati||
bahuke disvana vivitte asane,||
Te cittakatha bahussuta||
ko'me Gotamasavaka gata ti.|| ||

4. Evam vutte annatara devata tam devatam gathaya ajjhabhasi:|| ||

Magadham gata Kosalam gata||
ekacciya pana Vajjibhumiya,||
Miga viya asangacarino||
aniketa viharanti bhikkhavo ti.|| ||

 

§

 

Sutta 5

Ananda Suttam

[5.1][pts] Evam me sutam.

Ekam samayam ayasma Anando Kosalesu viharati annatarasmim vanasande.|| ||

2. Tena kho pana samayena ayasma Anando ativelam gihisannattibahulo viharati.|| ||

3. Atha kho ya tasmim vanasande adhivattha devata ayasmato Anandassa anukampika atthakama ayasmantam Anandam samvejetukama yen'ayasma Anando ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmantam Anandam gathaya ajjhabhasi:|| ||

Rukkhamulagahanam pasakkiya||
nibbanam hadayasmim opiya,||
jhaya Gotama ma ca pamado||
kim te bilibilika karissati ti.|| ||

4. Atha kho ayasma Anando taya devataya samvejito samvegam apadi ti.|| ||

 

§

 

Sutta 6

Anuruddha Suttam

[6.1][pts][ati] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam ayasma Anuruddho Kosalesu viharati annatarasmim vanasande.|| ||

2. Atha kho annatara Tavatimsakayika devata Jalini nama ayasmato Anuruddhassa puranadutiyika yen'ayasma Anuruddho ten'upasankami.|| ||

3. Upasankamitva ayasmantam Anuruddham gathahi ajjhabhasi:|| ||

Tattha cittam panidhehi yattha te vusitam pure,||
Tavatimsesu devesu sabbakamasamiddhisu||
Purakkhato parivuto devakannahi sobhasi.|| ||

4.[Anuruddho:]|| ||

Duggata devakannayo sakkayasmim patitthita,||
Te capi duggata satta devakannahi patthitatika.|| ||

5. [Jalini:]|| ||

Na te sukham pajananti ye na passanti Nandanam,||
Avasam naradevanam tidasanam yasassinan ti.|| ||

6. [Anuruddho:]|| ||

Na tvam bale vijanasi yatha arahatam vaco,||
Anicca sabbe sankhara uppadavayadhammino,||
Uppajjitva nirujjhanti tesam vupasamo sukho.||
N'atthi dani punavaso deva-kayasmim Jalini,||
Vikkhino jatisamsaro n'atthi dani punabbhavo ti.|| ||

 

§

 

Sutta 7

Nagadatta Suttam

[7.1][pts] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam ayasma Nagadatto Kosalesu viharati annatarasmim vanasande.|| ||

2. Tena kho pana samayena ayasma Nagadatto atikalena gamam pavisati,||
atidiva patikkamati.|| ||

3. Atha kho ya tasmim vanasande adhivattha devata ayasmato Nagadattassa anukampika atthakama ayasmantam Nagadattam samvejetukama yen'ayasma Nagadatto ten'upasankami.|| ||

4. Upasankamitva ayasmantam Nagadattam gathahi ajjhabhasi:|| ||

Kale pavissa Nagadatta||
diva ca agantva ativelacari,||
Samsattho gahatthehi||
samanasukhadukkho.||
Bhayami Nagadattam suppagabbham||
kulesu vinibaddham,||
Ma h'eva maccuranno balavato||
antakassa vasam eyya ti.|| ||

5. Atha kho ayasma Nagadatto taya devataya samvejito samvegam apadi ti.|| ||

 

§

 

Sutta 8

Kulagharani Suttam

[8.1][pts] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam annataro bhikkhu Kosalesu viharati annatarasmim vanasande.|| ||

2. Tena kho pana samayena so bhikkhu annatarasmim kule ativelam ajjhogalhappatto viharati.|| ||

3. Atha kho ya tasmim vanasande adhivattha devata tassa bhikkhuno anukamipika atthakama tam bhikkhum samvejetukama ya tasmim kule kulagharani tassa vannam abhinimminitva yena so bhikkhu ten'upasankami.

4. Upasankamitva tam bhikkhum gathahi ajjhabhasi:|| ||

Naditiresu santhane sabhasu rathiyasu ca,||
Jana sangamma mantenti man ca tan ca kim antaran ti.|| ||

5. Bahu hi sadda paccuha khamitabba tapassina,||
Na tena manku hotabbo na hi tena kilissati.||
Yo ca saddaparittasi vane vatamigo yatha,||
Lahucitto ti tam ahu nassa sampajjate vatan ti.|| ||

 

§

 

Sutta 9

Vajjiputta Suttam

[9.1][pts][ati] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam annataro Vajjiputtako bhikkhu Vesaliyam viharati annatarasmim vanasande.|| ||

2. Tena kho pana samayena Vesaliyam sabbaratticaro hoti.|| ||

3. Atha kho so bhikkhu Vesaliyam turiyatalitavaditanigghosasaddam sutva paridevamano tayam velayam imam gatham abhasi:

Ekaka mayam aranne viharama||
apaviddham va vanasmim darukam,||
Etadisikaya rattiya||
ko su nama amhehi papiyo ti.|| ||

4. Atha kho ya tasmim vanasande adhivattha devata tassa bhikkhuno anukampika attakama tam bhikkhum samvejetukama yena so bhikkhu ten'upasanamkami.|| ||

5. Upasankamitva tam bhikkhum gathaya ajjhabhasi:|| ||

Ekako tvam aranne viharasi||
apaviddham va vanasmim darukam,||
Tassa te bahuka pihayanti||
nerayika viya saggagaminan ti.|| ||

6. Atha kho so bhikkhu taya devataya samvajito samvegam apadi ti.|| ||

 

§

 

Sutta 10

Sajjhaya Suttam

[10.1][pts] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam annataro bhikkhu Kosalesu viharati annatarasmim vanasande.|| ||

2. Tena kho pana samayena so bhikkhu yam sudam pubbe ativelam sajjhaya bahulo viharati.|| ||

So aparena samayena appossukko tunhibhuto samkasayati.|| ||

3. Atha kho ya tasmim vanasande adhivattha devata tassa bhikkhuno dhammam asunanti yena so bhikkhu ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva tam bhikkhum gathahi ajjhabhasi:|| ||

Kasma tuvam dhammapadani bhikkhu||
nadhiyasi bhikkhuhi samvasanto,||
Sutvana dhammam labhati ppasadam||
ditthe va dhamme labhati ppasamsan ti.||
Ahu pure dhammapadesu chando||
yava viragena samagamimha,||
yato viragena samagamimha,||
yam kinci dittham va sutam va mutam,||
Annaya nikkhepanam ahu santo ti.|| ||

 

§

 

Sutta 11

Ayoniso Suttam

[11.1][pts][ati] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam annataro bhikkhu Kosalesu viharati annatarasmim vanasande.|| ||

2. Tena kho pana samayena so bhikkhu divaviharagato papake akusale vitakke vitakketi.|| ||

Seyyathidam:||
kamavitakkam vyapadavitakkam vihimsavitakkam.|| ||

3. Atha kho ya tasmim vanasande adhivattha devata tassa bhikkhuno anukampika atthakama tam bhikkhum samvejetukama yena so bhikkhu ten'upasankami.|| ||

4. Upasankamitva tam bhikkhum gathahi ajjhabhasi:|| ||

Ayoniso manasikara bho vitakkehi majjasi,||
Ayonim patinissajja yoniso anuvicintaya.||
Sattharam dhammam arabbha sangham silani-vattano,||
Adhigacchasi pamojjam pitisukham asamsayam,||
Tato pamojjabahulo dukkhass'antam karissasi ti.|| ||

5. Atha kho so bhikkhu taya devataya samvejito samvegam apadi ti|| ||

 

§

 

Sutta 12

Majjhathika (or Sanika) Suttam

[12.1][pts] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam annataro bhikkhu Kosalesu viharati annatarasmim vanasande.|| ||

2. Atha kho tasmim vanasande adhivattha devata yena so bhikkhu ten'upasankami.|| ||

3. Upasankamitva tassa bhikkhuno santike imam gatham abhasi:|| ||

Thite majjhantike kale sannisinnesu pakkhisu,||
Sanate va maharannam tam bhayam patibhati mam.|| ||

[Bhikkhu: -]|| ||

Thite majjhantike kale sannisinnesu pakkhisu,||
Sanate va maharannam sa rati patibhati man ti.|| ||

 

§

 

Sutta 13

Pakatindriya Suttam

[13.1][pts] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam sambahula bhikkhu Kosalesu viharanti annatarasmim vanasande,||
uddhata unnala capala mukhara vikinna-vaca mutthassatino asampajana asamahita vibbhanta-citta pakatindriya.|| ||

2. Atha kho ya tasmim vanasande adhivattha devata tesam bhikkhunam anukampika atthakama te bhikkhu samvejetukama yena te bhikkhu ten'upasankami.

3. Upasankamitva te bhikkhu gathahi ajjhabhasi.|| ||

Sukhajivino pure asum bhikkhu Gotamasavaka,||
Aniccha pindam esana aniccha sayanasanam,||
Loke aniccatam natva dukkhass'antam akamsu te.||
Dupposam katva attanam game gamanika viya,||
Bhutva bhutva nipajjanti paragaresu mucchita.||
Sanghassa anjalim katva idh'ekacce vadam'aham,||
Appaviddha anatha te yatha peta tath'eva te.||
Ye kho pamatta viharanti te me sandhaya bhasitam,||
Ye appamatta viharanti namo tesam karom'ahan ti.|| ||

4. Atha kho te bhikkhu taya devataya samvejita samvegam apadun ti.|| ||

 

§

 

Sutta 14

Gandhatthena, or Pundarika, or Upatthana Suttam

[14.1][pts][than][olen] Evam me sutam.|| ||

Ekam samayam annataro bhikkhu Kosalesu viharati annatarasmim vanasande.|| ||

2. Tena kho pana samayena so bhikkhu pacchabhattam pindapatapatikkanto pokkharanim ogahetva padumam upasinghati.|| ||

3. Atha kho ya tasmim vanasande adhivattha devata tassa bhikkhuno anukampika atthakama tam bhikkhum samvejetukama yena so bhikkhu ten'upasankami.|| ||

4. Upasankamitva tam bhikkhum gathaya ajjhabhasi:|| ||

Yam etam varijam puppham adinnam upasinghasi,||
Ekangam etam theyyanam gandhattheno'si marisa ti.|| ||

5. [Bhikkhu:]|| ||

Na harami na bhanjami ara singhami varijam,||
Atha kena nu vannena gandhattheno'ti vuccati.|| ||

Yavayam bhisani khanati pundarikani bhanjati,||
Evam akinnakammanto kasma eso na vuccati ti.||

6. [Devata:]|| ||

akinnaluddo puriso dhati celam va makkhito,||
Tasmim me vacanam n'atthi tan ca arahami vattave.||
Ananganassa posassa niccam sucigavesino,||
Valaggamattam papassa abbhamattam va khayati ti.|| ||

7. [Bhikkhu:]|| ||

Addha mam yakkha janasi atho mam anukampasi,||
Puna pi yakkha vajjasi yada passasi edisam.|| ||

8. [Devata:]|| ||

N'eva tam upajivami na pi te bhatak'amhase,||
Tvam eva bhikkhu janeyya yena gaccheyya suggatin ti.|| ||

9. Atha kho so bhikkhu taya devataya samvejito samvegam apadi ti.|| ||

Vanasamyuttam samattam.

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement