Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Dutiya
3. Gilana Vagga

Sutta 83

Phagguna Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[52]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Atha kho ayasma Phagguno yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Phagguno Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Atthi nu kho bhante, tam cakkhu||
yena cakkhuna atite buddhe parinibbute||
chinnapapance||
chinnavatume||
pariyadinnavatte||
sabba-dukkha-vitivatte
pannapaya-mano
pannapeyya?|| ||

Atthi nu kho tam bhante, sota yena sotena atite buddhe parinibbute||
chinnapapance||
chinnavatume||
pariyadinnavatte||
sabba-dukkha-vitivatte
pannapaya-mano
pannapeyya?|| ||

Atthi nu kho tam bhante, ghana yena ghanena atite buddhe parinibbute||
chinnapapance||
chinnavatume||
pariyadinnavatte||
sabba-dukkha-vitivatte
pannapaya-mano
pannapeyya?|| ||

Atthi nu kho sa bhante, jivha yaya jivhaya atite buddhe parinibbute||
chinnapapance||
chinnavatume||
pariyadinnavatte||
sabba-dukkha-vitivatte
pannapaya-mano
pannapeyya?|| ||

Atthi nu kho so bhante, kayo yena kayena atite buddhe parinibbute||
chinnapapance||
chinnavatume||
pariyadinnavatte||
sabba-dukkha-vitivatte
pannapaya-mano
pannapeyya?|| ||

Atthi nu kho so bhante, mano yena manena atite buddhe parinibbute||
chinnapapance||
chinnavatume||
pariyadinnavatte||
sabba-dukkha-vitivatte
pannapaya-mano
pannapeyya?|| ||

Natthi kho tam Phagguna, cakkhu yena cakkhuna atite buddhe parinibbute||
chinnapapance||
chinnavatume||
pariyadinnavatte||
sabba-dukkha-vitivatte
pannapaya-mano
pannapeyya?|| ||

 


 

Natthi kho tam Phagguna, sota yena sotena atite buddhe parinibbute||
chinnapapance||
chinnavatume||
pariyadinnavatte||
sabba-dukkha-vitivatte
pannapaya-mano
pannapeyya.|| ||

Natthi kho tam Phagguna, ghana yena ghanena atite buddhe parinibbute||
chinnapapance||
chinnavatume||
pariyadinnavatte||
sabba-dukkha-vitivatte
pannapaya-mano
pannapeyya.|| ||

Natthi kho sa Phagguna, jivha yaya jivhaya atite buddhe parinibbute||
chinnapapance||
chinnavatume||
pariyadinnavatte||
sabba-dukkha-vitivatte
pannapaya-mano
pannapeyya.|| ||

Natthi kho so Phagguna, kayo yena kayena atite buddhe parinibbute||
chinnapapance||
chinnavatume||
pariyadinnavatte||
sabba-dukkha-vitivatte
pannapaya-mano
pannapeyya.|| ||

[53] Natthi kho so Phagguna, mano yena manena atite buddhe parinibbute||
chinnapapance||
chinnavatume||
pariyadinnavatte||
sabba-dukkha-vitivatte
pannapaya-mano
pannapeyya" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement