Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Tatiya
1. Yogakkhemi Vagga

Sutta 111

Pathama Parijanana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[89]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

"Cakkhum bhikkhave||
anabhijanam||
aparijanam||
avirajayam||
appajaham||
abhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Sotam||
anabhijanam||
aparijanam||
avirajayam||
appajaham||
abhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Ghanam||
anabhijanam||
aparijanam||
avirajayam||
appajaham||
abhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Jivham||
anabhijanam||
aparijanam||
avirajayam||
appajaham||
abhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Kayam||
anabhijanam||
aparijanam||
avirajayam||
appajaham||
abhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Manam||
anabhijanam||
aparijanam||
avirajayam||
appajaham||
abhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

 


 

Cakkhun ca kho bhikkhave||
abhijanam||
parijanam||
virajayam||
pajaham||
bhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Sotam||
abhijanam||
parijanam||
virajayam||
pajaham||
bhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Ghanam||
abhijanam||
parijanam||
virajayam||
pajaham||
bhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Jivham||
abhijanam||
parijanam||
virajayam||
pajaham||
bhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Kayam||
abhijanam||
parijanam||
virajayam||
pajaham||
bhabbo dukkhakkhayaya.|| ||

Manam||
abhijanam||
parijanam||
virajayam||
pajaham||
bhabbo dukkhakkhayaya" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement