Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Tatiya
1. Yogakkhemi Vagga

Sutta 104

Yogakkhemi Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[85]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"Yogakkhemi-pariyayam vo bhikkhave dhamma-pariyayam desissami.|| ||

Tam sunatha.|| ||

Katamo ca bhikkhave yogakkhemi-pariyayo?|| ||

Santi bhikkhave cakkhu-vinneyya rupa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Te Tathagatassa pahina||
ucchinnamula||
talavatthukata||
anabhavakata ayatim anuppadadhamma||
tesanca pahanaya akkhasi yogam,||
tasma Tathagato 'yogakkhemi' ti vuccati.|| ||

Santi bhikkhave sota-vinneyya sadda||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Te Tathagatassa pahina||
ucchinnamula||
talavatthukata||
anabhavakata ayatim anuppadadhamma||
tesanca pahanaya akkhasi yogam,||
tasma Tathagato 'yogakkhemi' ti vuccati.|| ||

Santi bhikkhave ghanavinneyya gandha||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Te Tathagatassa pahina||
ucchinnamula||
talavatthukata||
anabhavakata ayatim anuppadadhamma||
tesanca pahanaya akkhasi yogam,||
tasma Tathagato 'yogakkhemi' ti vuccati.|| ||

Santi bhikkhave jivha-vinneyya rasa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Te Tathagatassa pahina||
ucchinnamula||
talavatthukata||
anabhavakata ayatim anuppadadhamma||
tesanca pahanaya akkhasi yogam,||
tasma Tathagato 'yogakkhemi' ti vuccati.|| ||

Santi bhikkhave kaya-vinneyya photthabba||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Te Tathagatassa pahina||
ucchinnamula||
talavatthukata||
anabhavakata ayatim anuppadadhamma||
tesanca pahanaya akkhasi yogam,||
tasma Tathagato 'yogakkhemi' ti vuccati.|| ||

Santi bhikkhave mano-vinneyya dhamma||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Te Tathagatassa pahina||
ucchinnamula||
talavatthukata||
anabhavakata ayatim anuppadadhamma||
tesanca pahanaya akkhasi yogam,||
tasma Tathagato 'yogakkhemi' ti vuccati.|| ||

Ayam kho bhikkhave, yogakkhemi-pariyayo dhamma-pariyayo" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement