Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Tatiya
2. Lokakamaguna Vagga

Sutta 120

Sariputta-Saddhi-Viharika Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[103]

[1][pts][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam ayasma Sariputto Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

Atha kho annataro bhikkhu yenayasma Sariputto ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmata Sariputtena saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho so bhikkhu ayasmantam Sariputtam etad avoca:|| ||

"Saddhivihariko avuso Sariputta bhikkhu sikkham paccakkhaya hinayavatto" ti.|| ||

"Evam etam avuso hoti indriyesu aguttadvarassa bhojane amattannuno jagariyam ananuyuttassa.|| ||

So vatavuso bhikkhu indriyesu aguttadvaro bhojane amattannu [104] jagariyam ananuyutto yavajivam paripunnam parisuddham brahmacariyam santanessatiti netam thanam vijjati.|| ||

So vatavuso bhikkhu indriyesu guttadvaro bhojane mattannu jagariyam anuyutto yavajivam paripunnam parisuddham brahmacariyam santanessatiti thanametam vijjati.|| ||

 


 

Kathan c'avuso indriyesu guttadvaro hoti?|| ||

Idh'avuso, bhikkhu cakkhuna rupam disva||
na nimittaggahi hoti||
nanuvyanjanaggahi,||
yatodhikaranam etam cakkhundriyam asamvutam viharantam||
abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati cakkhundriyam,||
cakkhundriye samvaram apajjati.|| ||

Sotena saddam sutva||
na nimittaggahi hoti||
nanuvyanjanaggahi,||
yatodhikaranam etam sotendriyam asamvutam viharantam||
abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati cakkhundriyam,||
cakkhundriye samvaram apajjati.|| ||

Ghanena gandham ghayitva||
na nimittaggahi hoti||
nanuvyanjanaggahi,||
yatodhikaranam etam ghandriyem asamvutam viharantam||
abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati cakkhundriyam,||
cakkhundriye samvaram apajjati.|| ||

Jivhaya rasam sayitva||
na nimittaggahi hoti||
nanuvyanjanaggahi,||
yatodhikaranam etam jivhendriyam asamvutam viharantam||
abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati cakkhundriyam,||
cakkhundriye samvaram apajjati.|| ||

Kayena photthabbam phusitva||
na nimittaggahi hoti||
nanuvyanjanaggahi,||
yatodhikaranam etam kayendriyam asamvutam viharantam||
abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati cakkhundriyam,||
cakkhundriye samvaram apajjati.|| ||

Manasa dhammam vinnaya||
na nimittaggahi hoti||
nanuvyanjanaggahi,||
yatodhikaranam etam manindriyam asamvutam viharantam||
abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum,||
tassa samvaraya patipajjati,||
rakkhati cakkhundriyam,||
cakkhundriye samvaram apajjati.|| ||

 


 

Kathan c'avuso bhojane mattannu hoti?|| ||

Idh'avuso bhikkhu patisankhayoniso aharam ahareti,||
n'eva davaya na madaya||
na mandanaya||
na vibhusanaya||
yavad eva imassa kayassa thitiya yapanaya vihimsuparatiya brahmacariya-nuggahaya:|| ||

'Iti puranan ca vedanam patihankhami||
navan ca vedanam na uppadessami||
yatra ca me bhavissati||
anavajjata ca||
phasuviharo ca' ti.|| ||

Evam kho avuso bhojane mattannu hoti.|| ||

 


 

Kathan c'avuso jagariyam anuyutto hoti?|| ||

Idh'avuso bhikkhu divasam||
cankamena||
nisajjaya||
avaraniyehi dhammehi cittam parisodheti;|| ||

rattiya pathamam yamam||
cankamena||
nisajjaya||
avaraniyehi dhammehi cittam pariso- [105] dheti|| ||

rattiya majjhamam yamam dakkhinena passena sihaseyyam kappeti||
pade padam||
accadhaya sato sampajano utthanasannam manasikaritva|| ||

rattiya pacchimam yamam paccutthaya||
cankamena||
nisajjaya||
avaraniyehi dhammehi cittam parisodheti.|| ||

Evam kho avuso jagariyam anuyutto hoti.|| ||

Tasma ti avuso evam sikkhitabbam:|| ||

'Indriyesu guttadvara bhavissama bhojane mattannuno jagariyam anuyutta' ti.|| ||

Evam hi vo avuso sikkhitabban" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement