Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Tatiya
2. Lokakamaguna Vagga

Sutta 122

Sanyojana Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


 

[1][pts] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati Jetavane Anathapindikassa arame.|| ||

2. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi|| ||

"Bhikkhavo" ti.|| ||

"Bhadante" ti||
te bhikkhu bhagavato paccassosum.|| ||

3. Bhagava etad avoca:|| ||

Sanyojaniye ca bhikkhave dhamme desissami sanyojanan ca.|| ||

Tam sunatha.|| ||

[108] Katame ca bhikkhave, sanyojaniya dhamma?|| ||

Kataman ca sanyojanam?|| ||

Santi bhikkhave cakkhu-vinneyya rupa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Ime vuccanti bhikkhave, sanyojaniya dhamma.|| ||

Yo tattha chandarago tam tattha sanyojanam.|| ||

Santi bhikkhave sota-vinneyya sadda||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Ime vuccanti bhikkhave, sanyojaniya dhamma.|| ||

Yo tattha chandarago tam tattha sanyojanam.|| ||

Santi bhikkhave ghana-vinneyya gandha||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Ime vuccanti bhikkhave, sanyojaniya dhamma.|| ||

Yo tattha chandarago tam tattha sanyojanam.|| ||

Santi bhikkhave jivha-vinneyya rasa||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Ime vuccanti bhikkhave, sanyojaniya dhamma.|| ||

Yo tattha chandarago tam tattha sanyojanam.|| ||

Santi bhikkhave kaya-vinneyya photthabba||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Ime vuccanti bhikkhave, sanyojaniya dhamma.|| ||

Yo tattha chandarago tam tattha sanyojanam.|| ||

Santi bhikkhave mano-vinneyya dhamma||
ittha||
kanta||
manapa||
piyarupa||
kamupasamhita||
rajaniya.|| ||

Ime vuccanti bhikkhave, sanyojaniya dhamma.|| ||

Yo tattha chandarago tam tattha sanyojanam.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement