Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya:
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasako Dutiyo
2. Migajala Vagga

Sutta 64

Dutiya Migajalena Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[37]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Atha kho ayasma Migajalo yena Bhagava ten'upasankami,||
upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Migajalo Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Sadhu me bhante bhagava,||
sankhittena dhammam desetu||
yam aham bhagavato dhammam sutva||
eko vupakattho||
appamatto||
atapi||
pahitatto||
vihareyyan" ti.|| ||

"Santi kho Migajala cakkhu-vinneyya rupa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
uppajjati nandi.|| ||

Nandi-samudaya dukkha-samudayo Migajala ti vadami.|| ||

Santi kho Migajala sota-vinneyya sadda||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
uppajjati nandi.|| ||

Nandi-samudaya dukkha-samudayo Migajala ti vadami.|| ||

Santi kho Migajala ghana-vinneyya gandha||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
uppajjati nandi.|| ||

Nandi-samudaya dukkha-samudayo Migajala ti vadami.|| ||

Santi kho Migajala jivha-vinneyya rasa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
uppajjati nandi.|| ||

Nandi-samudaya dukkha-samudayo Migajala ti vadami.|| ||

Santi kho Migajala kayo-vinneyya photthabba||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
uppajjati nandi.|| ||

Nandi-samudaya dukkha-samudayo Migajala ti vadami.|| ||

Santi kho Migajala mano-vinneyya dhamma||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
uppajjati nandi.|| ||

Nandi-samudaya dukkha-samudayo Migajala ti vadami.|| ||

 


 

Santi ca kho Migajala cakkhuvinneyya rupa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
na ajjhosaya titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato nandi nirujjhati.|| ||

Nandi-nirodha dukkha-nirodho Migajala ti vadami.|| ||

Santi ca kho Migajala sota-vinneyya sadda||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
na ajjhosaya titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato nandi nirujjhati.|| ||

Nandi-nirodha dukkha-nirodho Migajala ti vadami.|| ||

Santi ca kho Migajala ghana-vinneyya gandha||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
na ajjhosaya titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato nandi nirujjhati.|| ||

Nandi-nirodha dukkha-nirodho Migajala ti vadami.|| ||

Santi ca kho Migajala jivha-vinneyya rasa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
na ajjhosaya titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato nandi nirujjhati.|| ||

Nandi-nirodha dukkha-nirodho Migajala ti vadami.|| ||

Santi ca kho Migajala kayo-vinneyya photthabba||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
na ajjhosaya titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato nandi nirujjhati.|| ||

Nandi-nirodha dukkha-nirodho Migajala ti vadami.|| ||

Santi ca kho Migajala mano-vinneyya dhamma||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tance bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
na ajjhosaya titthati,||
tassa tam anabhinandato||
anabhivadato||
anajjhosaya||
titthato nandi nirujjhati.|| ||

Nandi-nirodha dukkha-nirodho Migajala ti vadami" ti.|| ||

Atha kho ayasma Migajalo||
bhagavato bhasitam||
abhinanditva anumoditva utthay asana bhagavantam||
abhivadetva padakkhinam katva pakkami.|| ||

Atha kho ayasma Migajalo||
eko vupakattho||
appamatto||
atapi||
pahitatto||
viharanto||
na cirasseva yassatthaya kulaputta samma-d-eva agarasma anagariyam pabbajanti||
tad anuttaram brahmacariyam-pariyosanam||
ditthe va dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasi:|| ||

'Khina jati||
vusitam brahmacariyam,||
katam karaniyam||
naparam itthattaya' ti abbhannasi.|| ||

Annataro va panayasma Migajalo arahatam ahosi ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement