Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
II. Nidana Vagga
XII. Nidana Samyutta
VII. Maha Vagga

Sutta 61

Pathama Assutavantu Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[94]

[61.1][pts][than][niza][bodh] Evam me sutam|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti te bhikkh Bhagavato paccassosum|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"Assutava bhikkhave, puthujjano imasmim catummahabhutikasmim1 kayasmim nibbindeyya pi virajjeyya pi vimucceyya pi.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Dissati bhikkhave,||
imassa catummahabhutikassa kayassa acayo pi apacayo pi adanampi nikkhepanampi.|| ||

Tasma tatrasSutava puthujjano nibbindeyya pi virajjeyya pi vimucceyya pi.|| ||

Yam ca kho etam bhikkhave,||
vuccati cittam iti pi mano iti pi vinnanam iti pi,||
tatras sutava puthujjano nalam nibbinditum,||
nalam virajjitum,||
nalam vimuccitum.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Digharattam h'etam bhikkhave,||
assutavato puthujjanassa ajjhositam mamayitam paramattham||
'etam mama esohamasmi eso me atta' ti.|| ||

Tasma tatrassutava puthujjano nalam nibbinditum,||
nalam virajjitum,||
nalam vimuccitum.|| ||

Varam bhikkhave,||
assutava puthujjano imam catummahabhutikam kayam attato upagaccheyya,||
natv eva cittam.|| ||

Tam kissa hetu?|| ||

Dissatayam bhikkhave,||
catum-maha-bhutiko kayo ekam pi vassam titthamano,||
dve pi vassani titthamano,||
tini pi vassani titthamano,||
cattari'pi vassani titthamano,||
panca pi vassani titthamano,||
dasa pi vassani titthamano,||
visa' ti pi vassani titthamano,||
timsam pi vassani titthamano,||
cattarisam pi vassani titthamano,||
pannasam pi vassani titthamano,||
vassasatam pi titthamano [95] bhiyyo pi titthamano.|| ||

Yan ca kho etam bhikkhave vuccati cittam iti pi mano iti pi vinnanam iti pi.|| ||

Tam rattiya ca divasassa ca annadeva uppajjati annam nirujjhati.|| ||

Seyyatha pi, bhikkhave,||
makkato aranne pavane caramano sakham ganhati.|| ||

Tam muncitva annam ganhati:||
tam muncitva annam ganhati:|| ||

Evam eva kho, bhikkhave,||
yad idam vuccati cittam iti pi mano iti pi vinnanam iti pi.|| ||

Tam rattiya ca divasassa ca annadeva uppajjati,||
annam nirujjhati.|| ||

Tatra, bhikkhave, sutava ariyasavako paticca samuppadam yeva sadhukam yoniso manasikaroti:|| ||

Iti imasmim sati idam hoti.|| ||

Imass uppada idam uppajjati.|| ||

Imasmim asati idam na hoti.|| ||

Imassa nirodha idam nirujjhati.|| ||

Yad idam:|| ||

Avijja-paccaya sankhara sankhara-paccaya vinnanam.|| ||

Vinnana-paccaya namarupam.|| ||

Nama-rupa-paccaya salayatanam.|| ||

salayatana-paccaya phasso.|| ||

Phassa-paccaya vedana.|| ||

Vedana-paccaya tanha.|| ||

Tanha-paccaya upadanam.|| ||

Upadana-paccaya bhavo.|| ||

Bhava-paccaya jati.|| ||

Jati-paccaya jara-maranam,||
soka-parideva-dukkha-domanass-upayasa sambhavanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.|| ||

Avijjayatv eva asesaviraga-nirodha sankhara-nirodho.|| ||

Sankhara-nirodha vinnana-nirodho.|| ||

Vinnana-nirodha nama-rupa-nirodho.|| ||

Namarupanirodha salayatananirodho.|| ||

salayatananirodha phassanirodho.|| ||

Phassanirodha vedananirodho.|| ||

Vedana-nirodha tanha-nirodho.|| ||

Tanha-nirodha upadana-nirodho.|| ||

Upadana-nirodha bhava-nirodho.|| ||

Bhava-nirodha jati-nirodho.|| ||

Jati-nirodha jara-maranam,||
soka-parideva-dukkha-domanass-upayasa nirujjhanti.|| ||

Evam etassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.|| ||

Evam passam bhikkhave,||
Sutava ariyasavako rupasmimpi nibbindati.|| ||

Vedanaya pi nibbindati.|| ||

Sannaya pi nibbindati.|| ||

Sankharesu pi nibbindati.|| ||

Vinnanasmim pi nibbindati.|| ||

Nibbindam virajjati.|| ||

Viraga vimuccati.|| ||

Vimuttasmim vimittamiti nanam hoti.|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya' ti pajanati" ti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement