Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Dutiya
5. Sala Vagga

Sutta 96

Parihanadhamma Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[76]

[1][pts][bodh][olds] Ekam samayam Bhagava Rajagahe viharati Veluvane Kalandakanivape|| ||

[2] Parihanadhammanca vo bhikkhave, desissami aparihanadhammanca cha ca abhibhayatanani.|| ||

[3] Kathan ca bhikkhave parihanadhammo hoti.|| ||

[4] Idha, bhikkhave,||
bhikkhuno cakkhuna rupam disva uppajjanti papaka akusala dhamma sarasankappa samyojaniya.|| ||

Tan ce bhikkhu adhivaseti na pajahati na vinodeti na vyantikaroti na anabhavam gameti.||
Veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna,||
parihayami kusalehi dhammehi||
parihanam h'etam vuttam Bhagavata ti.|| ||

[5] Puna ca param bhikkhave,||
bhikkhuno sotena saddam sutva uppajjanti papaka akusala dhamma sarasankappa samyojaniya.|| ||

Tan ce bhikkhu adhivaseti na pajahati na vinodeti na vyantikaroti na anabhavam gameti.||
Veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna,||
parihayami kusalehi dhammehi,||
parihanam h'etam vuttam Bhagavata ti.|| ||

[6] Puna ca param bhikkhave,||
bhikkhuno ghanena gandham ghayitva uppajjanti papaka akusala dhamma sarasankappa samyojaniya.|| ||

Tan ce bhikkhu adhivaseti na pajahati na vinodeti na vyantikaroti na anabhavam gameti.||
Veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna,||
parihayami kusalehi dhammehi,||
parihanam h'etam vuttam Bhagavata ti.|| ||

[7] Puna ca param bhikkhave,||
bhikkhuno jivhaya rasam sayitva uppajjanti papaka akusala dhamma sarasankappa samyojaniya.|| ||

Tan ce bhikkhu adhivaseti na pajahati na vinodeti na vyantikaroti na anabhavam gameti.||
Veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna,||
parihayami kusalehi dhammehi,||
parihanam h'etam vuttam Bhagavata ti.|| ||

[8] Puna ca param bhikkhave,||
bhikkhuno kayena photthabbam sutva uppajjanti papaka akusala dhamma sarasankappa samyojaniya.|| ||

Tan ce bhikkhu adhivaseti na pajahati na vinodeti na vyantikaroti na anabhavam gameti.||
Veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna,||
parihayami kusalehi dhammehi,||
parihanam h'etam vuttam Bhagavata ti.|| ||

[9] Puna ca param bhikkhave, bhikkhuno manasa dhammam [77] vinnaya uppajjanti papaka akusala dhamma sarasankappa samyojaniya.|| ||

Tan ce bhikkhu adhivaseti na pajahati na vinodeti na vyantikaroti na anabhavam gameti.||
Veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna,||
parihayami kusalehi dhammehi,||
parihanam h'etam vuttam Bhagavata ti.|| ||

[10] Evam kho bhikkhave parihana dhammo hoti.|| ||

[11] Kathan ca bhikkhave aparihanadhammo hoti?|| ||

[12] Idha, bhikkhave, bhikkhuno cakkhuna rupam disva uppajjanti papaka akusala dhamma sarasankappa sannojaniya.|| ||

Tan ce bhikkhave bhikkhu nadhivaseti na pajahati na vinodeti na vyantikaroti na anabhavam gameti.|| Veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna
na parihayami kusalehi dhammehi
aparihanam h'etam vuttam Bhagavata ti|| ||

[13] Puna ca param bhikkhave,||
bhikkhuno sotena saddam sutva uppajjanti papaka akusala dhamma sarasankappa samyojaniya.

Tan ce bhikkhave bhikkhu nadhivaseti na pajahati na vinodeti na vyantikaroti na anabhavam gameti.|| Veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna
na parihayami kusalehi dhammehi
aparihanam h'etam vuttam Bhagavata ti|| ||

[14] Puna ca param bhikkhave,||
bhikkhuno ghanena gandham ghayitva uppajjanti papaka akusala dhamma sarasankappa samyojaniya.|| ||

Tan ce bhikkhave bhikkhu nadhivaseti na pajahati na vinodeti na vyantikaroti na anabhavam gameti.|| Veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna
na parihayami kusalehi dhammehi
aparihanam h'etam vuttam Bhagavata ti|| ||

[15] Puna ca param bhikkhave,||
bhikkhuno jivhaya rasam sayitva uppajjanti papaka akusala dhamma sarasankappa samyojaniya.|| ||

Tan ce bhikkhave bhikkhu nadhivaseti na pajahati na vinodeti na vyantikaroti na anabhavam gameti.|| Veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna
na parihayami kusalehi dhammehi
aparihanam h'etam vuttam Bhagavata ti|| ||

[16] Puna ca param bhikkhave,||
bhikkhuno kayena photthabbam sutva uppajjanti papaka akusala dhamma sarasankappa samyojaniya.|| ||

Tan ce bhikkhave bhikkhu nadhivaseti na pajahati na vinodeti na vyantikaroti na anabhavam gameti.|| Veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna
na parihayami kusalehi dhammehi
aparihanam h'etam vuttam Bhagavata ti|| ||

[17] Puna ca param bhikkhave, bhikkhuno manasa dhammam vinnaya uppajjanti papaka akusala dhamma sarasankappa samyojaniya.|| ||

Tan ce bhikkhave bhikkhu nadhivaseti na pajahati na vinodeti na vyantikaroti na anabhavam gameti.|| Veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna
na parihayami kusalehi dhammehi
aparihanam h'etam vuttam Bhagavata ti|| ||

[18] Evam kho bhikkhave aparihanadhammo hoti|| ||

[19] Katamani ca bhikkhave cha abhibhayatanani.|| ||

[20] Idha, bhikkhave, bhikkhuno cakkhuna rupam disva nuppajjanti papaka akusala dhamma sarasankappa sanyojaniya|| ||

Veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna abhibhutam etam ayatanam||
abhibhayatanam h'etam vuttam Bhagavata ti

[21] Puna ca param bhikkhave bhikkhuno sotena saddam sutva nuppajjanti papaka akusala dhamma sarasankappa samyojaniya.|| ||

Veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna abhibhutam etam ayatanam,||
abhibhayatanam h'etam vuttam Bhagavata ti.|| ||

[22] Puna ca param bhikkhave bhikkhuno ghanena gandham gayitva nuppajjanti papaka akusala dhamma sarasankappa samyojaniya.|| ||

Veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna abhibhutam etam ayatanam, abhibhayatanam h'etam vuttam Bhagavata ti.|| ||

[23] Puna ca param bhikkhave bhikkhuno jivhaya rasam sayitva nupajjanti papaka akusala dhamma sarasankappa samyojaniya.|| ||

Veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna abhibhutam etam ayatanam,||
abhibhayatanam h'etam vuttam Bhagavata ti.|| ||

[24] Puna ca param bhikkhave bhikkhuno kayena photthabbam phusitva nupajjanti papaka akusala dhamma sarasankappa samyojaniya.|| ||

Veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna abhibhutam etam ayatanam,||
abhibhayatanam h'etam vuttam Bhagavata ti.|| ||

[25] Puna ca param bhikkhave bhikkhuno manasa dhammam vinnaya nupajjanti papaka akusala dhamma sarasankappa samyojaniya.|| ||

Veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna abhibhutam etam ayatanam,||
abhibhayatanam h'etam vuttam Bhagavata ti.|| ||

[26] Imani vuccanti bhikkhave cha abhibhayatanani ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement