Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Dutiya
3. Gilana Vagga

Sutta 79

Pathama Avijja Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Atha kho annataro bhikkhu yena bhagava tenupasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho so bhikkhu Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Atthi nu kho bhante, eko dhammo yassa pahana bhikkhuno||
avijja pahiyati||
vijja uppajjati" ti?|| ||

"Atthi kho bhikkhu eko dhammo yassa pahana bhikkhuno||
avijja pahiyati||
vijja uppajjati" ti.|| ||

 


 

"Katamo pana bhante, eko dhammo yassa pahana bhikkhuno||
avijja pahiyati||
vijja uppajjati" ti?|| ||

[50] "Avijja kho bhikkhu eko dhammo yassa pahana bhikkhuno||
avijja pahiyati||
vijja uppajjati" ti.|| ||

 


 

"Katham pana bhante, janato||
katham passato bhikkhuno||
avijja pahiyati||
vijja uppajjati" ti?|| ||

"Cakkhum kho bhikkhu aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Rupe aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Cakkhu-vinnanam aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Cakkhu-samphassam aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Yampidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Sotam aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Saddo aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Sota-vinnanam aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Sota-samphassam aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Yampidam sota-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Ghanam aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Gandho aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Ghana-vinnanam aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Ghana-samphassam aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Yampidam ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Jivham aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Rase aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Jivha-vinnanam aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Jivha-samphassam aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Yampidam jivha-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Kayam aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Photthabbe aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Kaya-vinnanam aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Kaya-samphassam aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Yampidam kaya-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Manam aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Dhamme aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Mano-vinnanam aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Mano-samphassam aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Yampidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi aniccato janato passato bhikkhuno||
avijja pahiyati,||
vijja uppajjati.|| ||

Evam kho bhikkhu janato evam passato bhikkhuno avijja pahiyati, vijja uppajjati ti.|| ||

" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement