Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya:
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Mulapannasa
3. Sabba Vagga

Sutta 25

Dutiya Pahana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Tatra kho Bhagava bhikkhu amantesi:|| ||

"Bhikkhave" ti.|| ||

Sabbam abhinna parinna pahanaya kho bhikkhave dhammam desissami,||
tam sunatha.|| ||

Katamo ca bhikkhave sabbam abhinna parinna pahanaya dhammo?|| ||

Cakkhum bhikkhave abhinna parinna pahatabbam,||
rupa abhinna parinna pahatabba,||
cakkhu-vinnanam abhinna parinna pahatabbam,||
cakkhu-samphasso abhinna parinna pahatabbo.|| ||

Yam pidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi abhinna parinna pahatabbam.|| ||

Sotam bhikkhave abhinna parinna pahatabbam,||
sadda abhinna parinna pahatabba,||
sota-vinnanam abhinna parinna pahatabbam,||
sota-samphasso abhinna parinna pahatabbo.|| ||

Yam pidam sota-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi abhinna parinna pahatabbam.|| ||

Ghanam bhikkhave abhinna parinna pahatabbam,||
ghandha abhinna parinna pahatabba,||
ghana-vinnanam abhinna parinna pahatabbam,||
ghana-samphasso abhinna parinna pahatabbo.|| ||

Yam pidam ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi abhinna parinna pahatabbam.|| ||

Jivha abhinna parinna pahatabba,||
rasa abhinna parinna pahatabba,||
jivha-vinnanam abhinna parinna pahatabbam,||
jivha-samphasso abhinna parinna pahatabbo.|| ||

Yam pidam jivha-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi abhinna parinna pahatabbam.|| ||

Kaya bhikkhave abhinna parinna pahatabbam,||
photthabba abhinna parinna pahatabba,||
kaya-vinnanam abhinna parinna pahatabbam,||
kaya-samphasso abhinna parinna pahatabbo.|| ||

Yam pidam kaya-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi abhinna parinna pahatabbam.|| ||

Mano abhinna parinna pahatabbo,||
dhamma abhinna [17]|| parinna pahatabba,||
mano-vinnanam abhinna parinna pahatabbam,||
mano-samphasso abhinna parinna pahatabbo.|| ||

Yam pidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkhamasukham va||
tam pi abhinna parinna pahatabbam.|| ||

Ayam kho bhikkhave sabbam abhinna parinna pahanaya dhammo" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement