Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya:
IV. Salayatana Vagga:
35: Salayatanasamyuttam
2. Yamakavaggo

Sutta 16

Dutiya Assadapariyesana (Assadena 2) Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"Rupanaham bhikkhave assadapariyesanam acarim,||
yo rupanam assado tad ajjhagamam,||
yavata rupanam assado pannaya me so sudittho.|| ||

Rupanaham bhikkhave adinavapariyesanam acarim,||
yo rupanam adinavo tad ajjhagamam,||
yavata rupanam adinavo pannaya me so sudittho.|| ||

Rupanaham bhikkhave nissaranapariyesanam acarim,||
yam rupanam nissaranam tad ajjhagamam,||
yavata rupanam nissaranam pannaya me tam sudittham.|| ||

Saddanaham bhikkhave assadapariyesanam acarim,||
yo saddanam assado tad ajjhagamam,||
yavata saddanam assado pannaya me so sudittho.|| ||

Saddanaham bhikkhave adinavapariyesanam acarim,||
yo saddanam adinavo tad ajjhagamam,||
yavata saddanam adinavo pannaya me so sudittho.|| ||

Saddanaham bhikkhave nissaranapariyesanam acarim,||
yam saddanam nissaranam tad ajjhagamam,||
yavata saddanam nissaranam pannaya me tam sudittham.|| ||

Gandhanaham bhikkhave assadapariyesanam acarim,||
yo gandhanam assado tad ajjhagamam,||
yavata gandhanam assado pannaya me so sudittho.|| ||

Gandhanaham bhikkhave adinavapariyesanam acarim,||
yo gandhanam adinavo tad ajjhagamam,||
yavata gandhanam adinavo pannaya me so sudittho.|| ||

Gandhanaham bhikkhave nissaranapariyesanam acarim,||
yam gandhanam nissaranam tad ajjhagamam,||
yavata gandhanam nissaranam pannaya me tam sudittham.|| ||

Rasanaham bhikkhave assadapariyesanam acarim,||
yo rasanam assado tad ajjhagamam,||
yavata rasanam assado pannaya me so sudittho.|| ||

Rasanaham bhikkhave adinavapariyesanam acarim,||
yo rasanam adinavo tad ajjhagamam,||
yavata rasanam adinavo pannaya me so sudittho.|| ||

Rasanaham bhikkhave nissaranapariyesanam acarim,||
yam rasanam nissaranam tad ajjhagamam,||
yavata rasanam nissaranam pannaya me tam sudittham.|| ||

Phottabbaham bhikkhave assadapariyesanam acarim,||
yo phottabbanam assado tad ajjhagamam,||
yavata phottabbanam assado pannaya me so sudittho.|| ||

Phottabbaham bhikkhave adinavapariyesanam acarim,||
yo phottabbanam adinavo tad ajjhagamam,||
yavata phottabbanam adinavo pannaya me so sudittho.|| ||

Phottabbaham bhikkhave nissaranapariyesanam acarim||
yam phottabbanam nissaranam tad ajjhagamam,||
yavata phottabbanam nissaranam pannaya me tam sudittham.|| ||

Dhammanaham bhikkhave assadapariyesanam acarim,||
yo dhammanam assado tad ajjhagamam,||
yavata dhammanam assado pannaya me so sudittho.|| ||

Dhammanaham bhikkhave adinavapariyesanam acarim,||
yo dhammanam adinavo tad ajjhagamam,||
yavata dhammanam adinavo pannaya me so sudittho.|| ||

Dhammanaham bhikkhave nissaranapariyesanam acarim,||
yam dhammanam nissaranam tad ajjhagamam,||
yavata dhammanam nissaranam pannaya me tam sudittham.|| ||

 


 

Yava kivancaham bhikkhave imesam channam bahiranam ayatananam||
evam assadam ca assadato adinavam ca adinavato nissaranam ca nissaranato yathabhutam nabbhannasim,||
n'eva tavaham bhikkhave sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadeva manussaya anuttaram sammasambodhim abhisambuddho ti paccannasim. || ||

Yato ca kho ham bhikkhave imesam channam bahiranam ayatananam evam assadam ca assadato adinavam ca adinavato nissaranam ca nissaranato yathabhutam abbhannasim,
athaham bhikkhave sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya sadeva manussaya anuttaram sammasambodhim abhisambuddho ti paccannasim.|| ||

Nanam ca pana me dassanam udapadi.|| ||

Akuppa me cetovimutti||
ayam antima jati,||
natthidani punabbhavo" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement