Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya:
III. Khandha Vagga:
22: Khandhasamyutta

Sutta 156

Pathama Abhinivesa Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkh Bhagavato paccassosum|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Kismim nu kho bhikkhave,||
sati kim upadaya||
kim abhinivissa uppajanti sannojanabhinivesa-vinibandhati" ti?|| ||

"Bhagavammulaka no bhante, dhamma.|| ||

Bhagavamnettika Bhagavampatisarana.|| ||

Sadhu vata bhante,||
Bhagavantamyeva patibhatu etassa bhasitassa attho,||
Bhagavato sutva bhikkhu dharessan" ti.|| ||

"Rupe kho bhikkhave, sati||
rupam upadaya||
rupam abhinivissa uppajanti sannojanabhinivesa-vinibandhati.|| ||

Vedanaya sati||
vedanam upadaya||
vedana abhinivissa uppajanti sannojanabhinivesa-vinibandhati.|| ||

Sannaya sati||
sannam upadaya||
sanna abhinivissa uppajanti sannojanabhinivesa-vinibandhati.|| ||

Samkharesu sati||
samkhare upadaya||
samkhare abhinivissa uppajanti sannojanabhinivesa-vinibandhati.|| ||

Vinnane sati||
vinnanam upadaya||
vinnanam abhinivissa uppajanti sannojanabhinivesa-vinibandhati.|| ||

 


 

Tam kim mannasi bhikkhave?|| ||

Rupam niccam va aniccam va" ti?|| ||

"Aniccam bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti?|| ||

"Dukkham bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham viparinamadhammam, api nu tam anupadaya uppajanti sannojanabhinivesa-vinibandhati" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

Vedana niccam va aniccam va" ti?|| ||

"Aniccam bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti?|| ||

"Dukkham bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham viparinamadhammam, api nu tam anupadaya uppajanti sannojanabhinivesa-vinibandhati" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

Sanna niccam va aniccam va" ti?|| ||

"Aniccam bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti?|| ||

"Dukkham bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham viparinamadhammam, api nu tam anupadaya uppajanti sannojanabhinivesa-vinibandhati" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

Samkhara niccam va aniccam va" ti?|| ||

"Aniccam bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti?|| ||

"Dukkham bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham viparinamadhammam, api nu tam anupadaya uppajanti sannojanabhinivesa-vinibandhati" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

Vinnanam niccam va aniccam va" ti?|| ||

"Aniccam bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham va tam sukham va" ti?|| ||

"Dukkham bhante."|| ||

"Yam pananiccam dukkham viparinamadhammam, api nu tam anupadaya uppajanti sannojanabhinivesa-vinibandhati" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

 


 

Evam passam bhikkhave, sutava ariyasavako||
rupasmim pi nibbandati,||
vedanaya pi nibbandati,||
sannaya pi nibbindati,||
samkharesu pi nibbindati,||
vinnanasmim pi nibbindati.|| ||

Nibbidam virajjati.|| ||

Viraga vimuccati.|| ||

Vimuttasmim 'vimuttami' ti||
nanam hoti:|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya' ti pajanati.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement