Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Dutiya
4. Channa Vagga

Sutta 85

Sunna Loka Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[54]

[1][pts][than][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Anando Bhagavantam etad avoca:|| ||

"'Sunno loko! Sunno loko! ti bhante vuccati.|| ||

Kittavata nukho bhante 'sunno loko' ti vuccati" ti?|| ||

"Yasma ca kho Ananda,||
sunnam attena va||
attaniyena va,||
tasma 'sunno loko' ti vuccati.|| ||

Kinca Ananda, sunnam attena va||
attaniyena va?|| ||

Cakkhum kho Ananda, sunnam attena va||
attaniyena va,||
rupa sunna attena va||
attaniyena va,||
cakkhu-vinnanam sunnam attena va||
attaniyena va,||
cakkhu-samphasso sunno attena va||
attaniyena va||
yampidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi sunnam attena va attaniyena va.|| ||

Sotam sunnam attena va||
attaniyena va,||
sadda sunna attena va||
attaniyena va,||
sota-vinnanam sunnam attena va||
attaniyena va,||
sota-samphasso sunno attena va||
attaniyena va,||
yampidam sota-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi sunnam attena va attaniyena va.

Ghanam sunnam attena va||
attaniyena va,||
gandha sunna attena va||
attaniyena va,||
ghana-vinnanam sunnam attena va||
attaniyena va,||
ghana-samphasso sunno attena va||
attaniyena va,||
yampidam ghan-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi sunnam attena va attaniyena va.

Jivha sunna attena va||
attaniyena va,||
rasa sunna attena va||
attaniyena va,||
jivha-vinnanam sunnam attena va||
attaniyena va,||
jivha-samphasso sunno attena va||
attaniyena va,||
yampidam jivha-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi sunnam attena va attaniyena va.

Kayo sunno attena va||
attaniyena va,||
photthabba sunna attena va||
attaniyena va,||
kaya-vinnanam sunnam attena va||
attaniyena va,||
kaya-samphasso sunno attena va||
attaniyena va,||
yampidam kaya-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi sunnam attena va attaniyena va.

Mano sunno attena va||
attaniyena va,||
dhamma sunna attena va||
attaniyena va,||
mano-vinnanam sunnam attena va||
attaniyena va,||
mano-samphasso sunno attena va||
attaniyena va,||
yampidam mano-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam||
sukham va||
dukkham va||
adukkha-m-asukham va||
tam pi sunnam attena va attaniyena va.

Yasma ca kho Ananda, sunnam attena va attaniyena va, tasma sunno lokoti vuccati ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement