Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta-Nikaya
Nidana-vaggo

20. Opammasamyutta
Sutta 6

Dhanuggaho

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][wp][ati][bd] Savatthiyam viharati|| ||

[2][pts][wp][ati][bd] seyyatha pi, bhikkhave, cattaro dalhadhamma dhanu- [266] ggaha sikkhita katahattha katupasana catuddisa thita assu|| ||

[3][pts][wp][ati][bd] Atha puriso agaccheyya.|| ||

Aham imesam catunnam dalhadhammanam dhanuggahanam sikkhitanam katahatthanam katupasananam catuddisa kande khitte appatitthite pathaviyam gahetva aharissamiti.|| ||

[4][pts][wp][ati][bd] Tam kim mannatha bhikkhave||
javano puriso paramena javena samannagato ti alam vacanaya ti|| ||

[5][pts][wp][ati][bd] Ekassa ce pi bhante dalhaDhammassa dhanuggahassa sikkhitassa katahatthassa katupasanassa kandam khittam appatitthitam pathaviyam gahetva ahareyya||
javano puriso paramena javena samannagato ti alam vacanaya.|| ||

Ko pana vado catunnam dalhadhammanam dhanuggahanam sikkhitanam katahatthanam katupasanananti.|| ||

[6][pts][wp][ati][bd] Yatha ca bhikkhave tassa purisassa javo||
yatha ca candimasriyanam javo tato sighataro||
yatha ca bhikkhave tassa purisassa javo yatha ca candima-suriyanam javo yatha ca ya devata candimasuriyanam purato dhavanti tasam devatanam javo||
tato sighataram ayusankhara khiyanti.|| ||

[7][pts][wp][ati][bd] Tasmati ha bhikkhave evam sikkhitabbam|| ||

Appamatta viharissamati|| ||

Evam hi vo bhikkhave sikkhitabbanti|| ||


Contact:
E-mail
Copyright Statement