Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya:
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Dutiya
1. Avijja Vagga

Sutta 57

Asava Samugghata Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Atha kho annataro bhikkhu yena bhagava tenupasankami.|| ||

Upasankamitva bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho so bhikkhu bhagavantam etad avoca:

"Kathan nu kho bhante janato katham passato
asava samugghatam gacchanti" ti?|| ||

"Cakkhum kho bhikkhu aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Rupe aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Cakkhu-vinnanam aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Cakkhu-sampassam aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Yam pidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Sotam kho bhikkhu aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Sadde aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Sota-vinnanam aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Sota-sampassam aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Yam pidam sota-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Ghanam kho bhikkhu aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Gandhe aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Ghana-vinnanam aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Ghana-sampassam aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Yam pidam ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Jivha kho bhikkhu aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Rase aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Jivha-vinnanam aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Jivha-sampassam aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Yam pidam jivha-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Kayam aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Photthabbe aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Kaya-vinnanam aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Kaya-samphassam aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Yam pidam kaya-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Manam aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Dhamme aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Mano-vinnanam aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Mano-samphassam aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Yam pidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccato janato passato||
asava samugghatam gacchanti.|| ||

Evam kho bhikkhu janato evam passato||
asava samugghatam gacchanti" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement