Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya:
IV. Salayatana Vagga:
35: Salayatanasamyuttam
2. Yamakavaggo

Sutta 15

Assadapariyesana (Assadena 1) Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[8]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"Cakkhussaham bhikkhave assadapariyesanam acarim,||
yo cakkhussa assado tad ajjhagamam,||
yavata cakkhussa assado pannaya me so sudittho.|| ||

Cakkhussaham [9] bhikkhave adinavapariyesanam acarim,||
yo cakkhussa adinavo tad ajjhagamam,||
yavata cakkhussa adinavo pannaya me so sudittho.|| ||

Cakkhussaham bhikkhave nissaranapariyesanam acarim,||
yam cakkhussa nissaranam tad ajjhagamam,||
yavata cakkhussa nissaranam pannaya me tam sudittham.|| ||

Sotassaham bhikkhave assadapariyesanam acarim,||
yo sotassa assado tad ajjhagamam,||
yavata sotassa assado pannaya me so sudittho.|| ||

Sotassaham bhikkhave adinavapariyesanam acarim,||
yo sotassa adinavo tad ajjhagamam,||
yavata sotassa adinavo pannaya me so sudittho.|| ||

Sotassaham bhikkhave nissaranapariyesanam acarim,||
yam sotassa nissaranam tad ajjhagamam,||
yavata sotassa nissaranam pannaya me tam sudittham.|| ||

Ghanassaham bhikkhave assadapariyesanam acarim,||
yo ghanassa assado tad ajjhagamam,||
yavata ghanassa assado pannaya me so sudittho.|| ||

Ghanassaham bhikkhave adinavapariyesanam acarim,||
yo ghanassa adinavo tad ajjhagamam,||
yavata ghanassa adinavo pannaya me so sudittho.|| ||

Ghanassaham bhikkhave nissaranapariyesanam acarim,||
yam ghanassa nissaranam tad ajjhagamam,||
yavata ghanassa nissaranam pannaya me tam sudittham.|| ||

Jivhayaham bhikkhave assadapariyesanam acarim,||
yo jivhaya assado tad ajjhagamam,||
yavata jivhaya assado pannaya me so sudittho.|| ||

Jivhayaham bhikkhave adinavapariyesanam acarim,||
yo jivhaya adinavo tad ajjhagamam,||
yavata jivhaya adinavo pannaya me so sudittho.|| ||

Jivhayaham bhikkhave nissaranapariyesanam acarim,||
yam jivhaya nissaranam tad ajjhagamam,||
yavata jivhaya nissaranam pannaya me tam sudittham.|| ||

Kayassaham bhikkhave assadapariyesanam acarim,||
yo kayassa assado tad ajjhagamam,||
yavata kayassa assado pannaya me so sudittho.|| ||

Kayassaham bhikkhave adinavapariyesanam acarim,||
yo kayassa adinavo tad ajjhagamam,||
yavata kayassa adinavo pannaya me so sudittho.|| ||

Kayassaham bhikkhave nissaranapariyesanam acarim||
yam kayassa nissaranam tad ajjhagamam,||
yavata kayassa nissaranam pannaya me tam sudittham.|| ||

Manassaham bhikkhave assadapariyesanam acarim,||
yo manassa assado tad ajjhagamam,||
yavata manassa assado pannaya me so sudittho.|| ||

Manassaham bhikkhave adinavapariyesanam acarim,||
yo manassa adinavo tad ajjhagamam,||
yavata manassa adinavo pannaya me so sudittho.|| ||

Manassaham bhikkhave nissaranapariyesanam acarim,||
yam manassa nissaranam tad ajjhagamam,||
yavata manassa nissaranam pannaya me tam sudittham.|| ||

 


 

Yava kivancaham bhikkhave imesam channam ajjhattikanam ayatananam||
evam assadam ca assadato adinavam ca adinavato nissaranam ca nissaranato yathabhutam nabbhannasim,||
n'eva tavaham bhikkhave sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadeva manussaya anuttaram sammasambodhim abhisambuddho ti paccannasim. || ||

Yato ca kho ham bhikkhave imesam channam ajjhattikanam ayatananam evam assadam ca assadato adinavam ca adinavato nissaranam ca nissaranato yathabhutam abbhannasim,
athaham bhikkhave sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadeva manussaya anuttaram sammasambodhim abhisambuddho ti paccannasim.|| ||

Nanam ca pana me dassanam udapadi.|| ||

Akuppa me cetovimutti||
ayam antima jati,||
natthidani punabbhavo" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement