Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya:
IV. Salayatana Vagga:
35: Salayatanasamyuttam
2. Yamakavaggo

Sutta 13

Sambodha Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[6]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"Pubbe me bhikkhave sambodha anabhisambuddhassa [7] bodhisattass eva sato etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho cakkhussa assado,||
ko adinavo,||
kim nissaranam?|| ||

Ko sotassa assado,||
ko adinavo,||
kim nissaranam?|| ||

Ko ghanassa assado,||
ko adinavo,||
kim nissaranam?|| ||

Ko jivhaya assado,||
ko adinavo,||
kim nissaranam?|| ||

Ko kayassa assado,||
ko adinavo,||
kim nissaranam?|| ||

Ko manassa assado,||
ko adinavo,||
kim nissaranam?'|| ||

 


 

Tassa mayham bhikkhave etadahosi:|| ||

'Yam kho cakkhum paticca uppajjati sukham somanassam||
ayam cakkhussa assado,||
yam cakkhum aniccam dukkham viparinamadhammam||
ayam cakkhussa adinavo,||
yo cakkhusmim chandaragavinayo chandaragappahanam||
idam cakkhussa nissaranam.|| ||

Yam kho sotam paticca uppajjati sukham somanassam||
ayam sotassa assado,||
yam sotam aniccam dukkham viparinamadhammam||
ayam sotassa adinavo,||
yo sotasmim chandaragavinayo chandaragappahanam||
idam sotassa nissaranam.|| ||

Yam kho ghanam paticca uppajjati sukham somanassam||
ayam ghanassa assado,||
yam ghanam aniccam dukkham viparinamadhammam||
ayam ghanassa adinavo,||
yo ghanasmim chandaragavinayo chandaragappahanam||
idam ghanassa nissaranam.|| ||

Yam kho jivham paticca uppajjati sukham somanassam||
ayam jivhaya assado,||
ya jivha anicca dukkha viparinamadhamma||
ayam jivhaya adinavo,||
yo jivhaya chandaragavinayo chandaragappahanam||
idam jivhaya nissaranam.|| ||

Yam kho kayam paticca uppajjati sukham somanassam||
ayam kayassa assado,||
yo kayo anicco dukkho viparinamadhammo||
ayam kayassa adinavo,||
yo kayasmim chandaragavinayo chandaragappahanam||
idam kayassa nissaranam.|| ||

Yam kho manam paticca uppajjati sukham somanassam||
ayam manassa assado,||
yo mano anicco dukkho viparinamadhammo||
ayam manassa adinavo,||
yo manasmim chandaragavinayo chandaragappahanam||
idam manassa nissaranam.|| ||

 


 

Yava kivancaham bhikkhave imesam channam ajjhattikanam ayatananam||
evam assadam ca assadato adinavam ca adinavato nissaranam ca nissaranato yathabhutam nabbhannasim,||
n'eva tavaham bhikkhave sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadeva manussaya anuttaram sammasambodhim abhisambuddho ti paccannasim. || ||

Yato ca kho ham bhikkhave imesam channam ajjhattikanam ayatananam evam assadam ca assadato adinavam ca adinavato nissaranam ca nissaranato yathabhutam abbhannasim,
athaham bhikkhave sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadeva manussaya anuttaram sammasambodhim abhisambuddho ti paccannasim.|| ||

[8]Nanam ca pana me dassanam udapadi.|| ||

Akuppa me cetovimutti||
ayam antima jati,||
natthidani punabbhavo" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement