Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Dutiya
4. Channa Vagga

Sutta 88

Punna Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[60]

[1][pts][than][bodh]

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.

Atha kho ayasma Punno yena Bhagava, ten'upasankami.

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidi.

Eka-m-antam nisinno kho ayasma Punno Bhagavantam etad avoca:|| ||

"Sadhu mam bhante, Bhagava sankhittena ovadena ovadatu,||
yam aham Bhagavato dhammam sutva||
eko||
vupakattho||
appamatto||
atapi||
pahitatto||
viharyen" ti.|| ||

"Tena hi, Punna, sunohi, sadhukam manasi karohi, bhasissami" ti.|| ||

"Evam bhante" ti kho ayasma Punno Bhagavato paccassosi.|| ||

Bhagava etad avoca:|| ||

"Santi kho Punna, cakkhu-vinneyya rupa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tan ce bhikkhu abhinandati,||
abhivadati,||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
uppajjati nandi.|| ||

Nandi-samudaya dukkha-samudayo Punna ti vadami.|| ||

Santi kho Punna, sota-vinneyya sadda||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tan ce bhikkhu abhinandati,||
abhivadati,||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
uppajjati nandi.|| ||

Nandi-samudaya dukkha-samudayo Punna ti vadami.|| ||

Santi kho Punna, ghana-vinneyya gandha||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tan ce bhikkhu abhinandati,||
abhivadati,||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
uppajjati nandi.|| ||

Nandi-samudaya dukkha-samudayo Punna ti vadami.|| ||

Santi kho Punna, jivha-vinneyya rasa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tan ce bhikkhu abhinandati,||
abhivadati,||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
uppajjati nandi.|| ||

Nandi-samudaya dukkha-samudayo Punna ti vadami.|| ||

Santi kho Punna, kaya-vinneyya photthabba||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tan ce bhikkhu abhinandati,||
abhivadati,||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
uppajjati nandi.|| ||

Nandi-samudaya dukkha-samudayo Punna ti vadami.|| ||

Santi kho Punna, mano-vinneyya dhamma||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tan ce bhikkhu abhinandati,||
abhivadati,||
ajjhosaya||
titthati,||
tassa tam abhinandato||
abhivadato||
ajjhosaya||
titthato||
uppajjati nandi.|| ||

Nandi-samudaya dukkha-samudayo Punna ti vadami.|| ||

 


 

Santi kho Punna, cakkhu-vinneyya rupa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tan ce bhikkhu nabhinandati,||
Nabhivadati,||
najjhosaya,||
titthati,||
Tassa tam anabhinandato,||
anabhivadato,||
anajjhosaya,||
titthato,||
nandi-nirujjhati.|| ||

Nandi-nirodha dukkha-nirodho Punna ti vadami.|| ||

Santi kho Punna, sota-vinneyya sadda||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tan ce bhikkhu nabhinandati,||
Nabhivadati,||
najjhosaya,||
titthati,||
Tassa tam anabhinandato,||
anabhivadato,||
anajjhosaya,||
titthato,||
nandi-nirujjhati.|| ||

Nandi-nirodha dukkha-nirodho Punna ti vadami.|| ||

Santi kho Punna, ghana-vinneyya gandha||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tan ce bhikkhu nabhinandati,||
Nabhivadati,||
najjhosaya,||
titthati,||
Tassa tam anabhinandato,||
anabhivadato,||
anajjhosaya,||
titthato,||
nandi-nirujjhati.|| ||

Nandi-nirodha dukkha-nirodho Punna ti vadami.|| ||

Santi kho Punna, jivha-vinneyya rasa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tan ce bhikkhu nabhinandati,||
Nabhivadati,||
najjhosaya,||
titthati,||
Tassa tam anabhinandato,||
anabhivadato,||
anajjhosaya,||
titthato,||
nandi-nirujjhati.|| ||

Nandi-nirodha dukkha-nirodho Punna ti vadami.|| ||

Santi kho Punna, kaya-vinneyya photthabba||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tan ce bhikkhu nabhinandati,||
Nabhivadati,||
najjhosaya,||
titthati,||
Tassa tam anabhinandato,||
anabhivadato,||
anajjhosaya,||
titthato,||
nandi-nirujjhati.|| ||

Nandi-nirodha dukkha-nirodho Punna ti vadami.|| ||

Santi kho Punna, mano-vinneyya dhamma||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tan ce [61] bhikkhu nabhinandati,||
Nabhivadati,||
najjhosaya,||
titthati,||
Tassa tam anabhinandato,||
anabhivadato,||
anajjhosaya,||
titthato,||
nandi-nirujjhati.|| ||

Nandi-nirodha dukkha-nirodho Punna ti vadami.|| ||

Imina ca tvam Punna,||
maya sankhittena ovadena ovadito katarasmim janapade viharissasi" ti?|| ||

"Atthi bhante, Sunaparanto nama janapado,||
tatth'aham viharissami.|| ||

Canda kho Punna,||
Sunaparantaka manussa.|| ||

Pharusa kho Punna,||
Sunaparantaka manussa.|| ||

Sace tam Punna, Sunaparantaka manussa||
akkosissanti||
paribhasissanti,||
tatra te, Punna, kinti bhavissati" ti?|| ||

Sace mam bhante, Sunaparantaka manussa||
akkosissanti,||
paribhasissanti,||
tatra me evam bhavissati:|| ||

'Bhaddaka vat'ime Sunaparantaka manussa,||
subhaddaka vat'ime Sunaparantaka manussa,||
yam mam na yime panina paharam denti' ti.|| ||

Evam ettha Bhagava, bhavissati.|| ||

Evam ettha sugata, bhavissati" ti.|| ||

"Sace pana te Punna, Sunaparantaka manussa||
panina paharam dassanti,||
tatra pana te Punna, kinti bhavissati" ti?|| ||

Sace me bhante, Sunaparantaka manussa||
panina paharam dassanti||
tatra me evam bhavissati:|| ||

'Bhaddaka vat'ime Sunaparantaka manussa,||
subhaddaka vat'ime Sunaparantaka manussa,||
yam mam na yime ledduna paharam denti' ti|| ||

Evam ettha Bhagava, bhavissati.|| ||

Evam ettha sugata, bhavissati" ti.|| ||

"Sace pana te Punna, Sunaparantaka manussa||
ledduna paharam dassanti,||
tatra pana te Punna, kinti bhavissati" ti?|| ||

Sace me bhante, Sunaparantaka manussa||
ledduna paharam dassanti,||
tatra me evam bhavissat:|| ||

'Bhaddaka vat'ime Sunaparantaka manussa,||
subhaddaka vat'ime Sunaparantaka manussa,||
yam mam na yime dandena paharam [62] denti' ti|| ||

Evam ettha Bhagava, bhavissati.|| ||

Evam ettha sugata, bhavissati" ti.|| ||

"Sace pana te Punna, Sunaparantaka manussa||
dandena paharam dassanti,||
tatra pana te Punna, kinti bhavissati" ti?|| ||

Sace me bhante, Sunaparantaka manussa||
dandena paharam dassanti||
tatra me evam bhavissati:|| ||

'Bhaddaka vat'ime Sunaparantaka manussa,||
subhaddaka vat'ime Sunaparantaka manussa,||
yam mam na yime satthena paharam denti' ti.|| ||

Evam ettha Bhagava, bhavissati.|| ||

Evam ettha sugata, bhavissati" ti.|| ||

"Sace pana te Punna, Sunaparantaka manussa satthena paharam dassanti,||
tatra pana te Punna kinti bhavissati" ti?|| ||

Sace me bhante, Sunaparantaka manussa||
satthena paharam dassanti||
tatra me evam bhavissati:|| ||

'Bhaddaka vat'ime Sunaparantaka manussa,||
subhaddaka vat'ime Sunaparantaka manussa,||
yam mam na yime tinhena satthena jivita voropenti' ti.|| ||

Evam ettha Bhagava, bhavissati.|| ||

Evam ettha sugata, bhavissati" ti.|| ||

"Sace pana tam Punna, Sunaparantaka manussa||
tinhena satthena jivita voropessanti,||
tatra pana te Punna, kinti bhavissati" ti?|| ||

Sace mam bhante, Sunaparantaka manussa||
tinhena satthena jivita voropessanti||
tatra me evam bhavissati:|| ||

'Santi kho Bhagavato savaka kayena ca jivitena ca attiyamana harayamana jigucchamana satthaharakam pariyesanti.|| ||

Tam me idam apariyittham yeva satthaharakam laddhan' ti.|| ||

Evam ettha Bhagava, bhavissati.|| ||

Evam ettha sugata, bhavissati" ti.|| ||

"Sadhu sadhu Punna.|| ||

Sakkhissasi kho tvam,||
imina damupasamena samannagato Sunaparantasmim janapade vatthum.|| ||

Yassa dani tvam Punna,||
kalam mannasi" ti.|| ||

Atha kho ayasma Punno Bhagavato vacanam abhinanditva anumoditva utthay'asana Bhagavantam abhivade [63] tva padakkhinam katva senasanam samsametva pattacivaram adaya yena Sunaparanto janapado,||
tena carikam pakkami.|| ||

Anupubbena carikam caramano yena Sunaparanto janapado,||
tad avasari.|| ||

Tatra sudam ayasma Punno Sunaparantasmim janapade viharati.|| ||

Atha kho ayasma Punno ten eva antaravassena pancamattani upasakatani patipadesi.|| ||

Ten eva antara vassena pancamattani upasikasatani patipadesi.|| ||

Ten eva antaravassena tisso vijja sacchakasi.|| ||

Ten eva antaravassena parinibbayi.|| ||

Atha kho sambahula bhikkhu yena Bhagava, ten'upasankamimsu.|| ||

Upasankamitva Bhagavantam abhivadetva eka-m-antam nisidimsu.|| ||

Eka-m-antam nisinna kho te bhikkhu Bhagavantam etad avocum:|| ||

"Yo so bhante, Punno nama kulaputto Bhagavata sankhittena ovadena ovadito,||
so kalan kato.|| ||

Tassa ka gati,||
ko abhisamparayo" ti?|| ||

"Pandito bhikkhave, Punno kulaputto.|| ||

Paccapadi dhammassanudhammam,||
na ca mam dhammadhikaranam vihethesi.|| ||

Parinibbuto bhikkhave,||
Punno kulaputto" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement