Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya:
IV. Salayatana Vagga:
35: Salayatanasamyuttam
2. Yamakavaggo

Sutta 14

Dutiya Sambodha Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"Pubbe me bhikkhave sambodha anabhisambuddhassa bodhisattass eva sato etad ahosi:|| ||

'Ko nu kho rupanam assado,||
ko adinavo,||
kim nissaranam?|| ||

Ko saddanam assado,||
ko adinavo,||
kim nissaranam?|| ||

Ko gandhanam assado,||
ko adinavo,||
kim nissaranam?|| ||

Ko rasanam assado,||
ko adinavo,||
kim nissaranam?|| ||

Ko potthabbanam assado,||
ko adinavo,||
kim nissaranam?|| ||

Ko dhammanam assado,||
ko adinavo,||
kim nissaranam?'|| ||

 


 

Tassa mayham bhikkhave etadahosi:|| ||

'Yam kho rupe paticca uppajjati sukham somanassam||
ayam rupanam assado,||
yam rupa aniccam dukkham viparinamadhammam||
ayam rupanam adinavo,||
yo rupesu chandaragavinayo chandaragappahanam||
idam rupanam nissaranam.|| ||

Yam kho sadde paticca uppajjati sukham somanassam||
ayam saddanam assado,||
yam sadda aniccam dukkham viparinamadhammam||
ayam saddanam adinavo,||
yo saddesu chandaragavinayo chandaragappahanam||
idam saddanam nissaranam.|| ||

Yam kho gandhe paticca uppajjati sukham somanassam||
ayam gandhanam assado,||
yam gandha aniccam dukkham viparinamadhammam||
ayam gandhanam adinavo,||
yo gandhesu chandaragavinayo chandaragappahanam||
idam gandhanam nissaranam.|| ||

Yam kho rase paticca uppajjati sukham somanassam||
ayam rasanam assado,||
ya rasa anicca dukkha viparinamadhamma||
ayam rasanam adinavo,||
yo rasesu chandaragavinayo chandaragappahanam||
idam rasanam nissaranam.|| ||

Yam kho potthabbe paticca uppajjati sukham somanassam||
ayam potthabbanam assado,||
yo potthabba anicco dukkho viparinamadhammo||
ayam potthabbanam adinavo,||
yo potthabbesu chandaragavinayo chandaragappahanam||
idam potthabbanam nissaranam.|| ||

Yam kho dhamme paticca uppajjati sukham somanassam||
ayam dhammanam assado,||
yo dhamma anicco dukkho viparinamadhammo||
ayam dhammanam adinavo,||
yo dhammesu chandaragavinayo chandaragappahanam||
idam dhammanam nissaranam.|| ||

 


 

Yava kivancaham bhikkhave imesam channam bahiranam ayatananam||
evam assadam ca assadato adinavam ca adinavato nissaranam ca nissaranato yathabhutam nabbhannasim,||
n'eva tavaham bhikkhave sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadeva manussaya anuttaram sammasambodhim abhisambuddho ti paccannasim. || ||

Yato ca kho ham bhikkhave imesam channam bahiranam ayatananam evam assadam ca assadato adinavam ca adinavato nissaranam ca nissaranato yathabhutam abbhannasim,
athaham bhikkhave sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadeva manussaya anuttaram sammasambodhim abhisambuddho ti paccannasim.|| ||

Nanam ca pana me dassanam udapadi.|| ||

Akuppa me cetovimutti||
ayam antima jati,||
natthidani punabbhavo" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement