Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya:
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Mulapannasa
1. Anicca Vagga

Sutta 4

Bahira Anicca Suttam (Aniccam 2; Bahiram)

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[2]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

Rupam bhikkhave aniccam,||
yad aniccam tam dukkham,||
yam dukkham tad anatta,||
yad anatta tam:|| ||

'N'etam mama,||
[3] n'eso ham asmi,||
na me'so atta' ti.|| ||

Evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam. || ||

4. Sadda aniccam,||
yad aniccam tam dukkham,||
yam dukkham tad anatta,||
yad anatta tam:|| ||

'N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me'so atta' ti.|| ||

Evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam. || ||

5. Gandha aniccam,||
yad aniccam tam dukkham,||
yam dukkham tad anatta,||
yad anatta tam:|| ||

'N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me'so atta' ti.|| ||

Evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam. || ||

6. Rasa anicca,||
yad aniccam tam dukkham,||
yam dukkham tad anatta,||
yad anatta tam:|| ||

'N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me'so atta' ti.|| ||

Evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam. || ||

7. Potthabba anicco,||
yad aniccam tam dukkham,||
yam dukkham tad anatta,||
yad anatta tam:|| ||

'N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me'so atta' ti.|| ||

Evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam. || ||

8. Dhamma anicco,||
yad aniccam tam dukkham,||
yam dukkham tad anatta,||
yad anatta tam:|| ||

'N'etam mama,||
n'eso ham asmi,||
na me'so atta' ti.|| ||

Evam etam yathabhutam sammappannaya datthabbam. || ||

9. Evam passam bhikkhave sutava ariyasavako rupesu pi nibbindati,||
saddesu pi nibbindati,||
gandhesu pi nibbindati,||
rasesu pi nibbindati,||
photthabbesu pi nibbindati,||
dhammesu pi nibbindati,||
nibbindam virajjati,||
viraga vimuccati,||
vimuttasmim vimuttamiti nanam hoti:|| ||

'Khina jati,||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam,||
naparam itthattaya' ti||
pajanati" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement