Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta-Nikaya,
Nidana-vaggo
18. Rahula Sanyuttam

Sutta 5

Vedana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts] Evam me sutam:|| ||

Evam me sutam, ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Atha kho ayasma Rahulo yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Rahulo Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Sadhu me bhante,||
Bhagava sankkhittena dhammam desetu yam aham Bhagavato dhammam sutva eko vupakattho appamatto atapi pahitatto vihareyyan" ti.|| ||

"Tam kim mannasi Rahula,||
cakkhu-samphasso vedana nicco va anicco va" ti?|| ||

"Aniccam bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti?|| ||

"Dukkham bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham viparinamadhammam,||
kallam nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso ham asmi,||
eso me atta' ti?"|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Sota-samphasso vedana nicco va anicco va" ti?|| ||

"Aniccam bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti?|| ||

"Dukkham bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham viparinamadhammam,||
kallam nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso ham asmi,||
eso me atta' ti?"|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Ghana-samphasso vedana nicco va anicco va" ti?|| ||

"Aniccam bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti?|| ||

"Dukkham bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham viparinamadhammam,||
kallam nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso ham asmi,||
eso me atta' ti?"|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Jivha-samphasso vedana nicco va anicco va" ti?|| ||

"Aniccam bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti?|| ||

"Dukkham bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham viparinamadhammam,||
kallam nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso ham asmi,||
eso me atta' ti?"|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Kaya-samphasso vedana nicco va anicco va" ti?|| ||

"Aniccam bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti?|| ||

"Dukkham bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham viparinamadhammam,||
kallam nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso ham asmi,||
eso me atta' ti?"|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Mano-samphasso vedana nicco va anicco va" ti?|| ||

"Aniccam bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti?|| ||

"Dukkham bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham viparinamadhammam,||
kallam nu tam samanupassitum:|| ||

'Etam mama,||
eso ham asmi,||
eso me atta' ti?"|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Evam passan Rahula, sutava ariyasavako||
cakkhusmim pi nibbindati,||
sotasmimpi nibbindati,||
ghanasmimpi nibbindati,||
jivhayapi nibbindati,||
kayasmimpi nibbindati,||
manasmimpi nibbindati.|| ||

Nibbindam virajjati.|| ||

Viraga vimuccati.|| ||

Vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti.|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya'||
ti pajanati" ti.|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement