Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Dutiya
5. Sala Vagga

Sutta 98

Samvara Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[79]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

Samvaran ca vo bhikkhave desissami asamvaran ca.|| ||

Tam sunatha.|| ||

Kathan ca bhikkhave asamvaro hoti?|| ||

Santi bhikkhave cakkhu-vinneyya||
rupa ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna||
'Parihayami kusalehi dhammehi,||
parihanam h'etam vuttam Bhagavata' ti.|| ||

Santi bhikkhave sota-vinneyya||
sadda ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna||
'Parihayami kusalehi dhammehi,||
parihanam h'etam vuttam Bhagavata' ti.|| ||

Santi bhikkhave ghanavinneyya||
gandha ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna||
'Parihayami kusalehi dhammehi,||
parihanam h'etam vuttam Bhagavata' ti.|| ||

Santi bhikkhave jivha-vinneyya||
rasa ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna||
'Parihayami kusalehi dhammehi,||
parihanam h'etam vuttam Bhagavata' ti.|| ||

Santi bhikkhave kaya-vinneyya||
photthabba ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna||
'Parihayami kusalehi dhammehi,||
parihanam h'etam vuttam Bhagavata' ti.|| ||

Santi bhikkhave manovinneyya||
dhamma ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu abhinandati||
abhivadati||
ajjhosaya||
titthati,||
veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna||
'Parihayami kusalehi dhammehi,||
parihanam h'etam vuttam Bhagavata' ti.|| ||

Evam kho bhikkhave asamvaro hoti.|| ||

 


 

Kathan ca bhikkhave samvaro hoti?|| ||

Santi bhikkhave cakkhu-vinneyya||
rupa ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
najejhajasaya||
titthati||
veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna,||
'Na parihayami kusalehi dhammehi,||
aparihanam h'etam vuttam Bhagavata' ti.|| ||

Santi bhikkhave sota-vinneyya||
sadda ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
najejhajasaya||
titthati||
veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna,||
'Na parihayami kusalehi dhammehi,||
aparihanam h'etam vuttam Bhagavata' ti.|| ||

Santi bhikkhave ghanavinneyya||
gandha ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
najejhajasaya||
titthati||
veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna,||
'Na parihayami kusalehi dhammehi,||
aparihanam h'etam vuttam Bhagavata' ti.|| ||

Santi bhikkhave jivha-vinneyya||
rasa ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
najejhajasaya||
titthati||
veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna,||
'Na parihayami kusalehi dhammehi,||
aparihanam h'etam vuttam Bhagavata' ti.|| ||

Santi bhikkhave kaya-vinneyya||
photthabba ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
najejhajasaya||
titthati||
veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna,||
'Na parihayami kusalehi dhammehi,||
aparihanam h'etam vuttam Bhagavata' ti.|| ||

Santi bhikkhave manovinneyya||
dhamma ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Tam ce bhikkhu nabhinandati||
nabhivadati||
najejhajasaya||
titthati||
veditabbam etam bhikkhave bhikkhuna,||
'Na parihayami kusalehi dhammehi,||
aparihanam h'etam vuttam Bhagavata' ti.|| ||

Evam kho bhikkhave samvaro hoti" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement