Samyutta Nikaya Masthead


[Site Map]  [Home]  [Sutta Indexes]  [Glossology]  [Site Sub-Sections]

The Pali is transliterated as ASCII (aiumnntdnl). Alternatives:
[ IAST Unicode (āīūṃṅñṭḍṇḷ) | Velthuis (aaiiuu.m'n~n.t.d.n.l) ]

 

Samyutta Nikaya
IV. Salayatana Vagga
35: Salayatana Samyutta
Pannasaka Tatiya
3. Gahapati Vagga

Sutta 127

Bharadvaja Suttam

Adapted from the 1995 edition of the digital version of the Sri Lanka Buddha Jayanti Tripitaka Series.

 


[110]

[1][pts][than][bodh] Evam me sutam:|| ||

Ekam samayam ayasma Pindala-Bharadvajo Kosambiyam viharati Ghositarame.|| ||

Atha kho Raja Udeno yenayasma Pindala-Bharadvajo ten'upasankami.|| ||

Upasankamitva ayasmata Pindala-Bharadvajena saddhim sammodi.|| ||

Sammodaniyam katham saraniyam vitisaretva eka-m-antam nisidi.|| ||

Eka-m-antam nisinno kho Raja Udeno ayasmantam Pindala-Bharadvajam etad avoca:|| ||

"Ko nu kho bho Bharadvaja hetu||
ko paccayo||
yenime dahara bhikkhu||
susu kalakesa bhadrena||
yobbanena samannagata||
pathamena vayasa anikiltavino kamesu,||
yava jivam paripunnam parisuddham brahmacariyam caranti,||
addhanan ca apadenti" ti?|| ||

"Vuttam kho etam Maharaja tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena:|| ||

'Etha tumhe bhikkhave matu-mattisu matu-cittam upatthapetha,||
bhagini-mattisu [111] bhagini-cittam upatthapetha,||
dhitu-mattisu dhitu-cittam upatthapetha' ti.|| ||

Ayam kho Maharaja hetu||
ko paccayo||
yenime dahara bhikkhu||
susu kalakesa bhadrena||
yobbanena samannagata||
pathamena vayasa anikiltavino kamesu,||
yava jivam paripunnam parisuddham brahmacariyam caranti,||
addhanan ca apadenti" ti.|| ||

 


 

"Lolam kho bho Bharadvaja cittam,||
appekada matumattisu pi lobhadhamma uppajjanti||
bhaginimattisu pi lobhadhamma uppajjanti,||
thitumattisu pi lobhadhamma uppajjanti.|| ||

Atthi nu kho bho Bharadvaja anno ca hetu||
ko paccayo||
yenime dahara bhikkhu||
susu kalakesa bhadrena||
yobbanena samannagata||
pathamena vayasa anikiltavino kamesu,||
yava jivam paripunnam parisuddham brahmacariyam caranti,||
addhanan ca apadenti" ti?|| ||

"Vuttam kho etam Maharaja tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena:|| ||

"Etha tumhe bhikkhave imam eva kayam uddham padatala adho kesamatthaka tacapariyan tam puram nanappakarassa asucino paccavekkhatha.|| ||

Atthi imasmim kaye||
kesa||
loma||
nakha||
danta||
taco||
mamsam||
naharu||
atthi||
atthiminja||
vakkam||
hadayam||
yakanam||
kilomakam||
pihakam||
papphasam||
antam||
antagunam||
udariyam||
karisam||
pittam||
semham||
pubbo||
lohitam||
sedo||
medo||
assu||
vasa||
khelo||
singhanika||
lasika||
muttan' ti.|| ||

Ayam pi kho Maharaja hetu||
ko paccayo||
yenime dahara bhikkhu||
susu kalakesa bhadrena||
yobbanena samannagata||
pathamena vayasa anikiltavino kamesu,||
yava jivam paripunnam parisuddham brahmacariyam caranti,||
addhanan ca apadenti" ti.|| ||

 


 

"Ye te bho Bharadvaja bhikkhu||
bhavita-kaya||
bhavita-sila||
bhavita-citta||
bhavita-panna||
tesam tam sukaram hoti||
ye ca kho te bho Bharadvaja bhikkhu||
abhavita-kaya||
abhavita-sila||
abhavita-citta||
abhavita-panna||
tesam tam dukkaram hoti.|| ||

Appekada bho Bharadvaja:||
'asubhato manasi karissama' ti||
subhato va agacchati.|| ||

Atthi nu kho bho Bharadvaja [112] anno ca hetu||
ko paccayo||
yenime dahara bhikkhu||
susu kalakesa bhadrena||
yobbanena samannagata||
pathamena vayasa anikiltavino kamesu,||
yava jivam paripunnam parisuddham brahmacariyam caranti,||
addhanan ca apadenti" ti?|| ||

"Vuttam kho etam Maharaja tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena|| ||

'Etha tumhe bhikkhave indiyesu guttadvara viharatha.|| ||

Cakkhuna rupam disva||
ma nimittaggahino ahuvattha,||
ma nubyanjanaggahino,||
yatvadhikaranam enam cakkhundriyam asamvutam viharantam||
abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum||
tassa samvaraya patipajjatha,||
rakkhatha cakkhundriyam,||
cakkhundriye samvaram apajjatha.|| ||

Sotena saddam sutva||
ma nimittaggahino ahuvattha,||
ma nubyanjanaggahino,||
yatvadhikaranam enam sotendriyam asamvutam viharantam||
abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum||
tassa samvaraya patipajjatha,||
rakkhatha sotendriyam,||
sotendriye samvaram apajjatha.|| ||

Ghanena gandham sayitva||
ma nimittaggahino ahuvattha,||
ma nubyanjanaggahino,||
yatvadhikaranam enam ghanendriyam asamvutam viharantam||
abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum||
tassa samvaraya patipajjatha,||
rakkhatha ghanendriyam,||
ghanendriye samvaram apajjatha.|| ||

Jivhaya rasam sayitva||
ma nimittaggahino ahuvattha,||
ma nubyanjanaggahino,||
yatvadhikaranam enam jivhendriyam asamvutam viharantam||
abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum||
tassa samvaraya patipajjatha,||
rakkhatha jivhendriyam,||
jivhendriye samvaram apajjatha.|| ||

Kayena photthabbam phusitva||
ma nimittaggahino ahuvattha,||
ma nubyanjanaggahino,||
yatvadhikaranam enam kayendriyam asamvutam viharantam||
abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum||
tassa samvaraya patipajjatha,||
rakkhatha kayendriyam,||
kayendriye samvaram apajjatha.|| ||

Manasa dhammam vinnaya||
ma nimittaggahino ahuvattha,||
ma nubyanjanaggahino,||
yatvadhikaranam enam manindriyam asamvutam viharantam||
abhijjha domanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum||
tassa samvaraya patipajjatha,||
rakkhatha manindriyam,||
manindriye samvaram apajjatha" ti.|| ||

Ayam pi kho Maharaja hetu||
ko paccayo||
yenime dahara bhikkhu||
susu kalakesa bhadrena||
yobbanena samannagata||
pathamena vayasa anikiltavino kamesu,||
yava jivam paripunnam parisuddham brahmacariyam caranti,||
addhanan ca apadenti" ti.|| ||

 


 

Acchariyam bho Bharadvaja,||
abbhutam bho Bharadvaja,||
yava subhasitam idam bho Bharadvaja tena Bhagavata janata passata arahata samma-sambuddhena.|| ||

Esa ce va bho Bharadvaja hetu esa paccayo yenime dahara bhikkhu susu kalakesa bhadrena yobbanena samannagata pathamena vayasa anikiltavino kamesu yava jivam paripunnam parisuddham brahmacariyam caranti addhanan ca apadenti ti.|| ||

Aham pi bho Bharadvaja,||
yasmim samaye arakkhite n'eva kayena arakkhitaya vacaya arakkhitena cittena anupatthitaya satiya asamvutehi indriyehi antepuram pavisami||
ativiya mam tasmim samaye lobhadhamma parisahanti.|| ||

Yasmin ca khvaham bho Bharadvaja samaye rakkhitenava kayena||
rakkhitaya vacaya||
rakkhitena cittena upatthitaya||
[113] satiya samvutehi indriyehi antepuram pavisami na mam tattha tasmim samaye lobhadhamma parisahanti.|| ||

Abhikkantam bho Bharadvaja,||
abhikkantam bho Bharadvaja,||
seyyatha pi bho Bharadvaja nikkujjitam va ukkujjeyya,||
paticchannam va vivareyya,||
mulahassa va maggam acikkheyya,||
andhakare va telapajjotam dhareyya cakkhumanto rupani dakkhinti ti.|| ||

Evam evam bhota||
bharadvajena aneka-pariyayena dhammo pakasito,||
esaham bho Bharadvaja tam Bhagavantam saranam gacchami||
dhamman ca||
bhikkhu-sanghan ca,||
upasakam mam bhavam Bharadvajo||
dharetu ajjatagge panupetam saranam gatan" ti.|| ||

 


Contact:
E-mail
Copyright Statement