Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Dutiya
4. Channa Vagga

Sutta 84

Paloka-dhamma Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[53]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Atha kho ayasma Anando yena Bhagava ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Loko! Loko" ti! bhante vuccati.|| ||

Kittavata nu kho bhante 'loko' ti vuccati" ti?|| ||

"Yam kho Ananda paloka-dhammam||
ayam vuccati ariyassa vinaye loko.|| ||

Kinca Ananda paloka-dhammam?|| ||

Cakkhum kho Ananda paloka-dhammam,||
rupa paloka-dhamma,||
cakkhu-vinnanam paloka-dhammam,||
cakkhu-samphasso paloka-dhammo,||
yampidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi paloka-dhammam.|| ||

Sotam kho Ananda paloka-dhammam,||
sadda paloka-dhamma,||
sota-vinnanam paloka-dhammam,||
sota-samphasso paloka-dhammo,||
yampidam sota-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi paloka-dhammam.|| ||

Ghanam kho Ananda paloka-dhammam,||
gandha paloka-dhamma,||
ghana-vinnanam paloka-dhammam,||
ghana-samphasso paloka-dhammo,||
yampidam ghana-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi paloka-dhammam.|| ||

Jivha kho Ananda paloka-dhamma,||
rasa paloka-dhamma,||
jivha-vinnanam paloka-dhammam,||
jivha-samphasso paloka-dhammo,||
yampidam jivha-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi paloka-dhammam.|| ||

Kayam kho Ananda paloka-dhammo,||
photthabba paloka-dhamma,||
kaya-vinnanam paloka-dhammam,||
kaya-samphasso paloka-dhammo,||
yampidam kaya-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi paloka-dhammam.|| ||

Mano kho Ananda paloka-dhammo,||
dhamma paloka-dhamma,||
mano-vinnanam paloka-dhammam,||
mano-samphasso paloka-dhammo,||
yampidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi paloka-dhammam.|| ||

Yam kho Ananda, paloka-dhammam ayam vuccati ariyassa vinaye loko" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement