Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya:
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasako Dutiyo
2. Migajala Vagga

Sutta 72

Dutiya Chaphassayatana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts][bodh] "Yo hi koci bhikkhave bhikkhu channam phassayatananam||
samudayan ca||
atthagamana ca||
assadan ca||
adinavan ca||
nissaranan ca||
yathabhutam nappajanati;||
avusitam tena brahmacariyam,||
araka so imamha dhamma-vinaya" ti.|| ||

Evam vutte annataro bhikkhu bhagavantam etad avoca:|| ||

"Etthaham bhante, anassasim,||
thanhi bhante channam ayatananam||
samudayan ca||
atthagaman ca||
assadan ca||
adinavan ca||
nissaranan ca||
yathabhutam nappajanami" ti.|| ||

"Tam kim mannasi bhikkhu?

Cakkhum:||
"Etam mama||
eso ham asmi||
eso me atta" ti||
samanupassasi" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Sadhu bhikkhu!|| ||

Ettha ca te bhikkhu cakkhum:||
'n'etam mama||
n'eso ham asmi||
na me so atta' ti||
evam etam yathabhutam sammappannaya sudittham bhavissati,||
ayatim apunabbhavaya.|| ||

Sotam:||
"Etam mama||
eso ham asmi||
eso me atta" ti||
samanupassasi" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Sadhu bhikkhu!|| ||

Ettha ca te bhikkhu sotam:||
'n'etam mama||
n'eso ham asmi||
na me so atta' ti||
evam etam yathabhutam sammappannaya sudittham bhavissati,||
ayatim apunabbhavaya.|| ||

Ghanam:||
'Etam mama||
eso ham asmi||
eso me atta" ti||
samanupassasi' ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Sadhu bhikkhu!|| ||

Ettha ca te bhikkhu ghanam:||
'n'etam mama||
n'eso ham asmi||
na me so atta' ti||
evam etam yathabhutam sammappannaya sudittham bhavissati,||
ayatim apunabbhavaya.|| ||

Jivham:||
"Etam mama||
eso ham asmi||
eso me atta" ti||
samanupassasi" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Sadhu bhikkhu!|| ||

Ettha ca te bhikkhu jivha:||
'n'etam mama||
n'eso ham asmi||
na me so atta' ti||
evam etam yathabhutam sammappannaya sudittham bhavissati,||
ayatim apunabbhavaya.|| ||

Kayam:||
'Etam mama||
eso ham asmi||
eso me atta' ti||
samanupassasi" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Sadhu bhikkhu!|| ||

Ettha ca te bhikkhu kayam:||
'n'etam mama||
n'eso ham asmi||
na me so atta' ti||
evam etam yathabhutam sammappannaya sudittham bhavissati,||
ayatim apunabbhavaya.|| ||

Manam:||
'Etam mama||
eso ham asmi||
eso me atta' ti||
samanupassasi" ti?|| ||

"No h'etam bhante."|| ||

"Sadhu bhikkhu!|| ||

Ettha ca te bhikkhu mano:||
'n'etam mama||
n'eso ham asmi||
na me so atta' ti||
evam etam yathabhutam sammappannaya sudittham bhavissati,||
ayatim apunabbhavaya" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement